Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test z biologie 9. listopadu 2004 11. listopadu 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test z biologie 9. listopadu 2004 11. listopadu 2004."— Transkript prezentace:

1 Test z biologie 9. listopadu 2004 11. listopadu 2004

2 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

3 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

4 2. Které z uvedených historických dat je správné: a.Robert Koch objevil v r. 1952 původce tuberkulózy b.J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvláknovou strukturu DNA c.V r. 1997 bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly d.Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy e.žádná odpověď není správná

5 2. Které z uvedených historických dat je správné: a.Robert Koch objevil v r. 1952 původce tuberkulózy b.J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvláknovou strukturu DNA c.V r. 1997 bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly d.Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy e.žádná odpověď není správná

6 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953 a.H. Krebs b.J.D.Watson a F. Crick c.L.C.Pauling d.H.G.Khorana e.žádná odpověď není správná

7 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953 a.H. Krebs b.J.D.Watson a F. Crick c.L.C.Pauling d.H.G.Khorana e.žádná odpověď není správná

8 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: a.in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin b.in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP c.i v buňce mrtvé d.jen v buňce metabolicky aktivní e.žádná odpověď není správná

9 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: a.in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin b.in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP c.i v buňce mrtvé d.jen v buňce metabolicky aktivní e.žádná odpověď není správná

10 5. Které z uvedených výpovědí není správná a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury c.mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná

11 5. Které z uvedených výpovědí není správná a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury c.mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná

12 6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti a.orgán – tkáň – buňka – organismus b.buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava c.buňka – orgán – organismus – společenství organismů d.tkáň – orgán – organismus – buňka e.žádná odpověď není správná

13 6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti a.orgán – tkáň – buňka – organismus b.buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava c.buňka – orgán – organismus – společenství organismů d.tkáň – orgán – organismus – buňka e.žádná odpověď není správná

14 7. Mezi nebuněčné organismy patří: a.mykoplasmata b.ricketsie c.bakteriofágy d.spirily e.žádná odpověď není správná

15 7. Mezi nebuněčné organismy patří: a.mykoplasmata b.ricketsie c.bakteriofágy d.spirily e.žádná odpověď není správná

16 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu: a.produkce lidského insulinu v bakteriích b.naklonování ovečky Dolly c.přečtení úplné sekvence lidského genomu d.rozluštění genetického kódu e.žádná odpověď není správná

17 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu: a.produkce lidského insulinu v bakteriích b.naklonování ovečky Dolly c.přečtení úplné sekvence lidského genomu d.rozluštění genetického kódu e.žádná odpověď není správná

18 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na: a.koncentraci ATP v cytoplazmě b.na koncentračním spádu c.aktivitě transportních proteinů d.aktivitě membránových enzymů e.žádná odpověď není správná

19 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na: a.koncentraci ATP v cytoplazmě b.na koncentračním spádu c.aktivitě transportních proteinů d.aktivitě membránových enzymů e.žádná odpověď není správná

20 10. DNA se v buňce vyskytuje: a.v jádře b.v lyzosomech c.v ribosomech d.v endoplasmatickém retikulu e.žádná odpověď není správná

21 10. DNA se v buňce vyskytuje: a.v jádře b.v lyzosomech c.v ribosomech d.v endoplasmatickém retikulu e.žádná odpověď není správná

22 11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: a.různý genom b.stejný genom c.stejné mRNA molekuly d.stejný fenotyp e.žádná odpověď není správná

23 11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: a.různý genom b.stejný genom c.stejné mRNA molekuly d.stejný fenotyp e.žádná odpověď není správná

24 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou: a.buněčná stěna b.mitochondrie c.jádro obalené membránou d.vakuoly e.žádná odpověď není správná

25 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou: a.buněčná stěna b.mitochondrie c.jádro obalené membránou d.vakuoly e.žádná odpověď není správná

26 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je: a.G1 – G2 – S – M b.S – G1 – G2 – M c.M – G1 – G2 – S d.G1 – S – G2 – M e.žádná odpověď není správná

27 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je: a.G1 – G2 – S – M b.S – G1 – G2 – M c.M – G1 – G2 – S d.G1 – S – G2 – M e.žádná odpověď není správná

28 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově: a.10 –1 mm – 10 – 2 mm b.10 –2 mm – 10 – 3 mm c.10 –3 mm – 10 – 4 mm d.10 –4 mm – 10 – 5 mm e.žádná odpověď není správná

29 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově: a.10 –1 mm – 10 – 2 mm b.10 –2 mm – 10 – 3 mm c.10 –3 mm – 10 – 4 mm d.10 –4 mm – 10 – 5 mm e.žádná odpověď není správná

30 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný: a.bičíku bakteriální buňky b.svazku mikrofilament c.bičíku bakteriofága d.řasinkám e.žádná odpověď není správná

31 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný: a.bičíku bakteriální buňky b.svazku mikrofilament c.bičíku bakteriofága d.řasinkám e.žádná odpověď není správná

32 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem: a.buňka příčně pruhovaného svalu b.buňka motorického neuronu c.zralý oocyt d.makrofág ze zánětlivého ložiska e.žádná odpověď není správná

33 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem: a.buňka příčně pruhovaného svalu b.buňka motorického neuronu c.zralý oocyt d.makrofág ze zánětlivého ložiska e.žádná odpověď není správná

34 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin: a.v lyzosomech b.ve vakuolách rostlinných buněk c.v mitochondriích a chloroplastech d.v plazmatické membráně e.žádná odpověď není správná

35 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin: a.v lyzosomech b.ve vakuolách rostlinných buněk c.v mitochondriích a chloroplastech d.v plazmatické membráně e.žádná odpověď není správná

36 18. K replikaci jaderné DNA dochází: a.v G1 fázi b.v G2 fázi c.v M fázi d.v G0 fázi e.žádná odpověď není správná

37 18. K replikaci jaderné DNA dochází: a.v G1 fázi b.v G2 fázi c.v M fázi d.v G0 fázi e.žádná odpověď není správná

38 19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: a.U b.T c.A d.C e.žádná odpověď není správná

39 19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: a.U b.T c.A d.C e.žádná odpověď není správná

40 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání: a.primární struktury bílkovin b.sekundární struktury bílkovin c.lineárních polysacharidů d.nukleových kyselin e.žádná odpověď není správná

41 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání: a.primární struktury bílkovin b.sekundární struktury bílkovin c.lineárních polysacharidů d.nukleových kyselin e.žádná odpověď není správná

42 21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14 C- uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? a.lyzosomy b.Golgiho aparát c.ribosomy d.jadérko

43 21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14 C- uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? a.lyzosomy b.Golgiho aparát c.ribosomy d.jadérko

44 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou: a.dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G b.dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T c.fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C d.specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G- C e.žádná odpověď není správná

45 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou: a.dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G b.dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T c.fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C d.specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G- C e.žádná odpověď není správná

46 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako: a.steroid k lipidu b.nukleotid k nukleové kyselině c.protein k aminokyselině d.sacharóza ke škrobu e.žádná odpověď není správná

47 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako: a.steroid k lipidu b.nukleotid k nukleové kyselině c.protein k aminokyselině d.sacharóza ke škrobu e.žádná odpověď není správná

48 24. Cytokineze je: a.pohyb buňky pomocí panožek b.rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné c.pohyb buňky pomocí bičíku d.rozdělení jádra

49 24. Cytokineze je: a.pohyb buňky pomocí panožek b.rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné c.pohyb buňky pomocí bičíku d.rozdělení jádra

50 25. Semiautonomní organely eukaryontní buňky: a.mají schopnost omezeně se množit mimo buňku b.využívají ke svému dělení dělící vřeténko c.mají vlastní endoplasmatické retikulum d.mají svou vlastní DNA e.žádná odpověď není správná

51 25. Semiautonomní organely eukaryontní buňky: a.mají schopnost omezeně se množit mimo buňku b.využívají ke svému dělení dělící vřeténko c.mají vlastní endoplasmatické retikulum d.mají svou vlastní DNA e.žádná odpověď není správná

52 26. Mezi semiautonomní organely eukaryontní buňky patří: a.endoplasmatické retikulum a jaderný obal b.mitochondrie a chloroplasty c.vakuoly plasmatických membrán a Gogiho aparát d.jaderný obal a plasmatická membrána e.žádná odpověď není správná

53 26. Mezi semiautonomní organely eukaryontní buňky patří: a.endoplasmatické retikulum a jaderný obal b.mitochondrie a chloroplasty c.vakuoly plasmatických membrán a Gogiho aparát d.jaderný obal a plasmatická membrána e.žádná odpověď není správná

54 27. Fagocytóza je schopnost některých buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit protilátky c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky e.žádná odpověď není správná

55 27. Fagocytóza je schopnost některých buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit protilátky c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky e.žádná odpověď není správná

56 28. Plasmolýza je: a.reakce rostlinné buňky na hypertonický roztok b.reakce živočišné buňky na hypertonický roztok c.reakce rostlinné buňky na hypotonický roztok d.osmotická lýza červených krvinek e.žádná odpověď není správná

57 28. Plasmolýza je: a.reakce rostlinné buňky na hypertonický roztok b.reakce živočišné buňky na hypertonický roztok c.reakce rostlinné buňky na hypotonický roztok d.osmotická lýza červených krvinek e.žádná odpověď není správná

58 29. Živočišné buňky mají na povrchu: a.plasmatickou membránu b.buněčnou stěnu c.vrstvu osku d.kutinové pouzdro e.žádná odpověď není správná

59 29. Živočišné buňky mají na povrchu: a.plasmatickou membránu b.buněčnou stěnu c.vrstvu osku d.kutinové pouzdro e.žádná odpověď není správná

60 30. Dělící vřeténko vzniká: a.v S fázi buněčného cyklu b.v interfázi buněčného cylu c.v profázi mitózy d.v anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

61 30. Dělící vřeténko vzniká: a.v S fázi buněčného cyklu b.v interfázi buněčného cylu c.v profázi mitózy d.v anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

62 31. Karyokineze je: a.proces dělení jádra v M fázi buněčného cyklu b.proces zaškrcování cytoplasmy na konci M fáze buněčného cyklu c.pohyb buněčného jádra v ose buňky v průběhu G1 fáze buněčného cyklu d.rotační pohyb jádra v interfázi

63 31. Karyokineze je: a.proces dělení jádra v M fázi buněčného cyklu b.proces zaškrcování cytoplasmy na konci M fáze buněčného cyklu c.pohyb buněčného jádra v ose buňky v průběhu G1 fáze buněčného cyklu d.rotační pohyb jádra v interfázi

64 32. Pinocytózy je schopnost buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit dlouhé výběžky cytoplasmy c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky

65 32. Pinocytózy je schopnost buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit dlouhé výběžky cytoplasmy c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky

66 33. Plasmolýzu lze snadno demonstrovat na rostlinné buňce a.z důvodů specifické struktury rostlinné plasmatické membrány b.protože osmotické jevy se vyskytují jen u rostlin c.protože v živočišné buňce nejsou zřetelné vakuoly d.protože v rostlinné buňce je patrno oddělení plasmatické membrány od buněčné stěny e.žádná odpověď není správná

67 33. Plasmolýzu lze snadno demonstrovat na rostlinné buňce a.z důvodů specifické struktury rostlinné plasmatické membrány b.protože osmotické jevy se vyskytují jen u rostlin c.protože v živočišné buňce nejsou zřetelné vakuoly d.protože v rostlinné buňce je patrno oddělení plasmatické membrány od buněčné stěny e.žádná odpověď není správná

68 34. Plasmatická membrána je tvořena: a.pouze vrstvou glykokalyx b.dvojvrstvou fosfolipidů s bílkovinami c.jednou vrstvou fosfolipidů a cukry d.pouze bílkovinami a cukry e.žádná odpověď není správná

69 34. Plasmatická membrána je tvořena: a.pouze vrstvou glykokalyx b.dvojvrstvou fosfolipidů s bílkovinami c.jednou vrstvou fosfolipidů a cukry d.pouze bílkovinami a cukry e.žádná odpověď není správná

70 35. Mezi membránové organely nepatří: a.lyzosomy b.endoplasmatické retikulum c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

71 35. Mezi membránové organely nepatří: a.lyzosomy b.endoplasmatické retikulum c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

72 36. Tloušťka plasmatické membrány je přibližně: a.0,75 nm b.7,5 nm c.75 nm d.7,5 μm e.žádná odpověď není správná

73 36. Tloušťka plasmatické membrány je přibližně: a.0,75 nm b.7,5 nm c.75 nm d.7,5 μm e.žádná odpověď není správná

74 37. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádrochlorofylsyntéza ATP b.cytoplasmamethioninsyntéza bílkovin c.Golgiho aparáturacil syntéza RNA d.vakuolavitamín Cbuněčné oxidace e.žádná odpověď není správná

75 37. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádrochlorofylsyntéza ATP b.cytoplasmamethioninsyntéza bílkovin c.Golgiho aparáturacil syntéza RNA d.vakuolavitamín Cbuněčné oxidace e.žádná odpověď není správná

76 38. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádroglukózasyntéza polysacharidů b.lyzosomhistidinproteosyntéza c.mitochondriecytochromsyntéza nukleových kyselin d.plastidyuracilsyntéza RNA e.žádná odpověď není správná

77 38. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádroglukózasyntéza polysacharidů b.lyzosomhistidinproteosyntéza c.mitochondriecytochromsyntéza nukleových kyselin d.plastidyuracilsyntéza RNA e.žádná odpověď není správná

78 39. Bičík, tvořený svazky mikrotubulů, je orgánem pohybu u: a.bakteriofágů b.prvoků c.baktérií d.améb e.žádná odpověď není správná

79 39. Bičík, tvořený svazky mikrotubulů, je orgánem pohybu u: a.bakteriofágů b.prvoků c.baktérií d.améb e.žádná odpověď není správná

80 40. Strukturálním základem bičíku eukaryontních buněk jsou: a.mikrotubuly b.mikrofilamenta c.polysacharidy d.glykoproteiny e.žádná odpověď není správná

81 40. Strukturálním základem bičíku eukaryontních buněk jsou: a.mikrotubuly b.mikrofilamenta c.polysacharidy d.glykoproteiny e.žádná odpověď není správná

82 41. Endocytózou rozumíme a.proces vylučování látek z buňky b.pasivní příjem molekul buňkou c.aktivní transport makromolekul a pevných částí do buňky d.samonatrávení buněčného obsahu e.žádná odpověď není správná

83 41. Endocytózou rozumíme a.proces vylučování látek z buňky b.pasivní příjem molekul buňkou c.aktivní transport makromolekul a pevných částí do buňky d.samonatrávení buněčného obsahu e.žádná odpověď není správná

84 42. Proces endocytózy se uskutečňuje a.pomocí průduchů b.vytvářením iontových kanálů v plasmatické membráně c.tvorbou vchlípenin v plasmatické membráně d.uvolněním hydrolytických enzymů z lyzosomů e.žádná odpověď není správná

85 42. Proces endocytózy se uskutečňuje a.pomocí průduchů b.vytvářením iontových kanálů v plasmatické membráně c.tvorbou vchlípenin v plasmatické membráně d.uvolněním hydrolytických enzymů z lyzosomů e.žádná odpověď není správná

86 43. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrotubulech: 1.jsou jednou z komponent cytoskeletu 2.jsou tvořeny aktinem 3.tvoří strukturální základ dělícího vřeténka 4.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1 a 2 b.tvrzení 1,3 a 4 c.tvrzení 3 a 4 d.tvrzení 1,2 a 3 e.žádná odpověď není správná

87 43. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrotubulech: 1.jsou jednou z komponent cytoskeletu 2.jsou tvořeny aktinem 3.tvoří strukturální základ dělícího vřeténka 4.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1 a 2 b.tvrzení 1,3 a 4 c.tvrzení 3 a 4 d.tvrzení 1,2 a 3 e.žádná odpověď není správná

88 44. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrofilamentech: 1.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem 2.podílí se na amébovitém pohybu buňky 3.podílí se na bičíkovitém pohybu buňky 4.jsou tvořeny bílkovinou aktinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1,2 a 3 b.tvrzení 2,3 a 4 c.tvrzení 1 a 2 d.tvrzení 2 a 4 e.žádná odpověď není správná

89 44. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrofilamentech: 1.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem 2.podílí se na amébovitém pohybu buňky 3.podílí se na bičíkovitém pohybu buňky 4.jsou tvořeny bílkovinou aktinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1,2 a 3 b.tvrzení 2,3 a 4 c.tvrzení 1 a 2 d.tvrzení 2 a 4 e.žádná odpověď není správná

90 45. Karyokineze a.je součást M fáze buněčného cyklu b.může být indukována i v G1 fázi c.je uskutečňována zaškrcením jádra d.probíhá pouze u buněk s centriolem e.žádná odpověď není správná

91 45. Karyokineze a.je součást M fáze buněčného cyklu b.může být indukována i v G1 fázi c.je uskutečňována zaškrcením jádra d.probíhá pouze u buněk s centriolem e.žádná odpověď není správná

92 46. Které z tvrzení o „semiautonomních“ organelách neodpovídá definici semiautonomie: a.mitochondrie se dělí v cytoplasmě nezávisle na S fázi buněčného cyklu b.chloroplasty i mitochondrie obsahují vlastní DNA, mRNA a ribosomy c.po dodání nukleotidů, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie množit i in vitro d.semiautonomní organely mají svůj vlastní proteosyntetický aparát e.žádná odpověď není správná

93 46. Které z tvrzení o „semiautonomních“ organelách neodpovídá definici semiautonomie: a.mitochondrie se dělí v cytoplasmě nezávisle na S fázi buněčného cyklu b.chloroplasty i mitochondrie obsahují vlastní DNA, mRNA a ribosomy c.po dodání nukleotidů, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie množit i in vitro d.semiautonomní organely mají svůj vlastní proteosyntetický aparát e.žádná odpověď není správná

94 47. Která z výpovědí o plasmatické membráně neodpovídá skutečnosti: a.plasmatická membrána tvoří semipermeabilní bariéru buňky b.plasmatické membrána je nepropustná pro molekuly vody c.plasmatická membrána prokaryontů obsahuje enzymy dýchacího řetězce d.plasmatická membrána některých buněk obsahuje specifické protilátky e.žádná odpověď není správná

95 47. Která z výpovědí o plasmatické membráně neodpovídá skutečnosti: a.plasmatická membrána tvoří semipermeabilní bariéru buňky b.plasmatické membrána je nepropustná pro molekuly vody c.plasmatická membrána prokaryontů obsahuje enzymy dýchacího řetězce d.plasmatická membrána některých buněk obsahuje specifické protilátky e.žádná odpověď není správná

96 48. Dělící vřeténko, důležité pro rozdělení genetického materiálu buňky vzniká v: a.S fázi buněčného cyklu b.interfázi buněčného cyklu c.profázi mitózy d.anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

97 48. Dělící vřeténko, důležité pro rozdělení genetického materiálu buňky vzniká v: a.S fázi buněčného cyklu b.interfázi buněčného cyklu c.profázi mitózy d.anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

98 49. Pořadí fází buněčného cyklu je následující: a.G1,G2,S,M b.G1,S,G2,M c.G0,G1,G2,M d.G1,G2,S,cytokinese e.žádná odpověď není správná

99 49. Pořadí fází buněčného cyklu je následující: a.G1,G2,S,M b.G1,S,G2,M c.G0,G1,G2,M d.G1,G2,S,cytokinese e.žádná odpověď není správná

100 50. Na biochemickém rozkladu přijatých látek se v buňce podílí: a.endoplasmatické retikulum b.Golgiho aparát c.lyzosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

101 50. Na biochemickém rozkladu přijatých látek se v buňce podílí: a.endoplasmatické retikulum b.Golgiho aparát c.lyzosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

102 51. Golgiho aparát je jednou z organel: a.sekreční dráhy b.syntézy proteinů c.syntézy fosfolipidů d.endocytózy e.žádná odpověď není správná

103 51. Golgiho aparát je jednou z organel: a.sekreční dráhy b.syntézy proteinů c.syntézy fosfolipidů d.endocytózy e.žádná odpověď není správná

104 52. Které tvrzení o centriolu neodpovídá současným poznatkům biologie buňky: a.je součástí centrosomu b.jeho strukturálním základem jsou mikrotubuly c.je organizační strukturou pro dělící vřeténko d.je umístěn v primární konstrikci chromozómu e.žádná odpověď není správná

105 52. Které tvrzení o centriolu neodpovídá současným poznatkům biologie buňky: a.je součástí centrosomu b.jeho strukturálním základem jsou mikrotubuly c.je organizační strukturou pro dělící vřeténko d.je umístěn v primární konstrikci chromozómu e.žádná odpověď není správná

106 53. Koncentrace rozpuštěných látek v erytrocytu je asi 2%. Přes jeho plasmatickou membránu nemůže pronikat sacharóza, avšak voda a močovina ano. Ve kterém z uvedených roztoků se projeví nejvíce osmotické svraštění erytrocytů: a.v hypertonickém roztoku sacharózy b.v hypotonickém roztoku sacharózy c.v čisté vodě d.v hypotonickém roztoku močoviny e.žádná odpověď není správná

107 53. Koncentrace rozpuštěných látek v erytrocytu je asi 2%. Přes jeho plasmatickou membránu nemůže pronikat sacharóza, avšak voda a močovina ano. Ve kterém z uvedených roztoků se projeví nejvíce osmotické svraštění erytrocytů: a.v hypertonickém roztoku sacharózy b.v hypotonickém roztoku sacharózy c.v čisté vodě d.v hypotonickém roztoku močoviny e.žádná odpověď není správná

108 54. Mikrofotografie dělící se myší buňky (2n=40) ukazuje 40 chromosomů, z nichž každý je tvořen 2 zřetelnými chromatidami. Kterou fázi buněčného cyklu tato mikrofotografie zachycuje? a.profázi meiosy I. b.anafázi meiosy II. c.profázi mitózy d.metafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

109 54. Mikrofotografie dělící se myší buňky (2n=40) ukazuje 40 chromosomů, z nichž každý je tvořen 2 zřetelnými chromatidami. Kterou fázi buněčného cyklu tato mikrofotografie zachycuje? a.profázi meiosy I. b.anafázi meiosy II. c.profázi mitózy d.metafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

110 55. V cytoplasmě améby jsme mikroskopicky zjistili zrníčka škrobu. jakým mechanismem se zrníčka dostala do buňky? a.endocytózou b.exocytózou c.vznikla polymerací gukózových molekul d.vznikla přeměnou zrníček glykogenu e.žádná odpověď není správná

111 55. V cytoplasmě améby jsme mikroskopicky zjistili zrníčka škrobu. jakým mechanismem se zrníčka dostala do buňky? a.endocytózou b.exocytózou c.vznikla polymerací gukózových molekul d.vznikla přeměnou zrníček glykogenu e.žádná odpověď není správná

112 56. Endosymbiotická teorie vzniku eukaryontníchbuněk vysvětluje ůvod mitochondrií a chloroplastů z prokaryontů. Který z uvedených poznatků není správný a tedy tuto představu nepodporuje: a.mitochondrie a chloroplasty mají velikost, která odpovídá prokaryontnímbuňkám b.mitochondrie a chloroplasty mají vlastní DNA, zpravidla ve formě cirkulárního chromosomu c.ribosomy mitochondrií a chloroplastů mají stejnou velikost jako ribosomy prokaryontních buněk d.po isolaci z buňky se mitochondrie a chloroplasty mohou dělit podobně jako prokaryontní buňky e.žádná odpověď není správná

113 56. Endosymbiotická teorie vzniku eukaryontníchbuněk vysvětluje ůvod mitochondrií a chloroplastů z prokaryontů. Který z uvedených poznatků není správný a tedy tuto představu nepodporuje: a.mitochondrie a chloroplasty mají velikost, která odpovídá prokaryontnímbuňkám b.mitochondrie a chloroplasty mají vlastní DNA, zpravidla ve formě cirkulárního chromosomu c.ribosomy mitochondrií a chloroplastů mají stejnou velikost jako ribosomy prokaryontních buněk d.po isolaci z buňky se mitochondrie a chloroplasty mohou dělit podobně jako prokaryontní buňky e.žádná odpověď není správná

114 56. Která z uvedených odpovědí není správná: a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.mezi biopolymery patří: polysacharidy, bílkoviny, tuky a nukleové kyseliny c.mezi makrobiogenní prvky patří: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná

115 56. Která z uvedených odpovědí není správná: a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.mezi biopolymery patří: polysacharidy, bílkoviny, tuky a nukleové kyseliny c.mezi makrobiogenní prvky patří: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná

116 57. Které z následujících ukazatelů jsou rozhodující pro zařazení buňky mezi prokaryontní a eukaryontní: a.přítomnost či nepřítomnost buněčné stěny b.přítomnost či nepřítomnost ribosomů c.zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasmě membránové organely d.zda obsahuje nebo neobsahuje chromosomy e.žádná odpověď není správná

117 57. Které z následujících ukazatelů jsou rozhodující pro zařazení buňky mezi prokaryontní a eukaryontní: a.přítomnost či nepřítomnost buněčné stěny b.přítomnost či nepřítomnost ribosomů c.zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasmě membránové organely d.zda obsahuje nebo neobsahuje chromosomy e.žádná odpověď není správná

118 58. Diktyosomy a.jsou součástí Golgiho aparátu b.jsou typickou membránovou organelou prokaryontů c.jsou proteinové agregáty, na které jsou navinuty molekuly DNA d.jsou mechanické svorky zajišťující soudržnost tkáně e.žádná odpověď není správná

119 58. Diktyosomy a.jsou součástí Golgiho aparátu b.jsou typickou membránovou organelou prokaryontů c.jsou proteinové agregáty, na které jsou navinuty molekuly DNA d.jsou mechanické svorky zajišťující soudržnost tkáně e.žádná odpověď není správná

120 59. Aktivní transport molekul přes plasmatickou membránu závisí na: a.polaritě přenášených molekul b.velikosti pórů v plasmatické membráně c.aktivitě přenašečových molekul v plasmatické membráně d.koncentračním spádu rozpuštěných molekul e.žádná odpověď není správná

121 59. Aktivní transport molekul přes plasmatickou membránu závisí na: a.polaritě přenášených molekul b.velikosti pórů v plasmatické membráně c.aktivitě přenašečových molekul v plasmatické membráně d.koncentračním spádu rozpuštěných molekul e.žádná odpověď není správná

122 60. Kterou z uvedených buněčných součástí nemůžeme pozorovat světelným mikroskopem: a.chromosomy v metafázi b.dělící vřeténko c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

123 60. Kterou z uvedených buněčných součástí nemůžeme pozorovat světelným mikroskopem: a.chromosomy v metafázi b.dělící vřeténko c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

124 61. Centromera je: a.dělící tělísko ležící poblíž jádra buňky b.jedna z blastomer blastuly c.tělísko v přední části hlavičky spermie d.místo spojení dvou sesterských chromosomů v metafázi e.žádná odpověď není správná

125 61. Centromera je: a.dělící tělísko ležící poblíž jádra buňky b.jedna z blastomer blastuly c.tělísko v přední části hlavičky spermie d.místo spojení dvou sesterských chromosomů v metafázi e.žádná odpověď není správná

126 62. Chceme zjistit, na kterém místě se v buňce syntetizuje DNA. jednou z možností je použití radioaktivních sloučenin, které se přednostně včleňují do DNA; radioaktivní DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedených radioaktivních sloučenin použijeme? a.kyselinu fosforečnou b.tymidin c.adenin d.deoxyribózu e.žádná odpověď není správná

127 62. Chceme zjistit, na kterém místě se v buňce syntetizuje DNA. jednou z možností je použití radioaktivních sloučenin, které se přednostně včleňují do DNA; radioaktivní DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedených radioaktivních sloučenin použijeme? a.kyselinu fosforečnou b.tymidin c.adenin d.deoxyribózu e.žádná odpověď není správná

128 63. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromosomu je zajišťováno: a.jednoduchým dělícím vřeténkem b.sekundárně vytvořením buněčné přepážky c.růstem plasmatické membrány, ke které jsou chromosomy uchyceny d.náhodnou distribucí replikovaných cirkulárních molekul DNA e.žádná odpověď není správná

129 63. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromosomu je zajišťováno: a.jednoduchým dělícím vřeténkem b.sekundárně vytvořením buněčné přepážky c.růstem plasmatické membrány, ke které jsou chromosomy uchyceny d.náhodnou distribucí replikovaných cirkulárních molekul DNA e.žádná odpověď není správná

130 64. Fenotypový štěpný poměr v F2 u dihybridismu s úplnou dominancí je: a.1:1 b.1:2:1 c.9:3:3:1 d.9:4:2:1

131 64. Fenotypový štěpný poměr v F2 u dihybridismu s úplnou dominancí je: a.1:1 b.1:2:1 c.9:3:3:1 d.9:4:2:1

132 65. Chromosomy prokaryontních buněk jsou: a.tvořeny jednou, zpravidla do kruhu uzavřenou, dvouvláknovou makromolekulou DNA b.uzavřeny v jaderném obalu c.tvořeny kruhovou molekulou jednovláknové DNA d.tvořeny cirkulární molekulou dvouvláknové RNA e.žádná odpověď není správná

133 65. Chromosomy prokaryontních buněk jsou: a.tvořeny jednou, zpravidla do kruhu uzavřenou, dvouvláknovou makromolekulou DNA b.uzavřeny v jaderném obalu c.tvořeny kruhovou molekulou jednovláknové DNA d.tvořeny cirkulární molekulou dvouvláknové RNA e.žádná odpověď není správná

134 66. Alely téhož genu se od sebe liší tím, že: a.nesou informaci pro jiný protein b.jsou na chromosomech různých párů c.mají změnu v sekvenci nukleotidů d.leží na různých částech téhož chromosomu e.žádná odpověď není správná

135 66. Alely téhož genu se od sebe liší tím, že: a.nesou informaci pro jiný protein b.jsou na chromosomech různých párů c.mají změnu v sekvenci nukleotidů d.leží na různých částech téhož chromosomu e.žádná odpověď není správná

136 67. Při křížení jedinců s genotypy AaBB x AaBB bude štěpný poměr genotypů: a.9:3:3:1 b.3:1 c.1:2:1 d.4:4:2:2:2:1:1:1:1 e.žádná odpověď není správná

137 67. Při křížení jedinců s genotypy AaBB x AaBB bude štěpný poměr genotypů: a.9:3:3:1 b.3:1 c.1:2:1 d.4:4:2:2:2:1:1:1:1 e.žádná odpověď není správná

138 68. Fenotyp je: a.obvykle determinován dvěma alelami b.je nezávislý na genotypu c.je u haploidních organismů totéž co genotyp d.soubor všech znaků organismu e.žádná odpověď není správná

139 68. Fenotyp je: a.obvykle determinován dvěma alelami b.je nezávislý na genotypu c.je u haploidních organismů totéž co genotyp d.soubor všech znaků organismu e.žádná odpověď není správná

140 69. Alela a.se vždy vyskytuje ve dvou formách b.je jednotkou fenotypu c.je konkrétní forma genu d.se vždy vyskytuje ve více než dvou formách e.žádná odpověď není správná

141 69. Alela a.se vždy vyskytuje ve dvou formách b.je jednotkou fenotypu c.je konkrétní forma genu d.se vždy vyskytuje ve více než dvou formách e.žádná odpověď není správná

142 70. Homologní chromosmy mají: a.stejný tvar a stejné alely b.různý tvar a stejné alely c.stejný tvar a rozměr a různé geny d.stejný tvar a stejné geny e.žádná odpověď není správná

143 70. Homologní chromosmy mají: a.stejný tvar a stejné alely b.různý tvar a stejné alely c.stejný tvar a rozměr a různé geny d.stejný tvar a stejné geny e.žádná odpověď není správná

144

145


Stáhnout ppt "Test z biologie 9. listopadu 2004 11. listopadu 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google