Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. 11. 2004 CPVŠK, České Budějovice Novela Knihovního zákona Co je nového? Iva Prochásková, UK UPa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. 11. 2004 CPVŠK, České Budějovice Novela Knihovního zákona Co je nového? Iva Prochásková, UK UPa."— Transkript prezentace:

1 3. 11. 2004 CPVŠK, České Budějovice Novela Knihovního zákona Co je nového? Iva Prochásková, UK UPa

2 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice2 Rekapitulace iniciativy AKVŠ  Potřeba upravit postavení knihoven v zákoně podle skutečnosti Potřeba upravit postavení knihoven v zákoně podle skutečnosti Potřeba upravit postavení knihoven v zákoně podle skutečnosti  Evidence vysokoškolské knihovny Evidence vysokoškolské knihovny Evidence vysokoškolské knihovny  Spolupráce se zdravotními a muzejními knihovnami  Návrh novelizace § 13 Návrh novelizace § 13 Návrh novelizace § 13  Zdůvodňování

3 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice3 Usnesení celostátní porady vysokoškolských knihoven 22.-23. října 2002 Účastníci souhlasí s návrhem výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol (dále AKVŠ), připravit novelizaci knihovního zákona v §3 a §§ souvisejících tak, aby zákon reflektoval skutečné postavení a funkci vysokoškolské knihovny v systému veřejných knihovnických a informačních služeb. Pověřují VV, aby se vážně zabýval návrhem formulace novely a aby učinil všechny kroky vedoucí k jejímu prosazení.

4 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice4 Evidence vysokoškolských knihoven  Podzim 2002 – problém, jak se zaevidovat  Podzim 2004 –Knihovnu (knihovny) zapsalo do evidence dvacet dva veřejných vysokých škol  jedenáct jako knihovnu základní se specializovaným fondem  jedenáct jako knihovnu specializovanou –Dvě veřejné vysoké školy své knihovny zatím nezapsaly

5 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice5 Novela navrhovaná AKVŠ v § 13 § 13 Specializovaná knihovna (1) Specializovaná knihovna (vysokoškolská, muzejní, lékařská … možno libovolně doplnit ) je knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným na vědu výzkum a vzdělávání. (2) Specializovaná knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména... 3) Specializovaná knihovna může být zřizována jako knihovna s celostátní působností. (4) Specializovaná knihovna s celostátní působností trvale uchovává historický a konzervační fond, vykonává činnosti...

6 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice6 Změny v § 13 promítnuté do dalších paragrafů zákona §3 Systém knihoven  vypouští se celý odst. 2 §12 Základní knihovna  změna v odst. 1, vypouští se text... „  změna v odst. 1, vypouští se text... „nebo se specializovaným knihovním fondem.“

7 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice7 Knihovny současnosti 2004  První den jednání: Knihovní zákon – systém knihoven –Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004- 2010 –Vztah jednotlivých typů knihoven ke KZ –Rozbor zákona z knihovnického hlediska Novela je potřeba!

8 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice8 Náměty na novelu KZ dle zápisu z jednání ÚKR dne 21.9.2004  Užívání rodných čísel  Revize knihovních fondů  Správa a ochrana historických a konzervačních fondů  Termín připojení knihoven k Internetu  Typologie knihoven ?! –Podle zřizovatele –Podle fondu –Podle funkce

9 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice9 Adresář evidovaných knihoven - pokus MK o typologii?  Vysokoškolská knihovna (Z i S) – typ „univerzitní“  Státní technická knihovna (S) - typ „vědecká“  Knihovna Akademie věd ČR (S) - typ „ústavní“  Knihovna Nejvyššího soudu (S) - typ „ostatní“  Parlamentní knihovna (S) - typ „administrativní“  Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana – podle zákona „národní“, v evidenci (S), typ „ostatní"

10 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice10 Typologie podle funkce § 3 Systém knihoven (1) Systém knihoven tvoří Knihovny s funkcí národní (celostátní)Knihovny s funkcí národní (celostátní) Knihovny s funkcí krajskouKnihovny s funkcí krajskou Knihovny s funkcí základníKnihovny s funkcí základní Knihovny s funkcí specializovanouKnihovny s funkcí specializovanou (2) Odstavec je zrušen (3) Odstavec je beze změny

11 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice11

12 3. 11. 2004CPVŠK, České Budějovice12 Pracovní skupina pro novelu KZ  PhDr. Ramajzlová (koordinátor skupiny) –PhDr. Balík –PhDr. Okrouhlíková –PhDr. Vyčichlo  Návrh novelizovaného textu bude předložen na dalším zasedání ÚKR (18. 1. 2005)  Diskusní seminář k návrhu – jaro 2005  V legislativním plánu MK ČR je novela KZ na rok 2006 (Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004- 2010, oddíl 4 A: Formování knihovního systému, bod 2)

13 3. 11. 2004 CPVŠK, České Budějovice 13 Děkuji za pozornost iva.prochaskova@upce.cz


Stáhnout ppt "3. 11. 2004 CPVŠK, České Budějovice Novela Knihovního zákona Co je nového? Iva Prochásková, UK UPa."

Podobné prezentace


Reklamy Google