Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_09_ICT_493_Mys Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Myslivec Jan VY_32_INOVACE_09_ICT_493_Mys

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Kuchař – číšník, Cukrář Předmět Informační a komunikační technologie Ročník 2. a 3. Název tematické oblasti (sady) Práce se standartním aplikačním vybavením v učebních oborech Název vzdělávacího materiálu Formátování dokumentu Anotace Prezentace je určena žákům druhých ročníků učebních oborů Kuchař-číšník a Cukrář pro objasnění významu textových editorů a procesorů pro tvorbu a úpravu textových dokumentů. Pro žáky třetích ročníků učebních oborů Kuchař-číšník a Cukrář pro zopakování základních vědomostí o textových procesorech a znalostí potřebných pro práci s textovým dokumentem. Zhotoveno, (datum/období) 12. 5. 2013 Ověřeno 12. 2. 2014

3 Formátování dokumentu Způsoby formátování: formátování přímé formátování nepřímé – pomocí stylů 3

4 Formát písma Karta Domů, tlačítka ve skupině Písmo. Umožňují úpravu vybraného (budoucího) textu. Základní parametry jsou: Font je sada písmen specifická svým tvarem, písmo je bezpatkové (Calibri, Arial) nebo patkové (Times New Roman) Řez umožňuje další úpravu fontu, a to: B – Bold: tučné písmo I – Italics: kurzíva, italika U – Underline: podtržené písmo Tyto úpravy lze kombinovat Barva písma umožňuje obarvit text. Podtržení různými typy čar 4

5 Dialogové okno – Písmo Styl písma: přeškrtnuté, dolní (horní index), skryté, stínované, kapitálky (zmenšená velká písmena), velká písmena Proložení znaků umožňuje horizontální nastavení velikosti mezer mezi písmeny i vertikální změnu umístění znaků Prokládání písem: pro vyrovnání mezer mezi určitými kombinacemi znaků, písmo působí kompaktněji Textové efekty: třeba Neony Las Vegas 5

6 Formátování odstavce Karta Domů, skupina Odstavec. Umož ň uje úpravu jednoho nebo více odstavc ů Základní parametry jsou: Zarovnání: vlevo, vpravo, na střed, do bloku Odsazení: okraje zleva a zprava Speciální: odsazení 1. ř ádku Tato odsazení lze nastavit i na pravítku. Mezery před odstavcem a za ním: horizontální odsazení Řádkování: hustota ř ádk ů (normal, 1,5, dvojité…) 6

7 Dialogové okno – Odstavec Karta Tok textu umožňuje ovládat stránkování Svázat řádky: odstavec nebude nikdy automaticky rozdělen na dvě stránky. Kontrola osamocených řádků: nem ů že nastat situace, že jeden ř ádek odstavce je na jiné straně než ostatní Svázat s následujícím: dva svázané odstavce se objeví vždy na stejné stránce, používá se u nadpis ů. Vložit konec stránky před: odstavec bude začínat na nové stránce. Pot ř ebujeme-li v textu p ř ejít na novou stránku, nevkládáme Entery, ale zadáme p ř íkaz Vložit-Konec-Konec stránky (CTRL + Enter). 7

8 Některé doplňující možnosti Iniciála: zvýrazněné první písmeno odstavce Velká písmena: převody mezi velkými a malými písmeny Sloupce: vytvoření daného počtu sloupců, případné ukončení oblasti sloupců příkazem Vložit-Konec-Zalomení sloupce (Ctrl + Shift + Enter) Kopie formátu: ikona štětce, po kliknutí si pamatuje zdrojové formátování a pomocí myši pak formát zkopíruje na cílovou oblast. Pokud na štětec dvojkliknete, lze formát aplikovat vícenásobně. 8

9 Hledání a nahrazování textu Karta Domů, skupina Úpravy, Najít, Nahradit, Vybrat -vyhledá v dokumentu daný text, resp. ho nahradí jiným textem (nápoje-> nealkoholické nápoje) -lze ale zadávat více parametrů – Více rozlišovat malá a velká písmena, používat zástupné znaky, tvaroslovné hledání hledání podle formátu (písmo, odstavec, styl...) hledání speciální (znak konce odstavce, písmeno, číslice, poznámka....regulární výraz) 9

10 Tabulátory Karta Domů, skupina Odstavec, dialogové okno Odstavec – Tabulátory Tabulátory nebo vodorovné pravítko vytváří zarovnaný text do sloupců po stisku klávesy TAB tabulátory: levý, pravý, středový, desetinný, vodicí znak: výplň prostoru pomocí zadaných znaků ….,------,____ nebo bez výplně řídící znak tabulátor se zobrazuje jako šipka 10

11 Odrážky a číslování Formát - Odrážky a číslování nebo tlačítka odrážky – bullets, unordered list (neuspořádaný seznam), lze volit její vzhled (znak nebo obrázek) číslování – numbering, ordered list (uspořádaný seznam), lze volit typ číslování (arabské, římské), formát, počátek i odsazení víceúrovňové - tvorba úrovní číslování, odrážek lze definovat formát jednotlivých úrovní pohyb mezi úrovněmi, odsazení: - klávesy Tab, BackSpace nebo Shift+Tab - tlačítka zvětšit, zmenšit odsazení (PT) 11

12 Styly Karta Domů – skupina Styly – dialogové okno Styly Styl je pojmenovaná sada vlastností odstavce ( písmo, odstavec, ohraničení, stínování, tabulátory) vestavěné styly: Normální, Nadpis1, Nadpis2…. vlastní styly: vlastní název - nový styl je odvozen z hotového stylu (založen na) - má námi přiřazeny další vlastnosti - lze jej přidat do šablony i dodatečně upravit - můžeme mu přiřadit klávesovou zkratku - po vytvoření se objevuje v galerii rychlých stylů 12

13 Jazykové nástroje Nastavit jazyk podpora národního prostředí Jazykové předvolby - Nastavit jazyk ve vybraném textu nastaví jazyk (čeština, němčina, angličtina…) - Thesaurus, Shift+F7: slovník synonym zobrazí synonyma (antonyma)k označenému slovu, - Přeložit přeloží dokument, vybraný text nebo slovo 13 Karta Revize

14 Jazykové nástroje Nástroje - Pravopis, F7, ikona knížky - kontrola pravopisu - kontrola syntaktických chyb (překlepů) na lexikální úrovni (v rámci slova, ne věty) - chybná (neznámá) slova jsou podtržena červenou vlnovkou (lze vypnout) - nabízí se slova podobná (změna v jednom znaku), která můžete použít nebo přeskočit - neznámá správná slova (např. jména) lze přidat do uživatelského slovníku nebo přeskakovat 14

15 Automatizace Vložit - Automatický text - oslovení, podpis, závěr… - často používaná spojení (vše nejlepší přejí…) Nástroje - Automatické opravy - opraví časté překlepy (byhc -> bych) - vloží speciální znaky (c) -> © - zajistí první velké písmeno ve větě - opraví dvě velká písmena po sobě atd. - můžete přidat vlastní položky - přes její přednosti trochu nebezpečná funkce 15

16 Konfigurace prostředí Nástroje - Možnosti - obecné: názvy posledních souborů - uložit: automatické ukládání po … minutách - umístění souborů: texty, obrázky, šablony - pravopis: aut. kontrola, skrytí chyb - zobrazení: stavový řádek, posuvníky, formátovací značky - informace o uživateli 16 Karta Soubor - Možnosti

17 Záhlaví a zápatí, vzhled stránky Záhlaví a zápatí - prostor na horním a dolním okraji každé stránky - "spodní hladina" dokumentu - obsahuje často číslo strany, jméno autora, článku - využíváme panel nástrojů záhlaví a zápatí tlačítka nebo možnost vložit automatický text - lze vložit i grafiku: obrázek, klipart … Vzhled stránky - všechny okraje, umístění hřbetu - formát papíru: velikost - orientace: na výšku, na šířku - zdroj papíru - rozvržení: začátky oddílů, záhlaví a zápatí 17

18 Náhled,tisk a zabezpečení dokumentu Náhled s možnostmi - použití lupy, zvětšení - zobrazení více stránek - celá obrazovka Tisk - volba tiskárny nebo tisk do souboru - rozsah stran, počet kopií, počet stránek na list - jen sudé (liché) strany, případně oboustranný tisk - možnosti - podrobnější parametrizace Vlastnosti - informace o dokumentu, autorovi - statistické údaje (počet znaků, slov, řádků) 18

19 Obsah, rejstřík, seznam obrázků Obsah - před vytvořením obsahu musí být příslušné nadpisy zformátovány pomocí stylů - standardně se používají styly Nadpis1, Nadpis2… - volba Možnosti - lze použít vlastní styly - lze formátovat styl obsahu, vodicí znak Seznamy obrázků a tabulek - před vytvořením seznamů musí být obrázky a tabulky opatřeny titulkem Podobně se vloží seznam citací 19 Karta - Reference

20 Tabulky útvar tvoří řádky a sloupce vytvoření - Tabulka – Vložit (počet řádků a sloupců) - Tabulka – Navrhnout tabulku (tužka a guma) úpravy - ohraničení, stínování, - slučování buněk, velikosti buněk - třídění 20 Karta Vložení

21 Grafika Vložit - Obrázek - Obrázek ze souboru (jpg, bmp, gif, wmf…) - KlipArt (sady jednoduchých vektorových obrázků) - Automatický tvar (čáry, šipky, popisky, tvary) - WordArt (umělecké písmo) Vlastnosti a nastavení obtékání textu, chování textu vzhledem k objektu velikost, ohraničení čárou, výplň 21 Karta Vložení

22 Textové pole je obdélník vyplněný textem nezávislý na okolí má vlastnosti grafického objektu lze umístit kdekoliv na stránce lze měnit směr textu mezi různými textovými poli se může přelévat text, lze nastavit propojení textových polí (řetěz) 22 Karta Vložení

23 Použitá literatura: PECINOVSKÝ, Josef a PECINOVSKÝ, Rudolf. Word 2010: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 229 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-3498-9. Použité zdroje: PowerPoint 2010 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google