Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17
Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných jevů – vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména. Očekávaný výstup: Žáci ovládají pravidla pravopisu. Klíčová slova: Pravopis, vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména Metodika: Podklad pro opakování učiva, poslouží místo klasického zápisu do sešitů Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník: 1. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Obtížné pravopisné jevy II.

3 Pravopis i/y uprostřed slov
Y – píšeme vždy u slov vyjmenovaných a slov příbuzných má-li slovo stejný kořen jako některé slovo vyjmenované, píšeme Y slova vyjmenovaná jsou po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V, Z K vyjmenovaným slovům lze přiřadit vždy některé názvy měst, vesnic apod.

4 Vyjmenovaná slova B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, být, (Přibyslav, Neprobylice, Byseň) L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš M: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, (Litomyšl) P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se S: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat V: vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, + slova s předponou vy-/vý- Z: brzy, jazyk, nazývat (Ruzyně)

5 Pozor !!! výskat – vískat výt – vít mýt – mít my – mi bít – být
vír - výr

6 Doplň i/y Všichni b_dl_me na s_dl_šti. V_děl na os_ce s_kory.
Zb_šek m_luje l_skové ořechy. Lékař m_ v_vrtal zub. V_k_nutý knedlík vař_me 20 m_nut. K_přící prášek a mouku sm_síme v m_sce. M_ takové m_šlenky nem_váme.

7 Řešení Všichni bydlíme na sídlišti. Viděl na osice sýkory.
Zbyšek miluje lískové ořechy. Lékař mi vyvrtal zub. Vykynutý knedlík vaříme 20 minut. Kypřící prášek a mouku smísíme v misce. My takové myšlenky nemíváme.

8 Doplň i/y do názvů V_soké M_to M_levsko V_škov Sez_movo Ústí L_tom_šl
B_střice V_mperk B_džov L_toměřice V_nařice z B_sně do Neprob_lic

9 Řešení Vysoké Mýto Milevsko Vyškov Sezimovo Ústí Litomyšl Bystřice
Vimperk Bydžov Litoměřice Vinařice z Bysně do Neprobylic

10 i/y u podstatných jmen psaní i/y u podstatných jmen se řídí rodem a vzorem podstatného jména Při přiřazování podst. jmen ke vzorům se musí shodovat koncovky např.: Břeclav – bez Břeclavi (souhl.) kost – bez kosti Morava – bez Moravy (konc. a) žena – bez ženy

11 Vzor podstatných jmen rod MUŽSKÝ pán 3. pád - ovi muž hrad stroj
předseda soudce životné životné

12 !! Nerozlišujeme životnost a neživotnost
Vzor podstatných jmen rod ŽENSKÝ žena -y růže -e píseň -ě kost -i !! Nerozlišujeme životnost a neživotnost

13 !! Nerozlišujeme životnost a neživotnost
Vzor podstatných jmen rod STŘEDNÍ město -a moře -e kuře -ete stavení -í !! Nerozlišujeme životnost a neživotnost

14 Urči vzor a doplň i/y v konv_ mezi dub_ viděl holub_ jeli s Francouz_
do Bratislav_ na pol_ v Břeclav_ silné provaz_ v Chuchl_ uprostřed představen_ o sousedov_ kobyl_ s hříbat_

15 Řešení v konvi konev - píseň mezi duby dub - hrad
viděl holuby holub - pán jeli s Francouzi Francouz - muž do Bratislavy Bratislava - žena na poli pole - moře v Břeclavi Břeclav - kost silné provazy provaz - hrad v Chuchli Chuchle - růže uprostřed představení představení - stavení o sousedovi soused - pán kobyly s hříbaty kobyla- žena, hříbě - kuře

16 i/y u přídavných jmen Přídavná jména lze rozdělit podle druhů na:
tvrdá – mění se jejich koncovka podle rodu ý/á/é – vzor MLADÝ zelený strom, zelená větev, zelené obilí měkká – koncovka se nemění, zůstává í ve všech třech rodech, vzor JARNÍ orlí let, orlí hlava, orlí hnízdo přivlastňovací – vzor OTCUV, MATČIN bratrovy knihy bratrovi spolužáci

17 !!! Rod mužský životný v prvním pádu čísla množného se skloňuje podle vzoru MLADÍ – má tedy koncovku Í Přišli i nepříjemní hosté. Uvítali nás naši milí sousedé.

18 Doplň i/y Posekali zelen_ trávník. Bylo slyšet hus_ kejhání.
Potkal Milanov_ spolužačky. Neviděl nikdy něm_ film. To jsou všechno ciz_ slova. Polil se vrouc_ kávou. Četl i Nerudov_ spisy. Babiččin laskav_ pohled. Ps_ bouda zela prázdnotou. Dívali se na poutav_ film.

19 Řešení Posekali zelený trávník. Bylo slyšet husí kejhání.
Potkal Milanovy spolužačky. Neviděl nikdy němý film. To jsou všechno cizí slova. Polil se vroucí kávou. Četl i Nerudovy spisy. Babiččin laskavý pohled. Psí bouda zela prázdnotou. Dívali se na poutavý film.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17"

Podobné prezentace


Reklamy Google