Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulturní rámec spotřebitelského chování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulturní rámec spotřebitelského chování"— Transkript prezentace:

1 Kulturní rámec spotřebitelského chování

2 Kultura Zabývá se jí sociologie, psychologie, management, marketing
Marketing = interkulturní marketing

3 Kultura Agri cultura –vzdělávání a obdělávání země
Cicero – filozofie = kultura ducha Die kultur = civilizace Dnes: všechno, co člověk vytvořil v průběhu svého vývoje, ať se jedná o produkty materiální povahy nebo duchovní včetně hodnot a zvyků

4 Společné body definic kultury:
*Kultura je systém hodnot a sociálních norem sdílených společností či skupinou lidí, *Kultura není vrozená, vzniká procesem učení, *Je sdílena, komunikována a přenášena členy určité společnosti či sociální skupiny, *Existuje řada projevů kultury (například humor, manželství, vzdělání, etika, a etiketa, výtvarné umění, tanec, stravování, pohostinnost, pohřbívání, sport, jazyk)

5 KULTURA je diferencovaná

6 Prvky kultury (jakékoliv slovo=symbol)
1. Symboly (slova, gesta, účes, oblečení) (jakékoliv slovo=symbol) - Je to vztah mezi dvěma objekty, z nichž jeden slouží k předání, interpretaci významu toho druhého

7 Výrobky se mohou stát symboly něčeho
Symbol pomáhá dotvářet obraz výrobku – slouží k orientaci postojů k výrobku Výrobky se mohou stát symboly něčeho Úskalí symbol si spotřebitel vyloží nesprávně

8 Hrdinové Rituály –aktivity probíhající v neměnném pořadí Hodnoty –odvozujeme z chování a projevů lidí, úsudek formující základní životní orientace člověka Zvyky –zjevné kulturou prověřené a přijímané vzorce chování pro určité situace

9 Vybrané rituály Typické věci Svatba Bílé šaty (něco starého, něco nového, něco vypůjčeného a něco modrého) Narození dítěte Spořitelní knížka, dárek Narozeniny Blahopřání, dárek Promoce Blahopřání, hodinky, řetízek Silvestr Šampaňské, večírek Návštěva tělocvičny Cvičební úbor, ručník, voda Nástup do nové práce Nákup nového oblečení Odchod do důchodu Večírek, hodinky, pamětní plaketa Smrt Rozeslání parte

10 2.Odstraní si veškerý make-up odstraňovačem make-upu.
Rituál péče o pleť mladé obchodní zástupkyně:  1.Stáhne si vlasy z čela čelenkou. 2.Odstraní si veškerý make-up odstraňovačem make-upu. 3.Očistí obličej pleťovým čistícím prostředkem. 4.Dvakrát týdně používá přípravek na odstranění suché a staré pokožky. 5.Jednou týdně nanáší vatovým tamponem na krk a obličej přípravek k odstranění hluboko usazených nečistot a mastnot. 6.Jednou za tři měsíce navštěvuje kosmetický salón kvůli hloubkovému vyčištění pórů.

11 Úrovně kultury: · Národní kultura · Regionální kultura · Náboženská kultura · Kultura ženská či mužská · Kultura generační · Kultura sociálních tříd · Podniková kultura

12 Zákony KULTURA Vzdělání Politika, Materiální Víra Ekonomie kultura
Části kulturního prostředí Jazyk Sociální skupiny Hodnoty,názory Zákony KULTURA Vzdělání Politika, Materiální Víra Ekonomie kultura

13 Jazyk Jeden z nejdůležitějších char. rysů Verbální, neverbální komunikace Uvnitř kultury: obecný jazyk, dialekt, slang, žargon, slogany Gestikulace Pohyby hlavou mimika

14 Vzdělávání Sociální skupiny
Řada menších skupin – rodina, škola, pracoviště Vzdělávání Osvojování dovedností, kulturních norem

15 Politika a ekonomie Zákony
Rozdílnosti v zákonech a právních předpisech posilují rozdílnosti mezi národy Často jsou vyjádřením soc. norem Politika a ekonomie Zahrnuje aktivity a komunikaci různých institucí

16 Hodnoty a názory Náboženství a víra Materiální kultura
Jak lidé vnímají bohatství a vlastnictví hmotných statků Hodnoty a názory Ovlivňují názory jednotlivců na určité problémy Náboženství a víra Významný kořen hodnot, názorů, kulturních dimenzí a standardů

17 Kultura Uspokojuje potřeby lidí ve společnosti, poskytuje normy a pravidla o tom, kdy jíst, kde jíst, co je vhodné ke snídani, k obědu, k večeři, ke svačině, jaké oblečení je vhodné pro konkrétní příležitost

18 Kulturu přenáší Rodina Vzdělávací instituce Náboženské instituce
Hromadné sdělovací prostředky

19 3 výzkumné přístupy ke kultuře
Obsahová analýza Nákupní práce v terénu Nástroje průzkumu hodnot

20 Konečné hodnoty Nástrojové hodnoty Pohodlný život (úspěšný život) Ctižádostivý (pilný, snaživý) Vzrušující život (aktivní) Tolerantní (nezaujatý) Svět v míru (bez válek) Schopný (zručný, výkonný) Svoboda (nezávislost a svobodná volba) Čistotný (upravený, pořádkumilovný) Štěstí (spokojenost) Odvážný (hájící své názory) Radost (radostný život) Prospěšný Skutečné přátelství (blízká společnost) Nezávislý, soběstačný, samostatný

21 Bezpečnost rodiny (péče o
blízké osoby) Láskyplný, milující, něžný Sebeúcta (hrdost) Slušný, zdvořilý, způsobný Rovnost (bratrství, stejné příležitosti pro všechny) Veselý (zručný, výkonný) Národní bezpečnost (ochrana před útokem) Shovívavý (ochotný odpustit druhým) Společenské uznání (respekt a obdiv) Vynalézavý (troufalý, tvořivý) Moudrost (zralé chápání života) Intelektuální (inteligentní, přemýšlivý)

22 Subkultury a nákupní chování
Subkultura = jasně odlišná kulturní skupina, která je identifikovatelným segmentem větší a komplexnější společnosti

23 Vztah mezi kulturou a subkulturou
Subkulturní znaky obyv. vých pobřeží USA Subkulturní znaky obyv. západního pobřeží USA Dominantní kulturní znaky USA

24 Příklady majoritních subkulturních kategorií
Příklady majoritních subkulturních kategorií Kategorie Příklady Národnost Jamajčan, Vietnamec, Francouz, Náboženství Mormon, baptista, katolík Geografický region Severovýchod, jihozápad, středozápad Rasa Obyvatel tichomořských ostrovů, Indián, běloch Věk Starší občan, teenager, Generace X ( ) Pohlaví Žena, muž Povolání Řidič autobusu, mechanik, inženýr Společenská třída Nižší, střední, horní

25 Subkultury Národnostní Náboženské Geografické Regionální Rasové Věkové
Podle pohlaví

26 Segmenty mužů a žen využívajících Internet
Rozhodující uživatelská situace Oblíbené internetové materiály Ženské segmenty Společenská Sally Získávání přátel Chat a osobní webové stránky Novodobý křižák Boj za věc Knihy a vládní informace Opatrná mamka Výchova dětí Vaření a lékařská fakta Hravá uchazečka Hraní rolí Chat a hry Mistryně tvůrce Produktivita práce Bílé stránky a vládní informace

27 Mužské segmenty Bity a byty Počítače a koníčky Investice, objevy, software Praktický Petr Osobní produktivita Investice, seznamy firem Hráč Viking Soutěžení a vyhrávání Hry, chat, Citlivý Sam Pomoc rodině a přátelům Investice, vládní informace Světoobčan Spojení se světem Objevy, software,investice


Stáhnout ppt "Kulturní rámec spotřebitelského chování"

Podobné prezentace


Reklamy Google