Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009."— Transkript prezentace:

1 Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009

2 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20092 Motto Being the right industry does matter, But being good at what you do matters a lot more, No matter what industry you´re in ( Pracovat ve správném oboru je důležité, ale je dobré vědět, které věci dělat mnohem lépe a nezáleží, ve kterém oboru pracujete. (Richard Rumelt, a professor of strategy at UCLA´s Anderson School of Management, L.A., U.S.A.)

3 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20093 Použité zdroje: Voříšek J,: Informační systémy a jejich řízení, BIVŠ, 1997 Řepa, V.: a kol.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, 1999 Scheer,A-V.: Od podnikových procesů k aplikačním systémům. IDS- Scheer ČR, Brno 2002, (ISBN 80-238-4719-8)

4 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20094 OBSAH I.Úvod do strategického řízení IS/ICT, Trendy vývoje IS/ICT II.Systémová integrace, systémový integrátor, outsourcing, ASP (Application Service Providing) III.Principy a koncepty metodiky MDIS, principy a koncepty řízení IS/ICT IV.Architektury informačních systémů

5 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20095 Studijní materiály v IS BIVŠ

6 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20096 Specifické podmínky a potřeby hospodářských subjektů v ČR –Důvody zásadních inovací IS/ICT –Alternativy inovací IS/ICT Úloha IS/ICT v činnosti hospodářských subjektů Význam IS/ICT pro moderní hospodářský subjekt –Informace – cenný a nákladný podnikový zdroj –Dynamika a globalizace trhů –Globální působení významných firem –Jednotná koncepce řízení, jednotné produkty a služby –Obsluha zákazníka dle jeho specifických potřeb (CRM..) –Růst obtíží v rozhodovacích procesech –IS/ICT jako nástroj v soutěži s konkurencí (soutěž o banku roku http://bankaroku.idnes.cz/ http://bankaroku.idnes.cz/ –Informační povinnost pracovníků –Význam IS/ICT pro stát např. pro ČNB apod.

7 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20097 Portál Veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

8 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20098 Vývoj IS/ICT a jeho důsledky Trendy IS/ICT (v globálním ekon. významu, v řízení a organizaci hosp. subjektu, bankách atd.) Trendy v oblasti hardwaru Trendy v oblasti softwaru (základního, aplikačního, speciálního..) Trendy v oblasti ICT (aplikace, metody, vývojové nástroje apod.) Trendy v organizaci a řízení IS/ICT Trendy světového trhu s ICT

9 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 20099 Trendy IS/ICT Rozvoj komunikací Internet, Informační dálnice Elektronický obchod Vliv Internetu a informační dálnice na hospodářské prostředí Sílící podpora obchodní činnosti IS/ICT a změny v organizačních strukturách podniků Přesun priorit ke strategickému řízení (EIS, OLAP..) Snižování nákladů, kvalita, rychlost reakce) Virtualizace

10 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200910 Trendy v oblasti HW Rozdílná morální životnost HW, ZSW a ASW Trvalé snižování poměru cen/výkon v. zvyšování nároků SW na HW Růst podílu internetovských v. C/S aplikací Architektury SAN (Storage Area Network) a NAS (Network Attached Storage) s centrální archivační strategií

11 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200911 IS s celopodnikovou pamětí EMC

12 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200912 NAS – Network Attached Storage

13 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200913 Trendy v oblasti základního SW Standardizace funkcí a uživatelského rozhraní operačních systémů (znakové v. GUI) Rozvoj komunikačního ZSW a s ním spojených služeb (Certifikační autorita, ochrana dat) Trendy v systémech řízení databáze (automatizace tvorby dotazu, grafické programování ) Viry a ochrana proti nim

14 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200914 Trendy v oblasti aplikačního SW TESW – technologicky orientovaný ASW (Systémy pro automatizaci kanceláře –OIS, Workflow) TASW – typový ASW ( architektura, nasazování, parametrizace, vnitřní integrace, konsolidace dat, vývojové jádro, podnikové aplikace..) CRM systémy Portálová řešení např. „WebSphere Portal in an SAP environment“ Vnější integrace ASW (ERP + CRM + Portály) ASW pro integraci a konsolidaci dat ( ETL prostředky např. Powercenter od firmy Informatica)) Elektronická výměna dat (EDI, EDIFACT)

15 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200915 Trendy v oblasti ICT Otevřené systémy na bázi standardů Třívrstvová architektura (datová, klientská a aplikační vrstva) Multimediální uživatelská rozhraní, virtuální realita LAN, WAN, PC, Palmtop a jejich globální vzájemná součinnost, Datawarehousing Quality Assurance (QA)– Řízení kvality dat

16 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200916 Trendy v organizaci a řízení IS/ICT Outsourcing vývoje a provozu ICT –důvody, výhody, nevýhody Systémová integrace (od VS k „Information Factory“) Vznik nových profesí ( např.: Manažer kvality) Transformace útvaru IT na ICT Role útvaru ICT a jeho vliv na řízení

17 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200917 Rizika zavádění IS/ICT Chybně postavená globální podniková strategie Podcenění významu IS/ICT Malá angažovanost TOP managementu Důsledky Funkce IS jsou v rozporu se zájmem vlastníků IS nepodpruje strategické řízení podniku Dezintegrace útvarů podniku Investice do IS/ICT nepřinášejí očekávání Chyby X XXX XXX X Pokračování ve cvičení

18 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200918 Systémová integrace (SI) Příčiny vzniku SI Cíle, principy a rizika SI Vývojová stadia a složky SI Úrovně SI Varianty řešení integrovaného IS/ICT Systémový integrátor

19 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200919 Vývojová stadia a složky SI Datová integrace (od izolovaných souborů k databázím) Integrace aplikací (aplikace spouštěny událostmi, objektová rozhranní, komponenty) Integrace podnikových procesů a funkcí IS/ICT –Nezávislé procesy –Částečná integrace –Plná integrace Integrace uživatelských rozhraní aplikací (např. GUI Microsoft, aj.) Integrace metodická (SSADM, SDM, MDIS, ITIL, COBIT, RUP, SELECT PERSPECTIVE.) Integrace HW a technologická (SAN, Enterprise Storage, Jednotná správa aplikací..)

20 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200920 Úrovně SI Metodická integrace (obvykle na úrovni PP) Integrace vizí (obvykle v bance je to náplní „steering committee“ pod vedením NGŘ) –Jak lze pomocí ICT podpořit konkurenceschopnost banky –Které bankovní procesy mají být prioritně pomocí ICT podporovány –Jaké efekty se od realizace nových projektů očekávají –Kdo bude zodpovědný za dosažení jednotlivých efektů –Podle jakého HMG mají být projekty realizovány –Jaké bankovní zdroje budou na realizaci projektů vyčleněny Integrace banky s okolím (ČNB, klienti, BCP, aj.) Integrace bankovních procesů Technologická integrace

21 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200921 Varianty řešení integrovaného IS/ICT Vlastní vývoj IASW, nákup ost. Komponent, integrace vlastními silami Vývoj IASW externí firmou - nákup ost. Komponent, integrace vlastními silami Nákup všech komponent od různých výrobců, integrace vlastní silou Nákup celého IS/ICT od SI Tvorba IS GD a SI, outsourcing provozu Ve většině organizací: varianty 3 až 5 (v našich bankách však existují vlastní vývojáři – var. 1-2)

22 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200922 Systémový integrátor Indikace pro volbu externího SI –IS/ICT má pro podnik prioritní význam –Požadavky na realizátory přesahují možnosti vlastního týmu informatiků –Čas realizace IS/ICT je kritickým faktorem –Rozložení rizik realizace IS/ICT na více subjektů Požadované vlastnosti SI Služby SI Organizační struktura, profesní specializace SI Výběr SI

23 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200923 Soutěž „TOP 10 SI r. 2004“ (v abecedním pořadí) Tisková zpráva ze Pondělí, 11 říjen, 2004 : Nejvíce hlasů dostaly firmy (v abecedním pořadí) HEWLETT-PACKARD, SAP a Siemens Business Services. Adastra s.r.o. AutoCont CZ a.s. Hewlett-Packard s.r.o. ICZ a.s. is:energy czech a.s. LogicaCMG s.r.o. PVT, a.s. SAP ČR spol. s r.o. Siemens Business Services spol. s r.o. WEBCOM a.s.

24 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200924 TOP Professional BI & DW –AutoCont CZ a.s., IT euro, a.s., LogicaCMG s.r.o., Oracle Czech, s.r.o., SAP ČR spol. s r.o., Siemens Business Services spol. s r.o., WEBCOM a.s. TOP Professional Production & Logistics –Datawarehouse Phase II - významné rozšíření stávajícího zákaznického datového skladu pro zákazníka Český Mobil a.s. (přihlašovatel i dodavatel Adastra s.r.o.) Datový sklad v ING ČR/SR pro zákazníka ING Nationale- Nederlanden pojišťovna, a.s. (přihlašovatel Nationale- Nederlanden životní pojišťovna, org. složka, dodavatel Adastra s.r.o.) Konsolidovaná databáze dat (DW) pro zákazníky Raiffeisenbank a.s. (přihlašovatel i dodavatel NESS CEE) Soutěž TOP Professional 2004 http://top10.hottop.cz/php/

25 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200925 Soutěž „TOP 10 SI r. 2007“ podrobněji viz na: www.TOP10.hottop.czwww.TOP10.hottop.cz 1.Adastra s.r.o. 2.AutoCont CZ a.s. 3.DELTAX Systems a.s. 4.E.ON IS Czech Republic s.r.o. 5.Hewlett-Packard s.r.o. 6.ICZ a. s. 7.IDS Scheer ČR, s. r. o. 8.Logica CMG s.r.o. 9.Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 10.Telefónica O2 Czech Republic, a.s Z nominovaných 121 firem byly do první desítky zvoleny tyto ICT společnosti (podle abecedy):

26 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200926 ASP Application Service Provider ASP je založeno na oddělení vlastnictví určité aplikace od jejího používání. Na rozdíl od outsourcingu odděluje tak vlastnictví daného řešení od využívání systému a jeho provozování. Poskytovatel ASP se tedy stará o provoz aplikace, vykonává veškeré činnosti související s počátečním pořízením i s průběžným vlastnictvím systému a nese veškeré náklady s tím spojené. Zákazníkům nabízí možnost využívání řešení aplikace, které sám vlastní a provozuje. Gála, L., Pour, J., Toman, P.,: Podniková informatika. Grada Publishing, a.s. 2006

27 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200927 Životní cyklus ASP zákazníka Pavelka, J. :Životní cyklus ASP zákazníka. Effective 3 October 2007.http://www.cssi.cz/publ_si_clanek.asp?typ=1&kod=315,http://www.cssi.cz/publ_si_clanek.asp?typ=1&kod=315

28 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200928 SLA-Service Level Agreement SLA je svázán s outsourcingem, kde představuje hlavní parametr mezi externím poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. V intencích ISACA je SLA definován jako minimální hranice, nad jejíž úrovní jsou dodávané služby ještě akceptovatelné [ISACA IS Auditing Guideline for Outsourcing of IS Activities to Other Organizations www.isace.org/standard/guideline.htm Effective 1 September 2000 ]. www.isace.org/standard/guideline.htm Jedná se tedy o formálně stanovenou smlouvu mezi poskytovatelem služeb a jejich příjemcem, která přesně vymezuje podmínky vztahů a odpovědnosti při poskytování definovaného rozsahu, objemu a úrovně služeb. Podle : Pavel Učeň: Service Level Agreement jako hlavní parametr řízení informatiky v podniku, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3-4/2001, ČSSI

29 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200929 SLA se skládá ze tří částí Kategorie příjemců. Přesné vymezení počtu a umístění příjemců dané kategorie. Popis služeb. Objem poskytovaných služeb ( aplikace ve vztahu k počtu zpracovávaných dokladů v dané periodicitě apod. ) Poskytovatel - bližší určení ( uvádí se, má-li smysl, resp. je-li uživatelů více ). Měření - postup, způsob, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků. Ověřování - postup, způsob, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků ověřování správnosti měření. Určení a způsobu realizace podpory ( kupř. fyzicky na místě, vzdáleně apod. ) Návazné podpůrné služby spojené s danou službou ( kupř. tréning na místě, resp. na učebně ). Cena služby. Platební podmínky. Pravidlo pro změny služby. Práva a povinnosti obou stran - podmínky součinnosti. Ostatní podmínky pro realizaci SLA ( bezpečnost, právo informovanosti, odpovědnost za vady a škody apod. ). a) Základní specifikace, podmínky a pravidla

30 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200930 Další část SLA Dostupnost ( v % vyjádřený skutečný čas disponibility aplikace na daném zařízení uživatele ve vztahu k celkovému efektivnímu fondu pracovní doby za určenou časovou jednotku ). Běžná a maximální přípustná ( kritická ) doba odezvy na požadavek - tzv. incident ( v členění na jednotlivé typy požadavků, jako je kupř. hlášení poruchy aplikace, poruchy HW, přemístění koncové stanice, apod. ). Běžná a maximální přípustná ( kritická ) doba řešení požadavků ( v členění na jednotlivé typy požadavků ). Průměrná a mezní odezva aplikace v rámci služby. b) Tvrdé metriky c) Měkké metriky Ostatní metriky pro danou službu ( kvalitativní ukazatele typu "akceptace", "zápis", "potvrzení realizovaného školení a prezenční listina", "hodnocení školení", apod. ).

31 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200931 Podmínky efektivního uplatnění SLA Provozní řád IS/IT. Kategorie koncových uživatelů - pro tyto skupiny jsou definovány standardy vybavení, školení, podpory apod., které ve svých nákladech respektují zejména potřeby core business. Eskalační procedury – v závislosti na charakteru parametrů SLA jsou diferencované eskalační procedury incidentů a změn. Ceny služeb - ekonomickou dimenzí SLA je její cena, resp. interní náklady. Pro realizaci SLA musí podnik splnit řadu podmínek :

32 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200932 Metodika MDIS Multidimensional Development of Information System (KIT VŠE) cílem je vývoj a provoz integrovaného informačního systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných informačních technologií (ICT) k maximální podpoře podnikových cílů = zajištění efektivní podpory podnikových cílů a podnikových procesů pomocí integrovaných informatických služeb, procesů a zdrojů

33 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200933 Metodika MDIS Charakteristika MDIS –MDIS jako návod na uvažování »Promyšlená koncepce »Multidimenzionalita ( tj. Řešení IS/T souběžně ze všech pohledů, které ovlivňují efektivnost IS/ICT ) První skupina integračně abstraktní Druhá skupina informační, procesní, ekonomická, pracovní Cílem je neopomenutí žádného faktoru, který ovlivňuje úspěšnost tvorbyIS/ICT Druhy pohledů na IS – dimenze řešení IS/ICT –Uživatelské pohledy na IS/ICT »Vrcholového vedení podniku (strategický) »Koncového uživatele (procesní) »Pohled uživatele při komunikaci s IS Úlohou řešitelů je zahrnout do IS všechny typy pohledů a vytvořit tzv. řešitelské pohledy

34 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200934 Metodika MDIS - pokračování Řešitelské pohledy nazývá MDIS dimenzí řešení IS/ICT Dimenze jsou rozděleny do dvou skupin: –První skupina zahrnuje »časovou dimenzi řešení »úroveň abstrakce při řešení IS/ICT »úrovně integrace IS/ICT –Druhá skupina pak zahrnuje »obsahové a »metodicko-organizační dimenze vývoje a provozu IS/ICT

35 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200935 1. skupina - dimenze čas, úroveň abstrakce a úroveň integrace Požadavky jsou nerealizovatelné Strategická úroveň Konceptuální úroveň Technologická úroveň Implementační úroveň Globální strategie podniku (GST) Informační strategie (IST) Projekt 2Projekt 1Projekt n PÚ IM ZA DAN GAN ÚS Fáze životního cyklu Životní cyklus projektu Čas Úroveň Integrace Úrovně abstrakce konkretní abstraktní

36 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200936 Obsahové dimenze: –Data /informace (INF) a jejich charakteristiky –Funkce/Procesy (PRO), funkční a procesní architektura –Organizační a legislativní hlediska (ORG) –Pracovní, sociální a etická hlediska (PRA) –Software (SW) –Hardware (HW) –Ekonomická a finanční hlediska (EKO) 2. Skupina – dimenze obsahové a metodicko organizační Metodicko-organizační: –Metody (MET) –Dokumenty (DOK) – Řízení prací dané fáze (MNG)

37 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200937 Metodicko-organizační dimenze Metody Dokumenty Řízení prací dané fáze Obvykle podporovány metodikami jako na př. ASAP, UML, COBIT… a CASE nástroji ERwin, BPwin, ADONIS, SCA, MS Project aj.

38 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200938 Konceptuální model vývoje IS/T metodikou MDIS CO (obsah řešení fáze) JAKVÝSŘIZ INFPROORGPRASWHWEKOMETDOKMNG GST GST(INF)GST(PRO ) GST(ORG)GST(PR A) GST(SW) IST IST(INF) US UST(INF) GAN DAN IM ZA PU Úroveň podrobnosti pohledu na příslušnou dimenzi řešení Co se řeší v dané fázi

39 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200939 Postup v jednotlivých fázích řešení Stanovení cílů Vypracování /úprava plánu prací Porozumění řešení oblastí a formulace hlavních problémů řešení Formulace vize řešení Řešení vzáj. vazeb mezi dimenzemi Návrh IS/ICT dle jednotl. obsah. dimenzí Anal. souč.stavu IS/ICT podle platné vize Ověřování /testování systému Prezentace, oponentura, předání výsled. Výsledky analýzy ve shodě s vizí ANO NE Postup je shodný pro všechny fáze a je základem manažerské dimenze

40 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200940 Architektura IS/ICT Podstata a účel architektury IS/ICT: Strategická orientace Adekvátní funkční spektrum Integrovanost – IS/ICT Otevřenost Jednoduchost Flexibilita Snadná údržba Efektivní provozuschopnost Návrhem architektury IS/ICT se zabývají specialisté – architekti IS/ICT (zpravidla nadstardatně placeni) Návrh architektury IS/ICT je jednou z nejvýznamnějších činností strategického řízení informačního systému

41 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200941 www.job.cz

42 © Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 1 ZS 200942 Globální a dílčí architektury IS/ICT Globální architektura – hrubý návrh IS/ICT. Je vizí budoucího stavu IS/ICT podniku, optimálně podporující jeho celopodnikové cíle Dílčí architektury jsou pak detailnějšími rozpracováním Globální architektury z hlediska různých dimenzí IS/ICT (viz Voříšek skripta str. 152 a násl. ) Funkční architektura SW architektura Technologická architektura Procesní architektura HW architektura Globální architektura Datová architektura Dílčí architektury


Stáhnout ppt "Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google