Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov"— Transkript prezentace:

1 Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_3_08 Název vzdělávacího materiálu Jak funguje Internet Jméno autora Ing. Bulka Josef Tematická oblast Počítačové sítě a internet Vzdělávací obor Všechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník 1. a 2. Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti. „EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/

2 Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia
Časový harmonogram 1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.

3 Jak funguje Internet Ing. Bulka Josef

4 Internet pracuje na základě protokolu TCP/IP.
TCP – protokol transportní vrstvy zabezpečuje spojení a kontrolu doručení údajů (paketů). IP - protokol síťové vrstvy zajišťuje vlastní přenos, přičemž cíl identifikuje prostřednictvím jeho IP adresy a portu (služby, aplikace), přes který komunikuje. Prostřednictvím adresy IP4 (32b) nebo dnes adresy IP6 (128b) můžeme identifikovat počítač v rámci sítě WAN nebo LAN. S IP adresou však pracují směrovače (routery) na síťové vrstvě komunikačního modelu. Uživatelé pracují s doménovými jmény, které jsou DNS servery převáděny na adresy IP.

5 Doménové jména – hierarchie domén
1. řád – (top-level) domény: generické (určitá kategorie uživatelů -(např. com (komerční), gov (organizace), mil (armáda), edu (školy) … národní (podle geografické polohy uživatele (např. cz, sk, de, us, ) … Kontrolu a přidělování domén má na starosti organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

6 Obr.1 Rozdělení zón z roku 2009
Zdroj: wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Tz_map_world2009r_efeledotnet.png

7 Domény 2. řádu Reprezentují zpravidla konkrétního uživatele ( nebo obsah domény ( Doménová jména 2. řádu si můžeme objednat u registrátorů, kteří zabezpečí jejich zakoupení u národního správce domény (tzv. NIC - Network Information Center) příslušné země. V případě České republiky se jedná o registrátora

8 Obrázek č.2 Ukázka webové stránky našeho národního registrátrora domén

9 Domény vyšších řádů Blíže specifikují a doplňují nabízený obsah (moodle.isste.cz) a jejich správcem je standardně majitel domény 2. řádu. Obrázekč.3 Ukázka webové stránky s doménovým jménem 3. řádu

10 Překlad doménových jmen na IP adresy a opačně
Zajišťuje systém DNS (Domain Name System), tvoří jej soustava navzájem spolupracujících serverů s databázemi obsahujícími údaje o doménách a přiřazených IP adresách. Po zadání adresy uživatelem se tato adresa odešle na DNS server, který pro ni vyhledá IP adresu cílového počítače. IP adresa se vrací jako výsledek dotazu a jejím základě, směrovače sestaví cestu k adresátovi, uživatelův počítač jej kontaktuje.

11 Obrázek 4. Schéma registračního systému pro doménu cz Zdroj: (

12 Adresa URL (Uniform Resource Locator)
Celosvětový standard – označuje se jako URL (Uniform Resource Locator). Obsahuje 3 části: identifikace služby typu objektu nebo protokolu, jehož prostřednictvím se získává přístup k objektu adresa uzlu v počítačové síti zadávaná prostřednictvím IP adresy nebo doménového jména relativní adresa objektu v rámci uzlu a jeho jméno 1 2 3

13 Pracovní list

14 Zadání: Prakticky ověřte na svém počítači ve třídě, kdo a jakým způsobem se podílí na připojení vašeho počítače do sítě Internet? Jaká je přidělena IP adresa vašemu počítači službou DHCP a jak je tato adresa přeložena na vnější adresu pro použití v síti Internet?

15 Test a ověření znalostí

16 Protokol TCP je protokolem vrstvy komunikačního modelu OSI/ISO, kterou nazýváme vrstvou:
fyzickou síťovou transportní Aplikační Protokol IP je protokolem vrstvy komunikačního modelu OSI/ISO, kterou nazýváme vrstvou: aplikační

17 Národní doménu cz spravuje organizace, která se nazývá:
IANA NIC W3C Co je světovým standardem pro vyhledávání adresy webových stránek? URL adresa MAC adresa DHCP adresa

18 Odkazy a použitá literatura:
Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv, Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP, České Budějovice, ISBN


Stáhnout ppt "Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov"

Podobné prezentace


Reklamy Google