Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání uživatelů Svratka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání uživatelů Svratka"— Transkript prezentace:

1 Setkání uživatelů Svratka 21.9.2010
Konzultační činnost Využití nástrojů NIS a MIS Stapro ke sledování a řízení produkce Jaroslav Vetyška Setkání uživatelů Svratka

2 Konzultace a poradenství
obecné kvalita vykazování sledování produkce cílené školení vykazování návrhy strategie Svratka

3 Konzultace a poradenství
návrhy strategie využití variant vykazování řízení produkce podněty pro jednání se ZP Svratka

4 Úhrady – přes DRG rozhodující parametry
počty případů CM bez významu na úhrady platby pro rok 2010 body ZUM, ZULP Svratka

5 Úhrady – přes DRG CM zařazení do skupiny DRG (alfa, ostatní, …)
výběr hlavní diagnózy vedlejší diagnózy (závažnost, počet) markery DRG kritické výkony ošetřovací doba LTP, HTP – mezní body pro délku ošetřovací doby Svratka

6 Klinické kódování Svratka 21.9.2010
realita volný text terminologie kódy DRG zdroj: Svratka

7 MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů základní klasifikační systém International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) Svratka

8 MKN - historie 1893 Mezinárodní seznam příčin smrti
1948 koordinaci prací převzala WHO, zavedeny i další choroby (morbidita), nejen příčiny smrti (mortalita) 1989 MKN-10 – 10.revize Svratka

9 MKN-10 1989 schváleno k použití od 1.1.1993
1994 Česko, Dánsko, Slovensko 1995 Chorvatsko, Kypr, Kuvajt ….. …, …, … 2012 USA? Svratka

10 MKN-10 – 3 díly + národní pravidla
I.díl Tabelární seznam (1992) II.díl Instrukční příručka (1996) III.díl Abecední seznam (1999) Národní pravidla Svratka

11 Základní terminologie
Hlavní diagnóza Základní diagnóza Hlavní stav Principal diagnosis Primary diagnosis Main condition Svratka

12 Základní terminologie
Vedlejší diagnózy Vedlejší stavy Ostatní stavy Secondary diagnoses Other conditions Svratka

13 Základní princip MKN-10 princip jednoho stavu
Většina mezinárodních srovnání vychází z hodnocení jediného stavu (= hlavní diagnózy). Vedlejší diagnózy slouží pouze pro některá specielní šetření. Svratka

14 Hlavní diagnóza Stav diagnostikovaný, tj. vyhodnocený po všech vyšetřeních na konci případu akutní lůžkové péče, který byl primárně odpovědný za potřebu hospitalizace v daném zařízení. Existuje-li více než jeden takový primární stav, je třeba vybrat ten, který se považuje za nejvíce zodpovědný za čerpání zdrojů (prostředků). Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze Svratka

15 Hlavní diagnóza Pokud se nedospělo k diagnóze, má se jako základní stav vybrat hlavní příznak, patologický nález nebo obtíž. Jako hlavní diagnózu nelze kódovat ta onemocnění a stavy, které nastaly v průběhu hospitalizace. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze Svratka

16 Vedlejší diagnózy Kódy vedlejších diagnóz popisují onemocnění nebo potíže existující současně s hlavní diagnózou nebo se vyvíjející až během epizody léčebné péče, které mají prokazatelně vliv na péči o pacienta v průběhu dané epizody péče. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze Svratka

17 MKN-10 – kvalita vykazování
audit vykazování přímé známky – kontrola dokumentace přesné nákladné na čas a prostředky nepřímé známky – z administrativních dat (např.počet vedlejších diagnóz) dostatečně spolehlivé podstatně méně nákladné na čas a prostředky Svratka

18 Mark Q Stapro Svratka

19 Mark Q Stapro Svratka

20 Kvalita kódování v MKN-10
vhodný nástroj elektronický – interaktivní I.a III.díl systém správy – národní autorita aktualizace, dotazy on-line národní pravidla vzdělávání kontrola motivace Svratka

21 Kvalita kódování - výkony
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami poprvé vydán účinnost od financování výkonovým systémem – (motivace pro vykazování) vykazování výkonovým systémem dosud Svratka

22 Kvalita kódování - výkony
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami není klasifikace (pouze Seznam) již mnoho let byl pouze „kosmeticky“ upravován bodové hodnoty nikdy neodpovídaly realitě Svratka

23 Úhrady 2010 vyhláška smlouvy se ZP strategie nemocnice jako celek
kliniky, oddělení vykazovací jednotky (nákladová střediska,…) Svratka

24 Úhrady 2010 strategie plán plnění plánu úpravy plánu Svratka

25 Úhrady 2010 - strategie oblasti působení výkaznictví činnost
pacienti (počty, skladba) péče kvantita kvalita Svratka

26 Úhrady 2010 zásahy ve výkaznictví nevykázaná péče chybně vykázaná péče
správně vykázaná péče Svratka

27 Úhrady 2010 - zásahy ve výkaznictví
nevykázaná péče vyhledání případů zadání k vykázání kontrola Svratka

28 Úhrady 2010 - zásahy ve výkaznictví
chybně vykázaná péče vyhledání chyb chybějící diagnózy, výkony, markery špatné nebo nevhodné stanovení hlavní diagnózy odstranění chyb nebo zadání k odstranění kontrola Svratka

29 Úhrady 2010 - zásahy ve výkaznictví
správně vykázaná péče vyhledání možností jiného zařazení alfa, ostatní krátké hospitalizace a CC, MCC odstranění chyb nebo zadání k odstranění kontrola Svratka

30 Úhrady 2010 - zásahy do činnosti
omezení péče zvýšení péče Svratka

31 Úhrady 2010 - zásahy do činnosti
omezení péče méně pacientů méně péče určitým skupinám pacientů (mnohdy se může jednat o omezení „nadpéče“) méně určitých druhů péče (vyšetření, výkony,…) Svratka

32 Úhrady 2010 - zásahy do činnosti
zvýšení péče vyjmenované DRG finančně náročný pacient diagnózy a výkony vedoucí ke zvýšení CM počtu případů Svratka

33 Úhrady 2010 - strategie jednání se ZP
stále nejúčinnější a nejefektivnější může (ale ani nemusí!) být podpořeno zásahy do výkaznictví a činnosti Svratka

34 www.stapro.cz vetyska@stapro.cz
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Setkání uživatelů Svratka"

Podobné prezentace


Reklamy Google