Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha 20.dubna 2010 Přehled o činnosti sekce technických VOŠ sdružených v AVOŠ Jiří Homolka Valná hromada AVOŠ – 20. duben 2010 Osnova: Sekce technických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha 20.dubna 2010 Přehled o činnosti sekce technických VOŠ sdružených v AVOŠ Jiří Homolka Valná hromada AVOŠ – 20. duben 2010 Osnova: Sekce technických."— Transkript prezentace:

1 Praha 20.dubna 2010 Přehled o činnosti sekce technických VOŠ sdružených v AVOŠ Jiří Homolka Valná hromada AVOŠ – 20. duben 2010 Osnova: Sekce technických VOŠ Výsledky dotazníkového šetření Závěry z pohledu technických VOŠ

2 Praha 20.dubna 2010 Sekce technických VOŠ Od minulé Valné hromady AVOŠ se uskutečnilo několik vzájemných výměn informací a proběhlo (velmi úspěšně) dotazníkové šetření o uplatnitelnosti absolventů této skupiny VOŠ. Závěry technické sekce VOŠ byly formulovány na výjezdním zasedání sekce v jihočeském Dražíči dne 15. října 2009 a následně dopracovány na jednání sekce 1. prosince 2009 v Praze. Závěry z technické sekce významně přispěly k vydání společného stanoviska UZS, CZESHA a AVOŠ směrem k Ministerstvu školství.

3 Praha 20.dubna 2010 Výsledky dotazníkového šetření Technické VOŠ sdružené v AVOŠ Školní rokAbsolventůDo praxe v oboruDo praxe mimo Studium na navazující VŠ Studium na jiné VŠPočetPřijatoZapsáno DenníDálkovéDenníDálkovépřihlášenýchdo 1.ročníku 2006/0750836361371583 Pouze pro studenty denní formy ve školním roce 2009/2010 2007/08515361703724106 2008/09491359433919137 Celkem151410831741135831161271971770 Procenta100%72%11%7%4%2%1%100%76%61%

4 Praha 20. dubna 2010 Závěry technických VOŠ  Velmi úzká a dlouhodobá vazba na oborovou podnikatelskou sféru a kvalitní materiální zázemí. Téměř všechny vzdělávací programy technických vyšších odborných škol byly připravovány ve spolupráci se sociálními partnery. Profil absolventa je upravován přesně podle požadavků praxe.  Příprava technicky vzdělaných odborníků v souladu s mezinárodní klasifikací vzdělávání ISCED 5B za mnohem nižších nároků na státní rozpočet než je tomu u podobných programů realizovaných na vysokých školách (výdaje na jednoho studenta na vyšší odborné škole jsou o více než jednu třetinu nižší).  Uspokojování poptávky po technicky vzdělaných odbornících na středních a nižších stupních řízení.

5 Praha 20. dubna 2010 Závěry technických VOŠ  Vyšší odborné školy hrají významnou roli ve vyrovnávání sociálních handicapů a přispívají tak k vyrovnávání nerovného přístupu ke vzdělávání v rodinách s nižším vzdělanostním a sociálním zázemím.  Pro řadu uchazečů jsou důležitým stupněm a motivací k pokračování ve vzdělávání v dalších programech terciárního sektoru.  Vyšší odborné školy hrají významnou roli ve vzdělávacích institucích, které sdružují školy a školská zařízení poskytující různý obsah i stupeň vzdělávání.  Právě vznik a expanze těchto organizací je významným výsledkem institucionálních reforem v období, které se kryje s obdobím rozvoje vyšších odborných škol. Vyšší odborné školy zde vhodně rozšiřují vzdělávací nabídku, zvyšují efektivnost těchto integrovaných organizací a využívají optimálně jejich materiální, ekonomický a personální potenciál.

6 Praha 20. dubna 2010 Závěry technických VOŠ  Celkové klima i kultura organizace vyšších odborných škol, které nejsou masovými institucemi, umožňuje individuální přístup a bezprostřední reakci na potřeby studentů i zaměstnavatelů a konkrétní regionální podmínky.  V menších sídlech plní nezanedbatelnou zaměstnavatelskou úlohu s následnou podporou drobného podnikání.  Považujeme za nezbytné všechny programy vyššího odborného vzdělávání transformovat do kreditního systému ECTS. Tyto kredity by měly být přenositelné do adekvátních programů terciárního vzdělávání podle podmínek těchto programů.  Vzhledem k tomu, že jednou ze základních předností vyššího odborného vzdělávání je jeho bezprostřední regionální vazba, je nezbytné zachovat současnou možnost zřizování vyšších odborných škol vyššími územně správními celky.

7 Praha 20. dubna 2010 Závěry technických VOŠ  Zkracování délky studia či nevhodné organizační a legislativní změny mohou uvedené výhody do značné míry ne-li zcela znehodnotit. Například při zkrácení studia ze současných tří let by muselo dojít buď k omezení odborné praxe a profesní přípravy, nebo by se vzdělávací programy prakticky staly neprostupné s příslušnými bakalářskými programy a studenti VOŠ by ztratili možnost si toto vzdělávání doplnit ve zkrácené době. Tím by i současná spolupráce VOŠ a vysokých škol pro obě strany ztratila smysl.  Je proto třeba najít taková legislativní opatření, která vyjasní postavení současných VOŠ v systému terciárního vzdělávání, místo nákladného vytváření dalších vysokoškolských institucí (z peněz daňových poplatníků), kterých je v současné době v České republice již nadbytečný počet nehledě na nepříznivý demografický vývoj.

8 Praha 20.dubna 2010 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Praha 20.dubna 2010 Přehled o činnosti sekce technických VOŠ sdružených v AVOŠ Jiří Homolka Valná hromada AVOŠ – 20. duben 2010 Osnova: Sekce technických."

Podobné prezentace


Reklamy Google