Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační."— Transkript prezentace:

1 „Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační požadavky trhu práce Jan Koucký

2 1.Uplatnění absolventů vysokých škol - REFLEX 2.Změny kvalifikačních požadavků 3.Výsledky projekce kvalifikačních požadavků do roku 2020 4.Kvalifikační profil, jeho zjišťování a měření

3 Mezinárodní výzkumy uplatnění absolventů Výzkum uplatnění absolventů v ČR jako součást mezinárodních projektů – CHEERS a REFLEX Projekt CHEERS - „Careers after Higher Education: a European Research Study“, 1998–2000, 12 zemí, sebrán vzorek 4 tisíc absolventů ISCED 5A z let 1994-1995 Projekt REFLEX - „The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe“, 2004– 2007, 16 zemí, vzorek omezen na absolventy ISCED 5A, v ČR sebrány dotazníky od 6794 absolventů, nevážený vzorek obsahoval 17 % bakalářů a 82 % magistrů, 1 % doktorů 2010 – Reflex 2010

4 Šetření REFLEX 2010 Národní projekt, postavený na zkušenostech z mezinárodního projektu REFLEX Data sbírána mezi květnem a zářím 2010 Cílová skupina: absolventi VŠ z let 2005 a 2006 Účastnilo se 20 veřejných, jedna státní a tři soukromé VŠ Dotazník byl přístupný přes internet Celkem sebráno 8629 dotazníků, což představuje návratnost 20 %; Nevážený vzorek absolventů z let 2005 nebo 2006 zahrnuje 31,7 % bakalářů, 67,7 % magistrů a 0,6 % doktorů

5 Šetření REFLEX 2010 Tematické okruhy dotazníku Vysokoškolská studia Vzdělání před vysokou školou a praxe během studia Hodnocení vysokoškolského studia Přechod ze školy do praxe První zaměstnání Profesní historie a současná situace Současná práce Kompetence – získané studiem a požadované v práci Hodnoty a orientace Osobní údaje

6 ZAMĚŘENÍ VÝUKY DŮRAZ NA ZÍSKÁVÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ A ZÍSKÁVÁNÍ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

7 ZAMĚŘENÍ VÝUKY DŮRAZ NA STÁŽE A PRAXE A ÚČAST NA VÝZKUMNÝCH PROJEKTECH

8 KVALITA VYUČUJÍCÍCH ROZLOŽENÍ PODÍLU VELMI KVALITNÍCH UČITELŮ

9 SPOKOJENOST S VOLBOU STUDIA CO BY STUDOVALI, KDYBY SE ZNOVU ROZHODOVALI? Evropské země 2006, ČR 2010

10 SPOKOJENOST S VOLBOU STUDIA CO BY STUDOVALI, KDYBY SE ZNOVU ROZHODOVALI? Typ vzdělání a obor studia, ČR 2010

11 ISEI absolventů vysokých škol Evropské země 2006, ČR 2010

12 Podíl absolventů, kteří pracují na pozicích, jejichž nejvhodnější úroveň vzdělání je stejná nebo vyšší než dosažená úroveň, Evropské země 2006, ČR 2010

13 Spokojenost v zaměstnání absolventů vysokých škol Evropské země 2006, ČR 2010

14 Shrnutí Stále poměrně velký důraz na tradičnější způsoby výuky. Preference vyučování teoretických znalostí oproti získávání praktických dovedností a zkušeností. Málo prostoru dostávají hlavní nástroje nabývání praktických dovedností a zkušeností - praxe v oboru, stáže a účast na výzkumných projektech. Poklesl důraz na přednášky a na učitele jako hlavní zdroj informací. Nebylo to však nahrazeno modernějšími způsoby výuky, jako je práce ve skupinách, účast na projektech a vlastní řešení problémů. Absolventi v průměru hodnotí lépe odbornou a didaktickou část výuky než praktickou. Ta se navíc mezioborově a mezi školami výrazně liší. Prakticky na všech školách a ve všech oborech je poměrně pozitivně hodnocen systém a organizace studia. Kladně vnímají absolventi i možnosti kombinovat studium s jinými aktivitami. Pozitivně jsou také vnímány možnosti kontaktů s učiteli a spolužáky. Negativně je hodnocena výuka cizích jazyků.

15 Shrnutí Podle absolventů jsou na českých vysokých školách zhruba dvě třetiny vyučujících velice kvalitních. Rozptyl mezi školami je v hodnocení kvality učitelů poměrně výrazný. Nejpozitivněji hodnotí své učitele absolventi VŠCHT, AMU a VŠB-TU. Většina absolventů by volila opět studium na stejné škole a ve stejném oboru. Od roku 2006 se výsledky nezměnily - dvě třetiny českých absolventů pět let po získání diplomu svého rozhodnutí studovat nelitují a neměnily by volbu školy ani oboru studia. Podíl těch, kdo by se rozhodl nestudovat vysokou školu vůbec, zůstává zcela zanedbatelný. Mezi školami se nenachází žádná, kde by si studium nechtělo zopakovat alespoň 60 % jejích absolventů. Ve více než 85 % by studium na stejné škole volili absolventi ČVUT, VŠE a VUT.

16 2. Změny kvalifikačních požadavků: Evropský projekt Forecasting skill supply and demand in Europe 2009-2012

17 Analýzy a projekce kvalifikačních požadavků USA: projekce publikovány každé 2 roky již od 60. let. Zatím poslední projekce z konce roku 2007: vývoj ekonomiky, trhu práce a pracovních míst podle odvětví (cca 500) a povolání (cca 900) v letech 2006-2016. Nová projekce 2008-2018 vyjde na konci roku 2009. Evropské země: především od 80. let (vliv USA), v posledních letech například Velká Británie (Working Future 2009), pravidelně též Irsko, Francie, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Finsko, Švédsko, ….. Prognos AG (Annual Prognos World Report)

18 Analýzy a projekce kvalEuropean Commission (EC) and Cedefop EC/Cedefop 2006 – 2008 pilot project: Future Skill Needs in Europe Forecast of skill demand 2008 (skill needs – jobs) Forecast of skill supply 2009 (available skills – people) EC 2008+ initiative New Skills for New Jobs EC/Cedefop 2009 – 2012 programme: Forecasting skill supply and demand in Europe

19 Consortium of university institutes and other organisations from different European countries

20 Faktory ovlivňující kvalifikační požadavky ekonomiky a trhu práce (poptávka) a metodika projekcí

21 Changing demand and consumption of goods and services

22 Globalisation: Export & import, offshoring

23 Research & Development, Technology and Innovation

24

25

26 3.Výsledky projekce kvalifikačních požadavků do roku 2020

27

28

29

30

31

32

33

34

35 4.Kvalifikační profil, jeho zjišťování a měření

36 Definice Kvalifikačního profilu Kvalifikační profil shrnuje charakteristiky popisující různé dimenze kvalifikačních požadavků, předpokladů, podmínek a dalších kvalit důležitých/vyžadovaných pro výkon dané práce (pracovní místo, povolání).

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 6. Pracovní místa, povolání, sektory, evropské ekonomiky

48 Classification of jobs by sectors and by occupations NACE International Classification of Economic Activities 1. NACE level (category)15 Sector groups titles 2. NACE level (division) cca 60 Sector groups titles ISCO International Standard Classification of Occupation 1. ISCO level (major group)10 Occupation groups titles 2. ISCO level (sub-major group) 27 Occupation groups titles 3. ISCO level (minor group) cca 110 Occupation groups titles 4. ISCO level (minor group) cca 500 Occupation groups titles Individual occupation cca 1000 Occupation units titles

49 Děkuji Vám za pozornost! Phone: + 420 221 900 513 E-mail:jan.koucky@pedf.cuni.czjan.koucky@pedf.cuni.cz Address: Středisko vzdělávací politiky Malátova 17, 150 00 Praha 5, Česká republika


Stáhnout ppt "„Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu.“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační."

Podobné prezentace


Reklamy Google