Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 Hodnocení energetické účinnosti procesů pomocí faktoru primární energie Ing. Ivan Beneš, Ing. Daniel Bubenko, Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 Hodnocení energetické účinnosti procesů pomocí faktoru primární energie Ing. Ivan Beneš, Ing. Daniel Bubenko, Ing."— Transkript prezentace:

1 Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 Hodnocení energetické účinnosti procesů pomocí faktoru primární energie Ing. Ivan Beneš, Ing. Daniel Bubenko, Ing. Tomáš Duda CityPlan spol. s r.o.

2 Evropský normativní rámec hodnocení faktoru primární energie 2005: prEN 15316-4-5 - metodika výpočtu kritéria „faktor primární energie“ V roce 2007 byl uvedený návrh normy přijat jako současně platná norma EN 15316-4-5, která se v podstatě neliší od původního návrhu

3 Důvody hodnocení Růst obtížnosti získávání primární energie → růst cen užitné energie Snižující se spolehlivost dodávek energie (tlak na růst soběstačnosti regionů) 2030: dovoz primární energie do Evropy asi 70 % z celkem spotřebované energie (riziko bezpečnosti a spolehlivosti) Tuzemské zdroje primární energie nepostačují pro krytí potřeby energie - zásoby uhlí budou vyčerpány, zásoby ropy a zemního plynu jsou vzhledem k rozsahu spotřeby zanedbatelné Celková vlastní spotřeba energie: v r. 2005 činil dovoz energie do ČR 45 %; v r. 2030 se předpokládá dovoz 60 %

4 cityplan@cityplan Užitek z hodnocení Efektivnější hospodaření energií, zlepšení ekonomiky a životního prostředí – Posouzení shody energetických parametrů a cílů s normami – Optimalizace systémů změnou vstupních parametrů – Hodnocení úsporných opatření existujícího systému změnou způsobu provozu nebo výměnou jeho částí

5 cityplan@cityplan Definice základních pojmů Energie dodaná Q C – energie na výstupu z vyšetřovaného systému dodaná spotřebiteli Energie primární Q P – energie, která neprošla žádným transformačním procesem (obnovitelná nebo neobnovitelná) Faktor primární energie – veškerá primární energie dělená dodanou energií F pe = Q P / Q C Faktor neobnovitelné primární energie – primární neobnovitelná energie dělená dodanou energií (F npe )

6 Přístup k výpočtu F pe a F npe představují spotřebu primární energie celého zásobovacího řetězce od těžby přes dopravu až po poslední energetickou transformaci (elektrárna, teplárna, kotel, …) Pro výpočet byl použit výpočtový program GEMIS Pro možnost porovnání dalších parametrů (ekonomických a environmentálních) jsou výpočty vztaženy k 1 MWh vyrobené elektřiny a tepla Je zahrnuta i nepřímá energie na výrobu materiálů

7

8 GEMIS Globální Emisní Model Integrovaných Systémů (Global Emission Model of Integrated Systems) Lineární bilanční model Procesy: – Energetika – Doprava – Zpracovatelský průmysl – Zemědělství

9 GEMIS modeluje procesní řetězce skládáním jako LEGO F pe F npe

10 GEMIS výsledky Kvantitativní data Kvalitativní data Environmentální aspekty Náklady Škodlivé látky Skleníkové plyny interní externí Bilance paliva, materiály, přepravní výkony Spotřeba zdrojů (prvotních i druhotných) rizika odpady mikroekologieplocha tuhé látky, Pevné odpady popeloviny, produkty odsíření ostatní odpady Kapalné odpady Prostorové nároky Poznámka: u všech kvantitativních aspektů jsou vyhodnocovány podíly globální lokální Zaměstnanost Skleníko vé plyny Kvalita ovzduší Náklady z hlediska investora Náklady z hlediska společnosti Čerpání zdrojů F pe a F npe Rozlišení kde k dopadům dochází Odpady

11 Vstupy a výstupy procesů (např. uhlí, plyn, elektřina, teplo) Např. těžba uhlí, výroba tepla, výroba elektřiny, rozvod elektřiny, rozvod plynu, nákladní doprava Např. porovnání různých způsobů výroby elektřiny a tepla

12 zobrazení všech hlavních i pomocných procesů, které jsou nutné pro zajištění funkce pomocné suroviny T-transport pomocná energie byprodukty

13 Dlouhý řetězec - peníze opouštějí region a i ČR

14 Krátký řetězec – peníze za teplo a elektřinu zůstávají v regionu

15 Nejkratší řetězec mají prvotní teplo a prvotní elektřina, vstupy se nemusí kupovat

16 komentář k procesu česky … … a anglicky

17 základní informace kdo kdy

18 předcházející proces palivo doprava paliva výkon využití zaměstnanost účinnost ztráty vyrobená elektřina kogenerací nahrazený proces Technické údaje

19 Faktor neobnovitelné energie výroby elektřiny

20 Faktor neobnovitelné energie výroby tepla kogenerací

21 Faktor neobnovitelné energie mono-výroby tepla

22 Závěr Nejnižší faktory neobnovitelné primární energie mají technologie využívající: – degazační, koksárenské a vysokopecní plyny, – biomasu, – a solární energii. Kogenerační technologie mají nižší faktor primární energie než oddělená výroba tepla či elektřiny Největší faktor primární energie má teplo z elektřiny


Stáhnout ppt "Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 Hodnocení energetické účinnosti procesů pomocí faktoru primární energie Ing. Ivan Beneš, Ing. Daniel Bubenko, Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google