Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Pavla Břusková prezidentka 1 Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Pavla Břusková prezidentka 1 Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR."— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Pavla Břusková prezidentka 1 Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR

2 Cíle Národní klastrové asociace založená v r. 2008, činnost zahájena v r. 2010 s cílem: I. od klastrů můžeme chtít víc, ale musíme pro to něco udělat I. podporovat rozvoj a využití klastrové koncepce v ČR - od klastrů můžeme chtít víc, ale musíme pro to něco udělat - apel na sofistikovanou a udržitelnou klastrovou politiku II. dosud nevyužitá synergie ze spolupráce a networkingu klastrových organizací II. zúročit kapitál vložený do českého programu na zakládání a rozvoj klastrů 2004-2006 – dosud nevyužitá synergie ze spolupráce a networkingu klastrových organizací - apel na zvyšování kompetencí managementu klastrů III. – shromažďování a poskytování informací, expertízy, služeb, propagace, regionálního poradenství III. vytvořit centrum o klastrech a pro klastry – shromažďování a poskytování informací, expertízy, služeb, propagace, regionálního poradenství - apel na budování personálních kapacit, infrastrukturu a governance klastrů 2

3 1. informační, asistenční a znalostní centrum 2. partner pro centrální orgány ČR a mezinárodní instituce 3. poradní místo pro vznik nových klastrových iniciativ 4. osvěta, vzdělávání a propagace 5. facilitátor meziklastrové spolupráce a internacionalizace 3 Role a aktivity

4 1. informační, asistenční, koordinační a znalostní centrum 4 přenos a sdílení informací přes projekty, účast na akcích, kontaktní sítě, členství v evropských a globálních klastrových iniciativách vytvoření centra o klastrech a pro klastry - shromažďování a poskytování informací, expertízy, služby, propagace, regionální poradenství, pomoc při internacionalizaci 4 European Cluster Conference 2012, globální fóra TCI www.tci2012.com www.nca.cz NEWSLETTER OP CENTRAL CluStrat, C-Plus, ClusterCOOP CNCB, Clusters Cord OP přeshraniční spolupráce: CreaClust Zlín, KHK JMK, Mechatronika Plzeň

5 2. partner pro centrální orgány ČR a mezinárodní instituce ministerstva ČR, zprostředkující orgány OP uplatnění dosavadních zkušeností, znalostí a širokého zapojení do světové sítě klastrových expertů k zlepšování klastrové politiky ČR, pomoc při začlenění do evropských klastrových struktur - European Forum For Emerging Industries (MPO) uplatnění dosavadních zkušeností, znalostí a širokého zapojení do světové sítě klastrových expertů k zlepšování klastrové politiky ČR, pomoc při začlenění do evropských klastrových struktur - European Forum For Emerging Industries (MPO) stanoviska k významným dokumentům a výzvám EK; iniciace podpůrných aktivit a partnerství v ČR (CIP) stanoviska k významným dokumentům a výzvám EK; iniciace podpůrných aktivit a partnerství v ČR (CIP) stanoviska k přípravě operačních programů (OPPI), významným národním dokumentům/strategiím s využitím zpětné vazby od KO - korekce pravidel, prosazování oprávněných zájmů stanoviska k přípravě operačních programů (OPPI), významným národním dokumentům/strategiím s využitím zpětné vazby od KO - korekce pravidel, prosazování oprávněných zájmů partner pro relevantní organizace na mezinárodním poli partner pro relevantní organizace na mezinárodním poli členství v European Cluster Alliance networking a facilitace mezinárodní spolupráce NCA jako kontaktní místo 5

6 3. poradní místo pro vznik nových klastrových iniciativ know-how a metodika pro mapování klastrů a facilitaci začínajících klastrových iniciativ know-how a metodika pro mapování klastrů a facilitaci začínajících klastrových iniciativ vytvoření komunity zkušených facilitátorů mobilizace aktérů v systému spolupráce Triple Helix pro tradiční a vynořující se obory: mobilizace aktérů v systému spolupráce Triple Helix pro tradiční a vynořující se obory: komunikace s firmami, univerzitami a veřejným sektorem komunikace s firmami, univerzitami a veřejným sektorem služby krajům – pro-klastrové regionální politiky služby krajům – pro-klastrové regionální politiky aplikace nových přístupů analýzy potenciálu pro spolupráci – Social Network Analysis aplikace nových přístupů analýzy potenciálu pro spolupráci – Social Network Analysis strategie „Smart Specialisation“ založené na klastrech jako nositelích konkurenční výhody strategie „Smart Specialisation“ založené na klastrech jako nositelích konkurenční výhody 6

7 4. osvěta, vzdělávání a propagace prezentace a PR klastrové koncepce, školení prezentace a PR klastrové koncepce, školení příprava příprava akreditovaných vzdělávacích kurzů zpracování a aktualizace Katalogu českých klastrů zpracování a aktualizace Katalogu českých klastrů 7 ministerstva, kraje, municipality, univerzity, firmy - členové klastru, manažeři a jejich týmy Aktéři governance a managementu klastrů v ČR: klastrové organizace, instituce pro spolupráci, investiční fóra, mezinárodní akce (EU–Asie, Rusko) Zahraniční zájemci: CÍLOVÉ SKUPINY

8 5. facilitátor meziklastrové spolupráce a internacionalizace vytváření příležitostí k networkingu manažerů klastrů – semináře, workshopy, studijní cesty vytváření příležitostí k networkingu manažerů klastrů – semináře, workshopy, studijní cesty využití synergie ze spolupráce a otevřenost novým příležitostem – základní princip a význam klastrování využití synergie ze spolupráce a otevřenost novým příležitostem – základní princip a význam klastrování identifikace vhodných partnerství včetně mezinárodních identifikace vhodných partnerství včetně mezinárodních poptávky polských, maďarských KO ke spolupráci / internacionalizaci - V4CLUSTERS poptávky polských, maďarských KO ke spolupráci / internacionalizaci - V4CLUSTERS začlenění do evropských platforem začlenění do evropských platforem k 8 Club of Cluster Managers; European Cluster Collaboration Platform http://www.clustercollaboration.eu/; European Cluster Observatory http://www.clusterobservatory.eu/http://www.clustercollaboration.eu/http://www.clusterobservatory.eu/

9 CluStrat Zahájení strategického projektu CluStrat strategický projekt OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa CluStrat 10/2011-9/201418 partnerů z 8 států CE strategický projekt OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa „Vytváření rámcových podmínek pro inovace pomocí nových klastrových koncepcí“ – CluStrat - 10/2011-9/2014 - 18 partnerů z 8 států CE partneři za ČR: NCA a KARP (Karlovarská agentura pro podporu podnikání) + Karlovarský kraj (asociovaný partner) partneři za ČR: NCA a KARP (Karlovarská agentura pro podporu podnikání) + Karlovarský kraj (asociovaný partner) Co-Leader WP4 - mapování vznikajících odvětví, integrace technologií a služeb do tradičních odvětví, mezioborová témata (udržitelný rozvoj, internacionalizace, transfer technologií, gender), doporučení pro národní klastrovou politiku (mezery v koncepci), národní i transnárodní fóra, specializované workshopy, pilotní projekty; Co-Leader WP4 - mapování vznikajících odvětví, integrace technologií a služeb do tradičních odvětví, mezioborová témata (udržitelný rozvoj, internacionalizace, transfer technologií, gender), doporučení pro národní klastrovou politiku (mezery v koncepci), národní i transnárodní fóra, specializované workshopy, pilotní projekty; 9

10 Co přináší členství v NCA ? být u toho být u toho projekty, politiky, zdroje financování, vzdělávací programy, nové trendy projekty, politiky, zdroje financování, vzdělávací programy, nové trendy učit se od ostatních učit se od ostatních otevřená členská základna a podmínky pro sdílení zkušeností a praktických řešení otevřená členská základna a podmínky pro sdílení zkušeností a praktických řešení využívat synergie spolupráce nejen v ČR využívat synergie spolupráce nejen v ČR networking, komunikace a zapojení do mezinárodních projektů, metaklastry, evropské projekty networking, komunikace a zapojení do mezinárodních projektů, metaklastry, evropské projekty zviditelnit se mezinárodně, expandovat zviditelnit se mezinárodně, expandovat členství v evropských platformách, internacionalizace členství v evropských platformách, internacionalizace 10

11 Struktura členů NCA Klastrové organizace BIOTECHNOLOGIE/BIOMEDICÍNA CEITEC Cluster-Bioinformatics CEITEC Cluster-Bioinformatics CzechBio CzechBio MEDCHEMBIO MEDCHEMBIO ENERGETIKA CREA Hydro&Energy CREA Hydro&Energy ENVICRACK ENVICRACK ENERGOKLASTR ENERGOKLASTR Moravskoslezský energetický klastr Moravskoslezský energetický klastr MATERIÁLY, STROJÍRESTVÍ Český nanotechnologický klastr Český nanotechnologický klastr Český kamenický klastr Český kamenický klastr Klastr přesného strojírenství Klastr přesného strojírenství ICT & BEZPEČNOST IT Cluster IT Cluster Network Security Monitoring Cluster Network Security Monitoring Cluster Bezpečnostně technologický klastr Bezpečnostně technologický klastr CESTOVNÍ RUCH KLACR KLACR 11 Univerzity Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnologický park a Podnikatelský inkubátor Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnologický park a Podnikatelský inkubátor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Regionální rozvojové agentury Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje Poradenské firmy Nexia AP, a.s. Nexia AP, a.s. Czech Dex, s.r.o. Czech Dex, s.r.o.

12 PaedDr. Pavla Břusková prezidentka PaedDr. Pavla Břusková prezidentka bruskova@nca.cz bruskova@nca.cz Tel: 731 505 929 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Kontakty: 12 Ing. Marek Koňařík projektový manažer konarik@nca.cz konarik@nca.cz Tel: 773 477 735 Národní klastrová asociace Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava info@nca.czinfo@nca.cz; www.nca.cz www.nca.cz info@nca.czwww.nca.cz


Stáhnout ppt "PaedDr. Pavla Břusková prezidentka 1 Národní klastrová asociace partner pro rozvoj klastrů v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google