Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSFA2 Přednáška č. 3 Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSFA2 Přednáška č. 3 Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení."— Transkript prezentace:

1 PSFA2 Přednáška č. 3 Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení

2 Samostatnost, výkonnost  Schopnost jedince vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně, vědomě a vytrvale na úkolu  Znát vlastní přednosti a slabé stránky  Umět se produktivně vypořádat s kritikou  Cílevědomost, plánovitost; samostatnost v získávání informací a cesty k řešení  Schopnost převzít zodpovědnost

3 Zásady samostatnosti a výkonnosti  Samostatnost a výkonnost jsou nezbytné pro lidskou existenci  Nelze je rozvíjet bez vhodných podmínek  Musíme být schopni poznat hranice výkonu  Pozitivní zkušenosti podporují snahu o osvojení těchto schopností  Tíseň, obavy a tlak jsou kontraproduktivní, brzdí ochotu k výkonům a jejich motivaci  Přiměřené vypořádání se s konflikty zvyšuje výkonnost jedince a je součástí samostatnosti a odpovědnosti za sebe samého

4 Faktory podporující samostatné učení  Smysluplnost téma a jejich vztah k životu  Zapojení účastníků do výběru učební látky a učebních pomůcek  Vnést do práce znalosti účastníků  Postarat se o prožitky úspěchu

5

6 Konflikt  Náročná situace, střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli.  Situace, v níž je nutno vybrat z určitých variant či alternativ  Do konfliktu se dostávají potřeby, zájmy, cíle, názory, hodnoty; činnosti  Synonyma: rozpor, názorový střet, nedorozumění, spor, různý názor, problém, hádka

7 Klady konfliktů  Učí nás překonávat překážky při jednání s druhými lidmi  Rozvíjí tvořivé myšlení, neboť jsme nuceni při hledání řešení překonávat názorové rozdíly a hledat nové řešení  Rozvíjí schopnost komunikace, nutí vycházet s lidmi různých názorů  Podporuje vzájemné pochopení odlišných postojů a hodnot  Podporuje toleranci, adaptabilitu, učí dívat se na problémy z různých úhlů pohledu

8 Zápory konfliktů  Doprovázen stresem, zvýšeným emočním napětím  Snižuje produktivitu práce  Stojí čas a energii  Narušuje týmovou práci

9 Příčiny konfliktů  Špatná komunikace  Zvýšená hranice stresu  Některé osobní vlastnosti – vysoká emocionalita spojená s extroverzí (vyostřovači, uhlazovači)

10 Přístupy ke konfliktu  Konflikt jako válka: řešení omezeno na obrana – útok  Konflikt jako výbuch: mimo kontrolu člověka, omezena odpovědnost  Konflikt jako soud: orientace na hledání viníka  Konflikt jako hra: zahrnuje pravidla, poskytuje větší možnosti zvládání, ochotu přijmout řešení, prohru nebo výhru

11 Konflikty  Interpersonální  Intrapersonální: mezi dvěma a více jedinci - sociální konflikt  Konstruktivní x destruktivní  Ekonomický, mocenský, hodnotový

12 Intrapersonální konflikt  Jednání výsledkem několika působících potřeb a motivů  Každému jednání předchází rozhodování = konflikt motivů

13 Intrapersonální konflikt  Konflikt dvou kladných sil (++)  Konflikt dvou záporných sil (--)  Konflikt mezi kladnou a zápornou silou (+-)

14 Intrapersonální konflikt  Čím je žádoucí cíl vzdálenější a hůře dosažitelný, tím více vnímáme jeho klady pozitiva  Čím více se dosažení cíle přibližuje, tím intenzivněji začínáme vnímat negativa  Dlouhodobě neřešené vnitřní konflikty narušují duševní rovnováhu, zvyšují psychické napětí

15 Interpersonální konflikty  Dvě či více osob na sebe vzájemně působí, situaci percipují jako rozdíl, ohrožuje soulad vztahu  Subjektivní hodnocení situace jako konfliktní

16

17 Konflikt  Dynamický  Mnohovrstevnatý  Sám o sobě neutrální, negativně působí nejistota, strach, agrese, apod.  Konstruktivní prvky konfliktu: zdroj změn, zabraňuje stagnaci, stimulují zájem, podněcuje k vyřešení problému, ověřuje, zhodnocuje vztahy, uvolňuje napětí  Důležité osobní vlastnosti a dovednosti účastníků, situační kontext

18 Prvky konfliktů  Konfliktní situace má prvky racionální, iracionální, emocionální  Vztahy mezi stranami k. těsnější – konflikt intenzivnější  Konflikt má tendenci udržovat směr – negativní směřování, nechuť konflikt vyřešit – další nepříznivý průběh  Konflikty se vyskytují i v „dobrých“, fungujících skupinách

19 Prvky konfliktů  Konflikt s jinou skupinou vyvolává tendenci udržovat vnitřní soudržnost ve skupině  Konflikty hodnot hůře řešitelné než konflikty vztahující se ke specifickým problémům  Nejsložitější konflikty ohrožující sebeúctu  Konflikt řešený silou nebo represí obvykle vyústí do změněné formy nebo se obnoví  Soupeřivě vedený konflikt spouští obranné mechanismy

20 Přístupy ke konfliktu  Individuální způsob řešení mezilidských konfliktů  Způsob naučený, je možné jej modifikovat, rozšířit o další způsoby  Neexistuje univerzálně použitelný způsob řešení  Cíle x vztahy

21 ŽELVA (vyhýbavý způsob)  Vyhýbání se konfliktu  Konflikt vzbuzuje obavu, strach, úzkost  Raději se vzdá svých cílů Kdy použít želví styl?:  Nemáme –li šanci dosáhnout cíle  Dosažení cíle by stálo příliš mnoho energie  Potřebujeme nebo druhá strana „vychladnout“, zklidnit emoce  Nemáme dostatek informací nebo argumentů  Někdo druhý může konflikt řešit efektivněji

22 ŽRALOK (útočný, soutěživý způsob)  Snaží se dosáhnout svého cíle  Vztahy okrajový význam  Vítězství = uspokojení s pocitem zvýšené sebehodnoty  prohra = slabost, selhání  Využívá moc, sílu, agresi, zastrašování, vyhrožování

23 Kdy použít žraloka?  Rychlé rozhodnutí  Provádění nutných nepopulárních opatření  Jednání s lidmi, kteří v konfliktu manipulují (citově vydírají atd.)

24 MEDVÍDEK  Závislý na dobrých vztazích  Ustupuje ze svých cílů, aby udržel uspokojivé vztahy  „aby mě měli všichni rádi“  Strategii medvídka upřednostňovat při řešení konfliktu s blízkými, a v situacích, kdy není cíl příliš důležitý  Když je důležité udržet harmonii ve vztahu  Potřebujeme budovat sociální kredit do dalšího jednání  V případě, že jsme se zmýlili

25 LIŠKA (kompromisní způsob řešení)  Vyjednávání, kompromis  Zúčastněné strany něco získají a něčeho se vzdají  „něco za něco“ Kdy?  Důležité cíle, ale nechceme rozvrátit vztahy  Jednáme o něčem neslučitelném, protikladném  Ve složitých případech dosáhnout alespoň částečné dohody  Jednáme pod časovým tlakem

26 SOVA (integrační způsob)  Ideál pro řešení konfliktu  Snaží se konfliktům předcházet  Při řešení zohledňovat i cíle druhé strany – posilovat vzájemné vztahy  Cílem uzavření konfliktu = obě strany vítězové

27 Otázky  V jakých situacích se obtížně rozhodujete?  Kdy je pro vás naopak rozhodování snadné?  Jaký způsob řešení konfliktu vám vyhovuje?

28 Dobré řešení konfliktu:  Realistické, uskutečnitelné  Přijatelné pro obě strany  Předchází dalšímu objevení se konfliktu (konkrétní, říká co kdy kdo jak, připravené opravné postupy)  Zúčastněným stranám přinese určitý zisk  Znalost co nejvíce možných variant strategií

29 Postupné řešení konfliktu:  Oddělit lidi od problému (než se začneme zabývat podstatou problému – vypořádat se s emocemi, záměrně je ventilovat – pod kontrolu)  Zaměřit se na zájmy a ne na pozice (zájmy lidí na prvním místě, pozice moci zatemňuje)  Vytvořit alternativy a varianty postupu řešení  Aby se výsledek co nejvíc shodoval se zásadami dobrého řešení problému


Stáhnout ppt "PSFA2 Přednáška č. 3 Samostatnost, výkonnost, konflikty a jejich řešení."

Podobné prezentace


Reklamy Google