Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody skupinové sociální práce Jitka Sinecká. Agenda Úvod – představení kurzu a přednášející Základní pojmy, základní charakteristiky skupiny Vymezení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody skupinové sociální práce Jitka Sinecká. Agenda Úvod – představení kurzu a přednášející Základní pojmy, základní charakteristiky skupiny Vymezení."— Transkript prezentace:

1 Metody skupinové sociální práce Jitka Sinecká

2 Agenda Úvod – představení kurzu a přednášející Základní pojmy, základní charakteristiky skupiny Vymezení skupinové sociální práce v systému metod sociální práce Historie skupinové práce

3 Kdo jsem? V roce 2009 jsem získala Ph.D. voboru Disability Studies na Syracuse university v USA a rok pracovala v Maďarsku v mezinárodní organizaci pro práva lidí mentálním postižením. Mé zkušenosti se skupinovou sociální prácí zahrnují práci s neverbálními dětmi a lidmi s autismem, neslyšícími, lidmi s mentálním postižením v ústavech, a výzkum v romských osadách na východním Slovensku.

4 Význam skupiny pro člověka - člověk je společenská bytost - jednou ze základních podmínek jeho existence jsou sociální vztahy - v průběhu života se jedinec stává příslušníkem různých sociálních skupin a identifikuje se s nimi více či méně vědomě

5 Aktivita Úkol: CO JE SKUPINA? 1. Napište na papír svou vlastní definici skupiny. 2. Členem jakých skupin jste? (2min) 3. Myslíte, že máte nějakou skupinovou identitu? Jakou? Ať vstane ten, kdo má ve jméně písmeno T.

6  Každý máme několik identit, tolik jako je prstů na ruce :-), které se během života mění, a patříme k několika skupinám najednou (rodina, škola, zájmy, práce, sport, atd.)

7 O kurzu  Témata  Požadavky pro splnění kurzu  5 písemných reflexí (+1)  Písemný test  Účast na seminářích a četba  Závěrečná studentská prezentace  Literatura a povinná četba  Semináře – rozvrh, účast, rozdělení do skupin

8 Základní pojmy  Metody:  Individuální  Skupinové  Práce s rodinou  Komunitní ....překrývání všech  Příklad: Romské ghetto – jaké metody můžete použít?

9 Metody sociální práceMetody Individuální SP Metody Skupinové SP Metody Práce s rodinou Metody Komunitní SP Obhajování Obhajování a zastupování a zastupování Skup. zaměř. Skup. zaměř. na změnu způsobu na změnu způsobu života života Rodinná Rodinná terapie terapie Komunitní Komunitní organizování organizování Sociální Sociální poradenství poradenství Skupiny Skupiny terapeutické terapeutické Rodinné Rodinné poradenství poradenství Rozvoj dané Rozvoj dané lokality lokality Sociální Sociální management management a péče a péče Skupiny Skupiny svépomocné svépomocné Kreativní práce s rodinou s rodinou Sociální akce Případová Případová práce práce Skupiny Skupiny rekreační rekreační Manželská Manželská ( párová ) terapie ( párová ) terapieTerapeutická komunita komunita Výcviková

10 Historie skupinové sociální práce Do 19. století poskytována rodinou, sousedy, obcí, církví Industrializace – obce/stát buduje síť institucí pro chudé, postižené, vyloučené 20.století - počátky souvisí se sociálními skupinami, s rekreačními skupinami (určené dětem a mládeži), pro přizpůsobení cizinců (asimilace), volnočasové aktivity, prevence, rehabilitace nepřizpůsobivých 50.léta 20.stol – zaměření na diagnostiku a terapii klientů = pomáhání,využívá se pro komunitní rozvoj 60.Léta - popularita skupinové práce klesá 70.Léta - revitalizace skupinové práce (vrací se ke klasickým metodám SP)

11 Co je skupina?- Srovnejte se svou definicí Skupina je shromáždění lidí, kteří se znají buď osobně "tváří v tvář" nebo jsou vzájemně spojení něčím společným. Skupiny mají pro člověka rozhodující význam, první skupina, kterou člověk zakouší, je skupinu "primární" (v naší společnosti většinou rodina), skupiny "sekundární" se uplatňují pozdějším životě: školní třída, spolek nebo pracovní skupina v závodě. Další rozdíl je mezi formálními skupinami, jejichž schůzky a činnost upravují předpisy nebo sociální ustanovení, a neformálními skupinami, které vznikají na základě osobních, citových vztahů. (Matoušek, O., 2003)

12 Charakteristika skupiny Počet osob ve skupině – max do 40 osob (malá 10 osob, střední 11 - 20, velká 21 – 30) - uplatnění každého Cíle skupin - liší se zaměřením. Společným znakem je dosáhnout vhledu do problematiky, pochopit ji a dokázat se v ní orientovat a pracovat s ní. Skupinová práce - spolupůsobení více osob při provádění úkolů v malých skupinách pod dohledem vedoucího, terapeuta, učitele apod.

13 Podstatné znaky skupiny - účastníci prožívají to, jak k sobě patří - definují se jako k sobě patřící jedinci - sledují společné cíle - sdílí normy a předpisy chování dané oblastí činnosti - mají mezi sebou více interakcí než navenek - identifikují se se společnou osobou - jsou prostorově či časově odděleni od ostatních v okolí... Existují i další rysy, tyto nejsou vyčerpávající, napadne vás něco dalšího?

14 Smysl skupinové SP podpora úsilí jedince o změnu v jeho sociální situaci a sociálním fungování rozvoj vzájemných pozitivních vztahů mezi členy skupiny a zlepšení sociálního fungování skupiny účinný a efektivní způsob pomoci lidem, které spojuje obdobný problém

15 Co mi skupina přináší? Podívejte se znovu na seznam skupin, ve kterých jste, a doplňte, PROČ jste jejich členy a CO vám to přináší, pokud vůbec něco Na konci hodiny prosím odevzdejte!

16 Co mi skupina přináší? mohu porovnat a využít zkušenosti druhých mohu nabídnout svoje zkušenosti otvírají se mi nové pohledy na řešení problémů úspěchy ostatních jsou pro mne povzbuzením můj úspěch povzbuzuje ostatní získávám odvahu i dovednost otevřeně komunikovat, vyjadřovat a prosazovat svoje názory učím se respektovat názory druhých rozumím lépe sobě rozumím lépe druhým získávám nové zkušenosti získávám podporu a odvahu vyzkoušet jak se chovat jinak nejsem v situaci sám mohu mluvit o svých starostech s jinými dozvídám se nové informace

17 Příklady doporučené četby

18

19 Budoucnost  Sociální pracovník dokáže ovlivnit jednotlivce i celou skupinu a nasmérovat jejich životy a kariéru ....máte obrovskou moc!  HEZKÝ DEN!


Stáhnout ppt "Metody skupinové sociální práce Jitka Sinecká. Agenda Úvod – představení kurzu a přednášející Základní pojmy, základní charakteristiky skupiny Vymezení."

Podobné prezentace


Reklamy Google