Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Mgr. Jarmila Zrnová

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Literární výchova Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Základy kultury a vzdělanosti Název vzdělávacího materiálu Česká literatura vrcholného středověku Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku čtyřletých oborů. Je součástí sady „Základy kultury a vzdělanosti“. Jejím cílem je přehlednou a stručnou formou zmapovat vývoj české literatury za vlády Přemyslovců. Seznamuje nejen s literárními památkami, ale všímá si i historického rámce a památek materiální kultury, obsahuje hypertextové odkazy. Výuka bude doplněna četbou a analýzou literárních textů. Zhotoveno, (datum/období) duben 2013 Ověřeno 9. ledna 2014 14. ledna 2014

3 Česká literatura vrcholného středověku

4 THistorický rámec ve 12. a 13. století se český stát rozvíjel za stálého vyrovnávání se s německou říší velký rozmach nastal za vlády Přemysla Otakara II. mocenská expanze Přemyslovců pokračovala za vlády Václava II., který získal polskou korunu a pro syna Václava III. i korunu uherskou vraždou Václava III. (1306) historie přemyslovské dynastie skončila Přemysl Otakar jako moravský markrabě Public domain. Dostupné na

5 Strahovský klášter, kostel sv. Rocha
obr. 3 obr. 4 Architektura obr. 1 Bazilika sv. Jiří Pražský hrad Strahovský klášter, kostel sv. Rocha obr. 2 Rotunda sv. Jiří na Řípu Juditin most

6 Čeština jako literární jazyk
s češtinou se setkáváme v latinských písemných památkách – objevují se bohemika (česká slova) a glosy (vpisky mezi řádky) první česká věta je dochována v zakládací listině litoměřické kapituly (počátek 13. století):  „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.“ Zakládací listina, vznik 1057 Státní oblastní archív v Litoměřicích Public domain. Dostupné na

7 Svatý Václave, vévodo české země
Svatý Václave! Svatý Václave, vévodo České země, kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha! Kyrieleison! Nebeskéť jest dvorstvo krásné, blazě tomu, ktož tam pójde: v život věčný, oheň jasný svatého Ducha! Kyrieleison! Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave! Kyrieleison! z konce 12. století je dochována píseň Svatý Václave, vévodo české země duchovní píseň, v níž je Václav oslovován jako patron země píseň se obrací k Václavovi s prosbou o pomoc, smilování a ochranu před vším zlým zpívala se při slavnostních příležitostech, např. při korunovaci českých králů, a stala se posvátným národním textem

8 Rozmach české literatury
ve 2. polovině 13. století se česky psaná literatura rozrůstá a současně se zvyšuje její umělecká hodnota z duchovní lyriky je nejvýznamnější Kunhutina modlitba (abatyše Kunhuta byla dcerou Přemysla Otakara II.) kněží postupně začínají ztrácet výsadní postavení v kulturním životě, do popředí se dostávají zájmy šlechty Dedikační listina z pasionálu s vyobrazením abatyše Kunhuty Public domain. Dostupné na

9 Duchovní epika k duchovní epice náleží především legendy
na rozdíl od starších legend, oslavujících osobnosti spojené s Čechami (sv. Václav, sv. Ludmila), líčí osudy biblických postav a cizích světců nejznámějším textem je apokryfní vyprávění o Jidášovi apokryf = text, který nepatří do biblického kánonu, ale svou povahou náboženského spisu se takovému textu blíží Simó Gómez, Jidáš Public domain. Dostupné na

10 Česká veršovaná epika Alexandreida
stěžejní dílo staročeské světské epiky, vznikla kolem roku 1300 autor není známý, pravděpodobně byl příslušníkem vysoké šlechty antický hrdina Alexandr Veliký je přizpůsoben českému prostředí zobrazuje názory české šlechty na jednání ideálního panovníka náročná forma, pravidelný osmislabičný verš Detail mozaiky znázorňující bitvu u Issu s vyobrazením Alexandra Velikého Ruthven, Public domain. Dostupné na

11 Dalimilova kronika – pařížský fragment
Česká veršovaná epika Dalimilova kronika nejstarší česky psaná kronika autor je neznámý reagovala na konflikty po vymření Přemyslovců – vyjadřuje obavu z cizinců na českém území líčí české dějiny od nejstarších dob až po období vlády Jana Lucemburského (1314) zdůrazňuje potřebu statečnosti a národního uvědomění (vlastenectví) v historických faktech je méně přesná než kronika Kosmova Dalimilova kronika – pařížský fragment Michal Maňas; dostupný pod licencí CC na

12 Oldřich a Božena (z Dalimilovy kroniky)
„Chci žít s českou selkou skrovnou spíš než s Němkou, s císařovnou. Pouto krve vždy je silné, Němka k Čechům sotva přilne. Vaše utrhačné řeči o hlouposti jenom svědčí. Jak u Němky byste, páni, chtěli prosit o zastání? Čeleď z Němec, z Němec mistři, Němkyně je na koni a mé děti, synci bystří, německy jen švadroní.“ obhajuje volbu selské dívky Boženy za manželku knížete Oldřicha dokládá protiněmecké zaměření autora ukazuje kladný vztah k neurozeným vrstvám

13 Použitá literatura a zdroje:
SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 151 s. ISBN BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 156 s. ISBN commons.wikimedia.org obr. 1 – RomanM82, dostupné pod licencí CC na obr. 2 – Z. Homola, public domain, dostupné na obr. 3 – Taty2007, dostupné pod licencí CC na obr. 4 – Michal Kmínek, dostupné pod licencí CC na Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_01_CJL_017_Zrn"

Podobné prezentace


Reklamy Google