Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Vývoj v českých zemích od revoluce 1848/1849 do první světové války Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.114 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Vývoj v českých zemích od revoluce 1848/1849 do první světové války.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk a Vladimír NÁLEVKA. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce [redakce], ISBN

5 Zdroje – literatura ČAPEK, Vratislav, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Světové dějiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 255 s ISBN Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s ISBN

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 2 [online]. [cit ]. Dostupné z: 1927)_-_Emperor_Franz_Josef_I_-_ca_1885.jpg Obrázek č. 3 [online]. [cit ]. Dostupné z: Rieger.jpg

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4
[online]. [cit ]. Dostupné z: _Miroslav_Tyr%C5%A1.jpg Obrázek č. 5 [online]. [cit ]. Dostupné z: _Karel_Sladkovsk%C3%BD.jpg Obrázek č. 6 z:

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7
[online]. [cit ]. Dostupné z: _Julius_Gr%C3%A9gr.jpg Obrázek č. 8 z: Obrázek č. 9 z: Narodni_divadlo_Praha_1881.jpg

9 Zdroje – obrázky Obrázek č. 10
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 11 z: Obrázek č. 12 [online]. [cit ]. Dostupné z: ThomasMasaryk36618r.jpg

10 Zdroje – obrázky Obrázek č. 13
[online]. [cit ]. Dostupné z: ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg Obrázek č. 14 z: Obrázek č. 15 z:

11 Vývoj v českých zemích od revoluce 1848/1849 do první světové války

12 Bachův absolutismus 1851 – 1859. Byl ministrem vnitra.
Nový režim byl ustanoven Silvestrovskými patenty, které zrušily dosavadní ústavu. Znamenal pokus o obnovení absolutismu a omezování občanských svobod. Došlo k potlačení českého kulturního života, policejní dozor, cenzura atd. Bachův systém byl ovšem velmi liberální co se týče obchodu a průmyslu. Vznikly živnostenské komory, živnostenský řád atd.

13 Bachův absolutismus Roku 1855 byl uzavřen konkordát s Vatikánem – poskytoval církvi v monarchii značná privilegia a zbavil ji státního dohledu. Po prohrané válce s Itálií roku 1859 v bitvách u Magenty a Solferina byl Bach odvolán. Obr. 1 – Alexander von Bach

14 1860 – 1866 1860 – vydal František Josef I. Říjnový diplom – panovník se vzdal absolutistické moci. 1861 – Únorová ústava – zákonodárnou moc má říšská rada, která je složena z panské a poslanecké sněmovny, k přijetí zákona je nutný souhlas obou komor a panovníka. Voliči byli rozdělení dle majetku do třech kurií – velkostatkářská, městská a venkovská. 1861 – vyšlo první číslo Národních listů – F.L.Rieger zde zveřejnil český politický program obsahující požadavek národní rovnoprávnosti, občanských práv a rozsáhlé samosprávy.

15 1860 – 1866 Obr. 2 – František Josef I. Obr. 3 – František Ladislav Rieger

16 1860 – 1866 1862 – založen Sokol – tělovýchovná organizace – Miroslav Tyrš. 1864 – založeno Prozatímní divadlo – denně odpolední české představení. 1863 – došlo k rozdělení politické scény na mladočechy (radikální demokraté, Sladkovský, bratři Grégrové) a staročechy (liberální konzervativci, Palacký, Rieger). 1864 – začátek pasivní rezistence vůči centrálnímu říšskému zákonodárnému sněmu (skončila 1879). 1865 – Palackého idea státu rakouského – Rakousko jako federace z autonomních celků.

17 1860 – 1866 Obr. 4 – Tyrš Obr. 5 – Sladkovský Obr. 6 – Palacký

18 1860 – 1866 Obr. 7 – Julius Grégr Obr. 8 – Eduard Grégr

19 1860 – 1866 1866 – bitva u Custozzy – Rakousko porazilo Itálii.
1866 – bitva u Hradce Králové (U Sadové) – Prusko porazilo Rakousko.

20 1867 – vznik Rakouska-Uherska
Rakousko-Uherské vyrovnání – znamenalo rozdělení monarchie na Předlitavsko – Rakousko, Čechy a Zalitavsko – Uhry. Vznikl tak dualistický stát Rakousko-Uhersko. Společný pro obě části byl panovník, ministerstvo války, financí, zahraničních věcí. Dualismus znamenal existenci dvou státních útvarů s různou ústavní praxí a politickým zřízením. V Předlitavsku vyjadřovala Prosincová ústava liberální uspořádání, naproti tomu poměry v Uhrách se vyznačovaly centralizací.

21 1867 – vznik Rakouska-Uherska
Hospodářství vzkvétalo v Rakousku, Uhry byly zaostalé. 1867 – Prosincová ústava – zavedena 8letá povinná školní docházka, zákonodárným orgánem byla říšská rada, panovník měl hodně pravomocí, zřízen říšský soud (řešil stížnosti na porušování občanských práv), zaručena občanská práva (rovnost před zákonem, svoboda shromažďování, slova, vyznání, nedotknutelnost majetku, atd.

22 1868 – 1914 V květnu 1868 položeny základní kameny Národního divadla.
1871 – Fundamentální články – 18 bodů, snaha o Česko-Rakouské vyrovnání. Podobné jako Rakousko-Uherské, byli ochotni mít společnou zahraniční politiku, panovníka atd. Dále ovšem požadovali národnostní, jazykové atd. zrovnoprávnění.Císař tento návrh zamítl. 1873 – ke 3 volební kuriím se přidala čtvrtá – obchodní a živnostenská. 1874 – vznikla Národní strana svobodomyslná (mladočeši), vrací se na zasedání sněmu.

23 Obr. 9 - Národní divadlo z roku 1881

24 1868 – 1914 1878 – vznikla Československá sociálně demokratická strana dělnická. 1878 – vojensky obsazena Bosna a Hercegovina. 1879 – návrat staročechů na sněm, konec pasivní rezistence. 1880 – Stremayrova jazyková nařízení – uznání rovnoprávnosti češtiny s němčinou ve vnějším úřadování (podávání žádostí a obdržení odpovědí v češtině. 1881 – dokončena stavba Národního divadla, po požáru znovu otevřeno 1883. 1882 – vznikla Karlo (česká) – Ferdinandova (německá) univerzita (2 univerzity).

25 1868 – 1914 1889 – založena Česká strana agrární – předsedou Antonín Švehla. 1890 – Punktace – snaha o Česko-Německé vyrovnání, bodů, byly spíše německým vítězstvím, po jejich uskutečnění měly být Čechy rozděleny na území výlučně německé, dvojjazyčné. Mladočeši se postavili proti. 1896 – Badeniho volební reforma, přibyla pátá kurie všeobecná. 1897 – Badeniho jazyková nařízení – zavedena čeština i pro vnitřní úřadování (jednání mezi úředníky a úřady se muselo vést v jazyce podání).

26 1868 – 1914 Obr. 10 – Antonín Švehla Obr. 11 – Jiří Stanislav
Guth-Jarkovský

27 1897 – založena Česká strana národně sociální (později Beneš). – založen J.Guthem-Jarkovským český výbor pro hry olympijské (Paříž 1900). 1900 – vznikla Masarykova Česká strana lidová (realistická), od roku 1908 měla název Česká strana pokroková. 1907 – uzákoněno všeobecné rovné volební právo pro muže starší 24 let. 1908 – monarchie anektovala (jednostranně připojila, bez souhlasu obyvatelstva) Bosnu a Hercegovinu. – atentát na Františka Ferdinanda d´Este.

28 Obr. 12 – T. G. M Obr. 13 – Edvard Beneš

29 František Ferdinand d´Este
Obr Obr. 15

30 Kvíz 1. Bachův absolutismus byl v letech a) 1849 – 1859 b) 1851 – 1859
2. Bachův absolutismus začal a) porážkou Rakouska u Magenty a Solferina b) Silvestrovskými patenty c) abdikací Ferdinanda I.

31 Kvíz 3. Bachův absolutismus skončil
a) porážkou Rakouska u Magenty a Solferina b) Silvestrovskými patenty c) abdikací Ferdinanda I. 4. Bachův absolutismus je charakteristický a) omezením svobod, cenzurou, živnostenskou liberálností b) omezením svobod, cenzurou, omezením živnostníků c) omezením svobod, cenzurou, zákazem živnostníků

32 Kvíz 5. Říjnový diplom Františka Josefa I. z roku 1860
a) zrušil absolutismus b) zesílil absolutismus c) zavedl absolutismus 6. Roku 1861 češi zveřejnili svůj politický program a) v Palackého idei státu rakouského b) v Národních listech c) prostřednictvím letáků

33 Kvíz 7. Roku 1863 na české politické scéně došlo
a) ke vzniku Národní strany svobodomyslné b) ke vzniku Československé sociálně demokratické strany dělnické c) k rozdělení politické reprezentace na staročechy a mladočechy 8. Rakousko-Uhersko vzniklo roku a) 1866 b) 1867 c) 1868

34 Kvíz 9. Rakousko-uherské vyrovnání znamenalo
a) rozdělení monarchie na Předlitavsko a Zalitavsko b) rozdělení monarchie na Předlitavsko, Zalitavsko, Čechy c) utužení jednotného státu 10. Občanské svobody, parlamentarismus zavedla a) Únorová ústava b) Prosincová ústava c) Pillersdorfova ústava

35 Kvíz 11. Základní kameny Národního divadla byly položeny roku a) 1867
c) 1869 12. Fundamentální články z roku 1871 byly snahou a) o Česko-maďarské vyrovnání b) o Česko-německé vyrovnání c) o Česko-rakouské vyrovnání

36 Kvíz 13. K vojenskému obsazení Bosny a Hercegoviny RU došlo a) 1877
14. Založení Karlo-Ferdinandovy univerzity roku znamenalo a) přejmenování Karlovy univerzity b) vznik nové univerzity c) rozdělení stávající univerzity na 2, českou a německou

37 Kvíz 15. Punktace z roku 1890 byly snahou
a) o Česko-maďarské vyrovnání b) o Česko-německé vyrovnání c) o Česko-rakouské vyrovnání 16. T. G. M. založil a) roku 1901 Českou stranu lidovou b) roku 1900 Českou stranu lidovou c) roku 1899 Českou stranu lidovou

38 Kvíz 17. Anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem
a) roku 1908 znamenala násilné připojení b) roku 1908 uznamenala dobrovolné připojení c) roku 1908 znamenala ukončení vojenského obsazení 18. Atentát na Františka Ferdinanda d´Este byl a) b) c)

39 Kvíz 19. Národní divadlo bylo otevřeno roku a) 1868 b) 1881 c) 1883


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google