Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_356_Jan Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Lenka Janovská VY_32_INOVACE_06_EKO_356_Jan

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie PředmětEkonomika Ročník2. Název tematické oblasti (sady)Lidské zdroje v podniku Název vzdělávacího materiáluVýpočet mezd Anotace Prezentace shrnuje předchozí znalosti žáků o hrubé mzdě a jejích složkách a podává ucelený pohled na výpočet čisté mzdy a mzdy k výplatě. Na příkladech je demonstrován rozdílný výpočet u poplatníka bezdětného a poplatníka s dítětem. V prezentaci je nastíněn i problém zaměstnaneckých benefitů zejména s ohledem na zdanění. Zhotoveno, (datum/období)Červen 2013 Ověřeno13. června 2013

3 u podnikatelských subjektů

4 HRUBÁ MZDA HM = základní mzda + pobídkové složky mzdy + náhrady mzdy základní mzda je dána množstvím odvedené práce pobídkové složky mzdy osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny – jsou motivací pro lepší výkon zaměstnance náhrady mzdy – vyplácejí se v případě, že zaměstnanec nepracoval, avšak měl nárok na mzdu (zákonné důvody)

5 Základní mzda časová mzda = odpracovaná doba x HMT úkolová mzda = úkolová sazba x skutečný výkon zaměstnance podílová mzda – vypočítá se jako příslušné procento ze základu, kterým mohou být tržby; výše uzavřených kontraktů apod. smluvní mzda - dohodnutá nebo sjednaná mzda, do níž zaměstnavatel zahrne v měsíčních částkách všechny sjednané složky mzdy, které chce zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout

6 Zvýšení základu daně a vyměřovacího základu pro SP a ZP zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci různá peněžní i nepeněžní plnění nad rámec sjednané mzdy, která mohou zvyšovat ZD a základ pro výpočet SP a ZP tyto výhody nazýváme „zaměstnanecké benefity“ benefity přispívají k motivaci zaměstnanců a k jejich vyšší loajalitě k zaměstnavateli úprava v ZDP § 6 – příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – zde jsou uvedena některá plnění, která zvyšují ZD a základ pro výpočet SP a ZP

7 Příklady na zvýšení základu daně osobní automobil, který zaměstnanec využívá i pro své soukromé účely (§ 6, odst. 6 ZDP) rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za kterou jsou zaměstnanci poskytovány výrobky nebo služby, které zaměstnavatel produkuje (§ 6, odst. 3 ZDP) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění (§ 6, odst. 9, písm. p) náhrada mzdy poskytovaná zaměstnavatelem za první tři dny pracovní neschopnosti (§ 6, odst. 9, písm. t) peněžní dary, nepeněžní dary na limit a další…

8 Čistá mzda čistá mzda se zjistí tak, že se zaměstnanci odečte od hrubé mzdy pojistné na sociální pojištění, pojistné na zdravotní pojištění a záloha na daň z příjmů (popř. srážková daň) ČM = HM – SP – ZP – záloha na daň SP i ZP se zaokrouhluje na celé koruny nahoru superhrubá mzda se zaokrouhluje na celá sta nahoru jestliže je vypočtená daňová povinnost menší než daňové zvýhodnění, pak se vyplácí daňový bonus ČM = HM – SP – ZP + daňový bonus

9 Příklady – zaměstnanec podepsal prohlášení a nemá dítě HM = 15.250 SHM = 20.500 (po zaokrouhlení) záloha na daň před slevou 3.075 minus sleva na poplatníka záloha na daň 1.005 Kč HM = 9.100 SHM = 12.200 1.830 1.830 – 2.070 = 0 Kč daňová povinnost je nulová; u tohoto poplatníka nelze uplatnit daňový bonus, neboť nemá dítě

10 Zaměstnanec podepsal prohlášení a má 1 dítě HM = 18.250 SHM = 24.500 (po zaokrouhlení) záloha na daň před slevou 3.675 minus sleva na poplatníka a dítě záloha na daň 488 Kč HM = 15.250 SHM = 20.500 (po zaokrouhlení) záloha na daň před slevou 3.075 minus sleva na poplatníka daňový bonus Kč 112,-- (kombinace slevy a daňového zvýhodnění) HM = 9.100 SHM = 12.200 1.830 1.830 – 2.070 = 0 Kč daňový bonus Kč 1.117,--

11 Částka k výplatě k čisté mzdě se připočítá náhrada mzdy za nemoc zaměstnance za prvních 21 kalendářních dní nemoci, které nepodléhá zdanění ani odvodům na SP a ZP od čisté mzdy se odečtou srážky ze mzdy srážky nařízené – exekuce; srážky na pohledávky zaměstnavatele, které si může srazit i bez souhlasu zaměstnance (např. nevyúčtovaná záloha) srážky dobrovolné – dohoda o srážkách ze mzdy se zaměstnancem – např. pohledávky z pracovněprávního vztahu (telefon, nájemné za služební byt); soukromé závazky zaměstnance (většinou na 1 účet – spoření)

12 A na závěr… daňový bonus nezáleží na počtu dětí daňový bonus je minimálně měsíčně 50 Kč a maximálně 5.025 Kč srážky ze mzdy lze provádět, ale zaměstnanci musí zůstat základní nezabavitelná částka, která se sestává ze dvou položek, a to z částky připadající na osobu povinného a částky připadající na každou vyživovanou osobu povinného – viz ustanovení § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. zaměstnavatel je povinen evidovat údaje o srážkách ze mzdy

13 Použitá literatura a použité zdroje: KLÍNSKÝ, Petr a MÜNCH, Otto. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5. vyd. Praha: Eduko, 2012. 184 s. ISBN 978-80-87204-60-3. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 pro střední školy a veřejnost 2. díl. 13. upravené vyd. Znojmo: Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o.; 2012. 213 s. ISBN 978-80-87237-48-9. ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84/2006.Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ http://www.podnikatel.cz/clanky/exekucni-srazky-ze-mzdy-v-roce-2013-nova- nezabavitelna-castka/ http://finexpert.e15.cz/jak-motivovat-zamestnance Zdroj všech obrázků v této prezentaci: Kliparty sady Microsoft Office dostupné pod licencí Microsoft Office. [cit. 2013-06-12]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google