Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie

2 EU Vznik: 1992, Maastrichtská smlouva 27 členksých států
Hlavní orgány: Evropský parlament,Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Soudní dvůr, Účetní výbor Hymna: Óda na radost Heslo: „Jednotná ve své rozmanitosti.“ Jednotná měna: Euro

3 Cíle Evropské unie Mír: -snaha zabránit opakování masakrů 2.světové války; dodržování práva a rovnosti všech států; Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman Bezpečnost: -ochrana vojenských a strategických zájmů; vnitřní a vnější bezpečnost, obrana proti terorismu a organizovaném zločinu

4 Hospodářská a sociální solidarita: -“strukturální fondy“-podpora úsilí o snížení rozdílů v hospodářské situaci různých částí Evropy; poskytnutí pomoci obětem přírodních katastrof z rozpočtu EU Podpora společných hodnot: -víra v lidská práva; sociální solidarita; svobodné podnikání; spravedlivé sdílení výsledků hospodářského růstu;úcta k jazykové, kulturní a náboženské rozmanitosti a historickému dědictví

5 Principy Evropské unie
Zásada subsidiarity =EU a její orgány jednají pouze tehdy, pokud je určitá činnost účinější na úrovni EU než by byla na národní nebo místní úrovni Smlouvy tvoří primární právo. Odvozuje se od nich sekundární právo, které má přímí dopad na život občanů. Skládá se zejména z nařízení,směrnic a doporučení.

6 Evropské řídící orgány
Rada Evropské unie -Země EU se každých šest měsíců střídají v předsednictví Rady. Každého zasedání Rady se účastní jeden ministr z každého členského státu. To, který ministr se účastní, závisí na projednávané agendě. Podle Smluv musí Rada přijímat svá rozhodnutí buď jednomyslně nebo většinou nebo kvalifikovanou většinou hlasů. U důležitých otázek, jakými jsou například změny Smluv, zahájení nové společné politiky nebo souhlas s přistoupením další země k Unii, musí Rada přijmout rozhodnutí jednomyslně.

7 Od 1. listopadu 2004 má každý členský stát následující počet hlasů:
Francie, Itálie, Německo a Spojené království : 29 Polsko a Španělsko : 27 Nizozemsko : 13 Belgie, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko a Řecko : 12 Rakousko a Švédsko : 10 Dánsko, Finsko, Irsko, Litva a Slovensko : 7 Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko a Slovinsko : 4 Malta : 3 CELKEM: 321

8 Pro dosažení kvalifikované většiny bude potřeba minimálně 232 hlasů (72,3 %). Kromě toho : rozhodnutí musí schválit většina členských států (v některých případech dvě třetiny) a  kterýkoli člen může požádat o potvrzení, že hlasy pro rozhodnutí reprezentují přinejmenším 62 % z celkového počtu obyvatel EU.

9 Evropská rada -V Evropské radě se setkávají prezidenti a předsedové vlád všech zemí EU a předseda Evropské komise. Kromě toho má na každém zasedání Evropské rady projev předseda Evropského parlamentu. V jejím čele je prezident nebo předseda vlády země, která v daném období předsedá Radě Evropské unie. Neoficiálním representantem je Javier Solana.

10 Evropský parlament -Evropský parlament je volený orgán, který zastupuje občany EU a podílí se na legislativním procesu. Od roku 1979 jsou členové Evropského parlamentu voleni v přímých všeobecných volbách, které se konají každých pět let. Současný parlament ustavený na základě voleb konaných v roce 2004 má 732 poslance. V následující tabulce je uveden počet poslanců EP za jednotlivé členské země.

11 Belgie24, Česká republika24, Dánsko14, Německo99, Estonsko6, Řecko24, Španělsko54, Francie78, Irsko13, Itálie78, Kypr6, Lotyšsko9, Litva13, Lucembursko6, Maďarsko24, Malta5, Nizozemsko27, Rakousko18, Polsko54, Portugalsko24, Slovinsko7, Slovensko14, Finsko14, Švédsko19, Spojené království78 CELKEM732

12 Evropská komise -Komise je jedním z klíčových orgánů EU.
Od 1. listopadu 2004 se nová Komise skládá z 25 komisařů: za každý stát je do ní jmenován jeden komisař. Má naprostou politickou nezávislost. Má vlastní finanční zdroje.


Stáhnout ppt "Evropská unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google