Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky sklářství Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický materiál Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky sklářství Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický materiál Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický."— Transkript prezentace:

1 Počátky sklářství Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický materiál Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický materiál – výroba celoskleněných předmětů, fajánse, frit, glazur a emailů – výroba celoskleněných předmětů, fajánse, frit, glazur a emailů – možná první vědomý pokus o výrobu syntetického materiálu – možná první vědomý pokus o výrobu syntetického materiálu – nejdříve – sklovité hmoty -> fajáns - podle středověké glazované keramiky – nejdříve – sklovité hmoty -> fajáns - podle středověké glazované keramiky z italského města Faenza z italského města Faenza 5. tis.př.Kr. severní Mezopotámie a Egypt 5. tis.př.Kr. severní Mezopotámie a Egypt 4. tis.př.Kr. jižní Mezopotámie 4. tis.př.Kr. jižní Mezopotámie 3.-2. tis.př.Kr. Indie, Turecko, Kypr, Kréta, Kavkaz, Ukrajina, 3.-2. tis.př.Kr. Indie, Turecko, Kypr, Kréta, Kavkaz, Ukrajina, východní Slovensko, Británie východní Slovensko, Británie

2 Faenza

3 Střední východ

4 Fajáns skelná hmota (glazura) na povrchu jádra z jiného materiálu skelná hmota (glazura) na povrchu jádra z jiného materiálu první předměty 5 tis. let př. Kr. – Mezopotámie, Egypt první předměty 5 tis. let př. Kr. – Mezopotámie, Egypt – jádro: steatit (mastek Mg 3 (Si 2 O 5 ) 2 (OH) 2 ), křemičitany, křemen – jádro: steatit (mastek Mg 3 (Si 2 O 5 ) 2 (OH) 2 ), křemičitany, křemen – aplikace skelné polevy (skelná frita + voda) – aplikace skelné polevy (skelná frita + voda) – ponoření jádra do roztoku solí či frity – ponoření jádra do roztoku solí či frity – obalením v glazovacím prášku – obalením v glazovacím prášku – závěrečné vypálení – závěrečné vypálení drobné figurky, závěsky, korálky a nádobky drobné figurky, závěsky, korálky a nádobky po několik tisíc let i ve Středomoří a na evropském kontinentu po několik tisíc let i ve Středomoří a na evropském kontinentu

5 Celoskleněné výrobky ojediněle 3.tis. př.Kr. ojediněle 3.tis. př.Kr. počátek 2.tis. (kolem 1600) př.Kr. počátek 2.tis. (kolem 1600) př.Kr. – severní Mezopotámie, Sýrie a Egypt – severní Mezopotámie, Sýrie a Egypt – drobné předměty – drobné předměty po roce1500 př.Kr. po roce1500 př.Kr. – skleněné nádoby – skleněné nádoby – sklo zpočátku opaktní – sklo zpočátku opaktní – výroba fajáns pokračuje souběžně – výroba fajáns pokračuje souběžně – Řecko, severní Itálie a alpské země – Řecko, severní Itálie a alpské země objevení skelných materiálů objevení skelných materiálů – při rozvoji měděné (Cu) a bronzové metalurgie (CuSn, CuSnPb) – při rozvoji měděné (Cu) a bronzové metalurgie (CuSn, CuSnPb) - Cu – první barvicí složka (Cu 2 O nebo CuO) - Cu – první barvicí složka (Cu 2 O nebo CuO) – při vypalování keramiky – hlína obsahovala SiO 2 a Na 2 O – při vypalování keramiky – hlína obsahovala SiO 2 a Na 2 O – Plinius – obchodníci v písku u řeky Belus v dnešní Sýrii rozdělali oheň – Plinius – obchodníci v písku u řeky Belus v dnešní Sýrii rozdělali oheň v ohništi z bloků přírodní sody (natronu) v ohništi z bloků přírodní sody (natronu)

6 Vývoj sklářství 8.-5.stol.př.Kr. stále v provozu sklářská centra v Egyptě, Sýrii a severní Itálii 8.-5.stol.př.Kr. stále v provozu sklářská centra v Egyptě, Sýrii a severní Itálii - nově dílny v Kartágu, severním Černomoří, adriatické oblasti - nově dílny v Kartágu, severním Černomoří, adriatické oblasti a také v západní a střední Evropě a také v západní a střední Evropě 3.-1.stol.př.Kr. dílny na Rhodu, v jižní Itálii a barbarské Evropě (severně od Alp) 3.-1.stol.př.Kr. dílny na Rhodu, v jižní Itálii a barbarské Evropě (severně od Alp) (Stradonice v Čechách a Staré Hradisko na Moravě) (Stradonice v Čechách a Staré Hradisko na Moravě) počátkem nového letopočtu – rozkvět sklářství na území římského imperia počátkem nového letopočtu – rozkvět sklářství na území římského imperia – úpadek v evropském barbariku – úpadek v evropském barbariku – u nás opět rozvoj v ranném středověku – u nás opět rozvoj v ranném středověku

7 Miska 2.stol.př.Kr.

8 Mosaika 2.stol.př.Kr.

9 Sklářské dílny pravěká a středověké dílny se dochovaly jen ojediněle pravěká a středověké dílny se dochovaly jen ojediněle - Tell el-Amarna v Egyptě – 16.-14.stol.př.Kr. – fajáns a sklo - Tell el-Amarna v Egyptě – 16.-14.stol.př.Kr. – fajáns a sklo - pece jednoduché cihlové, kruhového půdorysu s kupolovým zastřešením - pece jednoduché cihlové, kruhového půdorysu s kupolovým zastřešením - keramické pánve a tyglíky - keramické pánve a tyglíky - menší počet dílen vyrábí surové sklo z kmene - menší počet dílen vyrábí surové sklo z kmene - větší počet dílen se specializuje na zpracování - větší počet dílen se specializuje na zpracování - doloženo obchodem se skleněnými ingoty a barvícími pigmenty - doloženo obchodem se skleněnými ingoty a barvícími pigmenty

10 Počátky metalurgické výroby

11 Metalurgická pec

12 Sklářské techniky technika fajánse technika fajánse tvarování na jádro – navíjení skleněného vlákna na pískové či hliněné jádro, tvarování na jádro – navíjení skleněného vlákna na pískové či hliněné jádro, na kovovou tyčinku pokrytou hlínou atp. na kovovou tyčinku pokrytou hlínou atp. odlévání do formy odlévání do formy výroba za studena – řezání, broušení…techniky zpracování kamene výroba za studena – řezání, broušení…techniky zpracování kamene mozaikové techniky – skládání z barevných prvků - millefiori mozaikové techniky – skládání z barevných prvků - millefiori roztáčení a posunování skloviny na kovové ose – skleněné náramky a kroužky roztáčení a posunování skloviny na kovové ose – skleněné náramky a kroužky foukání sklářskou píšťalou – do formy nebo z volné ruky foukání sklářskou píšťalou – do formy nebo z volné ruky velké mistrovství v dekorování výrobků velké mistrovství v dekorování výrobků

13 Typy sklářských výrobků fajánsové předměty – plaketky, figurky, závěsky a korálky. Často zobrazující fajánsové předměty – plaketky, figurky, závěsky a korálky. Často zobrazující božstva, jejich atributy a symboly a měly ochrannou božstva, jejich atributy a symboly a měly ochrannou a magickou funkci a magickou funkci od poč.2.tis.př.Kr. – z fajánse zhotovovány i nádoby (zpočátku malých rozměrů od poč.2.tis.př.Kr. – z fajánse zhotovovány i nádoby (zpočátku malých rozměrů k přechovávání balzámů a olejů) k přechovávání balzámů a olejů) - z fajánse ornamentální obklady - z fajánse ornamentální obklady od objevení vlastního skla – sortiment se postupně rozšiřuje o celou škálu tvarů od objevení vlastního skla – sortiment se postupně rozšiřuje o celou škálu tvarů nádob, o skleněnou plastiku, nejrůznějším osobní nádob, o skleněnou plastiku, nejrůznějším osobní předměty, mozaiku, hrací kameny atd. předměty, mozaiku, hrací kameny atd. od doby římské – téměř veškerý moderní sklářský sortiment od doby římské – téměř veškerý moderní sklářský sortiment

14 Skleněná nádoba 3.stol. po Kr.

15 Pravěké sklářské výrobky v Čechách a na Moravě Starší doba bronzová (2200-1600 př.Kr.) Starší doba bronzová (2200-1600 př.Kr.) – výrazně převažuje import výrobků či skleněných ingotů – výrazně převažuje import výrobků či skleněných ingotů – fajáns - drobné modrozelené a zelené korálky – fajáns - drobné modrozelené a zelené korálky - nepříliš četné nálezy (na východním Slovensku podstatně četnější) - nepříliš četné nálezy (na východním Slovensku podstatně četnější)

16 Pravěké sklářské výrobky v Čechách a na Moravě Střední doba bronzová (1600-1300 př.Kr.) Střední doba bronzová (1600-1300 př.Kr.) – importy korálků již ze skla – modré, modrozelené, kroužkovité, kulovité – importy korálků již ze skla – modré, modrozelené, kroužkovité, kulovité – technika navíjení – technika navíjení – blízký východ, egejská oblast? – blízký východ, egejská oblast?

17 Pravěké sklářské výrobky v Čechách a na Moravě Mladší a pozdní doba bronzová (1300-750 př.Kr.)- popelnicových polí Mladší a pozdní doba bronzová (1300-750 př.Kr.)- popelnicových polí – více nálezů – polychromní výrobky – nové barvy: modrá, bílá, červenohnědá – více nálezů – polychromní výrobky – nové barvy: modrá, bílá, červenohnědá – ornamenty – přitavením skl. vlákna, jednobarevné pupky a vrstvená očka – ornamenty – přitavením skl. vlákna, jednobarevné pupky a vrstvená očka – vysoký obsah Mg – import z východního a jižního Středomoří (Egypt) – vysoký obsah Mg – import z východního a jižního Středomoří (Egypt) – východní a jantarová obchodní stezky – východní a jantarová obchodní stezky

18 Doba halštatská a starší doba laténská 8.-5.stol.př.Kr. (Hallstatt) – doba železná 8.-5.stol.př.Kr. (Hallstatt) – doba železná – kontakty s etruskou civilizací v Itálii, obchodní aktivity Foiničanů – kontakty s etruskou civilizací v Itálii, obchodní aktivity Foiničanů – 6.-5.stol.př.Kr. vrcholí dovoz do střední Evropy – 6.-5.stol.př.Kr. vrcholí dovoz do střední Evropy – tisíce korálků – v hrobech příslušníků bohatých vrstev – tisíce korálků – v hrobech příslušníků bohatých vrstev – nové předměty: lučíky spon, hlavice jehlic i zlomky nádob – nové předměty: lučíky spon, hlavice jehlic i zlomky nádob – nově černé či hnědé sklo, bílé či žluté dekorativní prvky – nově černé či hnědé sklo, bílé či žluté dekorativní prvky – nově žebrování vytvářené nožem či kleštěmi – nově žebrování vytvářené nožem či kleštěmi – korály ve tvaru lidské tváře – korály ve tvaru lidské tváře – nejrozšířenější korálky s modrobílými vrstvenými očky – nejrozšířenější korálky s modrobílými vrstvenými očky – dále žluté, modrozelené sklo, opakní či průsvitné sklo – dále žluté, modrozelené sklo, opakní či průsvitné sklo – očka vynikla navrstvením 2 až 8 kapek střídavě bílého a tmavě modrého skla – očka vynikla navrstvením 2 až 8 kapek střídavě bílého a tmavě modrého skla – technikou na jádro – kovová, hlínou obalená kovová trubička, pak rozsekány – technikou na jádro – kovová, hlínou obalená kovová trubička, pak rozsekány – výroba emailu – poleva ze zakalené skloviny na kovovém podkladu – výroba emailu – poleva ze zakalené skloviny na kovovém podkladu – červená barva Cu ; žluté barvivo Pb 2 Sb 2 O 7 ; bílé barvivo Ca 2 Sb 2 O 7 – červená barva Cu ; žluté barvivo Pb 2 Sb 2 O 7 ; bílé barvivo Ca 2 Sb 2 O 7 – zdobeny kovové předměty: opasky, spony, výzbroj či nýty – zdobeny kovové předměty: opasky, spony, výzbroj či nýty – vyrobeno pravděpodobně v severní Itálii či dnešním Slovinsku, jižní Středomoří – vyrobeno pravděpodobně v severní Itálii či dnešním Slovinsku, jižní Středomoří

19 Fajáns obr. doba haštatská

20 Doba laténská – první skláři Keltové 5.-1.stol.př.Kr. (La Tene) 5.-1.stol.př.Kr. (La Tene) – zpočátku dočasný pokles dovozu – zpočátku dočasný pokles dovozu – změna druhá pol.3.stol.př.Kr. – změna druhá pol.3.stol.př.Kr. – přejímání sklářských technik ze severní Itálie – přejímání sklářských technik ze severní Itálie – modifikace postupu – velká invence – modifikace postupu – velká invence – nový výrobek – skleněný náramek – nový výrobek – skleněný náramek – vyráběn v laténské Evropě – posunováním skloviny po tyči – vyráběn v laténské Evropě – posunováním skloviny po tyči – vysoce kvalitní sklo – homogenní, průsvitné, málo korodující – vysoce kvalitní sklo – homogenní, průsvitné, málo korodující

21 Náramky, korály

22 Naleziště „keltských“ náramků Stradonice Staré Hradisko

23 Chemie a technologie laténského skla – analýza zejména náramků a prstencových korálů – analýza zejména náramků a prstencových korálů – nálezy v hradištích – oppidech – nálezy v hradištích – oppidech – Na 7-15%, Na:K > 13 tavení z přírodní sody – Na 7-15%, Na:K > 13 tavení z přírodní sody – Ca max. 5% – Ca max. 5% – Al (1,5%), Mg (0,4%) – jako příměsi (nečistoty) – Al (1,5%), Mg (0,4%) – jako příměsi (nečistoty) – Fe (0,2-0,3%) – Fe (0,2-0,3%) – Cl (1-1,4%) – Na asi z NaCl – Cl (1-1,4%) – Na asi z NaCl Základní složení Barvení skla – bezbarvé sklo, slabě zbarvené, sytě zbarvené – bezbarvé sklo, slabě zbarvené, sytě zbarvené – barveno do modra CuO+CoO, fialova MnO, zelená, žlutohnědá – barveno do modra CuO+CoO, fialova MnO, zelená, žlutohnědá – odbarvené sklo, vespod žlutý pásek – imitace zlatých šperků – odbarvené sklo, vespod žlutý pásek – imitace zlatých šperků Modrá skla Modrá skla - nejčastější; Co + Cu

24 Doba římská a doba stěhování národů 1.- 4.stol.po Kr. 1.- 4.stol.po Kr. – na území Čech a Moravy Kelty vystřídali Germáni – na území Čech a Moravy Kelty vystřídali Germáni – úpadek ekonomiky i sklářství (pouze import nebo válečná kořist) a kultury – úpadek ekonomiky i sklářství (pouze import nebo válečná kořist) a kultury – dovezené skleněné předměty vlastní jen bohaté vrstvy – dovezené skleněné předměty vlastní jen bohaté vrstvy – žárové pohřby – skleněné předměty se roztavily – žárové pohřby – skleněné předměty se roztavily – starší doba římská – pouze korálky – starší doba římská – pouze korálky – mladší doba římská – součásti náhrdelníků, fajánsové korálky, přibývají nádoby – mladší doba římská – součásti náhrdelníků, fajánsové korálky, přibývají nádoby – z italských skláren - Kampánie, Řím, Popádí – z italských skláren - Kampánie, Řím, Popádí – později z dílen v římských provincií Gallii, Germánii, Panonii – později z dílen v římských provincií Gallii, Germánii, Panonii – nejstarší nádoby – millefiorové nebo monochromní lité žebrované misky – nejstarší nádoby – millefiorové nebo monochromní lité žebrované misky

25 Římské nádoby foukané – průsvitné nazelenalé nebo nažloutlé sklo – průsvitné nazelenalé nebo nažloutlé sklo – lahvičky, džbánky a jiné – lahvičky, džbánky a jiné – významný dovoz z oblasti Porýní i Itálie – významný dovoz z oblasti Porýní i Itálie – konec 4.stol. a poč.5 stol.po Kr. – poháry s broušenou a rytou výzdobou – konec 4.stol. a poč.5 stol.po Kr. – poháry s broušenou a rytou výzdobou – úzké pohárky a lahvičky zdobené nalepovanými vlákny – úzké pohárky a lahvičky zdobené nalepovanými vlákny – nově skleněné vložky do prstenů, náramky (technika spojování tyčinky) – nově skleněné vložky do prstenů, náramky (technika spojování tyčinky) – okénka hliněných pohřebních uren – okénka hliněných pohřebních uren Stěhování národů konec 4.stol.- 6.stol.po Kr. – napodobeniny vzácných kamenů – napodobeniny vzácných kamenů – součástí spon a dalších šperků – součástí spon a dalších šperků – uplatňuje se i fajáns – figurální závěsky, symbolické předměty – uplatňuje se i fajáns – figurální závěsky, symbolické předměty

26 Skleněné nádoby doby římské


Stáhnout ppt "Počátky sklářství Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický materiál Sklářství – výrobní činnost s cílem připravit nový syntetický."

Podobné prezentace


Reklamy Google