Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: A. Národní agentura pro evropské vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: A. Národní agentura pro evropské vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně

2 Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: A. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) –Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013 = Program celoživotního učení ERASMUS zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni LEONARDO DA VINCI zaměřený na absolventy do 2 let po ukončení studia –Finanční mechanismy EHP/ Norska –Free Movers –CEEPUS

3 Účast FAST v mobilitních programech: FREE MOVERS -Celý svět - vybírá si student sám -Běžné VŠ studium -Práce na projektu, bakalářské, diplomové, disertační práce -Odborné stáže a kurzy -Krátkodobé i dlouhodobé pobyty -Finanční prostředky v průměru 10 000 Kč/měs. -Přihlášky pro rok 2010 vybírá paní Ludmila Zelinková do 15. 1. 2010

4 Účast FAST v mobilitních programech: CEEPUS -Spolupráce v rámci sítí konkrétních universit -Rakousko, Bulharsko, Albánie, Bosna a Hercegovnia, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. -Krátkodobé pobyty -Zaměřeno spíše na projekty -www.dzs.cz, www.fce.vutbr.cz/ - aktuálněwww.dzs.czwww.fce.vutbr.cz/ -Info: Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

5 Účast FAST v mobilitních programech: Další programy podpory studia v zahraničí –Program AKTION – podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce mezi ČR a Rakouskem ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech www.dzs.cz/aktionwww.dzs.cz/aktion –Nadace Herberta Quandta - sponzoruje studijní pobyty na TU Dresden pro zahraniční studenty ze zemí bývalého východního bloku. –Akademická informační agentura - stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv i jiných stipendií www.dzs.cz/aiawww.dzs.cz/aia –Fulbrightova komise - na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu –DAAD – německý akademický výměnný servis www.daad.cz –Mobilitní stipendijní fond VUT a FAST

6 Účast FAST v mobilitních programech: Lifelong Learning Programme (LLP) ERASMUS 2010 - 2011

7 Účast FAST v mobilitních programech: Počty realizovaných mobilních pobytů na FAST v letech 2002-2009:

8 Účast FAST v mobilitních programech:

9 Základní informace ERASMUS studium / ERASMUS stáž (jiné podmínky) student musí mít ukončený minimálně první ročník VŠ studia student musí být zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu délka pobytu: 3-12 měsíců studium v zahraničí bude plně uznáno jako řádná součást studia studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd.

10 Výběrové řízení termín odevzdání přihlášek na zahr. odd.: 19.2. 2010 termín přezkoušení na katedře jazyků vyhlášení výsledků: bude upřesněno vyhlášení II. kola pro zbylá místa hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a výsledků jazykové zkoušky

11 Erasmus pracovní stáž stáž probíhá v rámci schváleného studijního programu od 3 do 12 měsíců univerzita, výzkumný ústav, podnik, jakákoliv instituce student si organizaci vyhledává sám přihlášky pro ak. rok 2010/11 vybírá paní Ludmila Zelinková do 26. 2. 2010

12 Druhá informační schůzka 15. 2. 2010 v 11.00 hod. v Aule FAST Informace o průběhu výběrového řízení Kompletní seznam partnerských universit pro akademický rok 2010/11

13 Písemné jazykové zkoušky do programu LLP/Erasmus V týdnu od 8. do 12. března 2010 – přesný rozpis jednotlivých zkoušek bude k dispozici po uzávěrce přihlášek, tj. na konci února 2010

14 Organizace přijímacích jazykových zkoušek do LLP Erasmus Uchazeči o zařazení do programu LLP jsou povinni vykonat přijímací jazykovou zkoušku z požadovaného jazyka. Zkouška sestává z písemného testu (doba trvání 60 min.) a ústní zkoušky (několikaminutová konverzace v rámci obecného jazyka). Informaci o rozpisu ústních zkoušek studenti obdrží od vyučujícího na začátku písemné zkoušky. Celkové hodnocení: písemný test 75% ústní zkouška 25% celkem 100% O stanoveném termínu a místnosti konání pro nadcházející akad. rok budou uchazeči v předstihu informováni na této webové stránce LLP v Aktuálních informacích. Na základě předloženého certifikátu o vykonání některé jazykové zkoušky může být uchazečům přijímací jazyková zkouška do programu Erasmus uvedeným vyučujícím uznána: Angličtina – PhDr.Daňková, dankova.d@fce.vutbr.cz,dankova.d@fce.vutbr.cz viz http://www.fce.vutbr.cz/SPV ( Angličtina/Uznávání zkoušek)http://www.fce.vutbr.cz/SPV Němčina – Mgr. Matulová, matulova.m@fce.vutbr.czmatulova.m@fce.vutbr.cz Španělština – Mgr. Topinková, topinkova.e@fce.vutbr.cztopinkova.e@fce.vutbr.cz Francouzština – PhDr. Benešová, benesova.jar@seznam.czbenesova.jar@seznam.cz Italština – Mgr. Zítková, zitkova.i@fce.vutbr.czzitkova.i@fce.vutbr.cz Ruština – Mgr. Karmasinová, karmasinova.l@fce.vutbr.czkarmasinova.l@fce.vutbr.cz Uchazeči se zájmem o uznání zkoušky se dostaví k uvedeným vyučujícím v jejich konzultačních hodinách anebo po domluvě e-mailem.

15 -cílem je umožnit studentům všech oborů bakalářského, magisterského a doktorandského absolvovat část studijního programu v zahraničí -v rámci programu Erasmus studijní pobyt je možné vyjíždět jen v rámci uzavřených bilaterálních dohod pro daný akad. rok -předpokladem pro výjezd na partnerskou zahraniční univerzitu je úspěšné absolvování výběrového řízení na FAST -před výjezdem do zahraničí je nezbytné předložit písemný přehled předmětů, které budou absolvovány v zahraničí tzv. Learning Agreement -žádost o přidělení grantu se podává na zahraničním oddělení rektorátu VUT a jeho výše je každoročně stanovována celostátně podle tabulek, grand je vyplácen v EUR -lze požádat o příspěvek ze studentského mobilitního fondu FAST, který může činit až 7.500,- Kč na studenta za semestr Směrnice děkana č.13/2005 o výjezdech na partnerské univerzity v zahraničí : Směrnice děkana č.13/2005 o výjezdech na partnerské univerzity v zahraničí :

16 Rakousko: TU Wien, BOKU Wien, TU Graz Belgie: KHB Oostende, Katholieke Universiteit Leuven Německo: TU Dresden, Universität Lüneburg, Bauhaus-Universität Weimar Kypr: Cyprus University of Technology Limassol Dánsko: Engineering College Aarhus, DTU Lyngby, VIA University Španělsko: Universidad de Alicante, Universidad Politecnica de Catalunya Barcelona, Universidad de Huelva Francie: INSA Rennes, IUT Grenoble Řecko: Aristotle Univ. of Thessaloniki, NTU Athens, T.E.I. Crete Maďarsko: University of Debrecen, Szent István University Budapest Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011:

17 Itálie: Politecnico di Milano, Univ. degli studii Firenze, Universitá di Catania Litva: VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology Norsko: NTNU Trondheim Polsko: Krakow University of Technology, Wroclaw University Holansko: Hanze University Groningen Švédsko: Chalmers University of Tech. Göteborg, KTH Stockholm Finsko: Oulu Portugalsko: Universidade do Minho Slovensko: Žilinská universita, TU Košice, STU Bratislava Slovinsko: University of Ljubljana Turecko: Anadolu University Eskisehir, YTU Istanbul UK: The University of Sheffield, City University London Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2010-2011:

18 Dokumenty potřebné při výjezdu studenta Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu (přednostně z webu partnerské univerzity) Learning Agreement (LA) = studijní plán pobytu - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Svým podpisem ústavní, fakultní nebo institucionální koordinátor vyjadřuje souhlas fakulty se studiem na partnerské univerzitě. Student na základě písemné žádostí musí vědět, jakým způsobem mu budou studijní výsledky dosažené v zahraničí uznány. Cílem je plné uznání výsledků studia vysílající fakultou. Transcript of Records = přehled dosud dosažených výsledků studia - je povinný pro studenty bakalářského a magisterského programu (formulář potvrdí studijní oddělení). Finanční dohodu student podepisuje na útvaru vnějších vztahů rektorátu cca 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí (po předložení Learning Agreementu potvrzené partnerskou univerzitou nebo akceptačního dopisu + kopie Transcript of Records + povolení individuálního plánu. V případě výjezdů v červenci a srpnu potvrzení o splnění podmínek pro zápis nebo předběžném zápisu Pojištění léčebných výloh (příp.odpovědnost za škodu) - viz http://www.cmu.cz + pojišťovny + nabídka bank k platebním kartám + ISIC kartahttp://www.cmu.cz

19 Dokumenty potřebné při návratu studenta Potvrzení o době a náplni studia (Confirmation) a Transcript of Records, obojí podepsané odpovědnou osobou, si student vyžádá před odjezdem z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující pro výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky - potvrzení student odevzdá na útvaru vnějších vztahů. Transcript of Records je důležitý podklad pro uznání předmětů studovaných v zahraničí. Závěrečná zpráva, kterou student vyplní na webových stránkách university. Zpráva slouží především jako cenný zdroj informací pro další studenty o konkrétním místě studia.

20 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) kurzy pro „méně používané jazyky EU“ konají se ve 22 zemích (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko) účastnit se může každý student, který je vybrán ke studiu v některé z výše uvedených zemí v rámci programu Erasmus kurzy se konají v létě (červenec-září) i v zimě (leden-únor) v délce 3 až 8 týdnů, pro začátečníky i pokročilé studenti neplatí kurzovné


Stáhnout ppt "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: A. Národní agentura pro evropské vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google