Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitalizace výuky Příjemce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitalizace výuky Příjemce"— Transkript prezentace:

1 Digitalizace výuky Příjemce
Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05/ Název projektu Digitalizace výuky Číslo prioritní osy 1/1.1 Předmět Český jazyk Téma J. A. Komenský Ročník šestý Autor Mgr.Blanka Federselová

2 JAN AMOS KOMENSKÝ (1592 – 1670) narozen na Moravě zemřel v Nizozemsku
Po roce 1620 odešel z Čech Polsko, Švédsko, Anglie, Uhry Objasnit, proč odešel do zahraničí

3 Pojď sem, synu a uč se moudrým býti.
Vysvětlit přínos Komenského – stupně vzdělávání, zásady vyučování. Spisy pedagogické o škole a učení

4 Orbis pictus – Svět v obrazech
Obrázková učebnice jazyků

5 Ukázka z učebnice Hody Convivium Die Mahlzeit

6 hody, Convivium, eine Mahlzeit, stůl bývá prostřen Mensa sterbitur wird der Tisch (Tafel) koberci tapetibus gdect mit Teppichen a ubrusem & Mappa, und dem Tischtuch od stolníků, a Triclinariis, von den Tafeldeckern, jenž na to předkládají qui praeterea apponunt welche über das auflegen talíře, Discos (Orbes) die Teller lžíce, Cochlearia, Löffeln, nože Cultros, Messer s vidličkami, cum Fuscinulis, und Gabeln, ubrousky, Mappulas, Tellertüchlein, chléb Panem Brod se slánkou. cum Salino. und Salzfaß. Jídla Fercula Die Speißen nosí inferuntur weden aufgetragen na mísách in Patinis; in Schüsseln; paštiky Artocreas die Pastete na talířích. in Lance. auf der Platte.

7 Najít na Wikip.Další ukázky
Možno najít na Wikipedii další ukázky – Orbis pictus – odkazy.

8 Svět

9 mletí vinobraní

10 Zapište si do sešitu Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
narozen na Moravě - zemřel v Nizozemsku Po roce 1620 odešel z Čech Polsko, Švédsko, Anglie, Uhry Spisy pedagogické Orbis pictus - učebnice jazyků Didaktika velká – o výchově a vzdělávání Spisy filosofické Labyrint světa a ráj srdce

11 L A B Y R I N T S V Ě T A A R Á J S R D C E

12 KAPITOLA VI. OSUD ROZDĚLUJE POVOLÁNÍ.
BRANNÝ SVĚTA OSUD. I zejdeme po jakéms tmavém šneku dolů, a aj, v té bráně veliká síň plná mladého lidu, a po pravé straně sedící zůřivý stařec a držící v ruce veliký měděnný hrnec. I viděl sem, an k němu všickni od Brány života přicházející přistupovali, a každý do toho hrnce sáhna a cedulku s nějakým písmem vytáhna, hned do některé ulice města, jeden s radostí a výskáním běžel, jiný s zámutkem a stýskáním, kroutě se a ohlédaje, šel. POVOLÁNÍ ROZDĚLUJÍCÍ. I přistoupím blíž a nahlédnu některým do těch cedulek a vidím, že tento vytáhl: Panuj, jiný: Služ; tento: Rozkazuj, jiný: Poslouchej; tento: Piš, jiný: Oř; tento: Uč se, jiný: Kopej; tento: Suď, jiný: Bojuj etc. I divím se, co to jest. Všezvěd mi dí: "Tu se povolání a práce rozdělují, k čemu se kdo v světě potřebovati dáti má. Ten pak správce nad losy slove Osud, od něhož každý do světa vcházející instrukcí tím způsobem vzíti musí."

13 POUTNÍK O PROHLÉDNUTÍ PRVÉ VŠEHO PROSÍ
POUTNÍK O PROHLÉDNUTÍ PRVÉ VŠEHO PROSÍ. Vtom mne Mámil z druhé strany drbne, abych také sáhl, návěští dávaje. Já prosil, abych nucen nebyl jednoho něčeho hned (bez prohlédnutí prvé) chytiti, ovšem tak slepému štěstí, sedni mi co sedni, se poručiti. Ale povědíno mi, že to bez vědomí a dovolení pana rejenta, Osuda, býti nemůže: takž já k němu přistoupě, pokorně žádost svou přednáším, já že sem tím oumyslem přišel, abych sám všecko prohlédl, a teprv co by mi se líbilo, sobě vybral. A POVOLENÍ DOSTÁVÁ. On odpověděl: "Synu, vidíš, že toho jiní nečiní, ale co se jim podá neb naskytne, toho se drží. Však poněvadžs toho tak žádostiv, dobře;" a napsav cedulku, "Speculare" (to jest Dívej se neb Zpytuj), dal mi a pustil mne.


Stáhnout ppt "Digitalizace výuky Příjemce"

Podobné prezentace


Reklamy Google