Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _09 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _09 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _09 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Nástup Lucemburků na český trůn Anotace: Žáci poznají naše země za vlády Jana Lucemburského a spoluvladařství Karla IV. Materiál byl vytvořen (datum, období): 4. 2. 2012 Ověření ve výuce: 9. 2. 2012, 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

2

3 Boj o český trůn Proč se po vymření Přemyslovců rozpoutal boj o dědictví českého trůnu? České země měly výhodnou polohu v srdci Evropy, byly zdrojem stálých příjmů zejména z horních měst. V roce 1306 vymřeli Přemyslovci po meči. Po Václavu III. Zde zůstaly pouze dvě dospělé sestry jako dědičky trůnu – Anna, provdaná za Jindřicha Korutanského, a dosud svobodná Eliška. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

4 Rudolf Habsburský, syn římského krále Albrechta Habsburského Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny Jan Lucemburský, syn nového římského krále Jindřicha VII. Lucemburského zájemci VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

5 České šlechtě umožňovala Zlatá bula sicilská právo na volbu českého panovníka. -> část šlechty zvolila Jindřicha Korutanského Přesto římský král Albrecht Habsburský považoval České království za odumřelé léno a vnutil české šlechtě svého syna Rudolfa Habsburského. Ten vtrhl do země a díky úplatkům získal část šlechty. Jakmile se Rudolf přiblížil k Praze, Jindřich Korutanský uprchl ze země. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

6 Pro úsporná opatření, která zavedl po svém nástupu, se Rudolfovi začalo přezdívat král Kaše. Podle Dalimilovy kroniky Rudolf žil z mnišské stravy, kuchař mu vařil kaši. Po svém nástupu na trůn se oženil s Eliškou Rejčkou, vdovou po Václavu II. V létě 1307 se Rudolf vypravil proti jednomu z rebelujících šlechticů do západních Čech. Když oblehl Horažďovice, zemřel zde zřejmě na úplavici. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

7 Jindřich Korutanský se mohl vrátit do Čech. Větší část šlechty opět uznala jeho následnická práva manžela Anny Přemyslovny (dcery Václava II. a sestry Václava III.) a zvolila si ho podruhé králem. Nedokázal však zastavit hospodářský a finanční úpadek, vzmáhající se chaos, ani prohlubující se zadluženost královské pokladny. -> ztratil podporu a byl opět vyhnán. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

8 Za podpory cisterciáckých opatů byl novým králem vybrán čtrnáctiletý Jan Lucemburský, syn římského krále Jindřicha VII. Lucemburského. Podmínkou byl sňatek v roce 1310 s druhou nejstarší sestrou zavražděného Václava III. osmnáctiletou Eliškou Přemyslovnou. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

9 Jan byl v roce 1310 zvolen českým králem na základě přijetí ústupků, které omezovaly jeho moc. -> nesměl po šlechtě vyžadovat daně z půdy, nemusela s ním táhnout do ciziny, do úřadů nesměl dosazovat cizince. Díky tomu se v Čechách zdržoval jen málo -> moc nad královstvím přenechal šlechtě a do Čech zajížděl jen pro peníze na svá zahraniční dobrodružství. Král cizinec VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

10 V letech 1310 -19 bojoval Jan Lucemburský s českou šlechtou o větší moc ve státě. Šlechta se rozdělila na dvě skupiny. 1. skupina – v čele Jindřich z Lipé, jehož cílem bylo vládnout králi i království, ale vydával se za králova příznivce, byl milencem Elišky Rejčky. 2. skupina – v čele Vilém Zajíc z Valdeku, který byl důvěrníkem královny Elišky Přemyslovny VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

11 Vztah Jana a Elišky Přemyslovny nebyl šťastný. Jejich povahy byly příliš rozdílné a také na politiku měli každý jiný názor. Eliška měla představu, že Jan obnoví velikost českého státu z doby jejího otce. Jan zase Elišku podezříval, že usiluje o vládu pro jejich prvorozeného syna Václava - > Vtrhl na hrad Loket, kam se Eliška uchýlila, a odvezl odtud tři starší děti. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

12 Potomci Jana a Elišky: Markéta (1313-1341) Jitka/ Bona (1315-1349) Václav/ Karel IV. (1316-1378) Václav/ Karel IV. (1316-1378) Přemysl Otakar (1318-1322) Jan Jindřich (1322-1375) Anna (1323-1338) Eliška (1323–1330) Eliška (1323–1330) VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

13 Nejstaršího syna Václava držel jako zajatce na Křivoklátě. V roce 1323 ho na popud nové fr. královny Marie Lucemburské (sestra Jana) nechal odvézt ke dvoru fr. krále Karla IV. Sličného, kde byl vychováván pod jménem Karel (přijal ho při biřmování od svého strýce – fr. krále). VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn Mapa dnešní Francie

14 Ve Francii Jan domluvil i sňatek s neteří fr. krále s Blankou z Valois. Karel zde byl vychováván a vzděláván pozdějším papežem Klimentem VI. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

15 Situace v Čechách se nezlepšuje, v roce 1333 sem na popud české šlechty přijel syn Václav – Karel. První cesta Karla vedla k matčinu hrobu. Jan s tím musel souhlasit, protože v Lucembursku i v Itálii bylo třeba vyřešit řadu problémů. Karlovi udělil titul markraběte moravského. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

16 Karel se snaží vykoupit zastavený královský majetek, což šlechtu popuzuje a komplikuje vztah otce a syna. Roku 1338 král Jan povolil zřízení Staroměstské radnice – první v Čechách. Roku 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, současně s tím bylo v Litomyšli zřízeno nové biskupství – zemi již fakticky spravoval Karel. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn Staroměstská radnice

17 Úspěchy zahraniční politiky V zahraniční politice byl Jan mnohem úspěšnější než na domácí scéně. Byl aktivním účastníkem politiky Svaté říše římské, jako jeden z kurfiřtů. Velmi se prosazoval v Itálii a roku 1335 vedl narovnání s Polskem. Rovněž mnoha úmluvami posílil spojení Lucemburků s francouzskými Kapetovci. K Českému království připojil Chebsko, Budyšínsko a Zhořelecko. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

18 V posledních letech svého života Jan oslepl – historici se domnívají, že šlo o zelený zákal. Přišel nejprve o jedno oko, fr. Lékaře nechal ze vzteku zašít do pytle a utopit ve Vratislavi v Odře. Po neúspěšné operaci druhého oka v roce 1339 oslepl docela. Oční choroba se u Lucemburků dědila.. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

19 Slepota pomohla usmířit otce a syna. V roce 1340 dosáhl zvolení Karla jako českého krále českým sněmem a před svou smrtí 1346 ještě stihl zajistit Karlovi titul římského císaře. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

20 1346 Lucemburkové obdrželi zprávu od fr. krále Filipa VI., že se vylodili Angličané. Začala 100 letá válka. Král Jan i kralevic Karel s celou svou hotovostí šli Francii na pomoc. Osudnou se jim stala bitva u Kresčaku roku 1346. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

21 Slepý Jan jel na bojiště, i když si musel být, díky svému postižení, vědom své smrti. Pozdější kronikáři a historici se shodují v tom, že schválně ukončil svůj život, když se mu naskytla jedinečná příležitost zemřít jako rytíř-hrdina. Vjel do prohrávající válečné vřavy, když před tím požádal dva rytíře, aby se k němu přivázali a vedli ho na dosah nepřátelských zbraní. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

22 Nástup Lucemburků na český trůn zápis 1306 – vymření Přemyslovců -> boj o český trůn (Jindřich Korutanský, Rudolf Habsburský) 1310 – českým králem Jan Lucemburský (manželka Eliška Přemyslovna) Souboj s českou šlechtou -> zastavil královský majetek a šlechta posílila svou moc Často pobýval v zahraničí -> úspěšný diplomat a poslední rytíř V Čechách od roku 1333 jeho syn Karel jako moravský markrabě -> 1344 – pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, založeno biskupství v Litomyšli, postavena Staroměstská radnice pokr. VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

23 Nástup Lucemburků na český trůn zápis pokr. 1346 – zajistil synovi titul římského krále - padl v bitvě u Kresčaku na straně Francouzů během stoleté války VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn

24 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Meč http://www.clker.com/clipart-15128.htmlhttp://www.clker.com/clipart-15128.html Princ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princ&ex=1#ai:MC900411646|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=princ&ex=1#ai:MC900411646| Svatba http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900347161|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900347161|mt:1| Koruna http://www.clker.com/clipart-15746.htmlhttp://www.clker.com/clipart-15746.html Svatba 2 http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900379085|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900379085|mt:1| Mince http://www.clker.com/clipart-10240.htmlhttp://www.clker.com/clipart-10240.html Zkřížené meče http://www.clker.com/clipart-15986.htmlhttp://www.clker.com/clipart-15986.html Hrad http://www.clker.com/clipart-15986.htmlhttp://www.clker.com/clipart-15986.html Mapa Francie http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Francie&ex=1#ai:MC900405770|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Francie&ex=1#ai:MC900405770|mt:1| Prstýnky http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prst%C3%BDnky&ex=1#ai:MC900382567|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=prst%C3%BDnky&ex=1#ai:MC900382567| Staroměstská radnice – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Oko http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=oko&ex=1#ai:MP900448626|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=oko&ex=1#ai:MP900448626| Slepec http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=oko&ex=1#ai:MM900336894|mt:3|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=oko&ex=1#ai:MM900336894|mt:3| Rytíř http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ryt%C3%AD%C5%99&ex=1#ai:MC900415998|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ryt%C3%AD%C5%99&ex=1#ai:MC900415998| VY_32_INOVACE_09_Nástup Lucemburků na český trůn


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _09 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google