Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení"— Transkript prezentace:

1 Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení
PSFA2 Přednáška č. 3 Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení

2 Samostatnost, výkonnost
Schopnost jedince vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně, vědomě a vytrvale na úkolu Znát vlastní přednosti a slabé stránky Umět se produktivně vypořádat s kritikou Cílevědomost, plánovitost; samostatnost v získávání informací a cesty k řešení Schopnost převzít zodpovědnost

3 Zásady samostatnosti a výkonnosti
Samostatnost a výkonnost jsou nezbytné pro lidskou existenci Nelze je rozvíjet bez vhodných podmínek Musíme být schopni poznat hranice výkonu Pozitivní zkušenosti podporují snahu o osvojení těchto schopností Tíseň, obavy a tlak jsou kontraproduktivní, brzdí ochotu k výkonům a jejich motivaci Přiměřené vypořádání se s konflikty zvyšuje výkonnost jedince a je součástí samostatnosti a odpovědnosti za sebe samého

4 Faktory podporující samostatné učení
Smysluplnost téma a jejich vztah k životu Zapojení účastníků do výběru učební látky a učebních pomůcek Vnést do práce znalosti účastníků Postarat se o prožitky úspěchu

5

6 Konflikt Náročná situace, střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli.
Situace, v níž je nutno vybrat z určitých variant či alternativ Do konfliktu se dostávají potřeby, zájmy, cíle, názory, hodnoty; činnosti Synonyma: rozpor, názorový střet, nedorozumění, spor, různý názor, problém, hádka

7 Klady konfliktů Učí nás překonávat překážky při jednání s druhými lidmi Rozvíjí tvořivé myšlení, neboť jsme nuceni při hledání řešení překonávat názorové rozdíly a hledat nové řešení Rozvíjí schopnost komunikace, nutí vycházet s lidmi různých názorů Podporuje vzájemné pochopení odlišných postojů a hodnot Podporuje toleranci, adaptabilitu, učí dívat se na problémy z různých úhlů pohledu

8 Zápory konfliktů Doprovázen stresem, zvýšeným emočním napětím
Snižuje produktivitu práce Stojí čas a energii Narušuje týmovou práci

9 Příčiny konfliktů Špatná komunikace Zvýšená hranice stresu
Některé osobní vlastnosti – vysoká emocionalita spojená s extroverzí (vyostřovači, uhlazovači)

10 Přístupy ke konfliktu Konflikt jako válka: řešení omezeno na obrana – útok Konflikt jako výbuch: mimo kontrolu člověka, omezena odpovědnost Konflikt jako soud: orientace na hledání viníka Konflikt jako hra: zahrnuje pravidla, poskytuje větší možnosti zvládání, ochotu přijmout řešení, prohru nebo výhru

11 Konflikty Interpersonální
Intrapersonální: mezi dvěma a více jedinci - sociální konflikt Konstruktivní x destruktivní Ekonomický, mocenský, hodnotový

12 Intrapersonální konflikt
Jednání výsledkem několika působících potřeb a motivů Každému jednání předchází rozhodování = konflikt motivů

13 Intrapersonální konflikt
Konflikt dvou kladných sil (++) Konflikt dvou záporných sil (--) Konflikt mezi kladnou a zápornou silou (+-)

14 Intrapersonální konflikt
Čím je žádoucí cíl vzdálenější a hůře dosažitelný, tím více vnímáme jeho klady pozitiva Čím více se dosažení cíle přibližuje, tím intenzivněji začínáme vnímat negativa Dlouhodobě neřešené vnitřní konflikty narušují duševní rovnováhu, zvyšují psychické napětí

15 Interpersonální konflikty
Dvě či více osob na sebe vzájemně působí, situaci percipují jako rozdíl, ohrožuje soulad vztahu Subjektivní hodnocení situace jako konfliktní

16

17 Konflikt Dynamický Mnohovrstevnatý
Sám o sobě neutrální, negativně působí nejistota, strach, agrese, apod. Konstruktivní prvky konfliktu: zdroj změn, zabraňuje stagnaci, stimulují zájem, podněcuje k vyřešení problému, ověřuje, zhodnocuje vztahy, uvolňuje napětí Důležité osobní vlastnosti a dovednosti účastníků, situační kontext

18 Prvky konfliktů Konfliktní situace má prvky racionální, iracionální, emocionální Vztahy mezi stranami k. těsnější – konflikt intenzivnější Konflikt má tendenci udržovat směr – negativní směřování, nechuť konflikt vyřešit – další nepříznivý průběh Konflikty se vyskytují i v „dobrých“, fungujících skupinách

19 Prvky konfliktů Konflikt s jinou skupinou vyvolává tendenci udržovat vnitřní soudržnost ve skupině Konflikty hodnot hůře řešitelné než konflikty vztahující se ke specifickým problémům Nejsložitější konflikty ohrožující sebeúctu Konflikt řešený silou nebo represí obvykle vyústí do změněné formy nebo se obnoví Soupeřivě vedený konflikt spouští obranné mechanismy

20 Přístupy ke konfliktu Individuální způsob řešení mezilidských konfliktů Způsob naučený, je možné jej modifikovat, rozšířit o další způsoby Neexistuje univerzálně použitelný způsob řešení Cíle x vztahy

21 ŽELVA (vyhýbavý způsob)
Vyhýbání se konfliktu Konflikt vzbuzuje obavu, strach, úzkost Raději se vzdá svých cílů Kdy použít želví styl?: Nemáme –li šanci dosáhnout cíle Dosažení cíle by stálo příliš mnoho energie Potřebujeme nebo druhá strana „vychladnout“, zklidnit emoce Nemáme dostatek informací nebo argumentů Někdo druhý může konflikt řešit efektivněji

22 ŽRALOK (útočný, soutěživý způsob)
Snaží se dosáhnout svého cíle Vztahy okrajový význam Vítězství = uspokojení s pocitem zvýšené sebehodnoty prohra = slabost, selhání Využívá moc, sílu, agresi, zastrašování, vyhrožování

23 Kdy použít žraloka? Rychlé rozhodnutí
Provádění nutných nepopulárních opatření Jednání s lidmi, kteří v konfliktu manipulují (citově vydírají atd.)

24 MEDVÍDEK Závislý na dobrých vztazích
Ustupuje ze svých cílů, aby udržel uspokojivé vztahy „aby mě měli všichni rádi“ Strategii medvídka upřednostňovat při řešení konfliktu s blízkými, a v situacích, kdy není cíl příliš důležitý Když je důležité udržet harmonii ve vztahu Potřebujeme budovat sociální kredit do dalšího jednání V případě, že jsme se zmýlili

25 LIŠKA (kompromisní způsob řešení)
Vyjednávání, kompromis Zúčastněné strany něco získají a něčeho se vzdají „něco za něco“ Kdy? Důležité cíle, ale nechceme rozvrátit vztahy Jednáme o něčem neslučitelném, protikladném Ve složitých případech dosáhnout alespoň částečné dohody Jednáme pod časovým tlakem

26 SOVA (integrační způsob)
Ideál pro řešení konfliktu Snaží se konfliktům předcházet Při řešení zohledňovat i cíle druhé strany – posilovat vzájemné vztahy Cílem uzavření konfliktu = obě strany vítězové

27 Otázky V jakých situacích se obtížně rozhodujete?
Kdy je pro vás naopak rozhodování snadné? Jaký způsob řešení konfliktu vám vyhovuje?

28 Dobré řešení konfliktu:
Realistické, uskutečnitelné Přijatelné pro obě strany Předchází dalšímu objevení se konfliktu (konkrétní, říká co kdy kdo jak, připravené opravné postupy) Zúčastněným stranám přinese určitý zisk Znalost co nejvíce možných variant strategií

29 Postupné řešení konfliktu:
Oddělit lidi od problému (než se začneme zabývat podstatou problému – vypořádat se s emocemi, záměrně je ventilovat – pod kontrolu) Zaměřit se na zájmy a ne na pozice (zájmy lidí na prvním místě, pozice moci zatemňuje) Vytvořit alternativy a varianty postupu řešení Aby se výsledek co nejvíc shodoval se zásadami dobrého řešení problému


Stáhnout ppt "Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení"

Podobné prezentace


Reklamy Google