Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.1 Číslovky Číslovky ti odpoví. Znáš svoje telefonní číslo?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.1 Číslovky Číslovky ti odpoví. Znáš svoje telefonní číslo?"— Transkript prezentace:

1 11.1 Číslovky Číslovky ti odpoví. Znáš svoje telefonní číslo?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.1 Číslovky Znáš svoje telefonní číslo? Kolik je hodin? Kolikátého je dnes? Umíš násobilku? Číslovky ti odpoví. Kolik stojí …? ČÍSLOVKY Autor: Mgr. Eva Zralá

2 11.2 Co již víme o číslovkách?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.2 Co již víme o číslovkách? patří mezi ohebné slovní druhy (skloňují se) jsou slova číselného významu označují počet, pořadí, … rozlišujeme číslovky určité označují určitý, přesný počet, určité pořadí (lze jej vyjádřit číslicemi) čtyři - 4 neurčité nevyjadřují určitý, přesný počet (nelze je vyjádřit číslicemi) několik

3 11.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? druhy číslovek otázka určité neurčité základní kolik? pět několik řadové kolikátý? pátý několikátý druhové kolikerý? kolikero? paterý patero několikerý několikero násobné kolikrát? kolikanásobný? pětkrát pětinásobný několikrát několikanásobný

4 11.4 Co si řekneme nového? dva oba tři čtyři
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.4 Co si řekneme nového? pád dva oba tři čtyři 1. dva, dvě oba, obě 2. dvou obou tří, třech čtyř, čtyřech 3. dvěma oběma třem čtyřem 4. 6. třech čtyřech 7. třemi čtyřmi Skloňování číslovek: číslovka jeden se skloňuje podle zájmenného vzoru ten číslovky dva, oba, tři, čtyři mají zvláštní skloňování číslovky pět až devětadevadesát mají jen dva tvary – jeden pro 1. a 4. pád (pět), druhý pro ostatní pády (pěti) podle vzorů podstatných jmen se skloňují číslovky: sto (město), tisíc (stroj), milion (hrad), miliarda (žena) Čtení číslovek: při četbě složeného číslovkového výrazu čteme všechny jeho části v patřičném pádě (před 2863 lety – před dvěma tisíci osmi sty šedesáti třemi lety) letopočty můžeme číst jako číslovky řadové nebo základní (roku 2011 – roku dva tisíce jedenáct / roku dvoutisícího jedenáctého) o tvaru jmen počítaných předmětů rozhoduje obvykle poslední část číslovky (třiadvacet rohlíků – jako dvacet rohlíků X dvacet tři rohlíky – jako tři rohlíky) Pravopis číslovek: za číslovkami řadovými vyjádřenými číslicemi píšeme tečku X tečka se nepíše: za letopočtem (roku 1950), za datem napsaným zlomkem (4/5), za označením stránky, kapitoly apod., stojí-li číslice za jménem (kapitola 28) každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť (padesát pět) X jsou-li však v obráceném pořadí, píšeme je dohromady (pětapadesát) na poštovních poukázkách a šecích píšeme číslovky dohromady (jako jedno slovo)

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.5 Procvičení a příklady Doplň náležitě tečky, kde chybějí: Zima začíná 21 prosince, jaro 21 března, léto 21 června, ale podzim až 23 září. Chodíme do 6 ročníku. Karel IV je zván „Otcem vlasti“. Budeme číst článek na 20 straně. Na straně 20 je také pěkná ilustrace. Bydlím v ulici 5 května číslo 28 ve 2 poschodí. Vlak vyjíždí v 16 hodin 21 minut, sejdeme se tedy po 16 hodině. Urči druhy číslovek: troje, několikátý, patery, jednou, deset, trojnásobný, jedenáctého, tolik, osmá Přečti /zapiš různým způsobem letopočty: 475, 1112, 1348, 1863, 1905, 1914, 1989, 2006 Číslovky v závorkách napiš slovy: Po ztrátě (2) bodů jsme byli až (3.). Na školní výlet jsme jeli bez (3) spolužáků, kteří byli již (8.) den nemocní. (4) děleno (2) jsou (2). Vstupné na představení je (25) korun. Zastavte se mezi (3.) a (4.) hodinou. Číslovky napiš slovy a počítané předměty dej do správných tvarů: před 593 (rok), bez (obyvatel), pro (divák), s 221 (voják), se 175 (koruna), o (strom)

6 11.6 Něco navíc pro šikovné Karlův most Kamenný most v Písku
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.6 Něco navíc pro šikovné Vyhledej v textu číslovky a urči jejich druh (rozliš jednak číslovky určité a neurčité, jednak číslovky základní, řadové, druhové a násobné): Naše slavné kamenné mosty Prvním kamenným mostem u nás byl pražský most Juditin. Dal jej vystavět král Vladislav II. a pojmenoval jej po své manželce. Stavba byla dokončena roku Juditin most stál přibližně tam, kde je dnes most Karlův, ale byl o pět metrů nižší a byl při povodních několikrát vážně poškozen. Nakonec se roku 1342 spojilo k útoku trojí nebezpečí: velká voda, led a naplavené dříví a byl stržen téměř celý. Patnáct let se dívali zarmoucení Pražané na zřícený Juditin most, než císař Karel IV. dal vybudovat nový kamenný most. Stavba trvala pětadvacet let. Po obou stranách mostu stojí řada krásných soch. Most není přímý, má dvakrát lomenou osu, a proto není z jedné brány vidět do druhé. Je dlouhý pět set patnáct metrů a má šestnáct klenutých oblouků. Mnohokrát jej poškodily povodně, zčásti se i zřítil do Vltavy, ale byl vždy znovu opraven. Patří k několika nejcennějším památkám naší vlasti. Můžeme se však pochlubit i nejstarším zachovaným mostem ve střední Evropě, zbudovaným necelých sto let po mostě Juditině. Spojuje břehy kdysi zlatonosné Otavy v Písku. Dal ho postavit roku 1263 Přemysl Otakar II. Most vydržel mnohonásobné nápory povodní i ker a slouží dodnes. Karlův most Kamenný most v Písku

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 11.7 Numerals číslovky základní cardinal numbers 1 one thirty 2 two forty 3 three fifty 4 four sixty 5 five seventy 6 six eighty 7 seven ninety 8 eight one hundred 9 nine three hundred 10 ten 1,000 one thousand 11 eleven 3,000 three thousand 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen eight hundred and eighty eight 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty 21 twenty-one číslovky řadové ordinal numbers 1st the first th the thirtieth 2nd the second th the fortieth 3rd the third th the fiftieth 4th the fourth th the sixtieth 5th the fifth th the seventieth 6th the sixth th the eightieth 7th the seventh 90th the ninetieth 8th the eighth th the hundredth 9th the ninth st the one hundred and first 10th the tenth th the two hundred and thirtieth 11th the eleventh 1,000th the thousandth 12th the twelfth 13th the thirteenth 15th the fourteenth 16th the sixteenth 17th the seventeenth 18th the eighteenth 19th the nineteenth 20th the twentieth 21st the twenty-first

8 11.8 Test znalostí Jaké jsou druhy číslovek?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 11.8 Test znalostí Jaké jsou druhy číslovek? a/ základní, obecné, druhové a násobné b/ zásadní, řadové, druhové a dvojné c/ základní, řadové, druhové a násobné d/ základní, řadové, záporné a násobné Vyber správný zápis číslovkového výrazu před lety: a/ před dvěma tisíci pěti sty šedesáti sedmi lety b/ před dvěmi tisíci pětisty šedesáti sedmi lety c/ před dvěma tisíci pětseti šedesáti sedmi lety d/ před dvěma tisíci pět seti šedesátisedmi lety Za kterými číslovkami píšeme tečku? a/ druhovými b/ násobnými c/ základními d/ řadovými Která z následujících číslovek je určitá druhová? a/ dvojnásobný b/ jednou c/ osmnáctery d/ pětapadesátý Správné odpovědi: c d a Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.9 Použité zdroje, citace Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 6. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2005, 2.vydání, ISBN Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1. vydání, ISBN kliparty

10 11.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 02 – 06/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 02 – 06/2011 Ročník 6. a 7. ročník Klíčová slova číslovky Anotace Prezentace popisující číslovky jako slovní druh, jejich druhy, skloňování a čtení.


Stáhnout ppt "11.1 Číslovky Číslovky ti odpoví. Znáš svoje telefonní číslo?"

Podobné prezentace


Reklamy Google