Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky z projektu FRVŠ č. 584/2011.

2 Představení oddělení geomatiky Představení oddělení geomatiky Geomatika Geomatika Informace o předmětu GES Informace o předmětu GES

3 Oddělení geomatiky

4 Členové oddělení geomatiky

5

6 Studijní program GEOMATIKA Bakalářský studijní program (3 roky, prezenční i kombinované) Geomatika Magisterský studijní program (2 roky) Geomatika - specializace: Geodézie a geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Geodézie a katastr nemovitostí Doktorský studijní program (4 roky, prezenční i kombinované) Geomatika Studijní program Geomatika je vyjmenován ve vyhlášce 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

7  geodetické vybavení  geodetické vybavení – GPS, elektrooptické dálkoměry, klasické teodolity, nivelační přístroje  referenční stanice PLZE  hardware  hardware – fotogrammetrická laboratoř, počítačové učebny, mobilní počítačová učebna  software  software - ArcGIS CampusPack2, Atlas DMT, ERDAS LPS, Kokeš, GRASS, Matlab, Microsoft Visio,... Technické zázemí

8 Terénní praxe

9

10

11  Partnerské firmy: ARCDATA Praha s.r.o, GEODIS BRNO s.r.o., GEOREAL s.r.o., GEPRO s.r.o., Help service - remote sensing spol. s.r.o, T-MAPY s.r.o.  Další organizace: České centrum pro vědu a společnost (Czech Center for Science and Society), European Spatial Data Research, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Wirelessinfo.  Univerzity a akademické instituce: České vysoké učení technické, Technická univerzita Ostrava, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Univerzita Palackého v Olomouci. Spolupráce

12  GIS Day  Geosemináře  Den otevřených dveří  Dny vědy a techniky v Plzni  Informační stánky na konferencích  Setkání absolventů  Sdílení informací na veřejně dostupných zdrojích Osvěta & propagace

13 GEOMATIKA – definice Vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací

14 Geomatika vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu (distribuci), analýze, poskytování a prezentaci dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová (geoprostorová) data.

15 GNSS globální navigační satelitní systémy, stanice PLZE

16 GNSS globální navigační satelitní systémy, stanice PLZE

17 Řešené projekty - HAMP  Koncem roku 2009 vyšel 21. svazek edice Historický atlas měst České republiky, věnovaný tentokrát Plzni. Dosud nikdy nevyšla publikace, která by poskytovala tolik prostoru mapám a plánům, města.  Atlas obsahuje 67 map a plánů a kolem stovky obrázků – reprodukcí fotografií, kreseb i maleb. Textová část zahrnuje přehled dějin Plzně až do současnosti.  Nejstarší publikovaný plán z poloviny 17. století zobrazuje městské opevnění (originál je uložen ve vídeňském Kriegsarchivu), nejmladší je platný územní plán města. Díky souvislé řadě plánů od r do současnosti můžeme sledovat vývoj Plzně od klidného nevelkého města uvnitř středověkých hradeb k rušnému průmyslovému centru. Výběr zahrnuje také letecké snímky města nebo jeho částí od 30. let 20. století do současnosti. meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-historicky-atlas.aspx meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-historicky-atlas.aspx

18 Informace o předmětu KMA/GES

19 Základní informace o předmětu

20 Podmínky absolvování předmětu

21 Témata přednášek

22 Cvičení – kdy, kde?

23 Cvičení – doprava, ubytování, jídlo?

24 Cvičení – s sebou, skupiny, …?

25 Informace k zápočtovému testu

26 Informace ke zkoušce

27 Doporučená literatura

28 KMA/GES – témata přednášek 1.Úkoly geodézie ve výstavbě. Zeměměřická služba v ČR. 2.Geodetické základy a referenční systémy. Dokumentace geodetických bodů. 3.Přístroje a metody měření úhlů. 4.Přístroje a metody měření délek. 5.Přístroje a metody určování výšek. 6.Metody přímého a nepřímého sběru geodat. 7.Základy souřadnicových výpočtů. Určování ploch a kubatur. 8.Základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu. 9.Měření pro projekt, prostorové zaměření situace velkého měřítka. 10. Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. 11. Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou. 12. Kontrolní a ověřovací měření ve výstavbě. Úřední ověření. 13. Úloha katastru nemovitostí ČR pro výstavbu.


Stáhnout ppt "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google