Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra sociální politiky a sociální práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra sociální politiky a sociální práce"— Transkript prezentace:

1 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Katedra sociální politiky a sociální práce (Prezentace pro den otevřených dveří dne ) Kontakt: Fakulta sociálních studií Joštova 10, , Brno Sekretář pracoviště: Zálešáková, Hana DiS. kancelář: 5.62 tel.:

2 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Vznik a historie (2009) V letech se obor rozvinul na FF MU jako součást studia oboru „sociologie, sociální politika a práce“. Od roku 1995 funguje jako samostatný obor na bakalářském a magisterském stupni. V akademickém roce 1999 bylo otevřena kombinovaná forma studia na bakalářském stupni, v roce následujícím byla rozšířena i na magisterský stupeň.

3 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Sociální politika a sociální práce Charakteristika oboru studijní obor Sociální politika a sociální práce se zabývá řešením nerovnováh mezi člověkem (jedincem, malými i velkými skupinami) a společností např. nerovnováhy, které se týkají vývoje trhu práce, rodiny, situace různých typů menšin (např. chudých rodin, Romů, znevýhodněných seniorů, dlouhodobě nezaměstnaných, imigrantů aj.)

4 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Charakteristika a zaměření katedry pracovníci katedry se zabývají řešením sociálních problémů a obtížných životních situací lidí Pozornost věnují zejména: Systému české sociální politiky a sociálních služeb Problematice trhu práce Teoretickým základům sociální práce a etiky tohoto oboru Supervizi a sebereflexi sociálních pracovníků Problematice rodiny a sociální práci s rodinou aj.

5 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Sociální politika a sociální práce Nabízíme studium: Bakalářské studium prezenční a kombinované Absolventi bakalářského studia získávají diplom naplňující požadavky „Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci“, který odpovídá standardům běžným v zemích EU Magisterské studium prezenční a kombinované Doktorské studium

6 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium Bakalářské studium prezenční (tříleté, dvouoborové) Studuje se v následujících kombinacích: mediální studia a žurnalistika, politologie environmentální studia, sociologie, genderová studia psychologie sociální antropologie evropská studia pedagogika (Filosofická fakulta MU) možnost zaměřit se více se buď na předměty sociální práce, nebo na předměty sociální politiky tato specializace umožní získat předpoklady pro studium specializací v magisterském navazujícím studiu

7 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium Bakalářské studium prezenční Povinné předměty (např.) Teorie a metody sociální práce Sociální politika Odborná praxe a supervize v sociální práci Filosofie a etika v sociální politice a sociální práci Rizikové skupiny a rizikové jednání Základy práva pro SPSP Metodologie výzkumu Sociální práce s rodinami Sociologie pro SPSP Základy psychologie pro SPSP Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými Aj.

8 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium Bakalářské studium kombinované (tříleté, jednooborové) Kombinované studium probíhá formou skupinových konzultací (3x za semestr), individuálních konzultací (dle dohody s učitelem) a samostudia Materiály ke studiu jsou studentům k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím internetu Počet skupinových konzultací může být v případě potřeby (např. při výcviku dovedností nebo pro potřebu intenzívní komunikace s učitelem aj.) doplněn dalšími setkáními

9 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium Bakalářské studium kombinované Předměty Teorie a metody sociální práce Sociální politika Odborná praxe a supervize Filosofie a etika v SPSP Základy psychologie pro SPSP Metodologie výzkumu Sociologie pro SPSP Sociální práce s rodinou Sociální zabezpečení Sociální problematika menšin Sociální právo Rizikové skupiny a rizikové jednání (sociální patologie) Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými Aj.

10 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium Povinná odborná praxe pro bakalářské studium: prezenční studenti spec. sociální práce: celkový rozsah 468 hodin + 26 hodin exkurzí spec. sociální politika: celkový rozsah 312 hodin praxe je rozložená do 3 semestrů škola studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat kombinovaní studenti celkový rozsah 320 hodin praxe je rozložená do 2 semestrů, probíhá zpravidla ve 3. a 4. semestru a studenti si ji zajišťují sami v odůvodněných případech uznávána dle zvláštního předpisu, pokud student vykonával praxi jako sociální pracovník již v minulosti a nebo v současné době

11 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské studium Podmínky přístupu ke státní bakalářské zkoušce: odevzdání bakalářské diplomové práce získání požadovaného počtu eurokreditů (90) doložení tzv. minimální jazykové kompetence v jednom z následujících jazyků (angličtina, francouzština, němčina, španělština) - buď uznán odpovídající certifikát/diplom o složení některé z jazykových zkoušek mimo MU nebo studenti absolvují danou zkoušku během studia na FSS pro studenty prezenčního studia je to navíc podmínka: absolvování předmětu v anglickém jazyce (může být i na zahraniční univerzitě), absolvování výuky tělesné výchovy a sportu

12 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium Magisterské navazující studium (dvouleté – 4 semestry) magisterské prezenční studium SPSP – specializace: Sociální práce Sociální politika Personální management a organizační rozvoj Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů Zvolená specializace ovlivňuje průběh studia (to jaké informace získáte) a je uvedena v diplomu absolventa studia. Volba specializace může být změněna do 14. dnů po nástupu do studia nebo po absolvování prvního semestru

13 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium Magisterské navazující studium (dvouleté – 4 semestry) magisterské kombinované studium – specializace: Sociální práce „mikro“ – případové poradenství Sociální práce „makro“ – programy služeb v komunitách a organizacích Sociální politika Personální management a organizační rozvoj Méně kurzů než v prezenčním studiu. Probíhá formou konzultací a samostudia. Konzultace jsou zpravidla 3x za semestr.

14 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální práce“ (prezenční studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: - získat praktické profesionální zkušenosti v sociální práci - schopnosti samostatně navrhovat a provádět intervence do obtížných životních situací jedinců a skupin - navrhovat a inovovat programy intervence do životních situací jedinců a skupin

15 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální práce“ (prezenční studium) Garant specializace: PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. Povinné kurzy Evaluační výzkum II Diplomová práce/ Diplomový seminář Teorie a metody sociální práce Metody v sociální práci I - mikro (poradenství) Metody v sociální práci II - makro Organizace a kultura sociálních služeb

16 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální práce mikro - případové poradenství“ (kombinované studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: osvojit si komplexně a do hloubky teorie a praktické dovednosti potřebné pro praktickou poradenskou práci v sociální oblasti (včetně (sebe)-reflexivní připravenosti absolventa) a intervenci do obtížné životní situace klienta (jednotlivce, rodiny, skupiny, specifické skupiny jako jsou hendikepovaní či mládež a senioři). Absolvent je kvalifikovaný pro jednání se supervizorem z pozice nadřízeného, je schopen řídit i projektovat instituce sociální práce.

17 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální práce mikro - případové poradenství“ (kombinované studium) Garant specializace: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková Kurzy: Poskytování supervize Projektování institucí sociální práce Aplikace poradenství při práci s handicapem Sociální práce s mládeží Metodologie diplomové práce aj.

18 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální práce makro - programy služeb v komunitách a organizacích“ (kombinované studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: - po získání nezbytné praktické profesionální zkušenosti, nabýt schopnost samostatně koncipovat a implementovat programy sociálních služeb v obcích, komunitách a organizacích a podporovat takto změny sociálního prostředí s ohledem na jeho specifika i výlučnost životních situací jednotlivců. Absolvent specializace se může uplatnit v při plánování a vytváření koncepcí sociálních služeb ve veřejném i nestátním sektoru, v roli koordinátora sociálních služeb, při sociální práci s komunitou, apod.

19 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální práce makro - programy služeb v komunitách a organizacích“ (kombinované studium) Garant specializace: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Kurzy: Poskytování supervize Projektování institucí sociální práce Metody v sociální práci – makro Programy sociálního rozvoje organizací Metodologie závěrečné práce aj.

20 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální politika“ (prezenční i kombinované studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: naučit se navrhovat opatření sociální politiky rozpoznávat vznikající nebo opomíjené sociální problémy navrhovat a zavádět programy a projekty v oblasti sociální a veřejné politiky a sociálních služeb

21 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Sociální politika“ Garant specializace: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Povinné kurzy pro prezenční studium Evaluační výzkum II Diplomová práce/ Diplomový seminář Ekonomika sociálního státu I Tvorba a implementace sociálních programů Současné problémy sociální politiky Ekonomika sociálního státu II Kombinované studium: Ekonomika sociálního státu, Metody v sociální práci – makro, Současné problémy sociální politiky aj.

22 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Personální management a organizační rozvoj“ (prezenční i kombinované studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: - naučit se provádět personální management organizací (ve státním i nestátním sektoru) s ohledem na komplexně pojaté životní a pracovní situace zaměstnanců - ovlivňovat životní podmínky a výkon zaměstnanců řešením sociálních problémů organizace - být schopný/á navrhovat a provádět programy sladění rozvoje lidských zdrojů a rozvoje organizace        

23 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Personální management a organizační rozvoj“ Garant specializace: PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Povinné kurzy pro prezenční studium: Evaluační výzkum II Diplomová práce/ Diplomový seminář Teorie organizace a řízení Řízení a rozvoj lidských zdrojů Personální analýza, plánování a strategie Programy sociálního rozvoje v organizacích Kombinované studium:, Personální analýza, plánování a strategie, Programy sociálního rozvoje organizací, Teorie řízení a management aj.

24 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“ (prezenční studium) Charakteristika specializace Cílem studia specializace je: - analyzovat, hodnotit, navrhovat a zavádět opatření, jejichž cílem je řešit otázky zaměstnanosti, sociálních problémů a obtížných životních situací, které jsou výsledkem fungování trhu práce a souvisí s nezaměstnaností.

25 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium - specializace Specializace „Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů“ Garant specializace: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Povinné kurzy Evaluační výzkum II Diplomová práce/ Diplomový seminář Ekonomika sociálního státu I Teorie pracovního trhu Současné problémy sociální politiky Politika zaměstnanosti a pracovního trhu

26 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium Podmínky přístupu ke státní magisterské zkoušce: 1) odevzdání diplomové práce 2) získání požadovaného počtu eurokreditů 120 3) doložení tzv. minimální jazykové kompetence (angličtina, francouzština, němčina, španělština) - buď uznán katedrou jazyků odpovídající certifikát/diplom o složení jazykové zkoušky mimo MU nebo studenti absolvují danou zkoušku během studia na FSS

27 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterské studium Podmínky přístupu ke státní magisterské zkoušce: 4) absolvování tzv. rozdílových předmětů – fakulta je povinna garantovat požadovanou kvalitu magisterského diplomu, tzn. garantovat zvládnutí bakalářského studia SPSP prezenční studenti, kteří neabsolvovali bakalářské studium SPSP na FSS MU, jsou povinni absolvovat: rozdílový test nebo následující rozdílové předměty: Úvod do SPSP, Sociální politika a Teorie a metody sociální práce rozdílové předměty (Metodologie výzkumu, Evaluační výzkum I a Statistika pro SPSP) kombinovaní studenti jsou povinni absolvovat následující rozdílové předměty: Sociální politiku, Teorie a metody sociální práce, Metodologie výzkumu, Evaluační výzkum 5) pro studenty prezenčního studia je to navíc podmínka: absolvování předmětu v anglickém jazyce (může být i na zahraniční univerzitě)

28 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Lidé na katedře Přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia. Datum konání: 2.2. a – Obsah zkoušky: Písemný test, který zjišťuje způsobilost uchazečů analyticky a koncepčně pracovat se získanými informacemi. Test je shodný pro prezenční i kombinované studium. Schopnosti uchazečů se testují na konkrétních situacích z oblasti sociální politiky a sociální práce. (Může se jednat např. o analýzu připraveného textu). Šance na přijetí: v roce 2008 se v prezenčním navazujícím studiu přihlásilo 167 uchazečů, přijato bylo 103 uchazečů tj. šance na přijetí byla asi 61 procent. V kombinovaném studiu se přihlásilo 223 studentů, přijato bylo 90 studentů tj. šance na přijetí byla asi 40 procent. Základní podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky v určitém minimálním standardu.

29 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Bakalářské a magisterské studium Uplatnění absolventů oboru SPSP - kvalifikovaný sociální pracovník (studium je jedním ze základních předpokladů pro vykonávání práce supervizora) - vedoucí pracovník v organizacích sociálních služeb, služeb sociálního zabezpečení a zaměstnanosti - tvůrci a koordinátoři programů sociální politiky (hl.politiky sociálních služeb) Kde: v poradních sborech pro tvorbu a zavádění programů sociální politiky (např. zákonodárných sborů nebo regionálních samospráv, aj.) - ve výzkumu v oblasti sociálních služeb, na vysokých školách - v personálních útvarech různých typů státních i nestátních organizací - v oblasti trhu práce - Úřady práce, organizace státní správy a samosprávy (administrace dávkových systémů), v soukromých agenturách a neziskových organizacích, které působí v oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti - organizace ve státním i nestátním sektoru (vč. nadnárodního), i komerční

30 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní pobyty v zahraničí Spolupráce se zahraničím - každý student v jakémkoli ročníku studia může využít nabídky - jde zejména o mobilitu studentů v rámci programu Erasmus. Můžete vyjet jak na studijní tak i na pracovní stáž. Centrum zahraničních studií: - smlouvy uzavřeny s universitami v: Belgii, Dánsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Rakousku, Švédsku, Norsku, Turecku, Slovensku - délka pobytu - zpravidla 1-2 semestry

31 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Publikace Knižní monografie a editované publikace (např.): Libor Musil: „Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích (2004) Jiří Winkler, Lenka Klimplová a Martin Žižlavský (eds.): Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace (2005) Libor Musil: Coping with Dilemmas. Working Conditions and Interactions of Social Workers with their Clients (2006)Tomáš Jiří Winkler: Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky (2007).  Pavel Navrátil, Monika Šišláková (eds.) Praktické vzdělávání v sociální práci (2007). Sirovátka, Ondřej Hora (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti (2008).  Jindřich Šrajer, Libor Musil (eds.): Etické kontexty sociální práce s rodinou (2008).

32 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Aktivity katedry Přednášky zahraničních odborníků V roce 2008 jeden semestr na katedře SPSP hostovat a vyučovat dva kurzy prof. Thomas McLaughlin (US) Od roku 2008 na katedře trvale působí prof. Steven Saxonberg ze Švédska. Odborný časopis „Sociální práce/Sociální práca“ redakce časopisu na katedře SPSP; je vydáván Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Časopis je jediným odborným časopisem v oboru, obsahuje též studentské statě. Adopce na dálku – projekt Diecézní charity ostravsko – opavské, Mariana Michajlivna Fabricij (8let) z Podkarpatské Rusi je podporována lidmi ze SPSP, cíl: získání vzdělání

33 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Aktivity katedry Projekt Centra praktických studií ASISTENT DO RODINY Projekt vymysleli a organizačně zajišťují studenti a pedagogové magisterského studijního programu Sociální politika a sociální práce při Fakultě sociálních studií MU. V rámci magisterského studia mají studenti možnost vykonávat svoji odbornou praxi a na pozici sociální asistent. Úkolem sociálního asistenta v rodinách je poskytovat sociální poradenství, doprovázet a podporovat rodiny v obtížné životní situaci. Při práci s rodinami používá asistent metody moderní sociální práce. Své zkušenosti z praxe pravidelně reflektuje se supervizorem a je pod stálým metodickým vedením. Kontakt: Mgr. Vendula Faktorová (koordinátor projektu) tel.: , web.:

34 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Aktivity katedry Výzkumné projekty: Projekt MOPO – monitoring a vyhodnocování potřeb Realizaci projektu MOPO zajišťuje Centrum pro monitoring a evaluaci veřejné politiky (CMEVP). Jde o nezávislé akademické středisko, které se specializuje na vyhodnocení působení veřejných politik na českém trhu práce. Projekt IVRIS - Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Členové katedry SPSP tvoří výzkumný tým zabývající se trhem práce, nezaměstnaností a politikami zaměstnanosti.


Stáhnout ppt "Katedra sociální politiky a sociální práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google