Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je."— Transkript prezentace:

1 Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze www.zlinskedumy.cz

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3 AutorMgr. Iva Vlčková Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/17 Název DUMPolitické ideologie–liberalismus, konzervatismus Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětObčanská nauka Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 17–18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce. Náplň: seznamení se základní problematikou týkající se některých politických ideologií, s ideologií liberalismu a konzervatismu a jejich významem pro společnost. Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Politická ideologie, politická doktrína, liberalismus, klasický liberalismus, sociální liberalismus, konzervatismus, ekonomika, vláda, společnost Datum20. 9. 2013

3 Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus Náplň učiva Politická ideologie – vymezení pojmu Politické doktríny Liberalismus – vznik a vývoj Hlavní myšlenky liberalismu Konzervatismus – vznik a vývoj Hlavní myšlenky liberalismu

4 Politické ideologie Ideologie je soustava idejí, názorů a různých teorií, které se vyjadřují ke společenskému zřízení a ke společnosti jako takové. Ideologie se vždy odráží na způsobu vlády a politickém režimu ve státě.

5 Ideologie a doktrína Doktrína je soubor názorů a zásad na konkrétní otázky související s fungováním státu. Které doktríny z historie můžete jmenovat? Brežněvova doktrína Bushova doktrína

6 Brežněvova doktrína Opravňovala SSSR k zákroku v jakékoli zemi východního bloku, pokud zde hrozilo nebezpečí uvolnění, popř. pádu komunistického režimu. (ČSSR – 1968, Maďarsko 1956). Obr. 1

7 Bushova doktrína Opravňovala USA k zahájení války v Afghánistánu jako války proti terorismu. Tato doktrína byla reakcí na události ze dne 11. září 2001 – útok na World Trade Center v New Yorku. Obr. 2

8 Liberalismus Libertas – z lat. svoboda Vznik a rozvoj v Anglii od 17. stol. svoboda jednotlivce otevřená společnost svobodných individuí všichni mají právo na svobodu, život a majetek rovnost šancí pro rozvoj každého jedince nedělá rozdíl mezi pohlavími, rasami a náboženstvími respektování rozdílných vloh, schopností a úrovně respekt k nestejným sociálním podmínkám John Locke – představitel Obr. 3

9 Liberalismus a ekonomika za zakladatele liberálních ekonomických teorií je považován Adam Smith (1723 – 1790) dílo „ Bohatství národů“ – základy svobodného trhu svoboda každého člověka konkurence a dělba práce jsou základem bohatství minimální zásahy státu do ekonomiky jedinci usilují o svůj vlastní užitek a firmy o maximální zisk – podpora obecného blaha jako první použil pojem „neviditelná ruka trhu“

10 Ekonomická doktrína liberalismu raná fáze liberalismu – ekonomická doktrína laissez – faire omezení pravomocí vlády vláda je omezována ústavou a Listinou základních práv a svobod vláda nezasahuje do ekonomického systému stát plní pouze základní funkce ochrany svobody a majetku, zachování vnitřního řádu volný trh, svoboda podnikání, soukromé vlastnictví snižování daní regulace monopolního postavení odstraňování překážek mezinárodního obchodu

11 Ekonomické myšlenky Klasický liberalismus minimální zásahy státu do ekonomiky (neviditelná ruka trhu) člověk se koncentruje na získávání materiálních statků snaha o maximalizaci svého vlastního prospěchu Moderní (sociální) liberalismus posílení úlohy státu stát více pečuje o své občany a zavádí sociální opatření stát zaručuje sociální jistoty stát provádí v ekonomice regulační opatření

12 Konzervatismus Z lat. Conservare – uchovávat Vznik v 18. stol. Reakce na VFBR a osvícenství Snaha o zachování tradičních hodnot Popírání významu revolucí a překotného vývoje Základní sociální institucí je rodina jako ochránkyně klasických hodnot Důležitost stability a pocitu sounáležitosti Zdůraznění úlohy státu – udržení veřejného pořádku, určování a kontrola dodržování pravidel Soukromé vlastnictví je zdrojem bezpečí a je nedotknutelné Zakladatel Edmund Burke ( 1729-1797) Obr. 4

13 Další myšlenky konzervatismu církev je tmelem společnosti a nositelkou lidských hodnot národ má společný jazyk, kulturu a tradice upřednostňování národního státu – cizinci mohou být hrozbou sociální soudržnosti demokracie může být ohrožením politické stability důvěra ve vládu elit pozitivní role intelektuálů ve společnosti

14 Konzervatismus ve 20. století Konzervatismus se podle názorů na ekonomiku rozděluje na dva proudy. Tradiční konzervatismus vychází z myšlenek Johna M. Keysense zdůrazňuje sociální jistoty a snižování nezaměstnanosti zachování sociálního řádu a přiměřené hierarchie (CDU, Russel Kirk – USA…) Libertariánský konzervatismus výrazná orientace na tržní ekonomiku a svobodný trh respekt k demokracii a soukromému vlastnictví stabilní politický systém a právní řád (thatcherismus a reaganomika)

15 Kontrolní otázky: Charakterizujte pojem politická ideologie Vysvětlete pojem politická doktrína Vznik a hlavní myšlenky liberalismu Jmenujte a charakterizujte dva hlavní názorové proudy uvnitř liberalismu Popište vznik a hlavní myšlenky konzervatismu Jmenujte a charakterizujte dva hlavní názorové proudy uvnitř konzervatismu

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Knudsen, Robert L., [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brezhnev_1973.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brezhnev_1973.jpg Obr. 2: White hous photo by Eric Draperi, [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:George-W-Bush.jpeg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:George-W-Bush.jpeg Obr. 3: Sir Godfrey Kneller, [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Locke.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Locke.jpg Obr. 4: National Portrait Gallery, [vid. 20.09. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EdmundBurke1771.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EdmundBurke1771.jpg

17 Seznam použité literatury: [1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc 2005. ISBN 80–7182–162-4 [2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Computer Media, Kralice na Hané 2012. ISBN 978-80-7402-121-3


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je."

Podobné prezentace


Reklamy Google