Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku T é ma Vznik USA Označen í DUMU VY_32_INOVACE_601 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 9. července 2013 Anotace Studenti se především formou výkladu seznámí s počátky dějin USA. Součástí učebního materiálu je práce s historickým pramenem.

2 Kolonizace severní Ameriky V 16.–18. století po Španělích nizozemští, francouzští a angličtí kolonizátoři. Na mapce zelenou barvou jsou vyznačeny španělské, červenou anglické a modrou francouzské oblasti. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonizace_Severn%C3 %AD_Ameriky,9.7.2013

3 Nizozemská kolonizace Nizozemci u ústí řeky Hudson osadu Nový Amsterodam Angličané po jejím dobytí na New York. Nový Amsterodam hlavním městem kolonie Nové Nizozemí (1624 – 1674). Na obrázcích historický znak Nizozemska, replika lodi ze 17. stol. a současný New York http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsk%C3%A9_kolonie 9. 7. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York,9. 7. 2013

4 13 anglických osad Od roku 1664 do roku 1773 na pobřeží Atlantiku 13 anglických osad: Massachusetts New Jersey New York Rhode Island Connecticut New Hampshire Pennsylvania Delaware Virginia Maryland North Carolina South Carolina Georgia http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk% C3%A9#Historie,9.7. 2013..

5 Francouzská kolonizace V 17. století Francouzi území dnešní východní Kanady, podél řeky sv. Vavřince, Velkých kanadských jezer a řeky Mississippi až k Mexickému zálivu. Střet zájmů Anglie a Francie v letech 1756–1763 v sedmileté válce, v níž Francouzi prohráli a kolonie ztratili. Dávnou přítomnost francouzských kolonizátorů dodnes připomínají frankofonní kanadská provincie Quebec nebo název přístavu New Orleans v Mexickém zálivu. Na obrázcích dnešní Quebec a New Orleans http://cs.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec,9.7. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Orleans,9.7.2013

6 Nespokojenost osadníků s anglickou politikou Anglické kolonie v polovině 18. století již dva a půl milionu obyvatel. Anglické kolonie v polovině 18. století již dva a půl milionu obyvatel. Angličané, ale třeba i Skotové, Irové, Švédové nebo Němci. Angličané, ale třeba i Skotové, Irové, Švédové nebo Němci. Převážná většina osadníků se věnovala zemědělství. Převážná většina osadníků se věnovala zemědělství. Na jihu otrocká práce černochů na tabákových, bavlníkových a rýžových plantážích. Na jihu otrocká práce černochů na tabákových, bavlníkových a rýžových plantážích. V severních koloniích farmáři. Postupně i manufakturní výroba. V severních koloniích farmáři. Postupně i manufakturní výroba. Nespokojenost s politikou anglické vlády. Nespokojenost s politikou anglické vlády.

7 Válka za nezávislost 1773 „bostonské pití čaje“ 1774 ve Filadelfie první kontinentální kongres Požadavek nezávislosti kolonií na Velké Británii Začala válka za nezávislost. 1775 Druhý kontinentální kongres Armáda na čele s Georgem Washingtonem 1776 Prohlášení nezávislosti amerických osad Autorem dokumentu Thomas Jefferson Text prohlášení na základních zásadách demokracie Anglický král odmítl nezávislost uznat 1781 anglická vojska poražena u Yorktownu. Na obrázcích T. Jefferson a originální text Deklarace nezávislosti http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson,9.7. 2013

8 Historický pramen Z Prohlášení nezávislosti, přijatém na II. kontinentálním kongresu v roce 1776 „...Nutí-li běh lidských událostí národ, aby rozvázal politická pouta, která jej spojovala s jiným národem, aby zaujal mezi mocnými světa samostatné a rovnoprávné postavení, k němuž jej opravňují přírodní zákony, pak vyžaduje patřičná úcta k mínění lidstva, aby tento národ vysvětlil důvody k takové rozluce. Máme za to, že tyto pravdy nepotřebují dalšího důkazu: že totiž všichni lidé jsou stvořeni stejně, že jsou svým stvořitelem vybaveni určitými nezcizitelnými právy, jako jsou život, svoboda, touha po štěstí. Máme za to, že vlády byly dosazeny jen proto, aby zajistily tato práva a že práva a plné moci těchto vlád závisejí na souhlasu ovládaných.To znamená, že je právem národa, kdykoli vládní systém tento účel ohrožuje nebo ničí, aby tento vládní systém změnil nebo zrušil a dosadil novou vládu, která je založena na takových zásadách a jejíž zřízení a pravomoc směřují k tomu, aby zajistily bezpečnost a štěstí národa...“ Čapek, V., Pátek, J.: Světové dějiny II, Praha, Fortuna, 1993, ISBN s. 48 1. Proveďte rozbor úryvku z Prohlášení nezávislosti. Na jakých základních principech demokracie je text založen? 2. Který den v kalendáři je v USA slaven jako Den nezávislosti?

9 Vznik USA Mírová smlouva v roce 1783 ve Versailles Velká Británie uznala nezávislost svých třinácti osad Tak vznikly Spojené státy americké V roce 1787 přijata nová ústava, která zřetelně rozdělila státní moc Zákonodárná moc: Kongres Výkonnou moc: prezident Soudní moc: Nejvyšší soud. Na obrázku první strana originálu americké ústavy. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_ USA, 9.7.2013

10 Kongres Vytváří zákony, má právo rozhodovat o výši daní i vyhlášení války Dvě rovnoprávné komory: Sněmovna reprezentantů a Senát Obě komory sídlí v budově Kapitolu ve Washingtonu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kongres_Spojen%C3%BDch_st%C3% t%C5%AF_americk%C3%BDch, 9.7.2013

11 Prezident Volený na čtyři roky Současné sídlo Bílý dům ve Washingtonu První George Washington Poslední Barack Obama http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_USA,9.7.2013

12 Opakování 1. Doplňte chybějící slova v textu: Začala válka za nezávislost. V roce 1775 byl svolán opět do Filadelfie..............., který zasedal až do roku 1781. Kongres zorganizoval i armádu na čele s...................... V roce 1776 schválil kongres......................Autorem tohoto velmi významného dokumentu byl.......................................................................... 2. Charakterizujte státoprávní uspořádání Spojených států amerických po vyhlášení nezávislosti a porovnejte se současností.

13 Doporučené použité studijní materiály  BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN 978-80-87113-44-8, s. 49 – 50.  ČORNEJ a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80-7235-194-X, s. 131 – 132.  TINDALL, George B. – Shi, David E.: Dějiny Spojených států amerických, Praha, Nakladatelství Lidových novin 1998, ISBN 80-7106-302-9.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google