Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerská diagnóza. Předmětné oblasti diagnózy  Všeobecná charakteristika klientovy organizace  Faktory prostředí  Cíle a strategie  Finance  Marketing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerská diagnóza. Předmětné oblasti diagnózy  Všeobecná charakteristika klientovy organizace  Faktory prostředí  Cíle a strategie  Finance  Marketing."— Transkript prezentace:

1 Manažerská diagnóza

2 Předmětné oblasti diagnózy  Všeobecná charakteristika klientovy organizace  Faktory prostředí  Cíle a strategie  Finance  Marketing  Výroba  Výzkum a vývoj  Lidské zdroje  Systém řízení  Celkové výkony

3 Všeobecná charakteristika klientovy organizace  Činnost typ, účel hlavní funkce, výrobky, služby národní nebo nadnárodní komplexnost a složitost výrobků a procesů  Historie kdy a jak zřízená model růstu klíčové události (vznik, fůze, technologické přelomy...)  Význam rozsah činnosti objem a skladba prostředků poloha (sektorová, regionální, místní, korporace, mezinárodní)  Vlastnictví rozsah činnosti právní forma (partnerství, obchodní společnost, státní podnik)  Vliv hlavní vlastníci střediska řízení, úloha správní rady sociální a politické vlivy a nátlakové skupiny  Místo kde je umístěna počet a velikost jednotek vzdálenost a komunikace

4 Faktory prostředí  Ekonomika široké ekonomické pozadí úroveň a trendy vývoje ekonomické bohatství země skladba a stav trhu stav daného odvětví v zemi finanční systém, disponibilita peněz dluhy v zahraničí  Přírodní zdroje suroviny paliva a energie voda půda klima  Lidské zdroje vzdělání trh práce zaměstnanost a nezaměstnanost technická a obchodní odbornost doškolovací zařízení  Sociálně - kulturní oblast skladba společnosti (třídy, etnické skupiny, menšiny...) vkus spotřebitele sociální, kulturní a náboženské tradice sociální organizace, úlohy, vliv

5 Faktory prostředí  Vláda profil, zdroj moci, stálost ekonomická politika (vč. regionálního rozvoje) plánování, regulace a řízení hospodářství zdanění vládní služby a zařízení místní vláda (funkce v ekonomickém rozvoji)  Politika politický systém a život dopad politiky na řízení  Legislativa pracovní zákon zákon o společnostech a obchodní zákon...  Fyzická oblast přímé fyzické prostředí dopravní a komunikační zařízení bytový fond veřejně prospěšné služby znečištění, ochrana prostředí

6 Cíle a strategie (celkové)  Metodologie metody a definice účelu a cílů systémy strategických, taktických a operativních plánů  Účel a cíle odhad účelu a specifických organizačních cílů, jak je definuje řízení  Strategické volby odhad hlavních voleb (celkové a pro obchodní oblasti)  Investice politika a plány hlavní projekty

7 Finance  Řízení finanční strategie a politika záznamy a zprávy - disponibilita, vhodnost, kvalita personál (počet, kompetence) poměr k bankám  Bilance a výkaz zisku a ztrát porovnávací analýza, klíčové poměry, finanční zdraví a stálost  Zdroje a aplikace fondů zdroje a aplikace fondů pohyby a využívání fondů zisk a jeho využití hotovost  Finanční plánování a prognostika použité systémy a prognostika odhad vypracovaných projekcí  Zprávy revizorů existence, kvalita komentáře revizorů

8 Marketing  Řízení marketingu koncepce, aplikovaná strategie personál (počet, odbornost) pozice v celkové struktuře  Trhy (místní a vývozní) velikost, trendy vlastní podíl konkurenti (počet, význam, strategie) výzkum trhů záznam objednávek  Klientova báze (zákazníci) velikost a struktura hlavní klienti  Cenotvorba strategie a taktika

9 Marketing  Odbyt distribuční kanály organizace technika prodejná síla (velikost, odbornost, motivace) spolehlivost dodávky zásoby (objem, obrat, umístění) odbytové výlohy  Služby pro klienta servis po prodeji technický servis (informace, zaškolení, projekt systému, poradenství...  Inzerce význam, náklady technika dopad

10 Výroba (operace)  Řízení výroby koncepce aplikovaná strategie výroby personál pozice v celkové struktuře  Výrobní jednotky počet, místo specializace spojovací články  Výrobní kapacita objem využití úzké profily volná a náhradní kapacita  Použitá technologie typ úroveň, složitost  Pozemky a budovy vlastní nebo pronajaté, přístup věk, stav vhodnost náklady na operaci

11 Výroba (operace)  Továrna a strojový park typy, množství věk, stav, poruchy technická složitost (automatizace, přesnost...) vhodnost údržba (systém, úroveň) zvláštní výbava  Organizace výroby plánování, programování, koordinace, záznamy operativní řízení (systém, úroveň) průmyslový engineering (pracovní studie, analýza hodnoty...) kapacita personálu  Řízení kvality aplikovaný systém dosažená úroveň nové trendy  Nákup organizace postupy, regulace hlavní dodavatelé, spolehlivost subdodavatelé

12 Výroba (operace)  Pracovníci ve výrobě kategorie odbornost, zkušenosti odměňování a motivace kontrolní štáb  Bezpečnost a zdraví úrazy preventivní opatření  Efektivnost výrobního systému náklady na hlavní výrobky, produktivita práce ztráty (výpadek výroby, odpadový materiál a energie) a krádeže

13 Výzkum a vývoj  Řízení výzkumu a vývoje definice strategie a politiky plán, realizace struktura, pozice v celkové struktuře osobnosti  Štáb výzkumu a vývoje počty kvalifikace, zkušenosti dosažené výsledky motivace  Inovační potenciál design výrobku, příspěvky nových designů laboratoř dílny na výrobu prototypů testovací výbava, zkušební výroba informatika a knihovna  Spolupráce s jinými organizacemi typ uspořádání partneři licenční dohody  Využívání výzkumu a vývoje výsledky, aplikace dopad na obchod zvláštní výhoda

14 Lidské zdroje  Řízení lidských zdrojů koncepce a politika plánování lidských zdrojů obsazení osobního oddělení pozice v celkové struktuře  Skladba pracovníků věk, pohlaví odbornost, zručnost (podle kategorií) menšiny, cizí pracovníci podmínky zaměstnání (trvalé, dočasné, sezónní) obrat absence  Nábor a výběr praxe při náborz praxe při výběru

15 Lidské zdroje  Doškolování a vývoj vyhlídky osobního rozvoje náklady na doškolení a vývoj pracovníků organizace metody a technika pracovní rotace ohodnocení pracovníků  Odměňování a motivace mzdové a platové systémy mzdová hladina a diference výplata podle výsledků podíl ze zisku a podobná schémata sociální výhody nefinanční podněty  Poměry řízení práce povaha, praxe dopad na řízení a výkon

16 Systémy řízení a praxe  Manažeři klíčové osobnosti (profesionální a osobní profily, postoje ke změnám, motivace)  Organizační struktury forma struktury, historie, odbory, oddělení (specializace, úloha, relativní význam) poměry mezi zaměřením a pracovníky centralizace a decentralizace, existence, kvalita a používání diagramů a příruček  Rozhodování praxe uplatňovaná při hlavních druzích rozhodnutí  Koordinace metody, přístupy, koordinace klíčových funkčních oblastí  Komunikace sítě a kanály metody

17 Systémy řízení a praxe  Interní informace, plánovací a řídící systémy použité systémy, dopad informační systémy řízení plány činnosti a výkonu rozpočet a kontrola nákladů, zpravodajství, analýza zpráv a záznamů  Moderní technika politika, účinnost, preferovaná technika, aplikace počítačové technologie technologie komunikace...  Organizační kultura hodnoty a tradice, zvyky a rituály, převládající styl řízení, účast zaměstnanců  Využívání externích odborných služeb politika, význam zkušenosti s poradci pro řízení

18 Výkon celkově  Indikátory výkony růst, produktivita, zisk, hotovost, návratnost investic, tržní hodnota akcií, tvorba zaměstnanosti a jiných klíčových indikátorů  Konkurence speciální prostředky, dosažené výsledky a výhody ze schopností  Pozice v sektoru dosažená pozice (vedoucí místo...), a image vybudovaný u zákazníků a veřejnosti  Trendy faktory a síly, které pravděpodobně ovlivní budoucí výkon (pozitivní i negativní vlivy)  Odhad výkonu praxe a její dopad (frekvence, hloubka analýzy, závěry  Zlepšení výkonu program pro zdokonalování výkonu, použité přístupy a metody, dosažené výsledky


Stáhnout ppt "Manažerská diagnóza. Předmětné oblasti diagnózy  Všeobecná charakteristika klientovy organizace  Faktory prostředí  Cíle a strategie  Finance  Marketing."

Podobné prezentace


Reklamy Google