Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škůdci olejnin Škůdci řepky Škůdci slunečnice Škůdci máku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škůdci olejnin Škůdci řepky Škůdci slunečnice Škůdci máku."— Transkript prezentace:

1 Škůdci olejnin Škůdci řepky Škůdci slunečnice Škůdci máku

2 Škůdci řepky Mšice zelná Dřepčík polní Dřepčík zelný Dřepčík černý
Dřepčík černonohý Dřepčík olejkový Krytonosec zelný Krytonosec čtyřzubý Krytonosec řepkový Krytonosec šešulový Blýskáček řepkový Osenice polní Bejlomorka kapustová Pilatka řepková

3 Škůdci máku a slunečnice
Škůdci slunečnice Mšice slívová Zavíječ kukuřičný Zavíječ slunečnicový Mšice maková Žlabatka maková Žlabatka makovicová Žlabatka stonková Bejlomorka maková Krytonosec kořenový Krytonosec makovicový

4 Mšice zelná - Brevicoryne brassicae řád Sternorrhyncha, čeleď Mšicovití - Aphididae
-velikost 2-3 mm -šedozelené, pokryté voskovým popraškem přezimují vajíčka na brukvovitých ročně až 16 generací v V-IX kolonie na rostlinách pletiva se deformují a žloutnou, rostlina může vyslepnout OCHRANA: insekticidy

5 Mšice zelná kolonie mšice zelné na řepce text

6 Dřepčík polní - Phyllotreta undulata řád Brouci – Coleoptera , čeleď Mandelinkovití - Chrysomelidae
brouk velký 4-5 mm černý s 2 podélnými žlutými proužky na krovkách - skákavé zadní nohy - v porostu od dubna vykusují 1-2 mm otvory do listů - kladou vajíčka počátkem léta na půdu larvy se živí kořínky, nepůsobí významné škody, kuklí se v půdě v kolébce -brouci se líhnou koncem léta a přezimují nejvíce škodí brouci na klíčních a mladých rostlinách zejm. ředkviček a čínského zelí OCHRANA: insekticidy

7 Dřepčík zelný - P. nemorum
-velikost brouka 3-4 mm -dospělci podobní d. polnímu -larvy se vyvíjejí v listech, kde minují -kuklí se v půdě -brouci se líhnou v létě -škodí brouci i larvy -živné rostliny: brukvovité OCHRANA: insekticidy mina dřepčíka zelného v listu řepky

8 Dřepčík černý - P. atra -velikost 2-2,5 mm
-brouci černí, kovově lesklí, někdy téměř bez lesku -přezimují brouci -vajíčka kladou v VI na půdu -larvy ožírají kořínky brukvovitých -brouci škodí na vzcházející řepce a jiných brukvovitých OCHRANA:insekticidy

9 Dřepčík černonohý - P. nigripes
velikost 2-2,8 mm černý, modrozeleně lesklý tělo spíše protáhlé bionomie a škodlivost jako u předchozích druhů OCHRANA:insekticidy

10 Dřepčík olejkový – Psylliodes chrysocephala
velikost brouků 3-4,5 mm černí, modře nebo zeleně kovově lesklí hlava a tykadla rezavé, nohy červenavé larva oligopodní, dlouhá 7-8 mm, bílá přezimují všechna vývojová stadia samičky kladou vajíčka k rostlinám larvy se vžírají do řapíků srdéčkových listů, kořenového krčku a do lodyhy -dospělci dírkují listy -škodlivý je žír larev na jaře a na podzim -poškozené rostliny zahnívají, vymrzají OCHRANA: moření osiva, insekticidy

11 Dřepčíci – poškození rostlin

12 Krytonosec zelný - Ceutorhynchus pleurostigma řád Brouci – Coleoptera, čeleď Nosatcovití - Curculionidae velký 2,5-3 mm dospělec šedočerný larva bělavá, apodní eucephalní velká 4-5 mm - má 1 generaci, dva kmeny - jarní a podzimní Bionomie jarního kmene: - brouci se objevují od IV, vykusují otvory do listů - rostliny mohou vyslepnout, krnějí, kedlubny praskají - vajíčka kladou do jamky v kořenovém krčku - na kořenech vznikají hálky, uvnitř jsou larvy ! pozor na záměnu s Plasmodiophora brassicae - bez larev ! - larva se kuklí v půdě - brouci se líhnou koncem VII až počátkem VIII, škodí na rostlinách a přezimují

13 Bionomie podzimního kmene k. zelného
- brouci se objevují začátkem června - po 14 dnech žíru zalézají do půdy k letní diapauze, ta trvá asi 1 měsíc - od poloviny srpna se intenzivně živí, samičky kladou vajíčka přezimují larvy v hálkách, na jaře pokračují v žíru a pak se v půdě kuklí hálka na kořeni řepky

14 Krytonosec čtyřzubý - C. pallidactylus
-velikost brouků 2,3 – 3 mm -podobní krytonosci zelnému brouci v porostech od dubna vykusují otvory v čepelích, řapících vajíčka klade od V do 1/2 VI do stonku, řapíků, žeber listů, -larvy vyžírají jejich dřeň po 5-6 týdnech se v půdě kuklí dospělci přezimují v půdě, někteří před tím krátce žerou -rostliny krnějí, žloutnou, mohou vyslepnout, kedlubny praskají

15 Krytonosec řepkový – C. napi
velikost brouka 2,5-3,5 mm šedočerný larvy apodní, eucephalní, bělavé přezimují brouci v půdě samičky kladou vajíčka do stonku pod vegetační vrchol -larvy vyžírají dřeň stonku -stonky praskají, deformují se, rostliny jsou malé -přednostně napadá řepku -monitoring žlutými miskami OCHRANA: insekticidy

16 Krytonosec šešulový – C. obstrictus
velikost 2,5-3 mm šedý, hustě chlupatý larva apodní eucephalní, velká 3-4,5 mm přezimují dospělci v půdě, pod listím apod. vylézají v polovině dubna, živí se listy brukvovitých ročně má 1 generaci vajíčka klade do mladých šešulí larvy se živí semeny OCHRANA: insekticidy

17 Blýskáček řepkový – Meligethes aeneus řád Brouci – Coleoptera, čeleď Lesknáčkovití - Nitidulidae
-velikost brouka 2 – 2,5 mm -kovově černozelený či černomodrý -přezimují brouci v půdě -na jaře při teplotě cca 9oC naletují na kvetoucí rostliny, později na řepku -brouci žírem poškozují poupata, otevřené květy brouci nepoškozují -poškozená poupata opadávají -samičky kladou vajíčka do poupat velkých cca 4 mm -larvy se živí pylem a nektarem -dorostlé larvy se kuklí se v půdě -brouci se líhnou po dnech -v srpnu zalézají do zimních úkrytů OCHRANA: insekticidy

18 Osenice polní - Agrotis segetum
rozpětí křídel mm zbarvení světle až tmavě hnědé má 2 generace: motýli 1. létají od půli května do konce července, 2. gen. od půli srpna do listopadu housenky vykusují otvory do listů, později okusují i koř. krčky a působí větší požerky -od 3. instaru jsou světloplaché -přezimují housenky nebo kukly OCHRANA

19 Bejlomorka kapustová – Dasyneura brassicae řád Dvoukřídlí – Diptera, čeleď Bejlomorkovití - Cecidomyiidae -velikost 1,5 –2 mm -zadeček oranžový až červenavý -dospělci létají od května -vajíčka kladou do mladých šešulí -larva apodní, bílá až žlutobílá -živí se na vnitřní straně, šešule zduřují, deformují se, předčasně se otvírají -škodí zejména 1. generace larev -dospělci neškodí -přezimují kukly v půdě -ročně má 5-6 generací OCHRANA: insekticidy

20 Pilatka řepková – Athalia rosae řád Blanokřídlí – Hymenoptera, čeleď Pilatkovití - Tenthredinidae
velikost dospělce 6-10 mm hlava černá, hruď a zadeček žlutočervený dospělci létají začátkem května křídla zakouřená, přední okraj černý larvy polypodní – housenice velké cca 18 mm, šedé, šedozelené až černavé se světlým proužkem na boku housenice ožírají listy a lodyhy dospělci neškodí škodí na řepce, hořčici a brukvovité zelenině může způsobit až holožíry OCHRANA: insekticidy

21 Mšice maková – Aphis fabae
- velikost 1,5-2,5 mm - zbarvení černozelené až černohnědé - polyfágní, dicyklická mšice - přezimují vajíčka na brslenu, pustorylu, kalině - zde má na jaře 2 – 4 generace - okřídlení jedinci od půli května přeletují na letní hostitele (např.mák, řepa, fazole, slunečnice, bob a další) - koncem léta se rodí pohlavní formy, přeletující na zimní hostitele - zde neokřídlené, vejcorodé samičky kladou vajíčka -významný škůdce máku OCHRANA: insekticidy

22 Žlabatka maková – Aylax minor řád Blanokřídlí – Hymenoptera, čeleď Žlabatkovití - Cynipidae
velikost 1,5 –2 mm hlava a hruď černě lesklé zadeček černý nebo tmavohnědý larva apodní eucephalní, bělavá, dlouhá 2-4 mm přezimuje kukla ve zbytcích rostlin přeměňuje báze semen v pohárkovité hálky v hálkách se kuklí má 1 generaci ročně

23 Žlabatka makovicová – Aylax papaveris
velikost 2 - 2,5 mm hlava a hruď černě lesklé zadeček černý nebo tmavohnědý larva apodní eucephalní, bělavá, dlouhá 2-4 mm přezimuje kukla ve zbytcích rostlin přeměňují vnitřek tobolky v hálku vyplněnou houbovitou hnědavou hmotou s komůrkami v nich jsou larvy, zde se i kuklí má 1 generaci ročně

24 Žlabatka stonková – Timaspis papaveris
velikost 2 - 2,5 mm hlava a hruď černě lesklé zadeček černý nebo tmavohnědý larva apodní eucephalní, bělavá, dlouhá 2-4 mm přezimuje kukla ve zbytcích rostlin larvy vyžírají chodbičky ve stonku směrem dolů, rostliny vadnou, tobolky jsou malé, předčasně dozrávají larvy se kuklí v patě stonků má 1 generaci ročně dospělec larva

25 Bejlomorka maková – Dasyneura papaveris řád Dvoukřídlí – Diptera, čeleď Bejlomorkovití - Cecidomyiidae -dospělec velký 1,-1,8 mm, podobný komárku -hnědočerný -larvy oranžové, dlouhé 1,5 mm -samičky kladou vajíčka do otvorů vykousaných krytonoscem makovicovým -často se objevují spolu s jeho larvou -larvy sají na vnitřní stěně makovic -makovice se vyvíjejí nepravidelně -výnos je malý, semena nekvalitní OCHRANA: samostatně se neprovádí, zásahy jako proti k. makovicovému larvy bejlomorky makové

26 Krytonosec kořenový – Stenocarus ruficornis řád Brouci – Coleoptera, čeleď Nosatcovití - Curculionidae velikost 3-3,5 mm šedočerný až černý, na konci švu krovek bílá skvrnka -larva apodní eucephalní, 5-6 mm -přezimuje brouk v půdě -na jaře brouci škodí žírem na mladých rostlinách -larvy nejdříve minují v listech, pak vykusují chodbičky v kořeni -rostliny jsou zakrnělé, špatně kvetou, kořeny zahnívají -významný škůdce OCHRANA: insekticidy

27 Krytonosec makovicový – Neoglycianus maculaalba
velikost brouka 3,5-4 mm černý, bělošedě chlupatý, na švu krovek za štítkem výrazná bílá skvrna -dospělci od V na divoce rostoucích mácích -v době tvorby poupat migrují na mák setý -kladou vajíčka do jamek v tobolkách -larvy apodní eucephalní, 6-7 mm, bělavé -vyžírají semena, způsobují tzv. červivost -kuklí se v půdě, brouci se líhnou v IX –X -nevylézají z půdy, přezimují -má 1 generaci ročně -může zničit 50-70% tobolek -teplomilný, častější na jižní Moravě OCHRANA: insekticidy

28 Mšice slívová – Brachycaudus helichrysi
-velikost cca 2 mm -světle zelená -může přenášet virus šarky (PPV) -dicyklická -přezimují vajíčka na slivoních -listy se svinují, zasychají, jazykové květy nejsou dobře vyvinuty -výnos při silném napadení snižuje o 20 a více % OCHRANA: insekticidy

29 Zavíječ kukuřičný – Ostrinia nubilalis čeleď Zavíječovití - Pyralidae
rozpětí křídel motýla 30 – 35 mm velikost housenek 25 mm přezimují housenky ve spodní části stébla, kuklí se v V až VI - samičky kladou vajíčka na rub listů a stonky housenky vyžírají nahoru i dolů dřeň stébel, chodby mají průměr mm, v okolí je drť, napadené rostliny se lámou má 1generaci ročně, pouze v teplých oblastech může mít 2 generace signalizace světelnými lapači a SET OCHRANA: insekticidy, biologická s využitím parazitoida Trichogrammma evanescens, GMO hybridy – Bacillus thuringiensis

30 Zavíječ kukuřičný Housenka zavíječe kukuřičného
Lámání stébel následkem napadení zavíječem

31 Zavíječ slunečnicový – Homeosoma nebulellum
-rozpětí křídel mm -zbarvení béžové až okrové -přezimují housenky v půdě, na jaře se kuklí -motýli se líhnou v době květu slunečnice -samičky kladou vajíčka po jednom k prašníkům -housenky 1. a 2. instaru vykusují vnitřní části trubkových květů, nezpůsobují škody, starší housenky vykusují endosperm nažek, poškozují i dužnatou bazální část úboru -škodit může na slunečnici a safloru OCHRANA: pěstování odolných odrůd, chemická se dosud neprovádí


Stáhnout ppt "Škůdci olejnin Škůdci řepky Škůdci slunečnice Škůdci máku."

Podobné prezentace


Reklamy Google