Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.1.02.1/0333 - Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP na území hl. m. Prahy Žadatel: KPČR- Regionální sekce pro Prahu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0333 - Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP na území hl. m. Prahy Žadatel: KPČR- Regionální sekce pro Prahu."— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.1.02.1/0333 - Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP na území hl. m. Prahy Žadatel: KPČR- Regionální sekce pro Prahu a Sč kraj Partneři: SP ČR, PERSONNEL SERVICE, s.r.o. Realizační tým: Vedoucí projektu: Ing. Milan Beneš, 266 794 504, mobil: 724 556 610 Členové RT: Ing. Jaroslav Berka, 220 877 108, mobil: 602 649 945, Mgr. Bohdana Vybíralová, 266 794 504, mobil: 724 556 610 e-mail: rskp.Praha@klubpersonalistu.cz www stránky: http://www.rskppraha.cz, http://www.rskppraha.klubpersonalistu.czhttp://www.rskppraha.cz http://www.rskppraha.klubpersonalistu.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 Zaměření projektu Obecný cíl: Zlepšit úroveň odborných znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnavatelů v MSP Konkrétní cíle : - vytvořit konzultační středisko pro rozvoj a řízení lidských zdrojů v MSP při Regionální sekci KPČR („RS“) -vytvořit skupinu lektorů-specialistů pro danou oblast a vyškolit je pro zamýšlenou činnost (training dovedností v obl. poradenství a koučování) -záměr ověřit v pilotním provozu střediska a vyhodnotit Dvě klíčové aktivity : -obecné poradenství, zaměřené zejména do oblasti lidských zdrojů (i trh práce, řízení firem, absolventi, osoby s těl. postiž., marketing) - podpora RS KPČR: vytvoření materiálních a technických podmínek pro rozvoj poradenských a konzultačních aktivit RS

3 3 Zaměření projektu Materiálně technické zabezpečení: využití stávající místnosti Regionální sekce KPČR pro Prahu a Sč kraj vybavení konzultačního střediska: notebook ThinkPad R52, ThinkVision Projektor M400 microport, tiskárna Lexmark C524N - A4 Color Laser, flipchart stávající vybavení: nábytek – vybavení konzultační místnosti (pro skupinu cca 8 až 10 osob), 2 x PC Software: firemní software IBM (OEM Microsoft Office SB 2003, Microsoft Windows XP Professional, Norton Antivirus 2006)

4 4 Cílové skupiny zaměstnanci OSVČ profesní a podnikatelská sdružení zaměstnavatelé (zejména malí a střední podnikatelé) Přínosy zaměstnavatelé (min. 40 zaměstnavat. subjektů) a zaměstnanci MSP (manažeři) –přístupnou a časově nenáročnou formou konzultací získání odpovědí na jejich aktuální problémy –rozšíření znalostí zejména o hlubší vhled do problémů (možnost získání zájmu o další informace, vzdělávání, rozvoj dovedností k vedení lidí –možnost aktivně se zúčastnit diskuzí k zajímavým tématům –navázání osobních kontaktů s dalšími MSP –výkonní pracovníci – zlepšení pracovních podmínek, odborný rozvoj

5 5 Cílové skupiny - Přínosy OSVČ –informace nezbytné pro zahájení podnikání – základní legislativa –zaměstnávání dalších osob, vč. rodinných příslušníků –nezbytné informace, rady a konzultace z oblasti podnikání (marketing, ekonomika a financování, personalistika) KPČR-Regionální sekce pro Prahu a Sč kraj (profesní sdružení) –získá tým zkušených spolupracovníků, vyškolených pro konzultační činnost zaměřenou na MSP –technické (SW a HW) vybavení pro trvalé využívání při realizaci dalších aktivit a to nejen na území hl. m. Prahy, ale i ve Sč. kraji –zvýšení prestiže v regionu, získání části příslušníků pilotní skupiny MSP k trvalé spolupráci i jako své členy

6 6 Cílové skupiny - Zapojení Zapojení MSP + KPČR –pilotní vzorek MSP získán již ve fázi přípravy projektu –část MSP a OSVČ získána z členů KPČR –podstatná část cílové skupiny získána po oslovení e-mailovou poštou, speciálním Zpravodajem RSKP, případně dalšími propagačními kampaněmi (na začátku i v průběhu řešení projektu) –spolupráce se SP ČR (letáky, články ve Spektrum SP) Další formy získávání MSP k zapojení: informační letáky, www stránky KPČR-RS, rozesílání Zpravodaje a Zpravodaje-Speciál na více než 1000 adres firem, placená inzerce, odborný tisk (Kariéra HN, Personál), osobní styk Doprovodná opatření: občerstvení při polodenních skupinových konzultacích, případně materiály pro předem vyžádané konzultace

7 7 Typy činností Realizované projektem Konzultace skupinové na předem stanovená témata Konzultace individuální dle požadavků jednotlivých MSP pro jednu firmu (zástupce firmy) Konzultace skupinové dle přání několika MSP Individuální konzultace prostřednictvím www stránek Vývoj metodicko-didaktických příruček pro 10 vybraných témat skupinových konzultací/seminářů Speciální školení pro specialisty-lektory

8 8 Skupinové konzultace na předem stanovená témata 1.Pracovní právo – klíčová témata zákoníku práce a jejich praktické uplatňování - problémy a rizika 2.Politika zaměstnanosti a trh práce 3.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů a rizika plynoucí z jejich případného neplnění 4.Pracovní vztahy "zaměstnavatel – zaměstnanci" v MSP 5.Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 6.Motivace zaměstnanců – k vyšší výkonnosti, ke kvalitě, k vlastnímu osobnímu rozvoji apod. 7.Odměňování zaměstnanců - peněžní i nepeněžní formy odměny, mzdové a platové systémy

9 9 Skupinové konzultace na předem stanovená témata 8.Ekonomické aspekty podnikání MSP a zaměstnanecké výhody, jejich možné formy atd, vč. zdaňování 9.Organizace a strategie MSP, řízení a realizace změn v organizaci, marketing, – nástroje i způsoby jejich prosazení 10.Vedení personální a mzdové agendy podniku – osobní spisy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, daňová agenda, součinnost s kontrolními orgány, využívání outsorsingu a jeho potenciální přínos pro MSP atd.

10 10 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Realizační tým příjemce: -Ing. Milan Beneš -Ing. Jaroslav Berka -Mgr. Bohdana Vybíralová Partneři: –Svaz průmyslu a dopravy ČR –PERSONNEL SERVICE, s.r.o. Nakupovaná služba: Facilitní a koučovací dovednosti –výsledek zjednodušeného výběrového řízení bez uveřejnění: SMARTER Training & Consulting - pro dvě skupiny specialistů (A a B)

11 11 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy PlánováníPlánování Aktivity probíhají dle harmonogramu Formy komunikaceFormy komunikace Upřednostňována je e-mailová komunikace, Další využívané – internet, telefon, osobní setkání … Zasedání řídící komiseZasedání řídící komise Četnost – 1 x za dva měsíce, v případě potřeby operativně (dosud 3 zasedání) Členové komise jsou zástupci partnerů a realizačního týmu projektu

12 12 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Řízení činností – základní schéma Řídící komise Partneři Realizační tým Administrativní pers. Specialisté-konzultanti MSP - požadavky KONZULTACE Závěry

13 13 Schéma řešení problémů MSP 1.1 Vstup problému 1.2 posouzení 1.3 Oznámení že ne 1.4 Určení postupu A. SEMINÁŘ B. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE C. SKUPINOVÁ KONZULTACE D. INTERNETOVÁ PORADNA VYBRANÉ TÉMA POŽADAVEK NĚKOLIKA MSP MSP - POŽADAVEK NE ANO

14 14 Dosavadní zkušenosti s řízením projektu Hlavní nedostatky: –komunikace a zodpovědnost ze strany MSP –obecně: malé zkušenosti MSP se zapojením do podobných projektů (ESF) a s jejich využíváním –Problém: –Problém: Časová vytíženost zapojených účastníků z MSP Úpravy harmonogramu: –další vzdělání (spec. školení) specialistů/lektorů pro konzultace Překvapivě nízká účinnost inzerce

15 15 Zajištění publicity semináře Členové RT uskutečnili prezentaci na dvou seminářích, kde osobně informovali přítomné o projektu a o možnostech zapojení. články a inzeráty Publikace v těchto časopisech a novinách: Personál, Spektrum (2x), Mzdy a personalistika v praxi, Práce a mzda Hospodářské noviny Kariéra, MF Dnes (2x) Distribuován Zpravodaj Regionální sekce (2x) na více než tisíc e-mailových adres se zaměřením na informace o aktivitách projektu.letáky Vypracován a editován informační leták o projektu a jeho aktivitách, který byl distribuován na akcích Klubu personalistů ČR, SPČR, vzdělávacích institucích (VOX, a.s. ; CMC Čelákovice) a v řadě případů i e-mailem Nový leták – náborový pro získání dalších MSP: návrh, tisk, nyní je již distribuován

16 16 Zajištění publicity

17 17 Zajištění publicity Funkce webu - internet Průběžná aktualizace webových stránek Regionální sekce je orientována na poskytování nejnovějších informací o projektu s cílem: –získat další MSP do projektu –podávat informace zapojeným MSP stránky RS KPČR s informacemi o projektu: http://www.rskppraha.cz http://rskppraha.klubpersonalistu.cz e-learning využíván na pre- a post- přípravu specialistů - lektorů v rámci jejich nadstavbového vzdělávání

18 18 Výstupy a Výsledky Hlavní inovované produkty - dostupnost Dostupnost výstupních metodik z projektu je částečná, pouze pro lektory a konzultanty a pro potřeby sekce. Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 020013 ORGANIZACE04010 PRODUKTY0102

19 19 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Výstupy projektu – Realizace Vytvoření systému seminářů a konzultací  Vypracování metodických materiálů k vybraným problematikám MSP na základě poznatků a zkušeností  Pilotní ověření fungování navržených typů poradenských konzultací Vytvoření skupiny specialistů – lektorů/konzultantů  Orientace lektorů/konzultantů na problematiku MSP  Získání dovedností v oblasti konzultačních činností  Získání nových dovedností – vytváření podkladů pro konzultace, prezentace, přednáškovou činnost Trvalé zapojení systému do aktivit KP ČR - Regionální sekce pro Prahu a SČ kraj  Vytvoření konzultačního a poradenského centra

20 20 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Vytvoření prostoru a podmínek pro neformální výměnu zkušeností a řešení zcela konkrétních problémů MSP Zkrátit dobu posuzování monitorovacích zpráv a urychlit výplatu finančních prostředků, pokud není reálné zvýšit zálohu (neziskové organizace) Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů: –hodnotitelé by neměli subjektivními zásahy narušovat vnitřní strukturu projektu v případech, že je projekt kvalitně zpracován –stanovení osobních nákladů „ve výši obvyklé“ neumožňuje zapojit do projektu špičkové odborníky

21 21 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme hezký den !! Ing. Milan Beneš Ing. Jaroslav Berka Mgr. Bohdana Vybíralová


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.1.02.1/0333 - Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v MSP na území hl. m. Prahy Žadatel: KPČR- Regionální sekce pro Prahu."

Podobné prezentace


Reklamy Google