Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Palubní protisrážkový systém (Airborne Collision Avoidance Systém) ACAS Americká verze je nazývána Protisrážkový výstražný systém pro vyhnutí se letovému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Palubní protisrážkový systém (Airborne Collision Avoidance Systém) ACAS Americká verze je nazývána Protisrážkový výstražný systém pro vyhnutí se letovému."— Transkript prezentace:

1 Palubní protisrážkový systém (Airborne Collision Avoidance Systém) ACAS
Americká verze je nazývána Protisrážkový výstražný systém pro vyhnutí se letovému provozu (Traffic alert & collision avoidance systém-TCAS).Nejnovější verze je TCAS-7. Aleš Oharek

2 Motivace pro vznik protisrážkového systému
Pacifica Southwest Flight 182 Září 25, 1978 San Deigo, CA Aeromexico Flight 498 Srpen 31, 1986 Cerritos, CA

3 ACAS ÚČEL & FUNKCE Je navržen ke snížení rizika srážky ve vzduchu - využívá SSR technologie k detekci a sledování dráhy cizích letadel v blízkosti letadla ACAS II poskytuje dvě úrovně poplachu: Traffic Advisory-TA - Informace, poskytovaná posádce o tom, že letadlo - narušitel představuje potenciální ohrožení. Resolution Advisory-RA – vydána při vypočtení nebezpečí srážky

4 Funkce plněné ACAS A) Sledování letového provozu
B) Vypracování TA informací C) Detekce ohrožení D) Vypracování RA informací E) Koordinování a F) Spojení s pozemními stanicemi

5 Typy ACAS ACAS I. Palubní protisrážkový systém, představující informaci, která odpovídá situaci "vidím a vyhnu se", ale neobsahuje schopnost navrhnout řešení konfliktu (resolution advisores - RA). ACAS II. Palubní protisrážkový systém, který jako doplněk informací o letovém provozu (Traffic advisories - TA) poskytuje návrh řešení konfliktu (RA) ve vertikální rovině. ACAS III. Palubní protisrážkový systém, který jako doplněk informací o letovém provozu (TA) poskytuje návrh řešení konfliktu (RA) ve vertikální a horizontální rovině.

6 ACAS - kompatibilita ACAS II / TCAS II - využívá SSR technologye k detekci a sledováni kurzů cizích letadel poblíž letadla.Oba systémy splňují ICAO ACAS standard Je nezávislí na: Všech externích systémech (např. pozemní radar, satelytech) ATC (řízení letového provozu) Autopilotovy NAV systémech (např. GPS, INS)

7 ACAS II ÚČEL & FUNKCE Letadla, která jsou osazena systémem ACAS (většina komerčních letadel vybavená pro IFR), vyžadují odezvu od odpovídače ať už v módu A/C nebo S od všech letadel v jejich blízkosti, z nich pak odvozují představu o následných trajektoriích letu a pokud dojde k nebezpečí sblížení v trajektoriích těchto letadel, vydávají varování. Jestliže je to nezbytné, je nejprve generováno varování ve stupni upozornění na provoz v okolí (Traffic Advisory-TA) a jestliže je to nezbytné, je následováno stupněm vydáním rozhodnutí (Resolution Advisory-RA), které vyzývá pilota buď ke klesání, nebo ke stoupání.

8 ACAS II ÚČEL & FUNKCE (pokrač)
 RA nařizuje pilotovy při indikaci změnit letovou cestu (pouze ve vertikální rovině) k zabránění srážky  Když jsou obě letadla vybavena systémem ACAS II , RA je koordinováno

9 KOORDINACE NÁVRHU ŘEŠENÍ KONFLIKTU ”LETADLO - LETADLO”
Jestliže letadlo, zjištěné ACAS má pouze přijímač módu A/C a zařízení automatického přenosu informací o absolutní výšce, nebude jeho pilot informován o tom, že je sledován letadlem s ACAS. Jestliže pilot letadla s ACAS obdrží při vzniku konfliktní situace s takovým letadlem RA a pokyny k vykonání manévru, může se letadlo s ACAS vyhnout letadlu - narušiteli za podmínek, že toto letadlo nebude zvyšovat rychlost natolik, aby byly anulovány výsledky manévru letadla s ACAS. Jestliže je letadlo - narušitel vybaveno zařízením ACAS, uskuteční se proces koordinace spojem “letadlo - letadlo” s cílem zabezpečení kompatibility RA ACAS.

10 Letouny, u nichž je požadováno vybavení palubním protisrážkovým systémem (ACAS II)
S platností od 1. ledna 2000 musí letouny jejichž schválená maximální vzletová hmotnost je větší než kg nebo jsou schváleny pro přepravu více než 30 cestujících musí být vybaveny palubním protisrážkovým systémem (ACAS II). S platností od 1. ledna 2005 musí všechny letouny s turbínovými motory jejichž schválená maximální vzletová hmotnost je větší než kg nebo jsou schváleny pro přepravu více než 19 cestujících být vybaveny palubním protisrážkovým systém (ACAS II).

11 Údaje generované ACAS musí piloti používat v souladu s následujícími bezpečnostními požadavky:
piloti nesmí manévrovat se svými letadly, když mají pouze provozní doporučení vyhledávání konfliktního provozu musí v případě doporučení změnit dráhu letu zahrnovat postupné prohlížení vzdušného prostoru, do kterého by vlastní letadlo s vybavením ACAS mohlo manévrovat

12 Údaje generované ACAS musí piloti používat v souladu s následujícími bezpečnostními požadavky:
změna dráhy letu musí být omezena na minimální rozsah, nezbytný ke splnění doporučení k řešení situace, piloti, kteří se odchýlí v důsledku doporučení ACAS k řešení situace od pokynu nebo povolení ATC, se musí ihned, když je konfliktní situace vyřešena, vrátit ke stavu danému tímto pokynem, nebo povolením a musí informovat příslušné stanoviště ATC, jak je to nejdříve možné, o odchylce včetně jejího směru, a kdy odchylka skončila

13 Základní pravidla  Pilot by měl následovat RA i když je v konfliktu mezi RA a ATC instrukcemi.  Pilot nesmí provést manévr v opačném směru než mu ukládá RA.

14 Copyright © 2000 The MITRE Corporation
TCAS blokový diagram Copyright © 2000 The MITRE Corporation

15 ACAS TA/RA čas konfliktu
ACAS monytoruje všechny odpovídačem vybavená letadla v okoli 6 námořních mil. Traffic Advisories – ACAS I & II Upozorní pilota na potenciální konflikt,který by nastal během sec. Resolution Advisories – pouze ACAS II Upozorní pilota na potenciální konflikt,který by nastal během sec. Poskytuje vertikální informace k vyhnutí se konfliktnímu provozu.

16 Příklad konfliktní sytuace
TRAFFIC, TRAFFIC CLIMB, CLIMB Narušitel (ACAS II vybavení) TRAFFIC, TRAFFIC DESCEND, DESCEND Conflict Conflict Vlastní letadlo (ACAS II vybavení) CLEAR OF CONFLICT CLEAR OF CONFLICT

17 Bezpečnost - špatné navádění
Narušitel-terén Provozní dostup Více narušitelů Provozní dostup

18 Odpovědi na posudek Str.15 All aeroplanes shall be equipped with a pressure-altitude reporting transponder which operates in accordance with the relevant provisions of Annex 10, Volume IV - Od 1.ledna 1999 všechny odpovídače, nezávisle na vzdušném prostoru, ve kterém se používají, odpovídají na dotazy módu C informací o tlakové výšce. Str.17 To take a lateral offset to stop a long duration advisory is not an approved procedure – Použití bočního odchýlení k ukončení trvající rady není schváleny postup. Různé druhy fontů a různé řádkování : Způsobeno přenosem práce k tisku na jiný software Zkratky: CRT – Character display (Znakový displej CRT) ALIM – Je to označení pro rozsah vertikální bezpečné vzdálenosti pohybující se v rozmezí od 300ft do 700 ft.Používá se v CAS logice. Naprosto identické pasáže: Strana 15,16 tento text jsem zapomněl při přesouvání z jedné stránky na druhou smazat. Strana 17,29 a 30 tyto pasáže se mi zdáli důležité a proto jsem nepovažoval za chybné když budou v práci dvakrát.

19 Odpovědi na posudek Další dotazy :
Na straně 39 je tabulka převzatá s předpisů a na straně 40 je text rozšířen o další podrobnosti pro lepší pochopení jeho použití,proto je použit dvakrát. Další dotazy :


Stáhnout ppt "Palubní protisrážkový systém (Airborne Collision Avoidance Systém) ACAS Americká verze je nazývána Protisrážkový výstražný systém pro vyhnutí se letovému."

Podobné prezentace


Reklamy Google