Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.1 Číslovky Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Znáš svoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.1 Číslovky Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Znáš svoje."— Transkript prezentace:

1 11.1 Číslovky Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Znáš svoje telefonní číslo? Kolikátého je dnes? Číslovky ti odpoví. Kolik je hodin? Umíš násobilku? Kolik stojí …? ČÍSLOVKY Autor: Mgr. Eva Zralá

2 11.2 Co již víme o číslovkách? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura -patří mezi ohebné slovní druhy (skloňují se) -jsou slova číselného významu -označují počet, pořadí, … rozlišujeme číslovky určité označují určitý, přesný počet, určité pořadí (lze jej vyjádřit číslicemi) čtyři - 4 neurčité nevyjadřují určitý, přesný počet (nelze je vyjádřit číslicemi) několik

3 11.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura druhy číslovek otázkaurčiténeurčité základní kolik?pětněkolik řadové kolikátý?pátýněkolikátý druhové kolikerý? kolikero? paterý patero několikerý několikero násobné kolikrát? kolikanásobný? pětkrát pětinásobný několikrát několikanásobný

4 11.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Skloňování číslovek: číslovka jeden se skloňuje podle zájmenného vzoru ten číslovky dva, oba, tři, čtyři mají zvláštní skloňování číslovky pět až devětadevadesát mají jen dva tvary – jeden pro 1. a 4. pád (pět), druhý pro ostatní pády (pěti) podle vzorů podstatných jmen se skloňují číslovky: sto (město), tisíc (stroj), milion (hrad), miliarda (žena) Skloňování číslovek: číslovka jeden se skloňuje podle zájmenného vzoru ten číslovky dva, oba, tři, čtyři mají zvláštní skloňování číslovky pět až devětadevadesát mají jen dva tvary – jeden pro 1. a 4. pád (pět), druhý pro ostatní pády (pěti) podle vzorů podstatných jmen se skloňují číslovky: sto (město), tisíc (stroj), milion (hrad), miliarda (žena) pád dvaobatřičtyři 1.dva, dvěoba, obětřičtyři 2.dvouoboutří, třechčtyř, čtyřech 3.dvěmaoběmatřemčtyřem 4.dva, dvěoba, obětřičtyři 6.dvouoboutřechčtyřech 7.dvěmaoběmatřemičtyřmi Čtení číslovek: při četbě složeného číslovkového výrazu čteme všechny jeho části v patřičném pádě ( před 2863 lety – před dvěma tisíci osmi sty šedesáti třemi lety) letopočty můžeme číst jako číslovky řadové nebo základní (roku 2011 – roku dva tisíce jedenáct / roku dvoutisícího jedenáctého) o tvaru jmen počítaných předmětů rozhoduje obvykle poslední část číslovky (třiadvacet rohlíků – jako dvacet rohlíků X dvacet tři rohlíky – jako tři rohlíky) Čtení číslovek: při četbě složeného číslovkového výrazu čteme všechny jeho části v patřičném pádě ( před 2863 lety – před dvěma tisíci osmi sty šedesáti třemi lety) letopočty můžeme číst jako číslovky řadové nebo základní (roku 2011 – roku dva tisíce jedenáct / roku dvoutisícího jedenáctého) o tvaru jmen počítaných předmětů rozhoduje obvykle poslední část číslovky (třiadvacet rohlíků – jako dvacet rohlíků X dvacet tři rohlíky – jako tři rohlíky) Pravopis číslovek: za číslovkami řadovými vyjádřenými číslicemi píšeme tečku X tečka se nepíše: za letopočtem (roku 1950), za datem napsaným zlomkem (4/5), za označením stránky, kapitoly apod., stojí-li číslice za jménem (kapitola 28) každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť (padesát pět) X jsou-li však v obráceném pořadí, píšeme je dohromady (pětapadesát) na poštovních poukázkách a šecích píšeme číslovky dohromady (jako jedno slovo) Pravopis číslovek: za číslovkami řadovými vyjádřenými číslicemi píšeme tečku X tečka se nepíše: za letopočtem (roku 1950), za datem napsaným zlomkem (4/5), za označením stránky, kapitoly apod., stojí-li číslice za jménem (kapitola 28) každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť (padesát pět) X jsou-li však v obráceném pořadí, píšeme je dohromady (pětapadesát) na poštovních poukázkách a šecích píšeme číslovky dohromady (jako jedno slovo)

5 11.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Doplň náležitě tečky, kde chybějí: Zima začíná 21 prosince, jaro 21 března, léto 21 června, ale podzim až 23 září. Chodíme do 6 ročníku. Karel IV je zván „Otcem vlasti“. Budeme číst článek na 20 straně. Na straně 20 je také pěkná ilustrace. Bydlím v ulici 5 května číslo 28 ve 2 poschodí. Vlak vyjíždí v 16 hodin 21 minut, sejdeme se tedy po 16 hodině. Doplň náležitě tečky, kde chybějí: Zima začíná 21 prosince, jaro 21 března, léto 21 června, ale podzim až 23 září. Chodíme do 6 ročníku. Karel IV je zván „Otcem vlasti“. Budeme číst článek na 20 straně. Na straně 20 je také pěkná ilustrace. Bydlím v ulici 5 května číslo 28 ve 2 poschodí. Vlak vyjíždí v 16 hodin 21 minut, sejdeme se tedy po 16 hodině. Urči druhy číslovek: troje, několikátý, patery, jednou, deset, trojnásobný, jedenáctého, tolik, osmá Urči druhy číslovek: troje, několikátý, patery, jednou, deset, trojnásobný, jedenáctého, tolik, osmá Přečti /zapiš různým způsobem letopočty: 475, 1112, 1348, 1863, 1905, 1914, 1989, 2006 Přečti /zapiš různým způsobem letopočty: 475, 1112, 1348, 1863, 1905, 1914, 1989, 2006 Číslovky v závorkách napiš slovy: Po ztrátě (2) bodů jsme byli až (3.). Na školní výlet jsme jeli bez (3) spolužáků, kteří byli již (8.) den nemocní. (4) děleno (2) jsou (2). Vstupné na představení je (25) korun. Zastavte se mezi (3.) a (4.) hodinou. Číslovky v závorkách napiš slovy: Po ztrátě (2) bodů jsme byli až (3.). Na školní výlet jsme jeli bez (3) spolužáků, kteří byli již (8.) den nemocní. (4) děleno (2) jsou (2). Vstupné na představení je (25) korun. Zastavte se mezi (3.) a (4.) hodinou. Číslovky napiš slovy a počítané předměty dej do správných tvarů: před 593 (rok), bez 2 600 000 (obyvatel), pro 2 342 (divák), s 221 (voják), se 175 (koruna), o 1 886 (strom) Číslovky napiš slovy a počítané předměty dej do správných tvarů: před 593 (rok), bez 2 600 000 (obyvatel), pro 2 342 (divák), s 221 (voják), se 175 (koruna), o 1 886 (strom)

6 11.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Vyhledej v textu číslovky a urči jejich druh (rozliš jednak číslovky určité a neurčité, jednak číslovky základní, řadové, druhové a násobné): Naše slavné kamenné mosty Prvním kamenným mostem u nás byl pražský most Juditin. Dal jej vystavět král Vladislav II. a pojmenoval jej po své manželce. Stavba byla dokončena roku 1171. Juditin most stál přibližně tam, kde je dnes most Karlův, ale byl o pět metrů nižší a byl při povodních několikrát vážně poškozen. Nakonec se roku 1342 spojilo k útoku trojí nebezpečí: velká voda, led a naplavené dříví a byl stržen téměř celý. Patnáct let se dívali zarmoucení Pražané na zřícený Juditin most, než císař Karel IV. dal vybudovat nový kamenný most. Stavba trvala pětadvacet let. Po obou stranách mostu stojí řada krásných soch. Most není přímý, má dvakrát lomenou osu, a proto není z jedné brány vidět do druhé. Je dlouhý pět set patnáct metrů a má šestnáct klenutých oblouků. Mnohokrát jej poškodily povodně, zčásti se i zřítil do Vltavy, ale byl vždy znovu opraven. Patří k několika nejcennějším památkám naší vlasti. Můžeme se však pochlubit i nejstarším zachovaným mostem ve střední Evropě, zbudovaným necelých sto let po mostě Juditině. Spojuje břehy kdysi zlatonosné Otavy v Písku. Dal ho postavit roku 1263 Přemysl Otakar II. Most vydržel mnohonásobné nápory povodní i ker a slouží dodnes. Vyhledej v textu číslovky a urči jejich druh (rozliš jednak číslovky určité a neurčité, jednak číslovky základní, řadové, druhové a násobné): Naše slavné kamenné mosty Prvním kamenným mostem u nás byl pražský most Juditin. Dal jej vystavět král Vladislav II. a pojmenoval jej po své manželce. Stavba byla dokončena roku 1171. Juditin most stál přibližně tam, kde je dnes most Karlův, ale byl o pět metrů nižší a byl při povodních několikrát vážně poškozen. Nakonec se roku 1342 spojilo k útoku trojí nebezpečí: velká voda, led a naplavené dříví a byl stržen téměř celý. Patnáct let se dívali zarmoucení Pražané na zřícený Juditin most, než císař Karel IV. dal vybudovat nový kamenný most. Stavba trvala pětadvacet let. Po obou stranách mostu stojí řada krásných soch. Most není přímý, má dvakrát lomenou osu, a proto není z jedné brány vidět do druhé. Je dlouhý pět set patnáct metrů a má šestnáct klenutých oblouků. Mnohokrát jej poškodily povodně, zčásti se i zřítil do Vltavy, ale byl vždy znovu opraven. Patří k několika nejcennějším památkám naší vlasti. Můžeme se však pochlubit i nejstarším zachovaným mostem ve střední Evropě, zbudovaným necelých sto let po mostě Juditině. Spojuje břehy kdysi zlatonosné Otavy v Písku. Dal ho postavit roku 1263 Přemysl Otakar II. Most vydržel mnohonásobné nápory povodní i ker a slouží dodnes. Karlův most Kamenný most v Písku

7 11.7 Numerals http://www.mluvniceanglictiny.cz Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature číslovky základnícardinal numbers 1 one 30 thirty 2 two 40 forty 3 three 50 fifty 4 four 60 sixty 5 five 70 seventy 6 six 80 eighty 7 seven 90 ninety 8 eight 100 one hundred 9 nine 300 three hundred 10 ten1,000 one thousand 11 eleven3,000 three thousand 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 888 eight hundred and eighty eight 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty 21 twenty-one číslovky řadovéordinal numbers 1 st the first 30 th the thirtieth 2 nd the second 40 th the fortieth 3 rd the third 50 th the fiftieth 4 th the fourth 60 th the sixtieth 5 th the fifth 70 th the seventieth 6 th the sixth 80 th the eightieth 7 th the seventh 90 th the ninetieth 8 th the eighth 100 th the hundredth 9 th the ninth 101 st the one hundred and first 10 th the tenth 230 th the two hundred and thirtieth 11 th the eleventh1,000 th the thousandth 12 th the twelfth 13 th the thirteenth 15 th the fourteenth 16 th the sixteenth 17 th the seventeenth 18 th the eighteenth 19 th the nineteenth 20 th the twentieth 21 st the twenty-first

8 11.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.d 3.a 4.c Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 11.9 Použité zdroje, citace Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 6. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2005, 2.vydání, ISBN 80-7311-032-6 Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1. vydání, ISBN 80-7200- 041-1 http://i.lidovky.cz/pes/09/043/pnesd/HPE2a94ce_devatero_p.jpg kliparty Bičíková Vladimíra a kol.: Český jazyk pro 6. ročník, Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2005, 2.vydání, ISBN 80-7311-032-6 Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1. vydání, ISBN 80-7200- 041-1 http://i.lidovky.cz/pes/09/043/pnesd/HPE2a94ce_devatero_p.jpg kliparty

10 AutorMgr. Eva Zralá Období02 – 06/2011 Ročník6. a 7. ročník Klíčová slovačíslovky AnotacePrezentace popisující číslovky jako slovní druh, jejich druhy, skloňování a čtení. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 11.10 Anotace


Stáhnout ppt "11.1 Číslovky Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Znáš svoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google