Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C20 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníúnor 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C20 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníúnor 2013."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C20 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníúnor 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Rozvaha domácnosti, osobní majetek, osobní závazky, osobní aktiva, osobní pasiva, osobní financování, předlužení Anotace Studenti se naučí zpracovat a porovnat majetek a závazky. Naučí se zařadit osobní majetek do osobních aktiv a pasiv. V problematice osobního financování se naučí, jakým způsobem minimalizovat rizika, jak investovat přebytek a jakým způsobem se vypořádat s deficitem osobního rozpočtu. 1

2 Osobní finance Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz 2

3 Rozvaha domácnosti  Porovnáním majetku a závazků zjistíme, zda celkově jsme zadluženi nebo kdybychom sečetli náš majetek, zda bychom byli schopni splnit všechny své závazky  Majetek uvádíme v tržní ceně  Domácí rozpočet by měl počítat s rezervou ve výši troj až šestinásobku průměrných měsíčních výdajů 3

4 Porovnání majetku a závazků Osobní majetekOsobní závazky 1. Peníze – hotovost, bankovní účty1. Krátkodobé závazky 2. Finanční majetek – CP, stavební spoření, penzijní připojištění 2. Střednědobé závazky – splátkový prodej, leasing 3. Nemovitosti – dům, pozemek, zahrada3. Dlouhodobé závazky – hypotéka, úvěr ze stavebního spoření 4. Ostatní osobní majetek – šperky, vybavení domu, auto 4

5 Osobní aktiva Za osobní aktiva se považuje takový majetek, který nám přináší osobní příjmy, tzn. vše co přináší příjem svou existencí: 1. Finanční aktiva – akcie, dluhopisy, podílové listy 2. Nemovitost, která vytváří příjem 3. Majetek, který časem stoupá na hodnotě a je prodejný – umělecké předměty 4. Autorská práva 5

6 Osobní pasiva Za osobní pasiva se považuje takový majetek, který nám přináší výdaje, tzn. vše co vytváří svou existencí výdaje: 1.Nemovitosti k osobní potřebě (údržba, pojištění, opravy) 2.Automobil k osobní potřebě 3.Osobní spotřební předměty 6

7 Majetek může být současně osobním aktivem i pasivem Zda je určitá věc aktivem nebo pasivem záleží na tom, jak ji využíváme např. :  byt, jestliže ho nepoužiji k bydlení, ale budu ho pronajímat, pak kromě nákladů na provoz a údržbu je také zdrojem příjmů  automobil – použijeme-li ho k podnikání, je osobním aktivem 7

8 Tři otázky osobního financování V závislosti jaké jsou naše příjmy, řešíme tři otázky: 1. zda a jak se zajistit proti případným rizikům 2. jak naložit s penězi, pokud má osobní rozpočet přebytek 3. kde získat chybějící prostředky, pokud má osobní rozpočet má deficit 8

9 ad 1) zajištění rizik R I Z I K A Ztráta příjmůZtráta majetkuNečekané výdaje Proti těmto ztrátám se můžeme zajisti pojištěním:  příjmy – životní pojištění  majetek – majetkové pojištění  nečekané výdaje – pojištění odpovědnosti za škodu Další možností ochrany:  samopojištění – vytvoření vlastní majetkové a finanční rezervy 9

10 ad 2) jak naložit s přebytkem v rozpočtu a)výnos - většinou k porovnání použijeme úrokovou sazbu b)riziko - vždy hrozí nebezpečí, že nedosáhneme výnos c)likvidita – rychlost, se kterou můžeme prostředky použít k placení Rada:  Část peněz vložit do produktů s nízkým rizikem a možností rychlého výběru, někdy nepokryjí inflaci  Zbytek vložit do produktů s vyšším rizikem = vyšší výnos hlediska investování výnosrizikolikvidita 10

11 Investování s nižším rizikem  Bankovní vklady  Stavební spoření  Penzijní připojištění  Soukromé životní pojištění Zhodnocení v tabulce na následujícím snímku 11

12 Finanční produkty Hlediska hodnocení Bankovní vklady Stavební spoření Penzijní připojištění Soukromé životní pojištění VÝNOS málokdy vyšší než inflace při splnění podmínky na nárok na státní příspěvek, vyšší výnos než u běžného spoření podle úspěšnosti zvoleného fondu záleží od typu pojištění kapitálové x investiční RIZIKO pojištění vkladů do 100 000 EUR záleží podle vybrané formy investování ( 2. x 3. pilíř) od zvolené pojišťovny LIKVIDITA vysoká - vklad mohu kdykoliv vybrat velmi nízká - smlouva na 6 let velmi nízká a velmi omezená nízká - smlouva se uzavírá na delší dobu 12

13 Investování s vyšším rizikem  Investování do Podílových fondů  Nákup dluhopisů  Investice do akcií  Investice do majetku (nemovitost, starožitnosti, umělecká díla, diamanty, drahé kovy)  Investice do podnikání Zhodnocení v tabulce na následujícím snímku 13

14 Finanční produkty Hlediska hodnocení Podílový fond DluhopisyAkcieMajetekPodnikání VÝNOS podle zvoleného fondu záleží od typumůže být velmi vysoký RIZIKO podle zvoleného fondu záleží na emitentovi může být velmi vysoké - vyžadováno investování na delší časový horizont poměrně vysoké, je potřeba mít speciální znalosti na daný majetek velmi vysoké, lze ztratit vše LIKVIDITA poměrně vysoká, ze zákona odkup podílové listu do 15 dnů možnost prodat, ale záleží na poptávce po daném dluhopisu lze prodat na kapitálovém trhu, záleží na poptávce od typu majetku – majetek je nutno prodat velmi nízká, prostředky bývají vázány v předmětu podnikání 14

15 ad 3) řešení deficitu domácího rozpočtu Deficit: A)Jednorázový na tento deficit bychom si měli postupně spořit, možno jednorázově pokrýt z vytvořených rezerv, popř. půjčka B) Opakovaný deficit – dvě cesty řešení 1. Snížení výdajů2. Zvýšení příjmů krátkodobě můžeme snížit své kontrolované výdaje dlouhodobě revize osobních aktiv a pasiv, především snížení výdajů krátkodobě najít další zdroj příjmů, nebo prodej majetku dlouhodobě najít si lépe placenou práci, pouvažovat o podnikání, příjmy z osobních aktiv Největšího účinku dosáhneme, podaří-li se nám změnit složení položek na straně příjmů a výdajů současně 15

16 Krize domácích financí – předlužení Je to taková situace, kdy dlužník není schopen splácet půjčené peníze ze svého měsíčního příjmu. Jak se vyvarovat předlužení:  vyvarovat se tzv. špatných úvěrů  při sjednávání úvěrů si ponechat určitou rezervu pro částečné splácení  pojištění proti neschopnosti splácet úvěr špatné dluhy není nutný nejistota splacení dobré dluhy je nutný splatíme ho přinese příjmy 16

17 Nesplácení úvěru: Kroky věřitelů: 1. upomínky dluh mírně roste o sankční poplatky nebo úroky 2. vymáhání 3. nařízení zaplatit dluh významně roste o náklady vymáhání, soudní výlohy dluh opět významně roste o náklady exekuce 4. exekuce dluh dále mírně roste 17

18 ad 1) Upomínky - situaci je možno v této době ještě řešit – různá forma (telefonické, písemné) budou sankční úroky pokus dohody: odložení splátek, délka úvěru, výše splátek ad 2) Vymáhání nesplaceného dluhu  propadnutí majetku, který byl dán do zástavy, popř. vymáhání po ručiteli  prodání dluhu vymáhací agentuře (inkasní společnost)  vymáhání dluhu soudně – vydán platební rozkaz 18

19 ad 3) Nařízení zaplatit Dlužník nemusí souhlasit s platebním rozkazem, ve většině případů pouze odklad placení, ale situace nevyřešena ad 4) Exekuce Připočítání nákladů na exekuci, exekuce:  majetku - obstavení účtu v bance, vše použito na úhradu dluhu, sepsání majetku dlužníka  příjmů - plat, sociální dávky Exekuce může být zastavena i pokud využijeme ustanovení insolvenčního zákona o oddlužení 19

20 Oddlužení Oddlužení je možné pouze pro občany, ne pro podnikatele. Předpokladem je, že bude uhrazeno alespoň 30 % z každé dluhu. Oddlužení lze provést pouze jednou za život.  Dlužník podá soudu návrh na oddlužení, kde podepíše, jak bude dluhy splácet.  Pokud soud oddlužení povolí, schůze věřitelů rozhodne, zda dluhy uhradí rozprodejem majetku dlužníka nebo postupnými splátkami.  Při postupném splácení zůstává dlužníkovi po dobu 5 let z jeho příjmů minimální nutná částka na úrovni životního minima a nákladů na bydlení. Jestliže dlužník řádně plán oddlužení, soud rozhodne, že mu zbytek dluhů promíjí. V opačném případě je na majetek dlužníka vyhlášen konkurs. 20

21 ZÁVĚR K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 21

22 Desatero spotřebitele Pokud budete spořit, investovat nebo půjčovat si peníze, měli byste mít na paměti zhruba toto základní desatero: 1. Nic není zadarmo Prodejci finančních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikání je činnost zaměřená na zisk. Jestliže je některá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným způsobem, aniž byste si to někdy uvědomili. 22

23 2. Mějte jasno Víte-li, jaký produkt chcete, jaké by měl mít parametry a co od něj očekáváte, můžete si předem porovnat dostupné nabídky. Zvláště u složitějších a dlouhodobých produktů, jako jsou hypotéky či dlouhodobější investice, se poraďte nejen s prodejcem či zprostředkovatelem, ale i se třetí nezávislou zkušenou osobou. Ověřte si především všechny klíčové informace o vybraném produktu, nedůvěřujte slepě informacím od prodejce. I ten se může mýlit. Snížíte tak pravděpodobnost, že přistoupíte na nabídku, která se později ukáže jako nevýhodná. 23

24 3. S kým jednáte? Vždy musíte vědět, s jakým typem smluvního partnera jednáte. Zda musel doložit svoje kvality, aby získal povolení k dané činnosti, zda ho kontroluje veřejný orgán, například ČNB či Česká obchodní inspekce, a jaké jsou pravomoci tohoto orgánu. Když se vyskytne nějaký problém, neváhejte předkládat stížnosti a usilovat o nápravu. Nikdy se nebojte ozvat, když se vám něco nelíbí nebo něčemu nerozumíte. 24

25 4. Váš finanční plán Vždycky musíte mít finanční rezervu na nepředvídané situace, jako jsou nečekané vyšší výdaje, nemoc, ztráta zaměstnání, změna rodinné situace. Není rozumné veškeré volné peníze vložit do dlouhodobých investic, které bez značného poplatku nelze předčasně zrušit. Nepřistupujte na splátky úvěru, které jsou pro váš měsíční Rozpočet na pokraji únosnosti. 25

26 5. Čtěte všechno Nenechte se odradit nedostatkem času, ani přesvědčit tím, že vám vše potřebné již prodejce řekl, a tedy smlouvu nemusíte číst. Raději si ji vezměte domů a poraďte se o ní. Stejně tak čtěte všeobecné obchodní či pojistné podmínky a nechte si je důkladně vysvětlit prodejcem. Ztratíte tím určitě méně času než řešením případných problémů. Pokud vám někdo odmítne zapůjčit návrh smlouvy k podrobnému prostudování, mělo by vás to varovat. Jsou-li ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách odkazy na další dokumenty nebo zákony, seznamte se s nimi podrobněji. Ohlídejte si včasné splnění povinností sjednaných ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a to i druhou stranou. 26

27 6. Nejasné smlouvy Čím je podstata nabízeného obchodu pochybnější, tím delší je smlouva, včetně všech prohlášení klienta o podpisu bez nátlaku po důkladném seznámení se se všemi podmínkami a o tom, že smlouva není jednostranně nevýhodná. Slova jako „neplatí“ či „nepoužije se“ považujte za důvod ke zvýšení pozornosti. Jestli souhlasíte s rozhodováním sporů rozhodcem jmenovaným poskytovatelem služby, vzdáváte se jakékoli možnosti obrátit se na nezávislý soud. 27

28 7. Vysoký výnos V nabídkách, které neodpovídají běžné situaci na trhu, je většinou nějaký zádrhel. Trvejte na vysvětlení a pochopení, proč jste nabídku dostali právě Vy a jaké výhody a zisk přinese prodejci. Většinou platí, čím je produkt nebo služba složitější, tím je pro vás riskantnější. 8. Investování Rozhodnete-li se investovat na kapitálovém trhu, podepisujete investiční dotazník, který s vámi vyplňuje obchodník či investiční zprostředkovatel. Nenechte se vmanipulovat do odpovědí, kterým nerozumíte či se kterými nesouhlasíte, jen proto, že máte za to, že vám přinesou výnosné obchody a zisky. 28

29 9. Životní pojistka Pojistka vás zajišťuje proti nějaké nepředvídané události, a proto vždy část vámi placeného pojistného jde na krytí rizika takové události a není součástí vašeho spoření. Tuto část při zrušení pojistky nikdy nemůžete v odkupném či odbytném dostat. 29

30 10. Chraňte svá data Nemějte PIN u platební karty, ani hesla a kódy na elektronický přístup k účtu v bance či ke komunikaci s obchodníkem s cennými papíry ve volně přístupném počítači či mobilu. Vždy trvejte na předání kopií dokumentů, které podepisujete. Máte na to právo. Důležité údaje o produktu i informace podstatné pro jednání žádejte vždy v písemné podobě. Pouze ústně poskytnuté údaje se dokazují jen obtížně. 30

31 Jinými slovy – krátce: „ŠEST P“:  Přemýšlejte  Ptejte se  Porovnávejte  Poraďte se  Propočítejte (až poté)  Proveďte. 31

32  SYROVÝ, Petr. TYL, Tomáš. Osobní finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. s. 29-33. ISBN 978-80-247-3813-0.  KLÍNSKÝ, Petr. CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s. 86-87. ISBN 978-80-87063-13-2. Zdroje: 32


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C20 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníúnor 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google