Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Greenways Jizera Cyklojízda Greenways Jizera 17. – 18. 9. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Greenways Jizera Cyklojízda Greenways Jizera 17. – 18. 9. 2007."— Transkript prezentace:

1 Greenways Jizera Cyklojízda Greenways Jizera 17. – 18. 9. 2007

2 2

3 3 Vize projektu Greenways Jizera Plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a sítí bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak návštěvníky. Je vybudován a funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného rozvoje území.

4 4 Hlavní strategické cíle Vytvoření stezek pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a rekreaci podél toku řeky Jizery pro místní obyvatele a návštěvníky. Vytvoření podmínek pro vyšší míru dostupnosti kulturního, historického a přírodního dědictví regionů při zachování kvality tohoto bohatství. Vytvoření dopravní a turistické infrastruktury a služeb pro jednotlivé cílové skupiny vedoucí k regionálnímu rozvoji území. Rozvoj šetrné turistiky v území a propojení nových produktů s nabídkou turistických regionů.

5 5 Hlavní strategické cíle Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny v koridoru Jizery a soulad jejího využití a ochrany. Vytvoření spolupráce na principu partnerství mezi obyvateli měst a vesnic, nevládními neziskovými organizacemi, podnikateli, místní a regionální samosprávou a státní správou. Zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu vytvořením fungujícího systému řízení a koordinace aktivit v území. Kvalitní a efektivní marketingové aktivity realizované na základě poptávky a nabídky.

6 6 1. etapa – cyklostezka složitý projekt nadregionálního významu deklarovaná potřeba v území (výstupy pracovních jednání v roce 2007, podpisy memoranda a dohody o partnerství) priorita všech subjektů (města, obce, kraje atd.) princip partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem princip solidarity měst s malými obcemi

7 7 Výchozí stav hustá síť cyklotras – stovky kilometrů v Jizerských horách, Krkonoších, Českém ráji a Polabí trasu podél Jizery lze zčásti absolvovat po stávajících značených cyklotrasách přeprava kol vlakem, síť půjčoven kol ČD, turistické autobusy Technická pomoc cyklistům Cyklisté vítáni atd.

8 8 Řízení projektu cyklotrasa Jizera rozdělena na sedm úseků – garanti koordinují práce v daném území hlavní koordinátor – Sdružení Český ráj Garanti a partneři projektu Krkonoše - svaz měst a obcí Města Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště Statutární město Mladá Boleslav Zlatý pruh Polabí, o. p. s. Liberecký kraj, Středočeský kraj

9 9 Dosavadní kroky zpracována vyhledávací studie v úseku Svijany – Železný Brod (2004) zpracována vyhledávací studie v úseku Horní Sytová – hranice s Polskou republikou (2005) probíhá dopracování vyhledávací studie v úseku Podspálov – Horní Sytová (2007) zadání vyhledávací studie Zeleneč – Loukov (2007 – 2008)

10 10 Dosavadní kroky byla vybudována cyklostezka v Turnově (Votrubcova elektrárna – Dolánky) zpracována DUR a DSP na část území Turnova připravují se projektové dokumentace na úsek Svijany, Dolánky u Turnova – Líšný připravuje se podání žádosti do ROP NUTS II Severovýchod (oblast podpory 3.1) vytvořen systém koordinace celého projektu (Dohoda o partnerství na projektu „Greenways Jizera“) deklarovaná podpora v území (memorandum)

11 11 Jednání s partnery České dráhy, a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. p., Povodí Labe, s. p., Lesy ČR, s. p. atd. ochrana přírody (Správy CHKO, krajské úřady, MěÚ) krajské úřady obce, svazky obcí Nadace Partnerství (dohoda o partnerství a spolupráci) vlastníci pozemků hledání strategického partnera (Škoda Auto, a. s.)

12 12 Cíl – rok 2015 cca 190 km vybavené páteřní cyklotrasy (cyklostezky) od pramene Jizery po soutok s Labem (Praha) – v blízkosti řeky – s minimálním převýšením pro místní obyvatele (při cestě do školy, za nákupem, do práce a pro rekreaci) a pro návštěvníky území v blízkosti měst – multifunkční stezka (cyklo, kolečkové brusle, pěší atd.) rozvoj bezpečné bezmotorové dopravy ve městech a obcích provázanost na další rozvojové projekty v regionu (cyklisté, pěší, vodáci atd.)

13 13 Systém financování města, obce (princip solidarity) Středočeský a Liberecký kraj evropské fondy (Regionální operační programy, Program rozvoje venkova, OP Životní prostředí atd.) Státní fond dopravní infrastruktury ČR Příklad: úsek Svijany – Železný Brod –3 etapy, rozpočet cca 80.000.000,- Kč (70.000.000,- Kč dotace, 10.000.000,- Kč vlastní a jiné zdroje) –20 km nových komunikací s různým povrchem, 19 km stávajících komunikací, pásy pro cyklisty, mobiliář a informační systém, propagace atd.

14 14 Časový harmonogram Úsek Svijany, Dolánky – Líšný 2007 zpracování dokumentací 2008 podání žádosti 2009 – 2010 (2011) realizace projektu nositel projektu – Sdružení Český ráj partneři projektu – města a obce Úsek Mokrý – Turnov, Líšný – Železný Brod 2008 – 2009 zpracování dokumentací a podání 2 žádostí 2010 – 2011 (2012) realizace projektů

15 15 Časový harmonogram Úsek Podspálov – pramen Jizery 2007 dokončení návrhu trasování (2 části) 2007 – 2009 zpracování dokumentací a podání žádostí 2008 realizace úseku v Semilech 2009 – 2013 (2015) realizace projektů Úsek Zeleneč – Loukov 2007 – 2008 zpracování vyhledávací studie 2008 – 2009 (2010) zpracování dokumentací a podání žádostí 2010 – 2013 (2015) realizace projektu

16 16 Kontakty Sdružení Český ráj Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov www.cesky-raj.info Manažeři projektu Ing. Pavla BičíkováIng. Jiří Lukeš pavla.bicikova@seznam.czlukes@cesky-raj.info 724 078 973739 611 493 Děkujeme za pozornost.

17 17


Stáhnout ppt "Greenways Jizera Cyklojízda Greenways Jizera 17. – 18. 9. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google