Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky z projektu FRVŠ č. 584/2011.

2 Představení oddělení geomatiky Představení oddělení geomatiky Geomatika Geomatika Informace o předmětu GES Informace o předmětu GES

3 Oddělení geomatiky

4 Členové oddělení geomatiky

5 http://www.gis.zcu.cz/ http://www.gis.zcu.cz/

6 Studijní program GEOMATIKA Bakalářský studijní program (3 roky, prezenční i kombinované) Geomatika Magisterský studijní program (2 roky) Geomatika - specializace: Geodézie a geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Geodézie a katastr nemovitostí Doktorský studijní program (4 roky, prezenční i kombinované) Geomatika Studijní program Geomatika je vyjmenován ve vyhlášce 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

7  geodetické vybavení  geodetické vybavení – GPS, elektrooptické dálkoměry, klasické teodolity, nivelační přístroje  referenční stanice PLZE  hardware  hardware – fotogrammetrická laboratoř, počítačové učebny, mobilní počítačová učebna  software  software - ArcGIS CampusPack2, Atlas DMT, ERDAS LPS, Kokeš, GRASS, Matlab, Microsoft Visio,... Technické zázemí

8 Terénní praxe

9

10

11  Partnerské firmy: ARCDATA Praha s.r.o, GEODIS BRNO s.r.o., GEOREAL s.r.o., GEPRO s.r.o., Help service - remote sensing spol. s.r.o, T-MAPY s.r.o.  Další organizace: České centrum pro vědu a společnost (Czech Center for Science and Society), European Spatial Data Research, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Wirelessinfo.  Univerzity a akademické instituce: České vysoké učení technické, Technická univerzita Ostrava, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Univerzita Palackého v Olomouci. Spolupráce

12  GIS Day  Geosemináře  Den otevřených dveří  Dny vědy a techniky v Plzni  Informační stánky na konferencích  Setkání absolventů  Sdílení informací na veřejně dostupných zdrojích Osvěta & propagace

13 GEOMATIKA – definice Vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací

14 Geomatika vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu (distribuci), analýze, poskytování a prezentaci dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová (geoprostorová) data.

15 GNSS globální navigační satelitní systémy, stanice PLZE http://czepos.cuzk.cz/

16 GNSS globální navigační satelitní systémy, stanice PLZE

17 Řešené projekty - HAMP  Koncem roku 2009 vyšel 21. svazek edice Historický atlas měst České republiky, věnovaný tentokrát Plzni. Dosud nikdy nevyšla publikace, která by poskytovala tolik prostoru mapám a plánům, města.  Atlas obsahuje 67 map a plánů a kolem stovky obrázků – reprodukcí fotografií, kreseb i maleb. Textová část zahrnuje přehled dějin Plzně až do současnosti.  Nejstarší publikovaný plán z poloviny 17. století zobrazuje městské opevnění (originál je uložen ve vídeňském Kriegsarchivu), nejmladší je platný územní plán města. Díky souvislé řadě plánů od r. 1781 do současnosti můžeme sledovat vývoj Plzně od klidného nevelkého města uvnitř středověkých hradeb k rušnému průmyslovému centru. Výběr zahrnuje také letecké snímky města nebo jeho částí od 30. let 20. století do současnosti. http://mapy.plzen.eu/aktuality-7/historicky-atlas-mesta-plzne.aspx http://www.plzen.eu/o- meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-historicky-atlas.aspx http://www.plzen.eu/o- meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-historicky-atlas.aspx

18 Informace o předmětu KMA/GES http://portal.zcu.cz/wps/portal/

19 Základní informace o předmětu

20 Podmínky absolvování předmětu

21 Témata přednášek

22 Cvičení – kdy, kde?

23 Cvičení – doprava, ubytování, jídlo?

24 Cvičení – s sebou, skupiny, …?

25 Informace k zápočtovému testu

26 Informace ke zkoušce

27 Doporučená literatura

28 KMA/GES – témata přednášek 1.Úkoly geodézie ve výstavbě. Zeměměřická služba v ČR. 2.Geodetické základy a referenční systémy. Dokumentace geodetických bodů. 3.Přístroje a metody měření úhlů. 4.Přístroje a metody měření délek. 5.Přístroje a metody určování výšek. 6.Metody přímého a nepřímého sběru geodat. 7.Základy souřadnicových výpočtů. Určování ploch a kubatur. 8.Základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu. 9.Měření pro projekt, prostorové zaměření situace velkého měřítka. 10. Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. 11. Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou. 12. Kontrolní a ověřovací měření ve výstavbě. Úřední ověření. 13. Úloha katastru nemovitostí ČR pro výstavbu.


Stáhnout ppt "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Geodézie pro stavitelství KMA/GES Ing. Martina Vichrová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google