Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn Druh učebního materiálu Prezentace Autor Mgr. Jarmila Zrnová

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Literární výchova Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Základy kultury a vzdělanosti Název vzdělávacího materiálu Česká literatura vrcholného středověku Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku čtyřletých oborů. Je součástí sady „Základy kultury a vzdělanosti“. Jejím cílem je přehlednou a stručnou formou zmapovat vývoj české literatury za vlády Přemyslovců. Seznamuje nejen s literárními památkami, ale všímá si i historického rámce a památek materiální kultury, obsahuje hypertextové odkazy. Výuka bude doplněna četbou a analýzou literárních textů. Zhotoveno, (datum/období)duben 2013 Ověřeno9. ledna 2014 14. ledna 2014

3 Česká literatura vrcholného středověku

4 THistorický rámec ve 12. a 13. století se český stát rozvíjel za stálého vyrovnávání se s německou říší velký rozmach nastal za vlády Přemysla Otakara II. mocenská expanze Přemyslovců pokračovala za vlády Václava II., který získal polskou korunu a pro syna Václava III. i korunu uherskou vraždou Václava III. (1306) historie přemyslovské dynastie skončila Přemysl Otakar jako moravský markrabě Public domain. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PO2jakomormarkrabe.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PO2jakomormarkrabe.jpg

5 Architektura Rotunda sv. Jiří na Řípu Bazilika sv. Jiří Pražský hrad Strahovský klášter, kostel sv. Rocha Juditin most obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4

6 Čeština jako literární jazyk s češtinou se setkáváme v latinských písemných památkách – objevují se bohemika (česká slova) a glosy (vpisky mezi řádky) první česká věta je dochována v zakládací listině litoměřické kapituly (počátek 13. století): „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.“ Zakládací listina, vznik 1057 Státní oblastní archív v Litoměřicích Public domain. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zakl%C3%A1dac%C3%AD_listina_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A9_kapituly.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zakl%C3%A1dac%C3%AD_listina_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A9_kapituly.gif

7 Svatý Václave, vévodo české země z konce 12. století je dochována píseň Svatý Václave, vévodo české země duchovní píseň, v níž je Václav oslovován jako patron země píseň se obrací k Václavovi s prosbou o pomoc, smilování a ochranu před vším zlým zpívala se při slavnostních příležitostech, např. při korunovaci českých králů, a stala se posvátným národním textem http://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I Svatý Václave! Svatý Václave, vévodo České země, kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha! Kyrieleison! Nebeskéť jest dvorstvo krásné, blazě tomu, ktož tam pójde: v život věčný, oheň jasný svatého Ducha! Kyrieleison! Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave! Kyrieleison!

8 Rozmach české literatury ve 2. polovině 13. století se česky psaná literatura rozrůstá a současně se zvyšuje její umělecká hodnota z duchovní lyriky je nejvýznamnější Kunhutina modlitba (abatyše Kunhuta byla dcerou Přemysla Otakara II.) kněží postupně začínají ztrácet výsadní postavení v kulturním životě, do popředí se dostávají zájmy šlechty Dedikační listina z pasionálu s vyobrazením abatyše Kunhuty Public domain. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KunhutazPasionalu.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KunhutazPasionalu.jpg

9 Duchovní epika k duchovní epice náleží především legendy na rozdíl od starších legend, oslavujících osobnosti spojené s Čechami (sv. Václav, sv. Ludmila), líčí osudy biblických postav a cizích světců nejznámějším textem je apokryfní vyprávění o Jidášovi apokryf = text, který nepatří do biblického kánonu, ale svou povahou náboženského spisu se takovému textu blíží Simó Gómez, Jidáš Public domain. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%B3mez,_Judes.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%B3mez,_Judes.JPG

10 Česká veršovaná epika Alexandreida stěžejní dílo staročeské světské epiky, vznikla kolem roku 1300 autor není známý, pravděpodobně byl příslušníkem vysoké šlechty antický hrdina Alexandr Veliký je přizpůsoben českému prostředí zobrazuje názory české šlechty na jednání ideálního panovníka náročná forma, pravidelný osmislabičný verš Detail mozaiky znázorňující bitvu u Issu s vyobrazením Alexandra Velikého Ruthven, Public domain. Dostupné na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BattleofIssus333BC-mosaic-detail1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BattleofIssus333BC-mosaic-detail1.jpg

11 Česká veršovaná epika Dalimilova kronika nejstarší česky psaná kronika autor je neznámý reagovala na konflikty po vymření Přemyslovců – vyjadřuje obavu z cizinců na českém území líčí české dějiny od nejstarších dob až po období vlády Jana Lucemburského (1314) zdůrazňuje potřebu statečnosti a národního uvědomění (vlastenectví) v historických faktech je méně přesná než kronika Kosmova Dalimilova kronika – pařížský fragment Michal Maňas; dostupný pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalimilova_kronika_parizsky_fragment.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalimilova_kronika_parizsky_fragment.jpg

12 obhajuje volbu selské dívky Boženy za manželku knížete Oldřicha dokládá protiněmecké zaměření autora ukazuje kladný vztah k neurozeným vrstvám http://www.youtube.com/watch?v=lxFoclh_vvA Oldřich a Božena (z Dalimilovy kroniky) „Chci žít s českou selkou skrovnou spíš než s Němkou, s císařovnou. Pouto krve vždy je silné, Němka k Čechům sotva přilne. Vaše utrhačné řeči o hlouposti jenom svědčí. Jak u Němky byste, páni, chtěli prosit o zastání? Čeleď z Němec, z Němec mistři, Němkyně je na koni a mé děti, synci bystří, německy jen švadroní.“

13 Použitá literatura a zdroje: SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN 80-7235-316-0. BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 151 s. ISBN 978- 807-3581-152. BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 156 s. ISBN 978- 807-3581-169. http://dalimilova-kronika.webnode.cz commons.wikimedia.org obr. 1 – RomanM82, dostupné pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%98%C3%ADp_- _rotunda_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_2013_obr1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%98%C3%ADp_- _rotunda_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_2013_obr1.jpg obr. 2 – Z. Homola, public domain, dostupné na http://zhola.com/praha/cz.php?st=juditinMostGalleryhttp://zhola.com/praha/cz.php?st=juditinMostGallery obr. 3 – Taty2007, dostupné pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD-Prague.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD-Prague.JPG obr. 4 – Michal Kmínek, dostupné pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kl%C3%A1%C5%A1ter_premonstr%C3%A1tsk%C3%BD,_Strahovs k%C3%BD_(Hrad%C4%8Dany),_Praha_1,_Poho%C5%99elec_8,_Hrad%C4%8Dany_- _kostel_sv._Rocha.JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kl%C3%A1%C5%A1ter_premonstr%C3%A1tsk%C3%BD,_Strahovs k%C3%BD_(Hrad%C4%8Dany),_Praha_1,_Poho%C5%99elec_8,_Hrad%C4%8Dany_- _kostel_sv._Rocha.JPG?uselang=cs Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová."

Podobné prezentace


Reklamy Google