Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.2.40 Vytvořeno: Ověřeno: Třída: 2. OA, 2. VE

2 ČESKÁ PRÓZA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Autor: Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: žádné Klíčová slova: imaginativní próza, Vladislav Vančura, poetismus, Levá fronta, KSČ, heydrichiáda, humanistická čeština, neologismy, jazykové experimentování, Pekař Jan Marhoul, Rozmarné léto, Pole orná a válečná, lyrická próza, Markéta Lazarová, Konec starých časů, Útěk do Budína, Tři řeky, Obrazy z dějin národa českého, Jezero Ukereve, Josefina, Kubula a Kuba Kubikula Anotace: Žák se z prezentace dozví o představiteli české imaginativní prózy Vladislavu Vančurovi , jeho nejvýznamnějších dílech a jeho celkovém přínosu pro českou literaturu. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 ČESKÁ PRÓZA POL. 20. STOL. Vladislav Vančura

4 Vladislav Vančura (1891–1942) *Háj u Opavy český spisovatel, dramatik,
filmový režisér, původním povoláním lékař Pracoval jako lékař ve Zbraslavi

5 Praxi jen několik let, pak jen literatura
1. předseda Devětsilu, přívrženec poetismu, ve třicátých letech byl členem Levé fronty Od roku 1921 byl členem KSČ, v r se dostal s nimi do rozporu, pracoval ale dál v levicovém duchu Za okupace – v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven

6 Jeho poprava – součástí aktu proti inteligenci
Vzpomínková kniha jeho ženy Ludmily Vančurové (také lékařka) Dvacet šest krásných let (1967) Jazyk a styl: výborný vypravěč, obliba renesančních autorů (zejména Rabelaise – poctivá práce se slovem), záliba v jazykovém experimentování, rád osvěžuje jazyk archaismy a neologismy, oblíbil si složitá humanistická souvětí i slova z 19. století

7 Neočekávaná kombinace archaismů a výrazů knižních s jadrnými výrazy a obraty z lidového jazyka, vynikající metaforika Větná stavba – experimentování, archaizace – přejímal složité, šroubovité větné konstrukce humanistické češtiny Okouzlen 14. – 16. stoletím Texty působí nepřirozeně, malá míra sdělnosti (rozdíl od Čapka) – ale poetická kouzelnost textů

8 Vančura se čtenářem komunikuje, oslovuje ho, glosuje příběhy a dovolává se cizího názoru, je zvýrazněna role vypravěče Ve středu pozornosti – postavy, které dokážou vychutnávat život Postavy přímočaré, nekomplikované, chlapsky robustní, není v nich nic problematického – loupežníci, vrazi, milenky i dobráci od kosti, chudí bloudi, podivíni i snílci

9 Dílo a) v 20. letech vliv proletářské literatury;
próza esteticky působivá, formálně neobvyklá, originální Lyrizace epiky – oslabování dějové a časové souvislosti Kontrast reality a fantasknosti Metaforičnost, prolínání několika jazykových vrstev od argotu až po biblické archaismy

10 Román Pekař Jan Marhoul (1924)
Pekař, který pro svou dobrotu zchudne Český donkichot, chudý bloud Umí vše, jen ne obchodovat V jeho dětské bezradnosti mu uniká, kdo mu zaplatil a kdo ne, dává zboží na dluh a dokonce půjčuje peníze Jeho dobroty je logicky zneužíváno, a tak, zcela zadlužen, je vyhnán z vlastního majetku i z města, aby nakonec skončil jako dělník v pekárně, jež mu kdysi patřila.

11 Román – tragická historie obyčejného člověka, dobré, čisté lidství
I když je klamán a okrádán, vnímá tíhu života bezstarostně, jeho lidskost je pro okolí bláznovstvím zničen v nelidském bezcitném světě sobectví; přítomnost vypravěče – obžalovává svět, apeluje na čtenáře (patetické výzvy); jazyk: prolínání stylových rovin – knižní výrazy, archaismy × lidové prvky, hovorová řeč × biblický styl; narušena dějová linie řečnické otázky vypravěče; obraznost, hyperbola

12 Humoristická novela Rozmarné léto (1926)– vliv poetismu
příběh 3 přátel z plovárny v Krokových Varech (majitel Antonín Důra, abbé Roch, důstojník Hugo), obraz poklidného radostného života; klid narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou = konec sterotypnosti; parodie na přízemnost maloměšťáků; jazyk postav spisovné, knižní výrazy ð komický účinek v

13 Na několik pomíjivých okamžiků přítomnost krásné Anny oči místním měšťáčkům a vnáší do jejich stereotypu alespoň zlomek kouzla Po odjezdu komediantů se vše vrací do starých kolejí. Antonín se musí spokojit se svou uštěpačnou Kateřinou a tlacháním s Rochem a Hugem V. parodoval maloměsto s jeho přetvářkou, pasivitou, omezeností Situaci podal s jemným humorem a vznešeným nadhledem Formální jazyková vytříbenost Postavy – spisovné, knižní výrazy – působí komicky, probírají vznešeným, vzdělaným jazykem naprosté životní nicotnosti Filmová adaptace: Jiří Menzel (1967)

14 Téměř celý děj (asi tak 85 %) je napsán formou dialogu.
Avšak autor nebere ohledy na běžné označení přímě řeči. Autorův humor je velmi osobitý, přechází do ironie, chvílemi až do satiry. Jazyk je pestrý, obsahuje archaismy, knižní prostředky -přechodníky - jsou ve většině vět knižní obraty atd., hovorové prostředky.

15 Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce
na zádech a maní dýchl na kuličku teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídaly v sledu míšených karet. Tento způsob léta, děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu. Řka to ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj, a dodal: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.

16 Důležitým stavebním prvkem této humoresky je jazyk
Důležitým stavebním prvkem této humoresky je jazyk. Vančura záměrně používá hyperkorektních výrazů, jeho čeština je krajně spisovná, zároveň ale také archaická Objevuje se zde velké množství přechodníků, někdy i básnických výrazů (nebeská báň, luna atd.), pro nás nepřirozený slovosled atd.

17 Kompozice: chronologická, prostup časový
rozmarná, lehce ironická atmosféra román Pole orná a válečná (1925)– odsouzení nesmyslnosti válečného vraždění; nesouvislý děj – volné řazení scén z fronty i zázemí (inspirace poetismem, lyrickým polytematickým pásmem); postavy příslušníků šlechtické rodiny Danowitzů, idiota Františka Řeky – nádeníka z jejich statku (blázen a vrah) ironický závěr: je se všemi poctami pochován jako neznámý vojín – hrdina

18 b) v 30. letech baladický román Markéta Lazarová (1931)– z doby loupeživého středověku (v minulosti hledá autor to, co nenachází v současnosti); renesanční typy lidí – žijí naplno, bez polovičatosti, milují život, ale neváhají ho obětovat za dobrou věc; drsní, suroví, nezkrotní, milující i nenávidějící; láska krásné a zbožné Markéty k zbojníku Mikulášovi (láska překonává překážky, je smyslem života); básnická próza (lyrická) využití kontrastů (ponížení  × hrdost, bída × naděje) kompoziční prostředky: narušení dějové linie vypravěčem (autorův komentář) – mluví k sobě, k postavám, oslovuje čtenáře (nutí k přemýšlení, odvádí od citové roviny)     

19 ”Nešťastná Markéto, není ta modlitba zoufalá? (k Markétě)
Poznáváte, jak se prosebnice vynáší?” (k čtenáři) zvláštní výstavba vět (humanistická perioda) záměr: oslava krás života, protest proti měšťáctví

20 Markéta, dcera šlechtického lupiče Lazara z Obořiště, zamilovaná do do rváče Mikuláše, z nepřátelské rodiny Kozlíků z tvrze Roháčku. Mikuláš ji unese, ona se stává jeho milenkou, přestože se měla stát jeptiškou. Další milenecká dvojice – zajatý německý hrabě Kristián a Kozlíkova dcera Alexandra. Nakonec všichni přišli o život v boji s hejtmanským vojskem, jen Alexandra a Markéta ne – ta čekala navíc Mikulášova syna

21 povídky Luk královny Dorotky (1932)
romány Útěk do Budína (1932) Konec starých časů (1934) Tři řeky (1936) - návrat k dějovisti, posílení epického prvku  c) za okupace  Obrazy z dějin národa českého (I. 1939, II. 1940, torzo 1948) – historické pásmo, oddělené povídky nebo cykly (novela Kosmas); význam národní minulosti (poučení, posila sebevědomí); monumentální styl, dokonalý jazyk

22 d) dramata např. Jezero Ukereve – z afrického exotického prostředí (proti kolonialismu), veselohra Josefina – námět podobný Shawově Pygmalionu; prostředí konzervatoře jako scénárista a režisér – podíl na vzniku filmů, např. Před maturitou, Marijka nevěrnice aj.  

23 Dětská knížka Kubula a Kuba Kubikula (1931) – o příchodu medvědáře do vesnic Vařechy a Hrnce a Houbyhoubičky, děvčátko Lízinka a strašidlo Barbucha Filmové adaptace: Markéta Lazarová (František Vláčil, 1967) Rozmarné léto (J. Menzel, 1967) Luk královny Dorotky (J. Schmidt, 1970) Konec starých časů (Jiří Menzel, 1989)

24 Vančurův přínos osobitost, originálnost; důraz na svébytnost uměleckého díla (neopakovatelnost); není důležitý námět, ale způsob zpracování (dokonalost formy, stylu) působivý jazyk – různé stylové roviny, obraznost, parodie, ironie, sklon ke knižnosti; složitá souvětí (humanistická perioda) účelnost uměleckého díla, vědomí souvislostí (”Život je výchova a cíl literatury”) boj s měšťáctvím, nemorálností, protest proti válce 3 typy postav: tiší a mírní dobráci, renesanční uživatelé života, nespokojenci a rebelanti  lyrické postupy v próze uplatňovali také Karel Konrad a Karel Schulz 

25 Opakování

26 Imaginativní próza - Vysvětlete název této prózy.
imaginace souvisí s fantazií , využívá postupů avantgardy, zvl. moderní poezie (metoda asociace, lyričnost, obraznost) Kdo patřil k hlavním představitelům této prózy? Vladislav Vančura Karel Konrad Karel Schulz Co víte o Vladislavu Vančurovi? předseda Devětsilu přívrženec poetismu ve třicátých letech byl členem Levé fronty Od roku 1921 byl členem KSČ, v r se dostal s nimi do rozporu, pracoval ale dál v levicovém duchu Za okupace – v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven

27 Jaký je jeho jazyk a styl psaní?
výborný vypravěč, oblíbil si renesanční autory (zejména Rabelaise – poctivá práce se slovem) záliba v jazykovém experimentování, rád osvěžuje jazyk archaismy a neologismy, oblíbil si složitá humanistická souvětí i slova z 19. Století komunikuje se čtenářem, oslovuje ho, glosuje příběhy a dovolává se cizího názoru, je tím zvýrazněna role vypravěče Ve středu jeho pozornosti jsou postavy, které dokážou vychutnávat život Jak se jmenuje román o pekaři, který neumí obchodovat, pro svou dobrotu zchudne? Pekař Jan Marhoul

28 Jak se jmenuje baladický román z doby středověku?
Jak se jmenuje humoristická novela, která je výrazně ovlivněna poetismem? Rozmarné léto Jak se jmenuje román, ve kterém odsuzuje nesmyslnost válečného vraždění? Pole orná a válečná Jak se jmenuje baladický román z doby středověku? Markéta Lazarová Jak se jmenuje historické pásmo, ve kterém vyzdvihuje význam národní minulosti? Obrazy z dějin národa českého

29 Použité zdroje Obrázky:
Vladislav Vančura. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , [cit ]. Dostupné z:

30 KONEC Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"

Podobné prezentace


Reklamy Google