Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká manažerská asociace Krajský seminář 15.5.2008 Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká manažerská asociace Krajský seminář 15.5.2008 Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Česká manažerská asociace Krajský seminář 15.5.2008 Hradec Králové

2 2 Česká manažerská asociace  ČMA je nezávislé profesní sdružení  Soustřeďuje manažery působící v ČR (české i zahraniční) a české manažery působící v cizině Management znamená učit se a vědět. Naučit se konat podle nejlepších je to, na čem opravdu záleží, chceme-li být trvale úspěšní. (J. Welsh)

3 3 ČMA - Strategie 2006-2009 (1)  Usilovat o zvyšování manažerských způsobilostí v oblastech očekávaných směrů vývoje jako jsou rozvoj společnosti založené na vědění, globalizační proces apod. K tomu využívat mezinárodní kontakty

4 4 ČMA - Strategie 2006-2009 (2)  Podílet se na zlepšování podnikatelského prostředí ve fázích utváření základních idejí  Realizovat program přitažlivý pro mladé manažery, vytvořit platformu pro setkávání manažerských generací

5 5 ČMA - hlavní směry činnosti  Mezinárodní vztahy  Odborné aktivity  Klubové akce

6 6 ČMA - mezinárodní vztahy  Přidružený člen CEC – Evropské manažerské konfederace v Buselu  Spolupráce s Frankofonním ekonomickým fórem ČR  Spolupráce s Rakouským manažerským klubem  Spolupráce s Česko-belgicko-lucemburskou smíšenou obchodní komorou  Kontakty s evropskými hospodářskými komorami Velké Británie, Belgie a Skandinávie  Neevropská zahraniční vztahy: Čína, Indie, Vietnam a Jižní Amerika

7 7 ČMA - odborné aktivity (1)  Členové mají možnost seznamovat se a vyjadřovat se k návrhům legislativních norem, koncepcím na úrovni vlády ČR ale i na úrovni EK  Zástupci ČMA působí v poradních orgánech vlády, např. v Radě vlády pro rovné příležitosti nebo Radě pro Národní rozvojový plán

8 8 ČMA - odborné aktivity (2)  Vzdělávání - rozvoj manažerských kompetencí (způsobilostí)  Podpora vytváření optimálního podnikatelského prostředí v ČR (a postupně i v prostoru EU)  Spolupráce s dalšími sdruženími pro účelnou podporu společných zájmů

9 9 Soutěž Manažer roku (1)  Soutěž o titul Manažer roku byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných představitelů managementu v ČR  Koná se každoročně – 17.4.2008 byly vyhlášeny výsledky 15. ročníku a již započal 16. ročník

10 10 Soutěž Manažer roku (2)  Je prezentací výsledků práce, vývojových trendů řízení a moderních metod firemního managementu  Oceňuje ty osobnosti, které se významně zasloužily nebo podílely na rozvoji podniků a české ekonomiky  Představila desítky úspěšných manažerů známých i téměř neznámých široké veřejnosti

11 11 Soutěž Manažer roku (3)  Soutěž vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem  Není to soutěž popularity, ale několika- stupňový výběr pomocí řady přísných kritérií včetně etiky v podnikání, zodpovědnosti k životnímu prostředí a mnohých dalších

12 12 Soutěž Manažer roku (4) Letošní vítězové  Manažer roku 2007 Ing. Vladimír Mráz, Kooperativa pojišťovna a.s.  Manažerka roku 2007 Ing. Eva Kárníková, MBA, DINERS Club Czech, s.r.o.

13 13 Soutěž Úpěšný manažerský počin  Česká manažerská asociace uděluje ocenění úspěšným vrcholovým manažerům za významný počin, který má zásadní a jedinečný vliv na jimi řízenou společnost

14 14 Konference a semináře  Znalosti, vědomosti a dovednosti jsou předností řízení třetího tisíciletí  ČMA pořádá konference a semináře, často s mezinárodní účastí, které přinášejí novinky v řízení, výměnu zkušeností s významnými českými i zahraničními odborníky  Také interní akce typu seminářů a kulatých stolů

15 15 Klubová činnost Základní poslání  Podávat zajímavé, aktuální a odborné informace  Umožňovat neformální výměnu názorů a navazování kontaktů manažerů z různých sektorů činností i úrovní řízení

16 16 Pražský manažerský klub  Neformální inspirativní setkání s úspěšnými manažerskými osobnostmi při klubových akcích s desetiletou tradicí  Sdílení zkušeností - nejlepší praxe českých i zahraničních firem  Výjezdní setkání v podnicích

17 17 Klub mladých manažerů  Poslání klubu - spojovat manažerské generace - začínající mladé manažery a zkušené manažery z praxe  Podpora nastupujících talentů v ČMA  Organizace účasti v soutěžích na mezinárodní úrovni

18 18 Klub manažerek ČMA  Poslání klubu - rozvoj osobnosti ženy manažerky  Motivace žen k dosažení významného postavení v oboru, v němž působí a k podpoře rozvoje a využití jejich talentu  Organizace odborných i společenských akcí, vedoucích k získání nových poznatků a navázání nových kontaktů

19 19 Manažerský senior klub  Poslání klubu - sdružovat manažery - seniory, kteří již nevykonávají aktivně vedoucí funkci - poskytovat jim možnost odborného, případně společenského setkávání  Klubová odborná činnost  Klubová expertní činnost

20 20 Klub pedagogického manažera  Poslání klubu – výměna zkušeností a akreditované vzdělávání manažerů ve školství  Cyklus seminářů "Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobého rozvoje a projektové činnosti středních škol"

21 21 Manažeři trochu jinak  Tradiční celostátní neformální společenská setkání manažerů za účasti rodinných příslušníků  Umožňují navázat nové osobní a obchodní kontakty  Poskytují vyžití při sportovních akcích  Jsou nástrojem odreagování manažerů od jejich každodenních problémů

22 22 Kdo by se měl stát členem ČMA (1)  Manažer či zájemce o řízení nebo ten, kdo chce přispět k rozvoji manažerské profese  Člověk pracující pro management a společnosti v jiných zájmových skupinách v manažerské či podnikatelské oblasti působnosti

23 23 Kdo by se měl stát členem ČMA (2)  Sympatizant s profesí v managementu, který se chce perspektivně této práci věnovat  Vyučující, lektor, tutor, trenér a další osobnosti přispívající k rozvoji manažerské profese a jejích způsobilostí

24 24 Co přináší členství v ČMA (1)  Osobní kontakt s ostatními manažery, s významnými osobnostmi hospodářského a politického života a akademické sféry  Profesní sounáležitost s kolegy, prožívajícími stejné nebo obdobné problémy a hledajícími spolupráci při jejich řešení

25 25 Co přináší členství v ČMA (2)  Stálý rozvoj manažerských způsobilostí svých členů založený na aktuálních odborných novinkách a trendech, stálý přísun nejnovějších informací a poznatků  Odpočinek a relaxaci, volbu vhodného životního stylu s výběrem sportovních, rekreačně kulturních a dalších aktivit, včetně kompletního servisu

26 26 Kontakt Ing.Tomáš Macků - člen výboru ČMA tomas.macku@ipsos-tambor.cz Česká manažerská asociace Podolská 50 140 00 Praha 4 cma@cma.cz www.cma.cz


Stáhnout ppt "Česká manažerská asociace Krajský seminář 15.5.2008 Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google