Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.2.40 Vytvořeno:14. 5. 2013 Ověřeno: 16. 5. 2013 Třída:2. OA, 2. VE

2 ČESKÁ PRÓZA Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:2. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova: imaginativní próza, Vladislav Vančura, poetismus, Levá fronta, KSČ, heydrichiáda, humanistická čeština, neologismy, jazykové experimentování, Pekař Jan Marhoul, Rozmarné léto, Pole orná a válečná, lyrická próza, Markéta Lazarová, Konec starých časů, Útěk do Budína, Tři řeky, Obrazy z dějin národa českého, Jezero Ukereve, Josefina, Kubula a Kuba Kubikula Anotace: Žák se z prezentace dozví o představiteli české imaginativní prózy Vladislavu Vančurovi, jeho nejvýznamnějších dílech a jeho celkovém přínosu pro českou literaturu. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 ČESKÁ PRÓZA 1. POL. 20. STOL. Vladislav Vančura

4 Vladislav Vančura (1891–1942)  *Háj u Opavy  český spisovatel, dramatik,  filmový režisér, původním povoláním lékař  Pracoval jako lékař ve Zbraslavi

5  Praxi jen několik let, pak jen literatura  1. předseda Devětsilu,  přívrženec poetismu,  ve třicátých letech byl členem Levé fronty  Od roku 1921 byl členem KSČ, v r. 1929 se dostal s nimi do rozporu, pracoval ale dál v levicovém duchu  Za okupace – v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven

6  Jeho poprava – součástí aktu proti inteligenci  Vzpomínková kniha jeho ženy Ludmily Vančurové (také lékařka) Dvacet šest krásných let (1967)  Jazyk a styl:  výborný vypravěč, obliba renesančních autorů (zejména Rabelaise – poctivá práce se slovem), záliba v jazykovém experimentování, rád osvěžuje jazyk archaismy a neologismy, oblíbil si složitá humanistická souvětí i slova z 19. století

7  Neočekávaná kombinace archaismů a výrazů knižních s jadrnými výrazy a obraty z lidového jazyka, vynikající metaforika  Větná stavba – experimentování, archaizace – přejímal složité, šroubovité větné konstrukce humanistické češtiny  Okouzlen 14. – 16. stoletím  Texty působí nepřirozeně, malá míra sdělnosti (rozdíl od Čapka) – ale poetická kouzelnost textů

8  Vančura se čtenářem komunikuje, oslovuje ho, glosuje příběhy a dovolává se cizího názoru, je zvýrazněna role vypravěče  Ve středu pozornosti – postavy, které dokážou vychutnávat život  Postavy přímočaré, nekomplikované, chlapsky robustní, není v nich nic problematického – loupežníci, vrazi, milenky i dobráci od kosti, chudí bloudi, podivíni i snílci

9 Dílo  a) v 20. letech  vliv proletářské literatury;  próza esteticky působivá, formálně neobvyklá, originální  Lyrizace epiky – oslabování dějové a časové souvislosti  Kontrast reality a fantasknosti  Metaforičnost, prolínání několika jazykových vrstev od argotu až po biblické archaismy

10  Román Pekař Jan Marhoul (1924)  Pekař, který pro svou dobrotu zchudne  Český donkichot, chudý bloud  Umí vše, jen ne obchodovat  V jeho dětské bezradnosti mu uniká, kdo mu zaplatil a kdo ne, dává zboží na dluh a dokonce půjčuje peníze  Jeho dobroty je logicky zneužíváno, a tak, zcela zadlužen, je vyhnán z vlastního majetku i z města, aby nakonec skončil jako dělník v pekárně, jež mu kdysi patřila.

11  Román – tragická historie obyčejného člověka, dobré, čisté lidství  I když je klamán a okrádán, vnímá tíhu života bezstarostně, jeho lidskost je pro okolí bláznovstvím  zničen v nelidském bezcitném světě sobectví;  přítomnost vypravěče – obžalovává svět, apeluje na čtenáře (patetické výzvy);  jazyk: prolínání stylových rovin – knižní výrazy, archaismy × lidové prvky, hovorová řeč × biblický styl; narušena dějová linie  řečnické otázky vypravěče; obraznost, hyperbola

12  Humoristická novela Rozmarné léto (1926)– vliv poetismu  příběh 3 přátel z plovárny v Krokových Varech (majitel Antonín Důra, abbé Roch, důstojník Hugo), obraz poklidného radostného života;  klid narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou = konec sterotypnosti;  parodie na přízemnost maloměšťáků;  jazyk postav  spisovné, knižní výrazy ð komický účinek v

13  Na několik pomíjivých okamžiků přítomnost krásné Anny oči místním měšťáčkům a vnáší do jejich stereotypu alespoň zlomek kouzla  Po odjezdu komediantů se vše vrací do starých kolejí. Antonín se musí spokojit se svou uštěpačnou Kateřinou a tlacháním s Rochem a Hugem  V. parodoval maloměsto s jeho přetvářkou, pasivitou, omezeností  Situaci podal s jemným humorem a vznešeným nadhledem  Formální jazyková vytříbenost  Postavy – spisovné, knižní výrazy – působí komicky, probírají vznešeným, vzdělaným jazykem naprosté životní nicotnosti  Filmová adaptace: Jiří Menzel (1967)

14  Téměř celý děj (asi tak 85 %) je napsán formou dialogu.  Avšak autor nebere ohledy na běžné označení přímě řeči.  Autorův humor je velmi osobitý, přechází do ironie, chvílemi až do satiry.  Jazyk je pestrý, obsahuje archaismy, knižní prostředky - přechodníky - jsou ve většině vět  knižní obraty atd., hovorové prostředky.

15  Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce  na zádech a maní dýchl na kuličku teploměru.  Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídaly v sledu míšených karet.  Tento způsob léta, děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu. Řka to ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz  obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj, a dodal: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.

16  Důležitým stavebním prvkem této humoresky je jazyk. Vančura záměrně používá hyperkorektních výrazů, jeho čeština je krajně spisovná, zároveň ale také archaická  Objevuje se zde velké množství přechodníků, někdy i básnických výrazů (nebeská báň, luna atd.), pro nás nepřirozený slovosled atd.

17  Kompozice: chronologická, prostup časový  rozmarná, lehce ironická atmosféra  román Pole orná a válečná (1925)– odsouzení nesmyslnosti válečného vraždění; nesouvislý děj – volné řazení scén z fronty i zázemí (inspirace poetismem, lyrickým polytematickým pásmem);  postavy příslušníků šlechtické rodiny Danowitzů, idiota Františka Řeky – nádeníka z jejich statku (blázen a vrah)  ironický závěr: je se všemi poctami pochován jako neznámý vojín – hrdina

18  b) v 30. letech  baladický román Markéta Lazarová (1931)–  z doby loupeživého středověku (v minulosti hledá autor to, co nenachází v současnosti);  renesanční typy lidí – žijí naplno, bez polovičatosti, milují život, ale neváhají ho obětovat za dobrou věc; drsní, suroví, nezkrotní, milující i nenávidějící; láska krásné a zbožné Markéty k zbojníku Mikulášovi (láska překonává překážky, je smyslem života);  básnická próza (lyrická)  využití kontrastů (ponížení × hrdost, bída × naděje)  kompoziční prostředky: narušení dějové linie vypravěčem (autorův komentář) – mluví k sobě, k postavám, oslovuje čtenáře (nutí k přemýšlení, odvádí od citové roviny)

19  ”Nešťastná Markéto, není ta modlitba zoufalá? (k Markétě) Poznáváte, jak se prosebnice vynáší?” (k čtenáři)  zvláštní výstavba vět (humanistická perioda)  záměr: oslava krás života, protest proti měšťáctví

20  Markéta, dcera šlechtického lupiče Lazara z Obořiště, zamilovaná do do rváče Mikuláše, z nepřátelské rodiny Kozlíků z tvrze Roháčku.  Mikuláš ji unese, ona se stává jeho milenkou, přestože se měla stát jeptiškou.  Další milenecká dvojice – zajatý německý hrabě Kristián a Kozlíkova dcera Alexandra. Nakonec všichni přišli o život v boji s hejtmanským vojskem, jen Alexandra a Markéta ne – ta čekala navíc Mikulášova syna

21  povídky Luk královny Dorotky (1932)  romány Útěk do Budína (1932)  Konec starých časů (1934)  Tři řeky (1936) - návrat k dějovisti, posílení epického prvku  c) za okupace  Obrazy z dějin národa českého (I. 1939, II. 1940, torzo 1948) – historické pásmo, oddělené povídky nebo cykly (novela Kosmas); význam národní minulosti (poučení, posila sebevědomí); monumentální styl, dokonalý jazyk

22  d) dramata  např. Jezero Ukereve – z afrického exotického prostředí (proti kolonialismu),  veselohra Josefina – námět podobný Shawově Pygmalionu; prostředí konzervatoře  jako scénárista a režisér – podíl na vzniku filmů, např. Před maturitou, Marijka nevěrnice aj.

23  Dětská knížka Kubula a Kuba Kubikula (1931) – o příchodu medvědáře do vesnic Vařechy a Hrnce a Houbyhoubičky, děvčátko Lízinka a strašidlo Barbucha  Filmové adaptace:  Markéta Lazarová (František Vláčil, 1967)  Rozmarné léto (J. Menzel, 1967)  Luk královny Dorotky (J. Schmidt, 1970)  Konec starých časů (Jiří Menzel, 1989)

24 Vančurův přínos  osobitost, originálnost; důraz na svébytnost uměleckého díla (neopakovatelnost);  není důležitý námět, ale způsob zpracování (dokonalost formy, stylu)  působivý jazyk – různé stylové roviny, obraznost, parodie, ironie, sklon ke knižnosti;  složitá souvětí (humanistická perioda)  účelnost uměleckého díla, vědomí souvislostí (”Život je výchova a cíl literatury”)  boj s měšťáctvím, nemorálností, protest proti válce  3 typy postav: tiší a mírní dobráci, renesanční uživatelé života, nespokojenci a rebelanti  lyrické postupy v próze uplatňovali také Karel Konrad a Karel Schulz

25 Opakování

26  Imaginativní próza - Vysvětlete název této prózy.  imaginace souvisí s fantazií, využívá postupů avantgardy, zvl. moderní poezie (metoda asociace, lyričnost, obraznost)  Kdo patřil k hlavním představitelům této prózy?  Vladislav Vančura  Karel Konrad  Karel Schulz  Co víte o Vladislavu Vančurovi?  předseda Devětsilu  přívrženec poetismu  ve třicátých letech byl členem Levé fronty  Od roku 1921 byl členem KSČ, v r. 1929 se dostal s nimi do rozporu, pracoval ale dál v levicovém duchu  Za okupace – v ilegálním odboji, v době heydrichiády zatčen a popraven

27  Jaký je jeho jazyk a styl psaní?  výborný vypravěč, oblíbil si renesanční autory (zejména Rabelaise – poctivá práce se slovem)  záliba v jazykovém experimentování, rád osvěžuje jazyk archaismy a neologismy, oblíbil si složitá humanistická souvětí i slova z 19. Století  komunikuje se čtenářem, oslovuje ho, glosuje příběhy a dovolává se cizího názoru, je tím zvýrazněna role vypravěče  Ve středu jeho pozornosti jsou postavy, které dokážou vychutnávat život  Jak se jmenuje román o pekaři, který neumí obchodovat, pro svou dobrotu zchudne?  Pekař Jan Marhoul

28  Jak se jmenuje humoristická novela, která je výrazně ovlivněna poetismem?  Rozmarné léto  Jak se jmenuje román, ve kterém odsuzuje nesmyslnost válečného vraždění?  Pole orná a válečná  Jak se jmenuje baladický román z doby středověku?  Markéta Lazarová  Jak se jmenuje historické pásmo, ve kterém vyzdvihuje význam národní minulosti?  Obrazy z dějin národa českého

29 Použité zdroje  Obrázky:  Vladislav Vančura. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 21.5.2013 [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Vančura http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Vančura

30 KONEC Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google