Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk MAJETEK A JEHO DRUHY. POTŘEBY pot ř eba = subjektivn ě poci ť ovaný nedostatek n ěč eho nezbytného základní pohnutky, které nutí lidi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk MAJETEK A JEHO DRUHY. POTŘEBY pot ř eba = subjektivn ě poci ť ovaný nedostatek n ěč eho nezbytného základní pohnutky, které nutí lidi."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk MAJETEK A JEHO DRUHY

2 POTŘEBY pot ř eba = subjektivn ě poci ť ovaný nedostatek n ěč eho nezbytného základní pohnutky, které nutí lidi nakupovat jsou uspokojovány pomocí statk ů ; a to hmotných – knihy, nebo nehmotných – vzd ě lání druhy: a) základní – nevyhnutelné, v ě ci, bez kterých č lov ě k není schopen p ř ežít (jídlo, spánek apod.), pat ř í sem fyziologické pot ř eby, ale také i ty, které vyplývají z č lov ě ka jako z jedince a sou č ásti spole č nosti (uspokojení z práce, sounáležitost s ostatními lidmi) b) vyšší – není tolik nezbytné je uspokojovat, lze je odložit, nap ř. dary č i dovolené c) nahodilé – jejich p ř í č inou je ur č itý impulz (nap ř íklad kupujícího upoutá v ů n ě č erstvého pe č iva nebo zajímavá v ě c) d) um ě le vyvolané – zde hraje roli reklama a móda; lidé kupují v ě ci, které jinak nepot ř ebují a nebyli by nuceni je koupit - pot ř eba vlastnit = jedna ze základních pot ř eb č lov ě ka

3 MAJETEK to, co č lov ě k nebo instituce má č ili vlastní všechny v ě ci a p ř edm ě ty, které vlastníme bez ohledu na to, zda je nutn ě pot ř ebujeme k životu nebo je m ů žeme postrádat souhrn v ě cí, pen ě žních prost ř edk ů a práv pat ř ících ur č itému vlastníkovi m ě l by svému vlastníkovi p ř inášet užitek – slouží našim pot ř ebám nebo jako prost ř edek zisku souhrn veškerých statk ů, se kterými daný majitel (fyzická nebo právnická osoba) m ů že voln ě nakládat

4 DRUHY MAJETKU podle druhu vlastn ě ných v ě cí rozd ě lujeme majetek na: 1) HMOTNÝ – v ě ci materiální povahy a) MOVITÝ – p ř emístitelný, r ů zné p ř edm ě ty a v ě ci, nap ř. výrobní stroje, automobily, za ř ízení nebo materiál b) NEMOVITÝ – nep ř emístitelný, svázaný s p ů dou, nap ř. pozemky, budovy a vlastn ě né prostory 2) NEHMOTNÝ – v ě ci duševní povahy, nap ř. patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo duševní vlastnictví chrán ě né autorským zákonem (autorská práva) 3) FINAN Č NÍ - tvo ř í ho peníze a cenné papíry

5 HMOTNÝ MOVITÝ MAJETEK

6 HMOTNÝ NEMOVITÝ MAJETEK

7 NEHMOTNÝ MAJETEK

8 FINANČNÍ MAJETEK

9 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek http://www.bepof.com/o-firme http://www.autopruvodce.cz/testy/ford_focus_st http://www.bkjmetal.cz/hutni-a-spojovaci-material.php http://www.i-nabytek.ic.cz/ http://www.quatro-reality.cz/stavebni-pozemek-hrusky http://www.realit.cz/aktualita/silnici-mezi-mosnovem-a-studenkou-ceka-oprava-za-139- milionu-korun http://www.realit.cz/aktualita/silnici-mezi-mosnovem-a-studenkou-ceka-oprava-za-139- milionu-korun http://www.precis-mp.cz/Produkt/rodinny-dum-marek http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlstejn_089_-_hrad.jpg http://pctuning.tyden.cz/software/ladeni-windows/10794- windows_xp_service_pack_3-jak_na_nej?start=2 http://pctuning.tyden.cz/software/ladeni-windows/10794- windows_xp_service_pack_3-jak_na_nej?start=2 http://www.kofolabyznys.cz/gastrosfera/novinky-ze-sveta/ochranna-znamka-kofoly/ http://mam.ihned.cz/c1-51440010-radio-kiss98-bude-od-pondelka-rozdavat-penize http://www.hbi.cz/cs/produkt/akcie--dluhopisy--obligace-p65246-dwC03070.html


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk MAJETEK A JEHO DRUHY. POTŘEBY pot ř eba = subjektivn ě poci ť ovaný nedostatek n ěč eho nezbytného základní pohnutky, které nutí lidi."

Podobné prezentace


Reklamy Google