Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslovky Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslovky Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního."— Transkript prezentace:

1 Číslovky Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Sýkorky V kmeni staré hrušně na naší zahradě je malá dutina, v které mívají hnízdo sýkorky. Některý rok v ní hnízdí modřinky, jindy koňadry. Záleží na tom, které z nich obsadí hnízdo jako první. Druhým párem se už pak vyhnat nenechají. Samička snáší vajíčka dvakrát, takže sýkorky na jaře a v létě postupně vychovají dvojí mláďata. Ta bývají v hnízdě tři nebo čtyři, někdy je jich i pět.

3 !!!!Číslovky jsou slova významu číselného, označují počet, pořadí apod.!!!!

4 Ve slovních spojeních vyhledej číslovky padesát korun padesát korun třetí den třetí den mnoho hmyzu mnoho hmyzu tisíc metrů tisíc metrů druhý muž druhý muž několik jablíček několik jablíček patery šaty patery šaty málo peněz málo peněz šest korun šest korun třikrát denně třikrát denně čtyři měsíce čtyři měsíce druhý díl druhý díl třetí třída třetí třída dvoje kalhoty dvoje kalhoty sedm psů sedm psů

5 Ve slovních spojeních vyhledej číslovky Řešení padesát korun padesát korun třetí den třetí den mnoho hmyzu mnoho hmyzu tisíc metrů tisíc metrů druhý muž druhý muž několik jablíček několik jablíček patery šaty patery šaty málo peněz málo peněz šest korun šest korun třikrát denně třikrát denně čtyři měsíce čtyři měsíce druhý díl druhý díl třetí třída třetí třída dvoje kalhoty dvoje kalhoty sedm psů sedm psů

6 Číslovky se pomíchaly s přídavnými jmény a zájmeny. V samostatné práci vypiš do sloupců číslovky, přídavná jména a zájmena. široký, zadní, několik, sto, tento, první, dva, čistý, školní, devět, dvacet, nula, osmá, dlouhý, málo, troje, moje, dvakrát, ty, hezký, padesát, onen, týž, můj

7 Řešení číslovky přídavná jména zájmena sto, první, dva, několik, devět, dvacet, nula, osmá, málo, troje, dvakrát, padesát, několik široký, zadní, čistý, školní, dlouhý, hezký tento, moje, ty, onen, týž

8 Číslovky se objevují v písních a říkadlech. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos to sněd… Jaké je to hezké, dva kováři v městě… Jedna, dvě, Honza jde… Čtyři koně ve dvoře…

9 Rozlišujeme číslovky určité a neurčité. Číslovky určité: Číslovky určité vyjadřují určitý, přesný počet, určité pořadí. Můžeme je vyjádřit číslicemi. Např.:dva chlapci-2 chlapci pátá třída-5. třída dvakrát počítat-2x nebo 2krát počítat dvakrát počítat-2x nebo 2krát počítat devět sloupů-9 sloupů třetí výhra-3. výhra desátý seskok-10. seskok

10 Rozlišujeme číslovky určité a neurčité. Číslovky neurčité: Číslovky určité nevyjadřují určitý, přesný počet, určité pořadí. Nemůžeme je vyjádřit číslicemi. Např.:několik dívek málo jídla mnoho sešitů několikrát zazvonit několikanásobná vítězka několikátý start

11 Vyhledej číslovky určité a neurčité. Vypište je do dvou sloupců. dva dva šest šest málo málo dvacet dvacet sedmý sedmý paterý paterý stokrát stokrát několik několik dvacátý dvacátý oba oba mnoho mnoho čtyřnásobný čtyřnásobný několikátý několikátý troje troje několikerý několikerý milion milion několikrát několikrát

12 Vyhledej číslovky určité a neurčité. Vypište je do dvou sloupců. Řešení Číslovky určité dva dva šest šest dvacet dvacet sedmý sedmý paterý paterý stokrát stokrát dvacátý dvacátý oba oba čtyřnásobný čtyřnásobný troje troje milion milion Číslovky neurčité málo málo několik několik mnoho mnoho několikátý několikátý několikerý několikerý několikrát několikrát

13 Číslovky určité i neurčité dělíme podle významu na: číslovky základní číslovky řadové číslovky druhové číslovky násobné

14 Číslovky základní odpovídají na otázku kolik. číslovky základní určité jeden pes jeden pes dva sportovci dva sportovci sto korun sto korun tisíc balónků tisíc balónků číslovky základní neurčité několik knih několik knih mnoho dětí mnoho dětí málo času málo času

15 Skloňování číslovek dva, dvě. Pád mužský rod ženský rod střední rod 1. dva žáci dvě žákyně dvě kuřata 2. dvou žáků dvou žákyň dvou kuřat 3. dvěma žákům dvěma žákyním dvěma kuřatům 4. dva žáky dvě žákyně dvě kuřata 5. dva žáci! dvě žákyně! dvě kuřata! 6. dvou žácích dvou žákyních dvou kuřatech 7. dvěma žáky dvěma žákyněmi dvěma kuřaty

16 Stejně jako číslovky dvě, dva se skloňují číslovky oba, obě!

17 Doplň tvary číslovek – samostatná práce. S __ rodiči si dobře rozumím. Brankář měl na __ nohách odřeniny. Dobrý hráč kopané má umět kopat __ nohama. Slyším dobře na __ uši. Ušetřila jsem si __ stě korun. Ve škole se učíme __ jazykům. Dnes jdu od __ hodin do divadla.

18 Doplň tvary číslovek – samostatná práce. Řešení S oběma rodiči si dobře rozumím. Brankář měl na obou nohách odřeniny. Dobrý hráč kopané má umět kopat oběma nohama. Slyším dobře na obě uši. Ušetřila jsem si dvě stě korun. Ve škole se učíme dvěma jazykům. Dnes jdu od dvou hodin do divadla.

19 Skloňování číslovek tři a čtyři. Pád mužský rod ženský rod střední rod 1. tři žáci tři žákyně tři kuřata 2. tří žáků tří žákyň tří kuřat 3. třem žákům třem žákyním třem kuřatům 4. tři žáky tři žákyně tři kuřata 5. tři žáci! tři žákyně! tři kuřata! 6. třech žácích třech žákyních třech kuřatech 7. třemi žáky třemi žákyněmi třemi kuřaty

20 Pamatuj!! 2. pád – bez třech mužů, bez třech žen a bez třech dětí je hovorový!!

21 Číslovky pět až devětadevadesát se skloňují stejně a mají jen dva tvary: 1. a 4. pádpět 2.,3.,6. a 7. pádpěti

22 Doplň text: Mužstvo nastoupilo s (11) hráči. Jen ve (3) lavicích seděly děti. Šla jsem do kina se (4) kamarády. Stalo se to před (3) lety. Slavnost se konala před (2) lety. Ve (2) se to lépe táhne. Zítra máme školu do (12). Kroužek němčiny máme od (3) do (4). Soutěžící byli rozděleni do (5) skupin. Cvičili všichni žáci kromě (6) nemocných. Dědeček šel v (60) do důchodu. Vyprávěl jsem to (4) spolužákům. V peněžence mi zůstalo (99) korun.

23 Doplň text: Řešení Mužstvo nastoupilo s jedenácti hráči. Jen ve třech lavicích seděly děti. Šla jsem do kina se čtyřmi kamarády. Stalo se to před třemi lety. Slavnost se konala před dvěma lety. Ve dvou se to lépe táhne. Zítra máme školu do dvanácti. Kroužek němčiny máme od tří do čtyř. Soutěžící byli rozděleni do pěti skupin. Cvičili všichni žáci kromě šesti nemocných. Dědeček šel v šedesáti do důchodu. Vyprávěl jsem to čtyřem spolužákům. V peněžence mi zůstalo devadesátdevět korun.

24 Doplň, co chybí. S dvěm_ automobil_, v několik_ příběz_ch, s dvěm_ spolužák_, se čtyřm_ žákyněm_, bez tř_ malých želviček, se čtyřm_ třídam_, s oběm_ nápady, vidím méně než dv_ řešení, se čtyřm_ výraz_, o tře_ odpovědích, ob_ kola stála připravena, s několik_ nápad_, pro ob_ dívky, bez dv_ korun, s dvěm_ míč_, těm dvěm_ ženám.

25 Doplň, co chybí. Řešení S dvěma automobily, v několika příbězích, s dvěma spolužáky, se čtyřmi žákyněmi, bez tří malých želviček, se čtyřmi třídami, s oběma nápady, vidím méně než dvě řešení, se čtyřmi výrazy, o třech odpovědích, obě kola stála připravena, s několika nápady, pro obě dívky, bez dvou korun, s dvěma míči, těm dvěma ženám.

26 Číslovky řadové odpovídají na otázku kolikátý. číslovky řadové určité první muž první muž druhé vítězství druhé vítězství desátý sešit desátý sešit třetí dívka třetí dívka číslovky řadové neurčité několikátý test několikátý test

27 Číslovky druhové odpovídají na otázku kolikerý. číslovky druhové určité dvoje sešity dvoje sešity trojí lid trojí lid desaterý svetr desaterý svetr číslovky druhové neurčité několikerý úkol několikerý úkol

28 Číslovky násobné odpovídají na otázku kolikrát, kolikanásobný. číslovky násobné určité dvakrát opakovat dvakrát opakovat desetkrát zvonit desetkrát zvonit trojnásobná vítězka trojnásobná vítězka třikrát skočit třikrát skočit číslovky násobné neurčité několikrát počítat několikrát počítat několikanásobný vítěz několikanásobný vítěz

29 Tvary číslovek převeď do 1. pádu: základnířadovédruhovénásobné čtyřmi několika dvěma trojím pětkrát

30 Tvary číslovek převeď do 1. pádu: Řešení základnířadovédruhovénásobné čtyřmičtyřičtvrtýčtveryčtyřikrát několikaněkolikněkolikátýněkolikerýněkolika-násobný dvěmadvadruhýdvoje dvojnásob ný trojímtřitřetítrojetřikrát pětkrátpětpátýpaterypětkrát

31 Odstraň závorky. O (2) chlapcích, ve (2) hodiny, o (4) dívkách, z (několik) druhů, do (3) minut, o (3) bratrech, s (1) vláčkem, s (2) dívkami, o (obě) dětech, o (3) lodích, pro (oba) chlapce, o (4) malých krokodýlech, do (2) vteřin, s (oba, dva) kamarády, s (mnoho) úspěchy, s (málo) lidmi.

32 Odstraň závorky. Řešení O dvou chlapcích, ve dvě hodiny, o čtyřech dívkách, z několika druhů, do tří minut, o třech bratrech, s jedním vláčkem, s dvěma dívkami, o obou dětech, o třech lodích, pro oba chlapce, o čtyřech malých krokodýlech, do dvou vteřin, s oběma dvěma kamarády, s mnoha úspěchy, s málo lidmi.

33 Zápis do sešitu. číslovky kolik?určité: jeden, dva, sto, tisíc, milion základní neurčité: několik, mnoho, málo kolikátý?určité: první, druhý, stý, tisící, miliontý řadové neurčité:několikátý kolikerý?určité: dvojí, dvoje, trojí, troje, patery druhové neurčité:několikerý kolikrát?kolika-násobný?určité: dvakrát, třikrát, stokrát, dvojnásobný násobné neurčité několikrát, několikanásobný

34 Číslovky 5. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Windows XP Professional Internet Internet obrázky z internetu obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Číslovky Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google