Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní morfogenetické procesy Přednáška, 20.3.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní morfogenetické procesy Přednáška, 20.3.2012."— Transkript prezentace:

1 Základní morfogenetické procesy Přednáška, 20.3.2012

2 Cílem přednášky mechanismy, které se uplatňují při vývoji jedince, tj. od zygoty k mnohobuněčnému organismu

3 teoretický přehled, výklad termínů ukázka konkrétních příkladů vývoje struktur normálního vývoje příklad narušeného vývoje - defekt ve vývoji - anomální struktura

4 Vývoj jedince - ontogeneza začíná fertilizací oocytu spermií - zygota - vrcholí dosažením zralosti : fyzické, strukturální, funkční, sexualní, mentální, emocionální - končí smrtí okamžik narození - ontogeneza prenatální a postnatální prenatální období: 40 týdnů blastogeneze - embryonální - fetální - perinatální 0-2 týdny 3.-8.týden 9-38.t kolem 40.t 1. trimestr 2.a 3. trimestr

5 Přeměna zygoty v mnohobuněčný organismus mechanismy:…na různých úrovních buněčná úroveň - diferenciace buněčné populace - morfogeneza - vznik struktury množina buněčných populací - morfogenetický systém - uskutečňuje program výstavby a fungování určité části organismu - základní morfogenetické procesy

6 Úroveň buněčná diferenciace podkladem diferenciace/rozrůznění buněk je odlišnost genové exprese, která vede k syntéze různých proteinů (funkčních i strukturálních) na jejichž přítomnosti závisí velikost, tvar, struktura/morfologie a funkce daného buněčného typu

7 … příklady různých buněčných typů, lišících se velikostí, tvarem, strukturou a funkcí … … vyvinutých ze zygoty v procesu diferenciace…

8 Oocyt, spermie Oocyt Oocyt, pólové tělísko, spermie

9 Pohárkové a řasinkové buňky

10 Chondrocyty

11 Nervová buňka

12 Krevní elementy

13 Diferenciace příklady strukturálních a funkčních proteinů u některých buněčných typů erytrocyt – hemoglobin řasinková buňka – tubulin a dynein neuron – neurotransmiter, tubulin a kinesin B- buňka pankreatu - insulin

14 Diferenciace změny, které během vývoje vedou ke specializaci buněk 1. diferenciace nezávisí na okolí (mozaikový vývoj) 2. diferenciace je závislá na interakci s okolím (regulační) – u morfologicky složitějších struktur (i člověk)

15 Diferenciace a determinace geny se podílejí na diferenciaci kontrolní/regulační geny - které kontrolují expresi ostatních (aktivovány signálem z prostředí) v podstatě jde podklad (mechanismus) vývojového určení buňky - determinace diferenciace - řada následků vývojového určení, které se projeví proměnou dalších generací původní mateřské buňky v morfologicky odlišné buněčné typy

16 mesenchymová buňka chondroblastlipoblastfibroblastosteoblastmyoblast chrupavkaadipocyt vazivo, vazy, vazivová pozdra, šlachy kostsval endotel krvink y hemocytoblast

17 Diferenciace buněk neuroepitelu

18 Úroveň buněčných populací interakce mezi buňkami či buněčnými populacami – vzniká struktura 1. indukcí – jedna buněčná populace indukuje změnu osudu (fenotypu) jiné buněčné populace, epithelo-mesenchymové interakce příklady: končetiny, čočka, nefrony, zuby 2. buněčnou signalizací, buňka signalizující x buňka cílová parakrinní interakce, kontaktní interakce

19 indukce neuroektodermu / povrchového ektodermu - čočkové plakody

20 Úroveň morfogenetického systému,mgs základní jednotky individuálního vývoje vytváří a uskutečňuje program vývoje určité části organismu: určitou část organismu CNS, orgán (srdce), orgánovou komponentu (koronární arterie) vývojový program je uskutečňován tzv. základními morfogenetickými procesy proliferace migrace asociace redukce - programovaná buněčná smrt - apoptóza

21 Proliferace (mitotická aktivita) nejvýraznější rys individuálního vývoje - zárodek roste + tvorbou dutin a zvětšováním mezibuněčného materiálu (růst intersticiální růst chrupavky) +zvětšováním buněk samotných hlavně v embryonálním období 3.-8. týden, 3mm – 30 mm v dospělosti se udržuje ve všech obnovujících se tkáních (krvetvorba, střevní epitel, imunitní systém) růst struktur je naprogramován a koordinován (končetina v malém měřítku již ve 4.týdnu vývoje, pak se do dospělosti tato miniatura jen zvětšuje) růst je regulován růstovými faktory – insulin, insulin-like-growth faktor, PDGF, VEGF… u zárodku je mitotická aktivita soustředěna do tzv. proliferačních center

22 Buněčná migrace přemísťování jednotlivých buněk nebo skupin pasivní – buňky vytlačovány během buněčného dělení z proliferačního centra aktivní – buňka vytvoří vlastní lokomoční aparát (vodící pól a vlečka) přemísťováním se mění jejich mikroprostředí, které samy ovlivňují či reagují na signály v něm (hormony) buňky neurální lišty, zakládání zárodečných listú (přemísťováním buněk epiblastu), somity

23 Vznik definitivních struktur z buněk migrujících z neurální lišty

24 Buněčná asociace spojování jednotlivých buněk ve vyšší funkční celky, jako předpoklad pro synchronizaci jejich funkce CAM – cell adhesive molecules, cadheriny, mezibuněčné spoje buněčné syncytium v kosterním svalu, neurony angiogeneze

25 Neuron – morfologie (2 multipolární neurony spojené synapsí) b iomedicalengineering.yolasite.com

26 Apoptóza fyziologický proces odstraňování vadných (čerstvé mutace) nebo nadbytečných elementů (vývojový program pracuje s velkými rezervami buněčného materiálu) formování tvaru - vznik meziprstních štěrbin

27 Vývoj končetin (1. příklad funkce morfogenetických procesů-mgf, při vývoji konkrétní struktury/části organismu) končetinový pupen - mesenchym AED - apikální ektodermová lišta - proliferace ZPA - zóna polarisující aktivity - kys. retinová - MORFOGEN - spouští expresi genů - určují vývoj os (SHH, BMP, WNT, HOX geny - posice) diferenciace - skeletu a pojivových tkání migrace - myogenních buněk ze somitů, melanocytů, Schwannových buněk z neurální lišty vrůstání nervových vláken a cév z osových struktur embrya - asociace apoptóza - meziprstní štěrbiny

28 Porucha vývoje končetin kritická perioda 4.-7. týden thalidomid - 20% riziko mechanismus: porucha angiogenese blokem růstových faktorů a integrinů phokomelia, amelia - chybí proximální část končetin stylopodium a zeugopodium) (+ další orgánové anomálie)

29 Histogenese stěny neurální trubice při vývoji centrálního nervového systému (2.příklad mgf…) neuroepitel – proliferuje, neuroblast je diferencující se nervová buňka, která se uvolní z mezibuněčných spojů, ZO a migruje a neuron se zapojí/asociace prostřednictvím synapse do neuronové sítě. ½ neuronů během synaptogeneze podléhá apoptóze

30 Embryologie – lékařský obor vývojové procesy, které se uplatňují v prenatálním období na vývoji struktury (morfogenese), orgánů (organogenese) mechanismus narušení vývoje (teratogenese), obor: teratologie jakýkoliv defekt ve vývoji má počátek ve významné odchylce funkce mgs a projeví se vždy narušením základních morfogenetických procesů


Stáhnout ppt "Základní morfogenetické procesy Přednáška, 20.3.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google