Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Cvičení na interpretaci textu Označen í DUMU VY_12_INOVACE_1O4 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 14. srpna 2013 Anotace Materiál je zaměřen na řízený rozbor textu z různých hledisek interpretace. Rozboru předchází opakování základních znalostí ze stylistiky. Po společné interpretaci vzorového studenti pracují samostatně s dalším textem.

2 Úvodní opakování a pokyny k interpretaci textu 1. Uveďte funkční styly 2. Uveďte slohové postupy a stručně je charakterizujte 3. Uvádějte příklady slohových útvarů jednotlivých funkčních stylů 4. Uvádějte slohové útvary založené vždy na jiných dominantních slohových postupech 5. Přečtěte si vytisknutý text Hokejisté a Romové. Poté provedeme společně jeho rozbor. 6. Přečtěte si vytisknutý text Muž z konce světa a podle zadaných úkolů proveďte samostatně jeho interpretaci.

3 Text k interpretaci Panychida za české hokejisty: solidarita, nebo morální kýč? Udržet si odstup od davového šílenství, které následovalo po tragické smrti hokejistů z Jaroslavle, nebylo jednoduché. Pocit, že se jedná o národní katastrofu gigantických rozměrů, přiživoval kdekdo. Už samotný fakt, že česká strana oficiálně odmítla nabídku Ruska, že ostatky hokejistů převeze do země ruský letoun, a místo toho vyslala do Moskvy vlastní letadlo, ukazuje, jaký symbolický význam byl celé akci přikládán. Česká „seriózní“ média se ovšem nenechala zahanbit. „Světla na přistávací ploše kbelského letiště připomínala (sic!) svíčky, které hoří na památku tří českých hokejistů,“ psal na svých internetových stránkách „nejdůvěryhodnější zpravodajský portál“ iDNES.cz. Konkurenční IHNED.cz informoval, že „lidé se po desetitisících přidávají na Facebooku ke skupinám uctívajícím památku zesnulých hokejistů“… Kristus s hokejkou Vrcholem morálního kýče ovšem bylo setkání na Staroměstském náměstí, kde se konala panychida několika tisícovek lidí a jíž se jako řečník zúčastnil i český primas Dominik Duka. Duka ve svém značně emotivním projevu mimo jiné prohlásil, že „je potřeba, abychom si uvědomili jednu věc. Musíme živit naději,která umírá poslední. Všichni tři reprezentanti skonali v přibližně stejném věku jako Ježíš Kristus.Ten také zvěstoval lidem naději.“ Není pochyb o tom, že smrt – a obzvláště smrt tragická –j e pro každého člověka i jeho blízké vždycky těžkou ranou. Ale nic z toho nevysvětluje, proč smrt těchto hokejistů vyvolala tak jednoznačně přehnanou a neadekvátní reakci ze strany české veřejnosti. Nic z toho nevysvětluje, proč hlava české katolické církve bizarně přirovnává zemřelé hokejisty ke Kristu. A nic z toho nevysvětluje, proč nás více zajímá smrt tří českých hokejistů než smrt tří tuctů lidí, kteří zahynuli v tentýž den při bombových útocích na indickém subkontinentu…. Petr Kratochvíl: Hokejisté a Romové Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

4 Základní stylová charakteristika Funkční styl esejistický Slohotvorný postup úvahový Útvar esej Text určen přemýšlivému čtenáři Má provokativní obsah

5 Téma Zamyšlení nad chováním většiny českých lidí po letecké katastrofě, při níž zemřeli tři čeští hokejisté

6 Kompozice Vlastně polemika s většinovým přístupem k tragédii Text se skládá ze čtyř částí - v první autor odmítá davové šílenství - ve druhé ukazuje na chování médií - ve třetí se zaměřuje na panychidu s projevem kardinála D.Duky - ve čtvrtém autor ukazuje na přehnanost a morální kýč.

7 Jazyková stránka textu 1 Spisovný kultivovaný jazyk V textu se vyskytují ve větší míře slova cizího původu V textu se vyskytují ve větší míře slova cizího původu solidarita – s někým ve shodě, vzájemně se podporující, solidarita – s někým ve shodě, vzájemně se podporující, kýč – líbivý, jinak neúčelný kýč – líbivý, jinak neúčelný seriózní – solidní, opravdový seriózní – solidní, opravdový portál – vchod, vstup portál – vchod, vstup panychida - smuteční slavnost panychida - smuteční slavnost primas – první arcibiskup země primas – první arcibiskup země emotivní – citově vzrušený emotivní – citově vzrušený neadekvátní – přiměřený neadekvátní – přiměřený bizarně - podivně bizarně - podivně subkontinent – charakterem odlišný od ostatních částí kontinentu subkontinent – charakterem odlišný od ostatních částí kontinentu

8 Jazyková stránka textu 2 Slovo archaické: tucet = 12 Využití paralelismů (anafora = figura ke zdůraznění motivu), přitom stupňování: Nic z toho nevysvětluje…. A nic nevysvětluje…( zamyšlení a zdůraznění) Nadsázka: Kristus s hokejkou (zesměšnění - bizarnost, směšná představa, ukázka absurdního přirovnání)

9 Větná skladba textu Srozumitelná, komfortní Využití přímé řeči, citací Používání uvozovek „seriózní“, „nejdůvěryhodnější zpravodajský portál“ ( jen se tak tváří, považuje se za takový, ale nyní se tak nechová) Výraz v závorce (sic!) se zvoláním = takto, tak, právě tak

10 Domácí úkol – jazykový rozbor A nic z toho nevysvětluje, proč nás více zajímá smrt tří českých hokejistů než smrt tří tuctů lidí, kteří zahynuli v tentýž den při bombových útocích na indickém subkontinentu. 1. Proveďte rozbor souvětí 2. Určete větné členy: hokejistů, tentýž 3. Určete slovní druhy: než, tří, tentýž 4. Vytvořte synonymum k výrazu: kteří.

11 Cvičení na interpretaci – upravený text Muž z konce světa Církev má papeže Františka a s ním i novou naději Do Říma přijíždí v botách které mu darovala vdova po jednom odboráři. Favorit papežského konkláve z roku 2005 který tehdy získal druhý nejvyšší počet hlasů po Josephu Ratzingerovi není tentokrát (především kvůli vysokému věků) považován za pravděpodobného vítěze. Ve středu večer ale přichází překvapení. Od první minuty kdy se šestasedmdesátiletý kardinál Jorge Bergoglio objevuje na balkoně svatopeterské baziliky jako papež František I., poutá přehlížený veterán pozornost sympatickými kroky. Pokloní se a požádá shromážděné věřící aby se za něj pomodlili dřív než on požehná jim. Volí si dosud nepoužité jméno, jež symbolizuje prostotu a obnovu církve. Nečekaně zve na audienci novináře. Odmítá speciální zacházení a zpátky do hotelu jede s ostatními kardinály autobusem. Během večeře je pak překvapí ……………poznámkou na adresu svého zvolení: „Snad vám Bůh odpustí.“ Legenda o skromném jezuitovi který místo limuzíny se šoférem jezdí po Buenos Aires metrem okouzluje média a nový papež má dobrou startovní pozici. Jenže je právě on mužem který církvi pomůže z vleklé krize? Markéta Pilátová, Petr Třešňák Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu

12 Úkoly k rozboru 1. Přiřaďte text k funkčnímu stylu, odlište slohové postupy, určete slohový útvar 2. Charakterizujte text po stránce jazykové. Vyhledejte v textu výrazy knižní. 3. Z jaké země pochází kardinál? 4. Doplňte na vynechané místo textu správné slovo (jaká to byla nejspíš poznámka?) 5. Jaký je význam přejatých slov: konkláve, audience, legenda?

13 Doporučené použité materiály BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12 BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12 ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82 ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82 STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google