Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj v Evropě a vysoké školství v ČR Věra Šťastná, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj v Evropě a vysoké školství v ČR Věra Šťastná, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Vývoj v Evropě a vysoké školství v ČR Věra Šťastná, stastna@msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 Boloňský proces Boloňský proces Předsednictví ČR v roce 2009 Předsednictví ČR v roce 2009 Nový program EU – Program celoživotního vzdělávání 2007-13 Nový program EU – Program celoživotního vzdělávání 2007-13 Možnost účasti vysokých škol na veletrzích v Asii Možnost účasti vysokých škol na veletrzích v Asii

3 Boloňský proces – poslední vývoj Boloňský proces – poslední vývoj

4 Pracovní program 2005-07 Inventura – Stocktaking Sociální dimenze. Data týkající se mobility učitelů, zaměstnanců a studentů Externí dimenze procesu – spolupráce s mimoevropskými zeměmi Nové téma k diskusi: Evropská dimenze

5 Stocktaking 11 kritérií, 5 oblastí 11 kritérií, 5 oblastí Národní zprávy +další zdroje:Eurydice, Trends V, a je očekávána zpráva ESIBu Bologna through Student Eyes Národní zprávy +další zdroje:Eurydice, Trends V, a je očekávána zpráva ESIBu Bologna through Student Eyes Nejmenší pokrok - vytváření národních rámců kvalifikací a uznávání předchozího učení (vzdělání) Nejmenší pokrok - vytváření národních rámců kvalifikací a uznávání předchozího učení (vzdělání) Zabezpečení kvality Zabezpečení kvality –menší pokrok v oblasti mezinárodní spolupráce - zařazení mezinárodních expertů – způsoben jazykovými a právními překážkami –lepší výsledky v otázkách účasti studentů –Nejvýznamnější pokrok v oblasti implementace ESG Slušný pokrok – odstraňování bariér u programů typu „joint degrees“ a u tzv. „joint programmes“ Slušný pokrok – odstraňování bariér u programů typu „joint degrees“ a u tzv. „joint programmes“ Významný pokrok v implementaci 3-stupňového studia Významný pokrok v implementaci 3-stupňového studia ČR se umístila pod evropským průměrem ČR se umístila pod evropským průměrem –ECTS –Zapojení studentů do systému zabezpečení kvality –Uznávání předchozího vzdělávání (včetně neformálního a informálního)

6 Rank order of indicators for 2007 stocktaking

7 Stocktaking – hodnocení ČR Degree System 1. Stage of implementation of the first and second cycle 5 2. Access to the next cycle 5 3. Implementation of national qualifications framework 3

8 Stocktaking – hodnocení ČR Quality Assurance 4. National implementation of Standards and Guidelines for QA in the EHE A 4 5. Stage of development of external QA system 4 6a. Level of student participation 3 6b. Level of international participation 4

9 Stocktaking – hodnocení ČR Recognition of degrees and study periods 7. Stage of implementation of diploma supplement 5 8. National implementation of the principles of the Lisbon Recognition Convention 5 9. Stage of implementation of ECTS 3

10 Stocktaking – hodnocení ČR Lifelong learning 10. Recognition of prior learning 2 Joint degrees 11. Establishment and recognition of joint degrees 5

11 Sociální dimenze Proč sociální rozměr? Proč sociální rozměr? –1) Otázka rovných příležitostí. –2) Vzdělání je zásadní pro ekonomický růst,který je předpokladem bohaté a stabilní společnosti. Otevření vysokého školství a rozšíření přístupu k němu vytváří lepší podmínky pro posílení sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje společnosti. –3) silný sociální rozměr zvyšuje kvalitu vysokého školství a atraktivitu EPVŠV Nevymezovat definici, ale hlavní cíl:We strive for the societal goal that the student body entering, participating in and completing higher education should reflect the diversity of our populations. We therefore pledge to take action to widen participation at all levels on the basis of equal opportunity. Nevymezovat definici, ale hlavní cíl:We strive for the societal goal that the student body entering, participating in and completing higher education should reflect the diversity of our populations. We therefore pledge to take action to widen participation at all levels on the basis of equal opportunity. Nutno zlepšit sběr dat- v současnosti nejsou k dispozici relevantní data Nutno zlepšit sběr dat- v současnosti nejsou k dispozici relevantní data

12 Sociální dimenze Na národní úrovni Na národní úrovni –Do r. 2009 země podají zprávu o svých strategiích v sociální oblasti, včetně akčního plánu a opatření, aby bylo možno posoudit dopad –Zahrnutí všech zainteresovaných stran –Výzkumy týkající se studentů a sběry dat by měly být prováděny tak, aby byly srovnatelné. Na evropské úrovni (BFUG ) Na evropské úrovni (BFUG ) –Ministři v Londýně pověří Evropskou komisi (Eurostat), ve spolupráci s Eurostudent, a dá jim mandát pro sběr porovnatelných dat, která by měla pokrýt spravedlivost přístupu a zaměstnatelnost –EK (člen BFUG) podá zprávu ministrům v dubnu 2009 Iniciativa EK – indikátory pro měření pokroku ve strategii rozvoje národních systémů – projednávána v březnu 2007 v Bruselu na Education Committee (pro vysoké školy – mobilita, počty studentů, výdaje na VŠ) Iniciativa EK – indikátory pro měření pokroku ve strategii rozvoje národních systémů – projednávána v březnu 2007 v Bruselu na Education Committee (pro vysoké školy – mobilita, počty studentů, výdaje na VŠ)

13 Mobilita Nejsou data, zejména ne srovnatelná – něco lze nalézt pro studenty, téměř nic není pro učitele Nejsou data, zejména ne srovnatelná – něco lze nalézt pro studenty, téměř nic není pro učitele Opatření na národní úrovni Opatření na národní úrovni –Do r. 2009 podají země zprávu, co udělaly, aby odstranily překážky mobility a jak možnosti mobility podpořily (studentů i učitelů) –Země se soustředí na hlavní národní problém: udělování víz a pracovních povolení, Zlepšení uznávání v praxi Pobídky pro mobilitu –Mobilita je odpovědností jednotlivých VŠ. –Mobilita bude posílena v souladu se sociální dimenzí. –Podpora společných programů – zvyšování důvěry mezi státy Soulad s indikátory a sběry dat na EK Soulad s indikátory a sběry dat na EK Opatření na úrovni BFUG - návrh Opatření na úrovni BFUG - návrh –Ministři v Londýně pověří Evropskou komisi (Eurostat), ve spolupráci s Eurostudent, a dá jim mandát pro sběr porovnatelných dat –EK podá zprávu ministrům v dubnu 2009

14 Mobilita Přenositelnost grantů a půjček Přenositelnost grantů a půjček Dohoda ustavit síť expertů, kteří se zabývají podporou studentů – bude v Komuniké ministrů Dohoda ustavit síť expertů, kteří se zabývají podporou studentů – bude v Komuniké ministrů

15 Externí rozměr Boloňského procesu Základní oblasti Základní oblasti –Zlepšit informace o EPVŠV (webová stránka a EUA Bologna Handbook); –Propagace evropského VŠ, aby byla podpořena atraktivita Evropy; –Posílit spolupráci založenou na partnerství; –Zintenzivnit politický dialog; –Zlepšit uznávání ANNEX – ELEMENTS FOR POSSIBLE FUTURE ACTIONS ANNEX – ELEMENTS FOR POSSIBLE FUTURE ACTIONS-nástroje, jak naplňovat jednotlivé oblasti-možnost využít pro národní strategie 2007-2009 zejména 2 priority – zlepšit informace a zlepšit uznávání 2007-2009 zejména 2 priority – zlepšit informace a zlepšit uznávání

16 Rámec kvalifikací Stocktaking zpráva konstatovala malý pokrok v přípravě NRK Stocktaking zpráva konstatovala malý pokrok v přípravě NRK Otázka: Budou v Evropě 2 rámce kvalifikací s různou územní i věcnou působností do jisté míry odlišnými principy? Otázka: Budou v Evropě 2 rámce kvalifikací s různou územní i věcnou působností do jisté míry odlišnými principy? Návrh pro komuniké v Londýně: Pro terciární systém připravit národní rámec vycházející z rámce pro EPVŠV přijatého v Bergenu 2005, který bude kompatibilní s EQF Evropské komise Návrh pro komuniké v Londýně: Pro terciární systém připravit národní rámec vycházející z rámce pro EPVŠV přijatého v Bergenu 2005, který bude kompatibilní s EQF Evropské komise Pomoc Rady Evropy Pomoc Rady Evropy Důraz na spolupráci RE a EK, aby vše zůstalo kompatibilní Důraz na spolupráci RE a EK, aby vše zůstalo kompatibilní

17 Evropský registr kvality Evropský registr kvality bude Evropský registr kvality bude Zpráva skupiny E4 (ENQA, EUA, ESIB, EURASHE) Zpráva skupiny E4 (ENQA, EUA, ESIB, EURASHE) Registr -Register of European Higher Education Quality Assurance and Accreditation Agencies (REHEQA) Registr -Register of European Higher Education Quality Assurance and Accreditation Agencies (REHEQA) Bude spravován neziskovou, nezávislou organizací Bude spravován neziskovou, nezávislou organizací Bude sestávat ze seznamu adres dostupného na webu Bude sestávat ze seznamu adres dostupného na webu Výbor registru – posuzování žádostí: složení 10 členů – ENQA,EUA,ESIB,EURASHE, odbory a zaměstnavatelé + 5 pozorovatelů - zástupci BFUG Výbor registru – posuzování žádostí: složení 10 členů – ENQA,EUA,ESIB,EURASHE, odbory a zaměstnavatelé + 5 pozorovatelů - zástupci BFUG Sekretariát v Bruselu Sekretariát v Bruselu Valná hromada – rozhodovací, schvalovací – Volební právo – Výbor registru, konsultativní členové BFUG, vybraní zástupci států (BFUG) Valná hromada – rozhodovací, schvalovací – Volební právo – Výbor registru, konsultativní členové BFUG, vybraní zástupci států (BFUG) Kritéria přijetí – European Standards and Guidelines for QA – členství v ENQA je automatické členství v Registru Kritéria přijetí – European Standards and Guidelines for QA – členství v ENQA je automatické členství v Registru Účast v registru je dobrovolná Účast v registru je dobrovolná Financování ????? Navrhuje se poplatek za účast ne za přihlášku Financování ????? Navrhuje se poplatek za účast ne za přihlášku

18 Evropský registr kvality - Otázky Celková přidaná hodnota? Celková přidaná hodnota? Není dořešeno financování Není dořešeno financování –Pilotní projekt bude financovat EK Zejména do budoucna otázka možnosti vybrat si pro akreditace libovolnou QA agenturu z Registru Zejména do budoucna otázka možnosti vybrat si pro akreditace libovolnou QA agenturu z Registru –Navrhovaný kompromis: lze si vybrat a stát umožní akreditace a financování, dovoluje-li to jeho legislativa –Jak dlouho je tento stav udržitelný do budoucna ? –EK vítá, že ministři dají v Londýně Registru zelenou a chce se navrátit ke svému Doporučení Návrh:Registr bude vyhodnocen v roce 2009 – Bude to možné, když zatím neexistuje? Návrh:Registr bude vyhodnocen v roce 2009 – Bude to možné, když zatím neexistuje?

19 Ke konferenci ministrů Zájem o členství v Boloňském procesu Zájem o členství v Boloňském procesu –Kosovo, Severní Kypr –Izrael, Kyrgyzstán –Nemohou být přijaty – buďto nejsou státy nebo nejsou evropské (nesplňují podmínku ratifikace Evropské kulturní dohody) Londýnské komuniké Londýnské komuniké Vize po r. 2010 Vize po r. 2010 –Provést hodnocení (externí ?) úrovně dosažení cílů Bol. procesu –Zahájit otevřenou diskusi o budoucnosti Boloňského procesu po r. 2010 – podklad pro přípravu vize v období 2009-10 Konference v Londýně 17.-18. května 2007 Konference v Londýně 17.-18. května 2007 –Delegace – vedoucí Ing. Komárek – náměstek - prof. Hampl, rektor UK, zástupce ČKR - prof. Hampl, rektor UK, zástupce ČKR - prof. Čechák, zástupce RVŠ za SVŠ - prof. Čechák, zástupce RVŠ za SVŠ - Mgr. Poláčková, předsedkyně SK RVŠ, zástupce studentů - Mgr. Poláčková, předsedkyně SK RVŠ, zástupce studentů - Dr. Šťastná, odbor VŠ, zástupce v BFUG - Dr. Šťastná, odbor VŠ, zástupce v BFUG Příští konference - Benelux - Leuven/Louvain-la-Neuve on 28.-29. dubna 2009. Příští konference - Benelux - Leuven/Louvain-la-Neuve on 28.-29. dubna 2009.

20 Předsednictví ČR Evropské unii v roce 2009 Předsednictví ČR Evropské unii v roce 2009

21 Předsednictví ČR leden až červen 2009 Jednání v Bruselu Jednání v Bruselu –Formální zasedání Rady EU Jednání v ČR Jednání v ČR –Jedna neformální Rada EU pro vzdělávání a Rada pro konkurenceschopnost –Ostatní akce – z hlediska VŠ zejména Boloňský proces

22 Předsednictví ČR leden až červen 2009 Příležitost pro ČR Příležitost pro ČR –Úspěšné zvládnutí všech úkolů kladených na stát při předsedání Rady EU (nutnost kontinuity projednávané agendy – předchozí předsednictví a celkové strategie EU) –Možnost předložit vlastní témata, která chce ČR pozvednout na evropskou úroveň Na úrovni EU příprava nové strategie po roce 2010 – (nový „Lisabon“??) Na úrovni EU příprava nové strategie po roce 2010 – (nový „Lisabon“??)

23 Věda a výzkum V a V vlastní pracovní skupina, vlastní koordinace V a V vlastní pracovní skupina, vlastní koordinace Zhodnocení 7. RP V a V Zhodnocení 7. RP V a V Plánováno Plánováno –zasedání vysokých představitelů COST (únor) –2 konference /semináře (únor a duben) –Výjezdní zasedání výboru CREST a Společné PS pro výzkum a atomové otázky (duben) –Plenární zasedání Evropského fóra pro evropskou infrastrukturu výzkumu (červen)

24 Odborné a vysokoškolské vzdělávání Exogenní faktory Výsledky Slovinského a Francouzského PRES Výsledky Slovinského a Francouzského PRES Spolupráce Francie, ČR, Švédska – 18 měsíců Spolupráce Francie, ČR, Švédska – 18 měsíců Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) a Evropský rok vzdělávání, kultury a kreativity (2009) Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) a Evropský rok vzdělávání, kultury a kreativity (2009) Vize Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EPVŠV) pro roce 2010 – vyhlášení EPVŠV 2010 Vize Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EPVŠV) pro roce 2010 – vyhlášení EPVŠV 2010 Budoucnost programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ Budoucnost programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ Dokončování národních rámců kvalifikací Dokončování národních rámců kvalifikací Kvalita (Francie) - Vyhodnocení Evropského registru kvality Kvalita (Francie) - Vyhodnocení Evropského registru kvality Jaké další?

25 Vzdělávání vysokoškolské Boloňský proces ČR bude předsedat BFUG před přípravou konference v Leuven (28.-29.dubna 2009) – poslední před vyhlášením EPVŠV ČR bude předsedat BFUG před přípravou konference v Leuven (28.-29.dubna 2009) – poslední před vyhlášením EPVŠV 2 zasedání BFUG, příprava dokumentů, příprava Komuniké (únor, březen) 2 zasedání BFUG, příprava dokumentů, příprava Komuniké (únor, březen) Sekretariát spravován zeměmi Benelux Sekretariát spravován zeměmi Benelux Setkání vrchních ředitelů pro VŠ (únor)

26 Možná témata Vize Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání po roce 2010 Vize Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání po roce 2010 Otázky Boloňského procesu do r. 2010 Otázky Boloňského procesu do r. 2010 –Řízení –Kurikula založená na výstupech z učení –Koncept celoživotního učení – otevřené příležitosti, prostupnost, uznávání neformálního vzdělávání –Sociální soudržnost a spravedlivost –Externí spolupráce v Boloňském procesu –Propojení vysokého školství a vědy, VaV vedoucího k inovacím - spolupráce s průmyslem a zaměstnavateli– podpora excelence –Mobilita studentů, učitelů, absolventů a spravedlivost napříč Evropou –Zaměstnatelnost a další „Techničtěji“ zaměřená témata: „Techničtěji“ zaměřená témata: –Dokončování národních rámců kvalifikací –Kvalita a zlepšení kultury kvality na evropské i národní a institucionální úrovni. Vyhodnocení významu a efektivity Evropského registru kvality – Komuniké ministrů, Londýn, 18. května 2007 –Typologie univerzit (Slovinsko?) – snaha EK získat podporu pro toto téma – koordinuje CHEPS – University of Twente

27 Závěrem k předsednictví Jak může přispět RVŠ? Jak může přispět RVŠ? Zapojit se do do diskuse o resortních prioritách. Jaká témata by byla vhodná pro ČR? „Vybereme si“ nebo nabídneme něco nového? Zapojit se do do diskuse o resortních prioritách. Jaká témata by byla vhodná pro ČR? „Vybereme si“ nebo nabídneme něco nového? Pomoci vytvořit malou cílenou pracovní skupinu, která by se zapojila do aktivit pracovního programu BFUG 2007-2009? Pomoci vytvořit malou cílenou pracovní skupinu, která by se zapojila do aktivit pracovního programu BFUG 2007-2009? –Případná účast na seminářích –Případná spolupráce v prac. skupinách BFUG (externí dimenze, sociální záležitosti,..)

28 Program celoživotního učení - Lifelong Learning Programme LLP Program celoživotního učení - Lifelong Learning Programme LLP –Prezentace NAEP

29 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy = NAEP  funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (DZS MŠMT)  ředitelka DZS a NAEP: Ing. Iva Tatarková  NAEP realizuje nejen nový program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP), ale také programy Erasmus Mundus, Tempus, Finanční mechanismy EHP/Norska a e-Twinning  nové webové stránky www.naep.cz

30 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy = NAEP Nová poštovní adresa: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Dům zahraničních služeb MŠMT Program ERASMUS pracoviště Senovážné náměstí 24 116 47 Praha 1 Nové emailové adresy: Petra Šlechtová – petra.slechtova@naep.cz

31 Program celoživotního učení 2007-2013 4 odvětvové programy Program Jean Monnet Akce Jean Monnet, Provozní granty pro evropské instituce Průřezový program Spolupráce a inovace politik, Podpora studia jazyků, Informační a komunikační technologie, Šíření a využívání výsledků GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a celoživotní učení LEONARDO Odborné vzdělávání a odborná příprava ERASMUS Vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na VŠ úrovni COMENIUS Předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělávání

32 Základní dokumenty zveřejněné Evropskou komisí Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č.1720/2006/ES ze dne 15.11.2006 (i v ČJ) Výzva k předkládání návrhů projektů pro rok 2007 + tisková oprava (prozatím AJ, NJ, FJ; bude zveřejněno i v ČJ) Příručka pro žadatele (prozatím AJ; bude zveřejněno i v ČJ)  vše na webové adrese Evropské komise : http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call_en.html Program celoživotního učení

33 Decentralizované aktivity  mobilita studentů: studijní pobyt, pracovní stáž, EILC  mobilita zaměstnanců: výukový pobyt, školení  organizace mobilit  intenzivní programy  organizace EILC kurzů češtiny Program ERASMUS  Tyto aktivity jsou v kompetenci Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), výběr prováděn na národní úrovni  Žádosti o financování těchto aktivit se zasílají NAEP  TERMÍN: 30.3.2007

34 Centralizované aktivity  multilaterální projekty: vývoj studijních programů, spolupráce mezi univerzitami a podniky, modernizace vysokého školství, virtuální univerzity  tematické sítě  doprovodná opatření Program ERASMUS  Tyto aktivity jsou v kompetenci Evropské komise (EK)  Projekty se předkládají ke schválení Výkonné agentuře EK - http://eacea.ec.europa.eu  TERMÍN: 30.3.2007 (projekty, sítě), 30.4.2007 (doprovodná opatření)

35 Program celoživotního učení Na úrovni celého programu zřízena Rada programu Řídící výbory pro jednotlivé programy Řídící výbor pro program Erasmus předseda ředitel odboru 30, Václav Vinš Kontaktní osoba na MŠMT: Mgr. Karolína Gondková (karolina.gondkova@msmt.cz)karolina.gondkova@msmt.cz Posouzení projektů nezávislými hodnotiteli Organizace na národní úrovni

36 Oslava 20 let programu Erasmus v ČR 1987 - 2007 Annual General Meeting organizace Erasmus Student Network (AGM ESN) - 22.-26.3.2007 Praha, motto: 20 let programu Erasmus, výroční zasedání zástupců celoevropské studentské organizace Erasmus Student Network - 450 zástupců z 31 zemí (http://www.isc.cvut.cz/agm2007/) Infomarket 23.3. na ČVUT-20 let Erasmus Křest žirafy v pražské zoo – Erasmína, 24.3. 13:30 Africký dům Erasmus Day – propagační akce programu Erasmus na všech vysokých školách, termín – 16. - 30. duben 2007 http://ec.europa.eu/education/news/erasmus20_en.html http://www.20erasmus.eu/, http://www.20erasmus.cz/

37 Možnost účasti vysokých škol na veletrzích v Asii Kancelář Evropské komise "EuropeAid Office" Kancelář Evropské komise "EuropeAid Office" European Higher Education fairs (EHEFs) v období 2006 - 2008 European Higher Education fairs (EHEFs) v období 2006 - 2008 7 veletrhů 7 veletrhů Čína, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Thajsko a Vietnam Čína, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Thajsko a Vietnam Konsorcium ze 4 největších evropských agentur vedené Campus France, dále DAAD, Nuffic a British Council - kontrakt na organizaci a zajištění všech akcí Konsorcium ze 4 největších evropských agentur vedené Campus France, dále DAAD, Nuffic a British Council - kontrakt na organizaci a zajištění všech akcí Každá akce má dvě části: Každá akce má dvě části: –Symposium - seminář –Veletrh Přihlásit se je možno on-line na adrese: www.ehefs.org Přihlásit se je možno on-line na adrese: www.ehefs.org www.ehefs.org

38 Možnost účasti vysokých škol na veletrzích v Asii (projekt EHEF) Prvé dvě akce: Bangkok, Thajsko a New Delhi, Indie v roce 2006 Prvé dvě akce: Bangkok, Thajsko a New Delhi, Indie v roce 2006 Předběžný kalendář EHEF 2007 - 2008 Předběžný kalendář EHEF 2007 - 2008 –7-9. září 2007 Kuala Lumpur, Malajsie –19.-21. říjen 2007 Peking, Čína –7. - 9. prosince 2007 Hanoj, Vietnam –22. – 24. únor 2008 Manila, Filipíny –31. říjen – 2. listopad 2008 Djakarta, Indonésie 2007: 3 veletrhy – Malajsie, Čína, Vietnam 2007: 3 veletrhy – Malajsie, Čína, Vietnam –Žádosti o účast na veletrzích v Kuala Lumpuru a v Pekingu mohou vysoké školy podávat do 15. května Podrobněji: www.ehefs.org Podrobněji: www.ehefs.orgwww.ehefs.org Přehled veletrhů též na www.msmt.cz nebo www.naep.cz Přehled veletrhů též na www.msmt.cz nebo www.naep.czwww.msmt.czwww.naep.czwww.msmt.czwww.naep.cz


Stáhnout ppt "Vývoj v Evropě a vysoké školství v ČR Věra Šťastná, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google