Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR"— Transkript prezentace:

1 Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR
PaedDr. Pavla Břusková prezidentka

2 Cíle Národní klastrové asociace
založená v r. 2008, činnost zahájena v r s cílem: podporovat rozvoj a využití klastrové koncepce v ČR - od klastrů můžeme chtít víc, ale musíme pro to něco udělat - apel na sofistikovanou a udržitelnou klastrovou politiku zúročit kapitál vložený do českého programu na zakládání a rozvoj klastrů – dosud nevyužitá synergie ze spolupráce a networkingu klastrových organizací - apel na zvyšování kompetencí managementu klastrů vytvořit centrum o klastrech a pro klastry – shromažďování a poskytování informací, expertízy, služeb, propagace, regionálního poradenství - apel na budování personálních kapacit, infrastrukturu a governance klastrů

3 Role a aktivity 1. informační, asistenční a znalostní centrum
2. partner pro centrální orgány ČR a mezinárodní instituce 3. poradní místo pro vznik nových klastrových iniciativ 4. osvěta, vzdělávání a propagace 5. facilitátor meziklastrové spolupráce a internacionalizace Role a aktivity

4 1. informační, asistenční, koordinační a znalostní centrum
přenos a sdílení informací přes projekty, účast na akcích, kontaktní sítě, členství v evropských a globálních klastrových iniciativách vytvoření centra o klastrech a pro klastry - shromažďování a poskytování informací, expertízy, služby, propagace, regionální poradenství, pomoc při internacionalizaci OP přeshraniční spolupráce: CreaClust Zlín, KHK JMK, Mechatronika Plzeň OP CENTRAL CluStrat, C-Plus, ClusterCOOP CNCB, Clusters Cord NEWSLETTER European Cluster Conference 2012, globální fóra TCI 4

5 2. partner pro centrální orgány ČR a mezinárodní instituce
ministerstva ČR, zprostředkující orgány OP uplatnění dosavadních zkušeností, znalostí a širokého zapojení do světové sítě klastrových expertů k zlepšování klastrové politiky ČR, pomoc při začlenění do evropských klastrových struktur - European Forum For Emerging Industries (MPO) stanoviska k významným dokumentům a výzvám EK; iniciace podpůrných aktivit a partnerství v ČR (CIP) stanoviska k přípravě operačních programů (OPPI), významným národním dokumentům/strategiím s využitím zpětné vazby od KO - korekce pravidel, prosazování oprávněných zájmů partner pro relevantní organizace na mezinárodním poli členství v European Cluster Alliance networking a facilitace mezinárodní spolupráce NCA jako kontaktní místo

6 3. poradní místo pro vznik nových klastrových iniciativ
know-how a metodika pro mapování klastrů a facilitaci začínajících klastrových iniciativ vytvoření komunity zkušených facilitátorů mobilizace aktérů v systému spolupráce Triple Helix pro tradiční a vynořující se obory: komunikace s firmami, univerzitami a veřejným sektorem služby krajům – pro-klastrové regionální politiky aplikace nových přístupů analýzy potenciálu pro spolupráci – Social Network Analysis strategie „Smart Specialisation“ založené na klastrech jako nositelích konkurenční výhody

7 4. osvěta, vzdělávání a propagace
Aktéři governance a managementu klastrů v ČR: ministerstva, kraje, municipality, univerzity, firmy - členové klastru, manažeři a jejich týmy Zahraniční zájemci: klastrové organizace, instituce pro spolupráci, investiční fóra, mezinárodní akce (EU–Asie, Rusko) prezentace a PR klastrové koncepce, školení příprava akreditovaných vzdělávacích kurzů zpracování a aktualizace Katalogu českých klastrů CÍLOVÉ SKUPINY

8 5. facilitátor meziklastrové spolupráce a internacionalizace
vytváření příležitostí k networkingu manažerů klastrů – semináře, workshopy, studijní cesty využití synergie ze spolupráce a otevřenost novým příležitostem – základní princip a význam klastrování identifikace vhodných partnerství včetně mezinárodních poptávky polských, maďarských KO ke spolupráci / internacionalizaci - V4CLUSTERS začlenění do evropských platforem k Club of Cluster Managers; European Cluster Collaboration Platform European Cluster Observatory

9 Zahájení strategického projektu CluStrat
strategický projekt OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa „Vytváření rámcových podmínek pro inovace pomocí nových klastrových koncepcí“ – CluStrat - 10/2011-9/ partnerů z 8 států CE partneři za ČR: NCA a KARP (Karlovarská agentura pro podporu podnikání) + Karlovarský kraj (asociovaný partner) Co-Leader WP4 - mapování vznikajících odvětví, integrace technologií a služeb do tradičních odvětví, mezioborová témata (udržitelný rozvoj, internacionalizace, transfer technologií, gender), doporučení pro národní klastrovou politiku (mezery v koncepci), národní i transnárodní fóra, specializované workshopy, pilotní projekty;

10 Co přináší členství v NCA?
být u toho projekty, politiky, zdroje financování, vzdělávací programy, nové trendy učit se od ostatních otevřená členská základna a podmínky pro sdílení zkušeností a praktických řešení využívat synergie spolupráce nejen v ČR networking, komunikace a zapojení do mezinárodních projektů, metaklastry, evropské projekty zviditelnit se mezinárodně, expandovat členství v evropských platformách, internacionalizace

11 Regionální rozvojové agentury
Struktura členů NCA Klastrové organizace BIOTECHNOLOGIE/BIOMEDICÍNA CEITEC Cluster-Bioinformatics CzechBio MEDCHEMBIO ENERGETIKA CREA Hydro&Energy ENVICRACK ENERGOKLASTR Moravskoslezský energetický klastr MATERIÁLY, STROJÍRESTVÍ Český nanotechnologický klastr Český kamenický klastr Klastr přesného strojírenství ICT & BEZPEČNOST IT Cluster Network Security Monitoring Cluster Bezpečnostně technologický klastr CESTOVNÍ RUCH KLACR Univerzity Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnologický park a Podnikatelský inkubátor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Regionální rozvojové agentury Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje Poradenské firmy Nexia AP, a.s. Czech Dex, s.r.o.

12 Děkuji za pozornost Kontakty:
PaedDr. Pavla Břusková prezidentka Tel: Ing. Marek Koňařík projektový manažer Tel: Národní klastrová asociace Novoveská 1139/22, Ostrava


Stáhnout ppt "Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google