Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus, komplikace, léčba prostředky RFM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus, komplikace, léčba prostředky RFM"— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus, komplikace, léčba prostředky RFM
T.Knoppová, 3. LF UK

2 Motto: Lékem nenahradíme pohyb, ale pohybem můžeme nahradit lék.

3 Diabetes mellitus chronické endokrinní a metabolické onemocnění
projevuje se zvýšenou hladinou glukozy v krvi a glykosuríí. v České republice je nyní cca diabetiků a ročně jich přibývá okolo hyperglykemie je způsobena inzulinovou nedostatečností- při poruše funkce B buněk Langerhansových ostrůvků v pankreatu. ( B bb.tvoří až 80% LO, 20% tvoří A bb.secernující glukagon a zbytek D bb.tvořící somatostatin). podle toho jestli je nedostatek inzulinu absolutní nebo relativní odlišujeme I. a II.typ diabetu

4 Diabetes mellitus Diabetes mellitus I. typu 7,5% , charakteristický absolutním (nebo téměř absolutním) nedostatkem inzulinu v důsledku destrukce B buněk nebo jejich neschopností syntetizovat inzulin (většinou imunopatologický proces), u tohoto typu je i genetická predispozice- přítomnost faktoru HLA B8, HLA DR3. Diabetes mellitus II.typu % jde o relativní nedostatek inzulinu , kdy je porušena endogenní sekrece inzulinu ( B buňky se „vyčerpají“), sekrece je opožděná a především je porušeno působení inzulinu na cílový orgán ( rezistence membráových receptorů). - predispozičním faktorem DM II je obezita, v 70% se DM II s obezitou druží.

5 Diabetes mellitus - diagnoza
potvrzuje se laboratorním vyšetřením -glykemie nalačno (event. postprandiálně) fyziol.hodnoty gluk. 3,3-6,2 mmol/l nalačno - oGTT-zátěž.test 75g glukozy v roztoku, pak 1.+2.hod. zjišťujeme glykémii v mmol/L, DM 7-10 a víc +10 a víc, porucha GT při 7-10 a výš +do10 -při sledování dlouhodobé kompenzace- glykovaný hemoglobin- ukáže prům. hodnotu gykemie za cca 60 dní 6,2-7,5% DM provází i další poruchy metabolizmu –nejčastěji hyperlipidémie a změny elektrolytů a acidobazické rovnováhy.

6 Diabetes mellitus - komplikace
Akutní – hyperglykemie, hypogykemie Chronické – mikroangiopatie diabetická retinopatie a nefropatie, makroangiopatie má důsledky v kardiovaskulrním systému - hypertenze, ICHS, AIM, CMP, ICHDKK, postižení smíšené - diabetická neuropatie a diabetická noha, na chronických komplikacích se podílí i přímé působení hyperglykémie - glukotoxicita ( důsledku aktivace polyolové cesty metabolismu glukozy)

7 Diabetes mellitus II. typu- léčba
Dieta PAD Inzulin Pohybová léčba zvyšuje počet inzulinových receptorů ve tkáních zlepšuje využití glukozy jako zdroje energie v buňkách snižuje tak hladinu krevního cukru zvyšuje celkovou kondici pomáhá udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost, nebo snižovat nadváhu ovlivňuje pokles hladin triglyceridů, LDL, celk. cholesterolu a zvýšení HDL- cholesterolu vhodné je plavání, jízda na kole, aerobní typ zátěže, individuální LTV k ovlivnění sval. dysbalance Transplantace pankreatu

8 Diabetes mellitus - zásady LTV u diabetiků
Výběr vhodné tělesné aktivity u diabetika vždy individuálně s přihlédnutím k některým parametrům: zda je pacient pouze na dietě, užívá PAD nebo aplikuje inzulín věk stabilita či labilita kompenzace DM stupeň orgánových komplikací celkový zdravotní stav diabetika

9 Diabetes mellitus - zásady LTV u diabetiků
cvičit mimo dobu maximálního účinku inzulinu ne u dekompenzace DM ( bezpečný je rozsah 5-17mmol/l), ne u ketonurie ne skoky a nárazy ( při diabet. retinopatii hrozí krvácení do sítnice) doporučuje se tren. TF 60% z TFmax., při vsokých intenzitách hrozí proteinurie a kardiovaskulární komplikace délka cvičební jednotky je do 45 min., sportovní aktivity v úvodním cvič. období s doprovodem ( riziko komplikací ) předcházet dehydrataci, dodržovat pitný režim (iontový nápoj) v průběhu delšího výkonu diabetik má být poučen o účincích pohybové léčby a možných komplikacích, kterým by měl být schopen předcházet

10 LTV u diabetiků Pozor : k hypoglykémii nemusí dojít jen během cvičení, ale i několik hodin po něm(v prevenci hypoglykemie doplnit zásobu glycidů dle doby a intenzity cvičení přibližně 10 – 20g 15 – 25 min.před cvičením nebo v jeho průběhu) u některých diabetikuů je vhodné snížit dávku inzulínu před cvičením (snížit asi o 2 – 4j.), nutné vyzkoušet nadměrné zatížení se může projevit oběhovou nedostatečností při cvičení nepřekonávat únavu mechanické tření a tlaky na nohou mohou způsobit defekty kůže i hlubších tkání , u nichž je postižena cirkulace

11 LTV u diabetiků pohybová léčba s potřebným metabolickým efektem spočívá v převážně aerobní činnosti se zapojením více svalových skupin vhodné jsou pohybové aktivity s dobře regulovatelnou dobou a intenzitou - plavání, chůze, lyžování ( běžky), jízda na kole doporučujeme druhy sportu, kde je rozložení zátěže a oddechu optimální (splňují spíše individuální než kolektivní sporty) výběr cviků vybíráme dle stavu pac., tak aby jednotlivé cviky zvládl nevhodné je vytrvalostí cvičení s překračováním anaerobního prahu, zejména z důvodu velkých energetických nároků a možností vzniku hypoglykémie (ne běžecké, cyklistické a lyžařské maratony, dlouhé triatlony)

12 LTV u diabetiků Aerobní cvičení nejlépe denně, alespoň 3x týdně
10 – 45 min. (u trénovaného až 120 min.)- dle intenzity cvičení, stavu diabetika sestava se skládá z předehřátí, rozcvičení, posilování a relaxace intenzita těsně pod úrovní anaerob. prahu nebo mezi 50 – 80% VO2 max. vodítka pro pacienta – zátěžový test, srdeční frekvence, test mluvení, subjektivní pocit zatížení dle Borgovy škály - doporučit pohyb s pocitem „lehké až poněkud namáhavé zátěže“ Borgova škála: stupeň 6 bez námahy 11 lehká námaha 13 trochu namáhavá 15 namáhavá 17 velmi namáhavá 19 extrémně (velmi, velmi) namáhavá

13 Diabetes mellitus – chronické komplikace
mikroangiopatie- specifické progresivní změny kapilár a přilehlých arteriol a venul . -projevuje se ztluštělým baz. membrány a ukládáním glykoproteinů v cévní stěně -to vede k okluzi malých cév a k ischemii tkání, -nejčastěji je postižena retina a ledvinné glomeruly. -postihuje vasa vasorum a vasa nervorum, podílí se na vzniku diabetické nohy makroangiopatie -etiologie je stejná jako u AS (identická s cévními změnami u nediabetiků), ale nastupuje dřív a postupuje rychleji. Je definována jako chron.lymfoproliferativní zánět, zřejmě indukovaný chemicky (modifikovanými LDL), event. jinými faktory- např. vlivem infekč.faktorů ( CMV, chlamydia, helicobakter). Jednotkou je intimální plát (sklerotický proužek), tvořený pěnovými buňkami (makrofágyz monocytární buňky) a krystalky cholesterolu. Do něj prorůstá vazivo (elastin), hladká svalovina a usazují se soli Ca. Intimální pláty postupně zužují lumen cév.

14 Diabetes mellitus – chronické komplikace
CMP u mužů 2x, u žen 3x častější, těžší průběh, vyšší mortalita , -při zvýš.glykemii je zvýšen i anaerobní metabolismus mozku, to vede k vyšší hladině kys.mléčné, pak dochází k acidoze buněk v ischemické tkáni, mění se hematoencefalická bariera, to usnadňuje vznik edému mozku. -při DM je snížena deformabilita erytrocytů – glykosilací membrány ery, změněny reologické vlastnosti krve ve smyslu zvýšení viskozity, z glykosilovaného hemoglobinu se hůř uvolňuje O2. -u diabetika s obrazem CMP je důležité vyloučit hypoglykemii jako nevaskulární příčinu neurologické symptomatologie

15 Diabetes mellitus – chronické komplikace
ICHDKK- proximální i distální bloky, častěji dochází ke gangrénám , je horší prognoza Diabetická encefalopatie- podílí se na ní mikroangiopatie a glukotoxicita ICHS a IM- riziko u diabetiků vyšší u mužů 2x, u žen 4x (diskrepance se vysvětluje tím, že diabetes u žen ruší význam hormon. ochrany estrogenů před ICHS), průběh a mortalita horší. Pozor na asymptomatický AIM u diabetiků s rozvinutou poruchou senzitivního vedení. Hypertenzní choroba 2x vyšší výskyt, akcelerace při diabet.nefropatii.

16 Diabetes mellitus – chronické komplikace
Diabetická noha- smíš. etiol.-MA, MIA,neuropatie a hyperglykémie přímo (glykací kolagenu dochází ke snížení elasticity kůže). Škála příznaků - od rizikových faktorů po gangrenu celé nohy (chirurgové rozdělují na 5st.dle Wagnera), projevy jsou závislé na tom, která porucha je v popředí: Neuropatie - pálení, brnění, zvýš. únavnost, sníž. šlachookosticové reflexy a čití, viscerální neuropatie způsobí ztrátu pocení DKK, porucha regulace mikrocirkulace má za důsledek vznik otoků a ragád, akra jsou teplá, červená Ischémie- pocity studených nohou, kvůli neuropatii mohouou chybět klaudikace a klid. ischem. bolesti jsou jen u málo vyjádř.neuropatie, akra jsou studená, bledá Typická je tvorba defektů DKK a jejich sekund.infekce -nutné mikrobiol. vyš. a odpovídající th., doporuč. RTG k vylouč. osteomyelitis v rámci senzomotorické neuropatie dochází k atrofii a ztrátě tonu svalů nohy, při poruchách hlub. čití i k nesprávnému postavení kl. nohy a nastartují se degenerat. změny- diabetická artropatie

17

18 Diabetes mellitus – chronické komplikace
Terapie u diabetické nohy dispenzarizace - podiatrické ambulance - odborná léčba ( medikamentozní, lokální, pohybová, FT, chirurgická) každodenní selfkontrola DKK ( event. i zrcátkem) vzorná hygiena DKK vhodná obuv ( diabetická lze na předpis) bavlněné ponožky (často měnit) odborná pedikůra promazávat DKK včas antimykotika u vyjádřené senzitivní neuropat. nepoužívat termofor

19 Diabetická noha – kazuistika 1
Žena, 73 let, BMI 34 kg/m 2, DM II od r. 1988, dieta, PAD 1994 amputace I. prstu PDK, 1994 amput. V.prstu PDK pro diab. gangrenu Zahájení terapie v 9/ 2000 pro defekt na plosce PDK, zhojena v 2/ 2003, sledována dosud ( bez známek recidivy) Th: inzulinoth, ATB i.v. ( dle kultivace), drenáž, výplachy a další lokální th. Priorita - kompenzace diabetu a odlehčení v místě defektu speciální diabetickou obuví

20

21

22

23

24 Diabetická noha- kazuistika 2
Muž, nar. 1946, BMI 34 kg/m 2, Diabetes mellitus 2. typu od r. 1999, th dieta, PAD, dobrá kompenzace (HbA 1c 7,5% ) Léčen od 2/2001 do 11/ 2002 , přijat k hospitalizaci pro flegmónu nártu LDK při infikovaném defektu na palci. Kromě syndromu diabetické nohy, diabetická neuropatie, ischemická choroba dolních končetin, nikotinismus, obezita. Th: inzulinoterapie, ATB parenterálně, lokální léčba, vasodilatancia v infuzích

25

26

27

28 Diabetická noha- kazuistika 2
V 6/2006 amputace LDK pod kolenem, kompletní zhojení pahýlu po 18 měsících od operace

29 Diabetická noha- kazuistika 3
Žena, 71 let, BMI 24 kg/m 2 DM II od r.1977, dieta, inzulinoterapie , 1977 amput. IV.prstu LDK pro diab. gangrenu Léčena 7/ 2002 do 7/ 2004 pro gangrenu palce LDK po poranění. Dle RTG osteomyelitida Th: intenzifikace inzulinoterapie, ATB i.v., lokální th., 30x oxygenoterapie v hyperbarické komoře Příznivý trend pokračoval i po ukončení HBO. Přestože léčba byla zdlouhavá ( 23 měsíců), je nutné ji hodnotit jako velmi úspěšnou vzhledem k původnímu zařazení defektu jako vysoce pravděpodobně nezhojitelného.

30

31

32

33 Diabetická noha- kazuistika 4
Muž, nar. 1935, BMI 28 kg/m 2, Diabetes mellitus 2. typu s trváním 23 let. Na snímcích je zobrazení stavu v průběhu let Th: inzulinoterapie, lokální th., ATB i.v., hyperbarická komora, transmetatarsální amputace LDK, 2005 PDK Přes všechny komplikace u tohoto polymorbidního pacienta je nutné konstatovat, že pacient svou vůlí aktivně bojuje s nemocí. Po dobu léčení úspěšně absolvoval rekondici pro diabetiky ve stadiu pozdních komplikací i výlet do Francie.

34

35

36

37

38 Diabetická noha – kazuistika 5
Muž, nar. 1919, BMI 22 kg/m 2. DM IIod roku 1990, léčen dietou a PAD Léčen od 3/ 2001 do 5/ 2002 pro infikovaný defekt na palci PDK, rtg snímek neprokázal osteomyelitidu palce. Th: inzulinoterapie, ATB i.v., lokální th., klidový režim, noha výše uložená, ablace nehtu, V 1/2002 progrese, gangrena palce PDK, provedena transmetatarzální amputace palce V 5/ 2002 byl defekt zhojen během roku 2003 až 2004 absolvoval pacientještě další dvě malé amputace na úrovní transmetatarzů na obou nohách.

39

40

41

42

43

44 Diabetická noha- kazuistika 6
Muž, 48 let, BMI 29 kg/m 2 DM II od r. 1996, dieta PAD, špatně komp. léčen od 6/2001 do 12/2001, pak znovu od 9/2004 -pro infikovanou ragádu na levé patě Th: inzulinoterapie, ATB i.v., lokální th- převazy 1x denně, v úvodu klidový režim, pak chůze o 2PB bez zátěže LDK, V dalším resekce hrbolu patní kosti Zhojeno v 3/2005

45

46

47

48 Diabetes mellitus – chronické komplikace
Amputace- u diabetiků zhruba 20x častější, v ČR ročně cca 5000 amputací pokud je amputace vyšší než v nártu, je potřeba vytvořit myoplastický pahýl, kdy jsou antagonistické svaly přehrnuty přes kostěný pahýl tak, aby měl díky zachovalé svalové pumpě pahýl co nejlepší prokrvení, svalovou sílu a odolnost. Podstatné je vyvazování pahýlu do správného tvaru a tím příprava na protézování (bandážuje se tak, že se tlak od vrcholu snižuje), provádí se otužovní pahýlu ( naklepávání, kartáčování), pečujeme o jizvy, pahýl polohujeme do extenze (v poloze na břiše) protéza má objímku, pahýlové lůžko, vlastní protézu. při nácviku stoje a chůze s protézou postupujeme podle školy chůze pro amputáře.

49 Diabetes mellitus – chronické komplikace
Fantomové bolesti – bolest vztažená k odstraněné části těla, nejčastěji končetiny- ale i viscerálních orgánů -např. rekta (musíme odlišit od bolesti pahýlové, která je v místě amputace) , postihuje 50-70% amputářů, hlavně u těch pacientů, kde bolest trvala dlouho před amputací. multifaktoriální příčiny, určitě se na nich podílí porucha inhibčních interneuronů v zadních rozích míšních. objevují se nejčastěji v 1.týdnu po zákroku, někdy i po letech různý charakter – pálivá, křečovitá, bodavá někdy se setkáváme s nebolestivým vnímáním amputované části těla –  fantomové pocity. Th: antidepresiva- Amitriptyli Deprex, antikonvulziva-Biston, Rivotril, analgetika, TENS proudy, psychol.péče , chirurg.th.- sympatektomie, svodná anestezie.

50 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie
u 80% diabetiků, u DM I i II (u DM II je někdy prvním příznakem, u DM I po delším trvání) etiologie - vliv mikroangiopatie na vasa nervorum, neurologové se přiklánějí k tomu, že je diabetická neuropatie odvozena od vlastní metabolické poruchy, kdy hyperglykémie vede k membránovým změnám, dochází ke snížení zpětného transportu metabolitů v nervové buňce a ovlivnění proteosyntézy, to postupně vede k porušení funkce periferního nervu, axon atrofuje, snižuje se rychlost vedení. k výše uvedenému dochází dvěma cestami 1. mechanismus je ten, že při hyperglykemii je koncentrovaná glukoza v nervu – v axonu i Schwanově buňce – přeměňována polyolovou cestou – za pomoci aldozoreduktázy- na sorbitol, a ten- dehydrogenázou- na volnou fruktozu, a protože polyolové látky neprocházejí buněčnou membránou, hromadí se v buňkách a osmotickým efektem dojde k otoku a přímému toxickému poškození buňky. 2.mechanizmem je, že se nadbytek glukozy extracelulárně projeví zvýšenou konjugací s bílkovinami a dochází ke glykosylaci proteinu v periferním nervu a glykosylaci aminokyselin myelinu.

51 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie
Projevy diabetické neuropatie parestezie, dysestezie, zejm. pálení hyperpatie alodynie zvýšená únavnost a pocity tíhy DKK ztráta hlub. čití (vyš.ladičkou) snížení až vymizení šlachookoticových reflexů svalová hypotonie chabé parézy trofické změny kůže, změny na adnexech autonomní orgánové projevy.

52 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie ROZDĚLENÍ
A/ SYMETRICKÉ 1.periferní symetrické polyneuropatie- nejčastější, distálně na DKK, buď převážně senzitivní, nebo smíš. forma s motorickým deficitem nejč. v peroneální skup.svalů. Chronicky progreduje. 2.proximální motorická neuropatie rozvoj chabých paréz – nejč.m.quadriceps femoris ( až obraz diabetické myopatie), m.iliopsoas, ischiokrurální svaly, event. i ramenní pletenec, po motorickém deficitu následuje atrofie 3.akutní bolestivé neuropatie ( diabetická neuropatická kachexie)- váhový úbytek, deprese, bolesti DKK- při dekomp.DM, častěji muži, je dobře reverzibilní

53 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie ROZDĚLENÍ
4.autonomní diabetická neuropatie- vegetativní poruchy z postižení viscerálních nervů, dochází k autonomní dysfunkci, výskyt narůstá s délkou trvání DM. a)kardiovaskulární ADN- klid. tachykardie, sy srdeční deinervace- hrozí němý IM, ortostatická hypotenze- při snížené senzitivitě baroreceptorů, pokles TK o 30 mmHg b)GIT ADN-gastropareza s nauzeou až zvrac.po jídle, porucha motility střev, atonie žlučníku c)ADN urogeni. traktu- oslabená fce detrusoru- velké reziduum- hrozí uroinfekce, sexuální dysfunkce –u mužů poruchy erekce, u žen poruchy lubrikace a orgasmu d)trofické a sudomotorické změny- anhidroza dolní pol.těla (kompenzační hyperhidroza v hor.pol.), trofické defekty, poruchy vazomotoriky, nejč. DKK - akrum červené, teplé, edematozní

54 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie ROZDĚLENÍ
B/ ASYMETRICKÉ, FOKÁLNÍ 1.kraniální fokální neuropatie- hlavové nervy- III.(n.okulomotorius), VI. (n.abducens), VII (n.facialis), je reverzibilní 2.trupová fokální neuropatie (thorakoabdominální) - interkostální a abdominální neuralgie 3.kompresivní fokální neuropatie- n.medianus v karpálním tunelu, n.ulnaris v kubitálním kanálu 4.asymetrická proximální motorická neuropatie- jako A/2. jednostranně (m.quadr.fem., iliops., hamstringy)

55 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie DIAGNOSTIKA
přítomnost DM + klinika + elektrodiagnostika EMG má za cíl potvrdit, co víme z kliniky, dát konkrétní odpověď na konkrét. otázku hlavně kondukční studie, která informuje o vodivosti perif. nervu znám délku a čas vedení, vypočtu rychlost vedení přítomnost denervačních potenciálů – fibrilační vlny, kdy sirotčí vlákna zbrkle reagují na volné molekuly acetylcholinu pro DM je typická zpomal. rychlost vedení a přítomnost denervačních potenciálů. vyšetřujeme senzitivní vedení ( nejcitlivější)- na 1 HK a obou DKK i motorické ved.– 2-3 svaly na 1 HK a obou DKK

56 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie LÉČBA
l. terapie zákl. onem., udržet normoglykemii dieta, režim, farmakoterapie - PAD, inzulin pohybová léčba transplantace pankreatu 2.přímé ovlivnění diab.neuropatie farmakologicky analgetika, NSA, kyselina lipoová-zmír. dysestezie, zlepš.poruchy čití (Thioctacid) vitaminy řady B inhibitory aldozo- reduktázy

57 Diabetes mellitus, transpalntace pankteatu
transplantace pankreatu se v ČR provádí od roku 1983. pankreas bývá nejčastěji transplantován současné s ledvinou u nemocných se selháním ledviny orgán získaný od mrtvého dárce se po promytí připojí nejčastěji na pánevní tepnu a žílu příjemce a uloží do pravé kyčelní jámy. Trávicí enzymy, které se ve žláze produkují, bývají odváděny do střeva nebo močového měchýře příjemce. je nutno trvale užívat imunosupresivní léky Česká republika na třetím místě v Evropě v počtu těchto transplantací ( za rok v IKEMU případů). Po roce od výkonu je slinivka plně funkční v 85 procentech případů

58 DM, transplantace Langerhansových ostrůvků
v roce 2005 zahájen program transplantací Langerhansových ostrůvků. odehrává se vpichem jehly do hlavní žíly vedoucí do jater, vpich je veden přes břišní stěnu a není tedy potřeba chirurgické operace, výkon je šetrný, není zapotřebí celkové anestezie k jedné transplantaci jsou zapotřebí dvě až tři slinivky dárců , z nich se laboratorně oddělí LO ( enzym kolagenáza, buněčný separátor) obvykle nevede k trvalé normoglykemii je nutno trvale užívat imunosupresivní léky

59 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie LÉČBA
3. prostředky RFM - senzomotorická stimulace pokud facilituji aferentaci, facilituji i motorický systém, protože podněty z periferie ovlivňujíi celkovou odpověď. -snažíme se ovlivnit periferní systém- měkké techniky, mobilizace PKK a klademe velký důraz na zlepšení aferentního vstupu, dráždíme proprio a exteroreceptory, provádime balancování na labilních plochách -od malé nohy, kamínky, jemné kartáčování plosky, chůze na pružné žíněnce, posturomed, fyzioball, trojrozměrné kruhy ( raději ne úseče u neuropatie jsou zpomaleny ochranné reflexy- hrozí pád) cvičení ne přes bolest nebo únavu, nutná je důsledná kontrola přesnosti pohybů, snažíme se o automatizaci pohybu. KI: úplná ztráta čití, nespolupráce, strach, akutní bolestivé stavy. MT, mobil.PK, relaxaci přetížených a zkrácených svalů, facilitaci a posilování oslabených svalů,

60 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie LÉČBA
Z fyzikální terapie: Diadynamické proudy 2 složky galv. a pulzní, longitudinální aplikace, katoda se přikládá na lýtko a anoda paravertebrálně homolaterálně v obl. L3-S1, používají se CP proudy - střídající se v krátké periodě, je potřeba dlouhá doba aplikace (20-25 min.), přepol. je u této aplikace KI, proto nutné ochrané roztoky, intenzita prahově senzitivní, aplikace 25 min., 2x týdně první 3 týdny, pak 1x týdně dlouhodobě, celkem 18x. Účinek je vazodilatační, hyperemizující, eutonizační Podélná klid. galvanizace hlavním účinkem je hyperémie, lokální zlepš. metabolismu a regenerace tkáně

61 Diabetes mellitus - diabetická neuropatie LÉČBA
Čtyřkomorová galvanická lázeň vstup galv.proudu zprostředkován vodou, končetiny s větší dysestezií jsou anody, u hypestezie katody. Vakuum- kompresivní terapie ( pro všechna stadia kromě rozsáhlé gangrény, akut. otevřeného defektu s hnis. infekcí) -založena na střídání podtlakové a přetlakové fáze, v podtlakové fázi dochází k hloubkové hyperémii, v přetlakové fázi se protlačuje zvýšené množství krve žilami. -v důsledku následných periodicky se opakujících tlakových změn stoupá celkový průtok krve,to pozit.ovlivňuje metabolismus postižených tkání. Přetlak 4 až 8 kPa, sec., podtlak -4 až -8 k Pa sec., doba aplikace min., step 2 min., 1x denně, celkem 15x.Ukončení procedury je vždy na konci podtlakové fáze. Vířivky- aktivace kožních receptorů, zlepšení prokrvení.

62 Diabetes mellitus LÁZEŇSKÁ LÉČBA
indikace IV/1- do 6 měs. od zjištění, IV/2, IV/3 DM s komplikacemi Karlovy Vary, Luhačovice, Lázně Lipová, Mariánské Lázně. edukačně léčeb.program je určen pro čerstvě diagnostikované -režimová opatření včetně životosprávy -aplikace inzulinu -určení individuální pohybové taktiky u dlouhodobě léčeného kompenzovaného diabetika může být změna režimu v lázních problémem vedoucím ke kolísání glykémie u DM II se při lázeňské léčbě snažíme najít cestu k eliminaci rizikových faktorů, event.nastartovat redukci hmotnosti, zlepšit celkovou kondici, léčit komplikace

63 Diabetes mellitus LÁZEŇSKÁ LÉČBA
Dietní režim ne volné sacharidy, ne alkohol. -platí rozložení živin C 50%, T 30%, B 10-20% (u renální insuf. nižší), -energetický příjem dle BMI ( 20-25) buď dieta diabetická racionální, při obezitě diab. redukční -jídlo 5-6x denně. -procentuální talíř Řízená pohybová léčba dle zásad LTV u diabetiků Pitné kůry vychází z empirie, hydrogenuhličitanové, síranové, jodobromové, smíšené dále hypertonické chloridosodné vody snižující výdej glukokortikoidů, tím snižují glukoneogenezi a tak působí antidiabeticky.

64 Diabetická neuropatie - kazuistika
Muž, nar. 1977, hmotnost 58 kg, výška 168 cm. 1992 prodělal pankreatitidu , 1990 frakt. pr. femuru PA : kuchař SA: ženatý V 10/2003 při symptomatologii peroneální parezy LDK diagnostikován DM 1 typu, nasazen inzulin, odeslán na neurologii a rehabilitaci EMG potvrzena polyneuropatie DKK, axonotmese části vláken n. peron. vlevo- kompresí za hlavičkou l. fibuly Subj: pozoroval výrazné oslabení LDK, obtížnou chůzi, občas nejasné dyzestezie punčochovitě od kolene LDK distálně, V obj. nálezu v popředí peron. pareza vlevo - zakopával špičkou LDK, neustál stoj na LDK, nezvládal stoj na patách a špičkách, L2-S2 oboustranně nízké (oproti C5-8), vlevo výbavné až po facilitaci. Čití bez poruchy. Oslabena sval. síla peron. sk. svalů o 2 st. dle ST. Výrazně zkrácen m. triceps surae oboustr., více vlevo

65 Diabetická neuropatie – kazuistika
Indikován k FT a indiv.LTV , docházel 2x týdně cca 3 měsíce ( vířivka, vasotrain, myofasciální techniky, mobilizace perif. kloubů DKK, facilitace paretických svalů LDK, individ. LTV na NF podkl. –Vojtova metoda, SMS, protahování zkrácených svalů PIR, posilování oslab. sv. dle ST. Po 3 měs. léčby popisováno výrazné zlepšení obj, nálezu, zlepšen stereotyp chůze, zvládá stoj na patách , trvají snížené š.o.reflexy na DKK, zejm. L5-S2 vlevo. Od 3/2004 pacienta přebírám do péče, v tu dobu bez obtíží , (hlavní obavy má z možné sexuální dysfukce) obj. bez zn. peron. parézy, která i dle kontrolního EMG odezněla ad integrum, na DKK nález odpovídá lehké polyneuropatii. v dalším dochází 1-2x ročně k FT a LTV ( naposledy v 3/2010) KLP odmítl kvůli rodině Hodnoty glykovaného Hb byli a jsou po celou dobu léčby uspokojivé

66 Webové stránky s tematikou DM
Popis: stránky podiatrické společnosti ČR Popis: stránky diabetologické společnosti ČR Popis: stránky Svazu diabetiků ČR Popis: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR občanské sdružení pro aktivní život s diabetem Popis: stránky o diabetu společnosti Novo Nordisk Popis: časopis pro diabetika - obecné informace,obsah aktuálního čísla atp. Popis: internetový časopis Popis: stránky Diasportu Popis: stránky pro rodiče diabetických dětí a dětské diabetiky Popis: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Popis: informace pro diabetiky, obzvláště pro pumpáky Popis: stránky časopisu Diabetes Popis: občanské sdružení pro aktivní život s diabetem Popis: cvičení pro diabetiky Popis: mezinárodní sdružení diabetiků, zejména pro vášnivé sportovce a milovníky dobrodružství Popis: stránky americké diabetologické asociace ADA

67 Použitá literatura Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy.Mezinárodní konsenzus. Galén, 2000. Tošenovský, Edmonds . Moderní léčba syndromu diabetické nohy., Galén, 2004. Rušavý Z., et al. Diabetická noha., Galén 1998. Sylvie Lacigová, Daniela Čechurová, Zdeněk Jankovec, Michal Krčma a Zdeněk Rušavý , Diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy pro praxi Kordač, Vnitřní lékařství Ambler, Neurologie Standardy České diabetologické společnosti

68 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus, komplikace, léčba prostředky RFM"

Podobné prezentace


Reklamy Google