Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Radek Maca1 Úvod do strategie řízení. © Radek Maca2 Hlavní oblasti činností ve škole Škola (šk. zařízení) vzdělávání (služby) uplatnění (trh)řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Radek Maca1 Úvod do strategie řízení. © Radek Maca2 Hlavní oblasti činností ve škole Škola (šk. zařízení) vzdělávání (služby) uplatnění (trh)řízení."— Transkript prezentace:

1 © Radek Maca1 Úvod do strategie řízení

2 © Radek Maca2 Hlavní oblasti činností ve škole Škola (šk. zařízení) vzdělávání (služby) uplatnění (trh)řízení (plánování) administrativa

3 © Radek Maca3 Škola není izolovaná soustava řízení hlavní činnost (výuka a výchova) dopl. činnost provoz (týlové zabezpečení) MŠMT zřizovatel jiný subjekt vstupy „chytřejší“ žáci fungující škola spokojená veřejnost výstupy „prosperující“ společnost škola

4 © Radek Maca4 Rozklad na dílčí činnosti dílčí činnost pravidla kontrola vstupy řízení výstupy lidské zdroje materiálfinanční

5 © Radek Maca5 Např. v oblasti výuky: RVP  ŠVP Identifikační údaje –název ŠVP –předkladatel –zřizovatel Charakteristika školy a jejího ŠVP Rámcový učební plán –hodinové dotace –poznámky Učební osnovy předmětů –název předmětu –charakteristika předmětu –vzdělávací obsah každého předmětu Hodnocení žáků Autoevaluace školy ředitel + koordinátor ŠVP + VPK + sbor

6 © Radek Maca6 ŠVP (plán činností školy) Role ředitele, ICT koordinátora – metodika a správce sítě RVP (pravidla a kompetence) = ICT plán výukové materiály strategické cíle operační cíle ředitel ICTK metodik výchozí stavproces plnění cílů předmětové komise vzdělávání (školení) infrastruktura ++ provozní zajištění (mj. správce sítě)

7 © Radek Maca7 Legislativní rámce zákon 563/2004 „o ped. pracovnících“ –předpoklady pro výkon ped. pracovníka (PP) –§24 PP má povinnost se vzdělávat –kariérní řád vyhláška č. 317/2005 „o DVPP“ –druhy DVPP (kvalifikace, další kvalifikační předpoklady, prohlubování kvalifikace) –§9 odst. a) koordinace v oblasti ICT Nařízení vlády č. 75/2005 „rozsah vyučovací povinnosti“ –§3 odst. (4) snížení úvazku učiteli metodikovi ICT –meze: do 50 žáků snížení o 1h (150ž/2h; 300ž/3h; 500ž/4h; více ž/5h) –kumulace u ředitele: nejvýše do poloviny jeho úvazku

8 © Radek Maca8 Analýza činností ve škole V každé činnosti je třeba nastavit a popsat – procesy činností, – toky dat, – toky řídících a rozhodovacích pokynů, – zpětnovazebných informací

9 © Radek Maca9 Jaká je role ředitele? „zajišťuje“ podmínky pro provoz školy –materiálně technické zázemí školy –personální –finanční –bezpečnostní řídí lidi –pedagogické pracovníky –provozní pracovníky „prodává“ školu –na vstupu (pro potenciální klienty – žáky, pedagogy, subdodavateli, …) –na výstupu (pro rodiče - veřejnost, následnou školu, zřizovatele, …) „administruje“ školu –směr k informačnímu systému … m a n a ž e r

10 © Radek Maca10 Jaká je role koordinátora - metodika ICT? z pohledu běžného učitele je to někdo, kdo mi pomůže –při libovolné práci s počítačem –při hledání zdrojů, při přípravě výuky, při technických problémech, při hledání vhodných metod výuky, … z pohledu ředitele je to někdo, kdo mi pomůže –s reakcí na libovolnou nabídkou komerčních firem ohledně ICT –nezřídka se správou sítě –nezřídka s tiskem vysvědčení –s plánovaným rozvojem služeb ICT ve škole (se sestavením ICT plánu) –s koordinací integrace ICT do života školy (se zaváděním informačního a vzdělávacího systému školy) p e d a g o g i c k ý p r a c o v n í k

11 © Radek Maca11 Jaká je role správce sítě správce infrastruktury –opraví techniku –zajišťuje a koordinuje nákup techniky –plánuje rozvoj infrastruktury ve škole –zajišťuje konektivitu do internetu –(zajišťuje správu všech didaktických pomůcek) … správce software –zajišťuje instalaci SW –zajišťuje sklad dat –koordinuje nákup sw a dat –zajišťuje plnění informační a bezpečnostní politiky školy správce provozuschopnosti sítě –spravuje uživatelská konta uživatelů sítě –zajišťuje správu a přístup k datům p r o v o z n í p r a c o v n í k

12 © Radek Maca12 Digitální nervový systém školy jakákoliv informace, která se dostane do školy musí vyvolat okamžitou reakci ozve-li se zákazník (žák, rodič, pedagog, zřizovatel, stát, trh, …) se svým požadavkem, musí být v rámci daných pravidel co nejrychleji a co nejlépe uspokojen patřičné informace se musí dostat od prvotního impulsu (akce) k řídící jednotce, která vydá správné výkonné jednotce pokyn k provedení příslušné činnosti (reakce). Tok informací je krevním oběhem organizace. Bill Gates (Byznys rychlostí myšlenky) I ve škole platí:


Stáhnout ppt "© Radek Maca1 Úvod do strategie řízení. © Radek Maca2 Hlavní oblasti činností ve škole Škola (šk. zařízení) vzdělávání (služby) uplatnění (trh)řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google