Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konzultační činnost Využití nástrojů NIS a MIS Stapro ke sledování a řízení produkce Jaroslav Vetyška Setkání uživatelů Svratka 21.9.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konzultační činnost Využití nástrojů NIS a MIS Stapro ke sledování a řízení produkce Jaroslav Vetyška Setkání uživatelů Svratka 21.9.2010."— Transkript prezentace:

1 Konzultační činnost Využití nástrojů NIS a MIS Stapro ke sledování a řízení produkce Jaroslav Vetyška Setkání uživatelů Svratka

2 Svratka Konzultace a poradenství obecné –kvalita vykazování –sledování produkce cílené –školení vykazování –návrhy strategie

3 Svratka Konzultace a poradenství návrhy strategie využití variant vykazování řízení produkce podněty pro jednání se ZP

4 Svratka Úhrady – přes DRG rozhodující parametry –počty případů –CM bez významu na úhrady platby pro rok 2010 –body –ZUM, ZULP

5 Svratka Úhrady – přes DRG CM –zařazení do skupiny DRG (alfa, ostatní, …) výběr hlavní diagnózy vedlejší diagnózy (závažnost, počet) markery DRG kritické výkony –ošetřovací doba LTP, HTP – mezní body pro délku ošetřovací doby

6 Svratka Klinické kódování realita volný text terminologie kódy DRG zdroj:

7 Svratka MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů základní klasifikační systém International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)

8 Svratka MKN - historie 1893 Mezinárodní seznam příčin smrti 1948 koordinaci prací převzala WHO, zavedeny i další choroby (morbidita), nejen příčiny smrti (mortalita) 1989 MKN-10 – 10.revize

9 Svratka MKN schváleno k použití od Česko, Dánsko, Slovensko 1995 Chorvatsko, Kypr, Kuvajt ….. …, …, … 2012 USA?

10 Svratka MKN-10 – 3 díly + národní pravidla I.díl Tabelární seznam (1992) II.díl Instrukční příručka (1996) III.díl Abecední seznam (1999) Národní pravidla

11 Svratka Základní terminologie Hlavní diagnóza Základní diagnóza Hlavní stav Principal diagnosis Primary diagnosis Main condition

12 Svratka Základní terminologie Vedlejší diagnózy Vedlejší stavy Ostatní stavy Secondary diagnoses Other conditions

13 Svratka Základní princip MKN-10 princip jednoho stavu Většina mezinárodních srovnání vychází z hodnocení jediného stavu (= hlavní diagnózy). Vedlejší diagnózy slouží pouze pro některá specielní šetření.

14 Hlavní diagnóza Stav diagnostikovaný, tj. vyhodnocený po všech vyšetřeních na konci případu akutní lůžkové péče, který byl primárně odpovědný za potřebu hospitalizace v daném zařízení. Existuje-li více než jeden takový primární stav, je třeba vybrat ten, který se považuje za nejvíce zodpovědný za čerpání zdrojů (prostředků). Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze Svratka

15 Hlavní diagnóza Pokud se nedospělo k diagnóze, má se jako základní stav vybrat hlavní příznak, patologický nález nebo obtíž. Jako hlavní diagnózu nelze kódovat ta onemocnění a stavy, které nastaly v průběhu hospitalizace. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze Svratka

16 Vedlejší diagnózy Kódy vedlejších diagnóz popisují onemocnění nebo potíže existující současně s hlavní diagnózou nebo se vyvíjející až během epizody léčebné péče, které mají prokazatelně vliv na péči o pacienta v průběhu dané epizody péče. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze Svratka

17 MKN-10 – kvalita vykazování audit vykazování přímé známky – kontrola dokumentace –přesné –nákladné na čas a prostředky nepřímé známky – z administrativních dat (např.počet vedlejších diagnóz) –dostatečně spolehlivé –podstatně méně nákladné na čas a prostředky

18 Svratka Mark Q Stapro

19 Svratka Mark Q Stapro

20 Svratka Kvalita kódování v MKN-10 vhodný nástroj –elektronický – interaktivní I.a III.díl systém správy – národní autorita –aktualizace, dotazy on-line –národní pravidla –vzdělávání –kontrola motivace

21 Svratka Kvalita kódování - výkony Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami –poprvé vydán –účinnost od –financování výkonovým systémem – (motivace pro vykazování) –vykazování výkonovým systémem dosud

22 Svratka Kvalita kódování - výkony Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami –není klasifikace (pouze Seznam) –již mnoho let byl pouze „kosmeticky“ upravován –bodové hodnoty nikdy neodpovídaly realitě

23 Svratka Úhrady 2010 vyhláška smlouvy se ZP strategie –nemocnice jako celek –kliniky, oddělení –vykazovací jednotky (nákladová střediska,…)

24 Svratka Úhrady 2010 strategie –plán –plnění plánu –úpravy plánu

25 Svratka Úhrady strategie oblasti působení –výkaznictví –činnost pacienti (počty, skladba) péče –kvantita –kvalita

26 Svratka Úhrady 2010 zásahy ve výkaznictví –nevykázaná péče –chybně vykázaná péče –správně vykázaná péče

27 Svratka Úhrady zásahy ve výkaznictví nevykázaná péče –vyhledání případů –zadání k vykázání –kontrola

28 Svratka Úhrady zásahy ve výkaznictví chybně vykázaná péče –vyhledání chyb chybějící diagnózy, výkony, markery špatné nebo nevhodné stanovení hlavní diagnózy –odstranění chyb nebo zadání k odstranění –kontrola

29 Svratka Úhrady zásahy ve výkaznictví správně vykázaná péče –vyhledání možností jiného zařazení alfa, ostatní krátké hospitalizace a CC, MCC –odstranění chyb nebo zadání k odstranění –kontrola

30 Svratka Úhrady zásahy do činnosti omezení péče zvýšení péče

31 Svratka Úhrady zásahy do činnosti omezení péče –méně pacientů –méně péče určitým skupinám pacientů (mnohdy se může jednat o omezení „nadpéče“) –méně určitých druhů péče (vyšetření, výkony,…)

32 Svratka Úhrady zásahy do činnosti zvýšení péče –vyjmenované DRG –finančně náročný pacient –diagnózy a výkony vedoucí ke zvýšení CM počtu případů

33 Svratka Úhrady strategie jednání se ZP stále nejúčinnější a nejefektivnější –může (ale ani nemusí!) být podpořeno zásahy do výkaznictví a činnosti

34 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Konzultační činnost Využití nástrojů NIS a MIS Stapro ke sledování a řízení produkce Jaroslav Vetyška Setkání uživatelů Svratka 21.9.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google