Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009."— Transkript prezentace:

1 Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009

2 Motto Being the right industry does matter,
But being good at what you do matters a lot more, No matter what industry you´re in ( Pracovat ve správném oboru je důležité, ale je dobré vědět, které věci dělat mnohem lépe a nezáleží, ve kterém oboru pracujete. (Richard Rumelt, a professor of strategy at UCLA´s Anderson School of Management , L.A., U.S.A.) OIS 1 ZS 2009

3 Použité zdroje: Voříšek J,: Informační systémy a jejich řízení, BIVŠ, 1997 Řepa, V.: a kol.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, 1999 Scheer,A-V.: Od podnikových procesů k aplikačním systémům. IDS- Scheer ČR, Brno 2002, (ISBN ) OIS 1 ZS 2009

4 OBSAH Úvod do strategického řízení IS/ICT, Trendy vývoje IS/ICT
Systémová integrace, systémový integrátor, outsourcing, ASP (Application Service Providing) Principy a koncepty metodiky MDIS, principy a koncepty řízení IS/ICT Architektury informačních systémů OIS 1 ZS 2009

5 Studijní materiály v IS BIVŠ
OIS 1 ZS 2009

6 Úloha IS/ICT v činnosti hospodářských subjektů
Význam IS/ICT pro moderní hospodářský subjekt Informace – cenný a nákladný podnikový zdroj Dynamika a globalizace trhů Globální působení významných firem Jednotná koncepce řízení, jednotné produkty a služby Obsluha zákazníka dle jeho specifických potřeb (CRM..) Růst obtíží v rozhodovacích procesech IS/ICT jako nástroj v soutěži s konkurencí (soutěž o banku roku Informační povinnost pracovníků Význam IS/ICT pro stát např. pro ČNB apod. Specifické podmínky a potřeby hospodářských subjektů v ČR Důvody zásadních inovací IS/ICT Alternativy inovací IS/ICT OIS 1 ZS 2009

7 Portál Veřejné správy OIS 1 ZS 2009
OIS 1 ZS 2009

8 Vývoj IS/ICT a jeho důsledky
Trendy IS/ICT (v globálním ekon. významu, v řízení a organizaci hosp. subjektu, bankách atd.) Trendy v oblasti hardwaru Trendy v oblasti softwaru (základního, aplikačního, speciálního..) Trendy v oblasti ICT (aplikace, metody, vývojové nástroje apod.) Trendy v organizaci a řízení IS/ICT Trendy světového trhu s ICT OIS 1 ZS 2009

9 Trendy IS/ICT Rozvoj komunikací Internet, Informační dálnice
Elektronický obchod Vliv Internetu a informační dálnice na hospodářské prostředí Sílící podpora obchodní činnosti IS/ICT a změny v organizačních strukturách podniků Přesun priorit ke strategickému řízení (EIS, OLAP..) Snižování nákladů, kvalita, rychlost reakce) Virtualizace OIS 1 ZS 2009

10 Trendy v oblasti HW Rozdílná morální životnost HW, ZSW a ASW
Trvalé snižování poměru cen/výkon v. zvyšování nároků SW na HW Růst podílu internetovských v. C/S aplikací Architektury SAN (Storage Area Network) a NAS (Network Attached Storage) s centrální archivační strategií OIS 1 ZS 2009

11 IS s celopodnikovou pamětí EMC
OIS 1 ZS 2009

12 NAS – Network Attached Storage
OIS 1 ZS 2009

13 Trendy v oblasti základního SW
Standardizace funkcí a uživatelského rozhraní operačních systémů (znakové v. GUI) Rozvoj komunikačního ZSW a s ním spojených služeb (Certifikační autorita, ochrana dat) Trendy v systémech řízení databáze (automatizace tvorby dotazu, grafické programování ) Viry a ochrana proti nim OIS 1 ZS 2009

14 Trendy v oblasti aplikačního SW
TESW – technologicky orientovaný ASW (Systémy pro automatizaci kanceláře –OIS, Workflow) TASW – typový ASW ( architektura, nasazování, parametrizace, vnitřní integrace, konsolidace dat, vývojové jádro, podnikové aplikace..) CRM systémy Portálová řešení např. „WebSphere Portal in an SAP environment“ Vnější integrace ASW (ERP + CRM + Portály) ASW pro integraci a konsolidaci dat ( ETL prostředky např. Powercenter od firmy Informatica)) Elektronická výměna dat (EDI, EDIFACT) OIS 1 ZS 2009

15 Trendy v oblasti ICT Otevřené systémy na bázi standardů
Třívrstvová architektura (datová, klientská a aplikační vrstva) Multimediální uživatelská rozhraní, virtuální realita LAN, WAN, PC, Palmtop a jejich globální vzájemná součinnost, Datawarehousing Quality Assurance (QA)– Řízení kvality dat OIS 1 ZS 2009

16 Trendy v organizaci a řízení IS/ICT
Outsourcing vývoje a provozu ICT důvody, výhody, nevýhody Systémová integrace (od VS k „Information Factory“) Vznik nových profesí ( např.: Manažer kvality) Transformace útvaru IT na ICT Role útvaru ICT a jeho vliv na řízení OIS 1 ZS 2009

17 Rizika zavádění IS/ICT
Funkce IS jsou v rozporu se zájmem vlastníků IS nepodpruje strategické řízení podniku Investice do IS/ICT nepřinášejí očekávání Dezintegrace útvarů podniku Rizika zavádění IS/ICT Důsledky Chyby Chybně postavená globální podniková strategie Podcenění významu IS/ICT Malá angažovanost TOP managementu X X X X Pokračování ve cvičení OIS 1 ZS 2009

18 Systémová integrace (SI)
Příčiny vzniku SI Cíle, principy a rizika SI Vývojová stadia a složky SI Úrovně SI Varianty řešení integrovaného IS/ICT Systémový integrátor OIS 1 ZS 2009

19 Vývojová stadia a složky SI
Datová integrace (od izolovaných souborů k databázím) Integrace aplikací (aplikace spouštěny událostmi, objektová rozhranní, komponenty) Integrace podnikových procesů a funkcí IS/ICT Nezávislé procesy Částečná integrace Plná integrace Integrace uživatelských rozhraní aplikací (např. GUI Microsoft, aj.) Integrace metodická (SSADM, SDM, MDIS, ITIL, COBIT, RUP, SELECT PERSPECTIVE.) Integrace HW a technologická (SAN, Enterprise Storage, Jednotná správa aplikací..) OIS 1 ZS 2009

20 Úrovně SI Metodická integrace (obvykle na úrovni PP)
Integrace vizí (obvykle v bance je to náplní „steering committee“ pod vedením NGŘ) Jak lze pomocí ICT podpořit konkurenceschopnost banky Které bankovní procesy mají být prioritně pomocí ICT podporovány Jaké efekty se od realizace nových projektů očekávají Kdo bude zodpovědný za dosažení jednotlivých efektů Podle jakého HMG mají být projekty realizovány Jaké bankovní zdroje budou na realizaci projektů vyčleněny Integrace banky s okolím (ČNB, klienti, BCP, aj.) Integrace bankovních procesů Technologická integrace OIS 1 ZS 2009

21 Varianty řešení integrovaného IS/ICT
Vlastní vývoj IASW, nákup ost. Komponent, integrace vlastními silami Vývoj IASW externí firmou - nákup ost. Komponent, integrace vlastními silami Nákup všech komponent od různých výrobců, integrace vlastní silou Nákup celého IS/ICT od SI Tvorba IS GD a SI, outsourcing provozu Ve většině organizací: varianty 3 až 5 (v našich bankách však existují vlastní vývojáři – var. 1-2) OIS 1 ZS 2009

22 Systémový integrátor Indikace pro volbu externího SI
IS/ICT má pro podnik prioritní význam Požadavky na realizátory přesahují možnosti vlastního týmu informatiků Čas realizace IS/ICT je kritickým faktorem Rozložení rizik realizace IS/ICT na více subjektů Požadované vlastnosti SI Služby SI Organizační struktura, profesní specializace SI Výběr SI OIS 1 ZS 2009

23 Soutěž „TOP 10 SI r. 2004“ (v abecedním pořadí)
Adastra s.r.o. AutoCont CZ a.s. Hewlett-Packard s.r.o. ICZ a.s. is:energy czech a.s. LogicaCMG s.r.o. PVT, a.s. SAP ČR spol. s r.o. Siemens Business Services spol. s r.o. WEBCOM a.s. Tisková zpráva ze Pondělí, 11 říjen, 2004 : Nejvíce hlasů dostaly firmy (v abecedním pořadí) HEWLETT-PACKARD, SAP a Siemens Business Services. OIS 1 ZS 2009

24 Soutěž TOP Professional 2004
TOP Professional BI & DW AutoCont CZ a.s., IT euro, a.s., LogicaCMG s.r.o., Oracle Czech, s.r.o., SAP ČR spol. s r.o., Siemens Business Services spol. s r.o., WEBCOM a.s. TOP Professional Production & Logistics Datawarehouse Phase II - významné rozšíření stávajícího zákaznického datového skladu pro zákazníka Český Mobil a.s. (přihlašovatel i dodavatel Adastra s.r.o.) • Datový sklad v ING ČR/SR pro zákazníka ING Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s. (přihlašovatel Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, org. složka, dodavatel Adastra s.r.o.) • Konsolidovaná databáze dat (DW) pro zákazníky Raiffeisenbank a.s. (přihlašovatel i dodavatel NESS CEE) OIS 1 ZS 2009

25 Soutěž „TOP 10 SI r. 2007“ Z nominovaných 121 firem byly do první desítky zvoleny tyto ICT společnosti (podle abecedy): Adastra s.r.o. AutoCont CZ a.s. DELTAX Systems a.s. E.ON IS Czech Republic s.r.o. Hewlett-Packard s.r.o. ICZ a. s. IDS Scheer ČR, s. r. o. Logica CMG s.r.o. Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Telefónica O2 Czech Republic, a.s podrobněji viz na: OIS 1 ZS 2009

26 ASP Application Service Provider
Gála, L., Pour, J., Toman, P.,: Podniková informatika. Grada Publishing, a.s. 2006 ASP je založeno na oddělení vlastnictví určité aplikace od jejího používání. Na rozdíl od outsourcingu odděluje tak vlastnictví daného řešení od využívání systému a jeho provozování. Poskytovatel ASP se tedy stará o provoz aplikace, vykonává veškeré činnosti související s počátečním pořízením i s průběžným vlastnictvím systému a nese veškeré náklady s tím spojené. Zákazníkům nabízí možnost využívání řešení aplikace, které sám vlastní a provozuje. OIS 1 ZS 2009

27 Životní cyklus ASP zákazníka
Pavelka, J. :Životní cyklus ASP zákazníka. Effective 3 October 2007 . OIS 1 ZS 2009

28 SLA-Service Level Agreement
Podle : Pavel Učeň: Service Level Agreement jako hlavní parametr řízení informatiky v podniku, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3-4/2001 , ČSSI SLA je svázán s outsourcingem, kde představuje hlavní parametr mezi externím poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. V intencích ISACA je SLA definován jako minimální hranice, nad jejíž úrovní jsou dodávané služby ještě akceptovatelné [ISACA IS Auditing Guideline for Outsourcing of IS Activities to Other Organizations Effective 1 September 2000 ]. Jedná se tedy o formálně stanovenou smlouvu mezi poskytovatelem služeb a jejich příjemcem, která přesně vymezuje podmínky vztahů a odpovědnosti při poskytování definovaného rozsahu, objemu a úrovně služeb. OIS 1 ZS 2009

29 SLA se skládá ze tří částí
a) Základní specifikace, podmínky a pravidla Kategorie příjemců. Přesné vymezení počtu a umístění příjemců dané kategorie. Popis služeb. Objem poskytovaných služeb ( aplikace ve vztahu k počtu zpracovávaných dokladů v dané periodicitě apod. ) Poskytovatel - bližší určení ( uvádí se, má-li smysl, resp. je-li uživatelů více ). Měření - postup, způsob, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků. Ověřování - postup, způsob, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků ověřování správnosti měření. Určení a způsobu realizace podpory ( kupř. fyzicky na místě, vzdáleně apod. ) Návazné podpůrné služby spojené s danou službou ( kupř. tréning na místě, resp. na učebně ). Cena služby. Platební podmínky. Pravidlo pro změny služby. Práva a povinnosti obou stran - podmínky součinnosti. Ostatní podmínky pro realizaci SLA ( bezpečnost, právo informovanosti, odpovědnost za vady a škody apod. ). OIS 1 ZS 2009

30 Další část SLA b) Tvrdé metriky c) Měkké metriky
Dostupnost ( v % vyjádřený skutečný čas disponibility aplikace na daném zařízení uživatele ve vztahu k celkovému efektivnímu fondu pracovní doby za určenou časovou jednotku ). Běžná a maximální přípustná ( kritická ) doba odezvy na požadavek - tzv. incident ( v členění na jednotlivé typy požadavků, jako je kupř. hlášení poruchy aplikace , poruchy HW, přemístění koncové stanice, apod. ). Běžná a maximální přípustná ( kritická ) doba řešení požadavků ( v členění na jednotlivé typy požadavků ). Průměrná a mezní odezva aplikace v rámci služby. c) Měkké metriky Ostatní metriky pro danou službu ( kvalitativní ukazatele typu "akceptace", "zápis", "potvrzení realizovaného školení a prezenční listina", "hodnocení školení", apod. ). OIS 1 ZS 2009

31 Podmínky efektivního uplatnění SLA
Pro realizaci SLA musí podnik splnit řadu podmínek : Provozní řád IS/IT. Kategorie koncových uživatelů - pro tyto skupiny jsou definovány standardy vybavení, školení, podpory apod., které ve svých nákladech respektují zejména potřeby core business. Eskalační procedury – v závislosti na charakteru parametrů SLA jsou diferencované eskalační procedury incidentů a změn. Ceny služeb - ekonomickou dimenzí SLA je její cena, resp. interní náklady. OIS 1 ZS 2009

32 Metodika MDIS Multidimensional Development of Information System (KIT VŠE) cílem je vývoj a provoz integrovaného informačního systému, který optimálně využívá potenciálu dostupných informačních technologií (ICT) k maximální podpoře podnikových cílů = zajištění efektivní podpory podnikových cílů a podnikových procesů pomocí integrovaných informatických služeb, procesů a zdrojů OIS 1 ZS 2009

33 Metodika MDIS Charakteristika MDIS
MDIS jako návod na uvažování Promyšlená koncepce Multidimenzionalita ( tj. Řešení IS/T souběžně ze všech pohledů, které ovlivňují efektivnost IS/ICT ) První skupina integračně abstraktní Druhá skupina informační, procesní, ekonomická, pracovní Cílem je neopomenutí žádného faktoru, který ovlivňuje úspěšnost tvorbyIS/ICT Druhy pohledů na IS – dimenze řešení IS/ICT Uživatelské pohledy na IS/ICT Vrcholového vedení podniku (strategický) Koncového uživatele (procesní) Pohled uživatele při komunikaci s IS Úlohou řešitelů je zahrnout do IS všechny typy pohledů a vytvořit tzv. řešitelské pohledy OIS 1 ZS 2009

34 Metodika MDIS - pokračování
Řešitelské pohledy nazývá MDIS dimenzí řešení IS/ICT Dimenze jsou rozděleny do dvou skupin: První skupina zahrnuje časovou dimenzi řešení úroveň abstrakce při řešení IS/ICT úrovně integrace IS/ICT Druhá skupina pak zahrnuje obsahové a metodicko-organizační dimenze vývoje a provozu IS/ICT OIS 1 ZS 2009

35 1. skupina - dimenze čas, úroveň abstrakce a úroveň integrace
Požadavky jsou nerealizovatelné Strategická úroveň Konceptuální úroveň Technologická úroveň Implementační úroveň Globální strategie podniku (GST) Informační strategie (IST) Projekt 2 Projekt 1 Projekt n IM ZA DAN GAN ÚS Fáze životního cyklu Životní cyklus projektu Čas Úroveň Integrace Úrovně abstrakce konkretní abstraktní OIS 1 ZS 2009

36 2. Skupina – dimenze obsahové a metodicko organizační
Obsahové dimenze: Data /informace (INF) a jejich charakteristiky Funkce/Procesy (PRO), funkční a procesní architektura Organizační a legislativní hlediska (ORG) Pracovní, sociální a etická hlediska (PRA) Software (SW) Hardware (HW) Ekonomická a finanční hlediska (EKO) Metodicko-organizační: Metody (MET) Dokumenty (DOK) Řízení prací dané fáze (MNG) OIS 1 ZS 2009

37 Metodicko-organizační dimenze
Metody Dokumenty Řízení prací dané fáze Obvykle podporovány metodikami jako na př. ASAP, UML, COBIT… a CASE nástroji ERwin, BPwin, ADONIS, SCA, MS Project aj. OIS 1 ZS 2009

38 Konceptuální model vývoje IS/T metodikou MDIS
CO (obsah řešení fáze) JAK VÝS ŘIZ INF PRO ORG PRA SW HW EKO MET DOK MNG GST GST(INF) GST(PRO) GST(ORG) GST(PRA) GST(SW) IST IST(INF) US UST(INF) GAN DAN IM ZA PU Úroveň podrobnosti pohledu na příslušnou dimenzi řešení Co se řeší v dané fázi OIS 1 ZS 2009

39 Postup v jednotlivých fázích řešení
Stanovení cílů Postup je shodný pro všechny fáze a je základem manažerské dimenze Vypracování /úprava plánu prací NE Porozumění řešení oblastí a formulace hlavních problémů řešení Formulace vize řešení Anal. souč.stavu IS/ICT podle platné vize Výsledky analýzy ve shodě s vizí ANO Návrh IS/ICT dle jednotl. obsah. dimenzí Řešení vzáj. vazeb mezi dimenzemi Ověřování /testování systému Prezentace, oponentura, předání výsled. OIS 1 ZS 2009

40 Architektura IS/ICT Podstata a účel architektury IS/ICT:
Návrh architektury IS/ICT je jednou z nejvýznamnějších činností strategického řízení informačního systému Podstata a účel architektury IS/ICT: Strategická orientace Adekvátní funkční spektrum Integrovanost – IS/ICT Otevřenost Jednoduchost Flexibilita Snadná údržba Efektivní provozuschopnost Návrhem architektury IS/ICT se zabývají specialisté – architekti IS/ICT (zpravidla nadstardatně placeni) OIS 1 ZS 2009

41 OIS 1 ZS 2009

42 Globální a dílčí architektury IS/ICT
Globální architektura – hrubý návrh IS/ICT. Je vizí budoucího stavu IS/ICT podniku, optimálně podporující jeho celopodnikové cíle Funkční architektura SW architektura Technologická architektura Procesní architektura HW architektura Globální architektura Datová architektura Dílčí architektury Dílčí architektury jsou pak detailnějšími rozpracováním Globální architektury z hlediska různých dimenzí IS/ICT (viz Voříšek skripta str. 152 a násl. ) OIS 1 ZS 2009


Stáhnout ppt "Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google