Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tým a skupina. Týmové role. Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tým a skupina. Týmové role. Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Tým a skupina. Týmové role. Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina. Týmové role. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Cíl a účel kurzu Týmová práce TYMP 1/ C1 Cíl:
Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si význam týmové práce. Naučí se vytvořit funkční tým při respektování rolí jednotlivců. Pochopí procesy, které v týmu probíhají. Seznámí se se zásadami řízení konfliktu. Uvědomí si prvky potřebné pro zvládnutí diskuze. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Naučí se připravit efektivní vystoupení. Účel: Podpora týmové práce. Zvládnutí efektivní prezentace svých názorů. Asertivní řešení stresových a konfliktních situací. Zvládnutí komunikace v týmu. Snížení stresujících faktorů. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

3 Obsah kurzu – přednášky:
Týmová práce TYMP 1/ C1 Obsah kurzu – přednášky: Význam TP, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. Týmové vědomí – loajalita, skupmysl. Fáze vývoje týmu. Týmové role. Komunikace v týmu – naslouchání, přizpůsobování, komunikační typy. Komunikace v týmu – verbální komunikace. Řeč těla. Základy asertivity. Kritika - typy kritiky, zpětná vazba. Konflikt, chování v konfliktu. Vyjednávání, argumentace, diskuze. Řešitelské týmy - týmová prezentace, skupinové metody. Porady týmu. Prezentační dovednosti – příprava, realizace. Výběr členů týmu. Image jednotlivce, dopad na tým. Profesionální chování. Kreativita – význam, bariéry, proces, rozvoj. Témata budou procvičována ve skupinách. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

4 Organizace kurzu Cvičení ve skupinách: A úterý 8-10 hod - U44 218
Týmová práce TYMP 1/ C1 Organizace kurzu Cvičení ve skupinách: A úterý hod - U44 218 B čtvrtek hod - U44 217 C čtvrtek hod - U44 217 D čtvrtek hod - U44 217 Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet Požadavky na studenta: Dochvilnost Týmové i individuální seminární úkoly Aktivita ve cvičeních Individuální prezentace Účast 80 %, při účasti menší, min. však 60 %, navíc seminární úkol Test min 60 % PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

5 Týmový úkol proč lidé rádi pracují v týmu,
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmový úkol proč lidé rádi pracují v týmu, proč někteří neradi pracují v týmu, co mě motivuje k výkonu v práci v týmu, co mě odrazuje od práce v týmu, co potřebuje tým, aby byl funkční, znaky dobrých týmů, které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu a proč, rizika práce v týmu, jak jim předcházet co nelze dělat v týmu a) Příprava (diskuze + příprava prezentace + výběr prezentátora), b) prezentace PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

6 Co je tým Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí,
Týmová práce TYMP 1/ C1 Co je tým Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

7 Rozdíly mezi týmem a skupinou
Týmová práce TYMP 1/ C1 Rozdíly mezi týmem a skupinou Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

8 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a
Týmová práce TYMP 1/ C1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a Běžné skupiny Týmy Vztah ke spolu-pracovníkům Lidé se domnívají, že jsou sdruženi někým nebo něčím. Jednotliví pracovníci pracují nezávisle na sobě. Někdy se jejich zájmy kříží. Členové si uvědomují vzájemnou závislost. Cíle jsou dosahovány spoluprací. Nedochází ke ztrátám kvůli obraně vlastních zájmů. Přístup k plnění úkolů Lidé se starají sami o sebe, nebylo jim umožněno podílet se na stanovení cílů. Členové chápou smysl společné odpovědnosti za práci a za výsledek. Cíle pomáhali stanovit. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

9 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b
Týmová práce TYMP 1/ C1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b Běžné skupiny Týmy Využití talentu členů Vedoucí sděluje lidem, co mají udělat. Neptá se, jak by úkol řešili sami. Nikdo nepodněcuje návrhy. Členové uplatňují svůj vlastní talent a znalosti ke prospěchu týmu. Návrhy jednotlivců jsou podporovány a rozvíjeny. Důvěra Lidé nedůvěřují motivům kolegů, nechápou jejich roli v plnění úkolu. Názory a nesouhlas jsou vyjadřovány tajně nebo nepřátelsky. Členové pracují v atmosféře vzájemného porozumění. Jasně vyjadřují své názory, nesouhlas i pocity. Otázky jsou vítány! PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

10 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c
Týmová práce TYMP 1/ C1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c Běžné skupiny Týmy Otevřenost komunikace Lidé si dávají pozor na to, co říkají, vzájemné porozumění není možné. Objevují se intriky. Členové komunikují čestně a otevřeně. Využití kvalifikace I když mohou být lidé dostatečně kvalifikováni, využití jejich znalostí a dovedností omezuje nadřízený nebo spolupracovníci. Členové jsou povzbuzování k rozvoji dovedností a k tomu, aby využívali vše, co se naučili. Jsou podporováni ostatními členy týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

11 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d
Týmová práce TYMP 1/ C1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d Běžné skupiny Týmy Přístup ke konfliktu Lidé se dostávají do konfliktních situací a nevědí, jak je řešit. Nadřízený zpravidla zasahuje, až konflikt přeroste. Členové chápou konflikt jako běžný projev mezilidských vztahů, jako příležitost k vzniku nových myšlenek. Rychle a konstruktivně pracují na řešení konfliktu. Účast na rozhodování Jde spíše o všeobecné přizpůsobení. Členové se zúčastňují rozhodování, ale chápou, že pokud se nemohou dohodnout nebo jsou v ohrožení, má rozhodující slovo vedoucí týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

12 Co se děje v týmu? V každém týmu probíhají určité procesy.
Týmová práce TYMP 1/ C1 Co se děje v týmu? V každém týmu probíhají určité procesy. lidé zastávají různé role. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

13 Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 13

14 má talent, fantazii, inteligenci a znalosti
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role TVŮRCE (TV) má talent, fantazii, inteligenci a znalosti přínos: tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy možné slabiny: obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 14

15 HLEDAČ ZDROJŮ (HZ) Týmové role
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role HLEDAČ ZDROJŮ (HZ) má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu přínos: extrovertní, nadšený, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, má schopnost pro práci s lidmi možné slabiny: když vyprchá prvotní nadšení, ztrácí zájem PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 15

16 Týmové role KOORDINÁTOR (KO)
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role KOORDINÁTOR (KO) dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl přínos: vyzrálý, sebevědomý, sebejistý, dobrý vedoucí, objasňuje cíle, podporuje rozhodování možné slabiny: může mít střety s navigátory PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 16

17 Týmové role NAVIGÁTOR (NA)
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role NAVIGÁTOR (NA) je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem přínos: dynamický, společenský, plný neklidu, provokuje, vyvíjí nátlak, hledá cesty, jak zvládat překážky možné slabiny: náchylný k provokaci a ke krátkodobým výbuchům vzteku PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 17

18 VYHODNOCOVAČ (VY) Týmové role využívá rozvahy a úsudku, je věcný
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role VYHODNOCOVAČ (VY) využívá rozvahy a úsudku, je věcný přínos: střízlivý, taktický, soudný, bere v úvahu všechny možnosti, precizní úsudek možné slabiny: chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 18

19 dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role TÝMOVÝ PRACOVNÍK (TP) dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha přínos: společenský, mírný, ochotný, umí naslouchat, konstruktivní, zabraňuje neshodám možné slabiny: nerozhodný v kritických situacích PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 19

20 Týmové role REALIZÁTOR (RE)
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role REALIZÁTOR (RE) má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný. přínos: disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, výkonný, proměňuje myšlenky v praktické činy možné slabiny: trochu nepružný, pomalu reaguje na nové možnosti PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 20

21 má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista
Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role DOKONČOVATEL (DO) má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista přínos: horlivý, svědomitý, úzkostlivý, hledá a odstraňuje chyby a opomenutí, dodržuje termíny možné slabiny: sklon k přehnaným obavám, neochota delegovat odpovědnost PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 21

22 A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu?
Týmová práce TYMP 1/ C1 A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL Cvičení: 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? 2. Kterou roli nemůžete převzít? 3. Test Belbin Pamatujte si svoje role. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 22

23

24 Další pohled na týmové role
Týmová práce TYMP 1/ C1 Další pohled na týmové role Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení (různé názvy pro roli): Mentální (symbol hlava) Specialista Tvůrce-Inovátor Poradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel Akční (symbol ruce) Navigátor-Formovač-Kritik-Usměrňovatel Dokončovatel-Dotahovač Realizátor-Vykonavatel Sociální (symbol srdce) Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč Koordinátor-Vůdce Hledač zdrojů V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, 24

25 Týmová práce TYMP 1/ C1 Přínos týmové práce Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: skupinová efektivnost skupinový vývoj osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

26 Literatura Týmová práce
Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press Počet stran 198, ISBN MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně Počet stran 187, ISBN (str. 151 – 170) nebo MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran ISBN  Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 92, ISBN Hermochová, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 116, ISBN PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 120, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,


Stáhnout ppt "Tým a skupina. Týmové role. Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google