Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vítáme vás na servisním školení 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vítáme vás na servisním školení 2012"— Transkript prezentace:

1 vítáme vás na servisním školení 2012
Servisní školení 2012 vítáme vás na servisním školení 2012

2 10.30 – 11.30 objednávky nd, partlisty rozdělení do skupin
Servisní školení 2012 7.30 – Prezentace 9.00 – teoretická část 10.00 – přestávka 10.30 – objednávky nd, partlisty rozdělení do skupin 11.30 – praktické ukázky 12.30 – oběd 13.30 – praktické ukázky 14.30 – přestávka 14.45 – praktické ukázky předpokládané ukončení

3 Komunikace : Garland smluvní partner
Servisní školení 2012 Komunikace : Garland smluvní partner telefonní číslo do Garlandu : (ústředna) Hlasová samoobsluha Garlandu : dotazy na stav reklamace, či opravy stroje, který je na opravě v centálním servisu Garland : pro sortiment „zahrada“ - volba č. 1 (servisní mechanici pro zahradu) pro sortiment „nářadí“ volba č. 2 (servisní mechanici pro nářadí) dotazy a konzultace se servisními techniky : pro sortiment „zahrada“ – volba č. 3, mobil (p. Trenka Richard) pro sortiment „nářadí“ – volba č. 4, mobil (p. Bodlák Petr) vedoucí servisu – volba č.1-2, mobil (p. Fidrich Radek) komunikace prostřednictvím e.mailu : pro sortiment „zahrada“ – (p. Trenka Richard) pro sortiment „nářadí“ – (p. Bodlák Petr) vedoucí servisu – (p. Fidrich Radek)

4 Garland distributor, s.r.o.
Servisní školení 2012 Komunikace : Garland konečný zákazník Garland distributor, s.r.o. smluvní partner konečný zákazník Garland komunikuje s konečným zákazníkem pouze v případě, že se zákazník dostaví s výrobkem do Garlandu osobně.

5 REKLAMACE Co může zákazník v záruční době reklamovat?
Servisní školení 2012 REKLAMACE Co může zákazník v záruční době reklamovat? V záruční době využívá konečný zákazník odpovědnosti prodejce nebo poskytovatele služeb za vady, které se vyskytly po prodeji. Záruka se však nevztahuje na vady, způsobené běžným opotřebením při používání věci. Nemůžete tedy např. reklamovat vybitou baterii, běžně opotřebené klínové řemeny apod. O tom, zda bylo opotřebení způsobeno běžným používáním nebo nízkou kvalitou věci, musí bohužel ve sporných případech rozhodovat soud, zpravidla na základě znaleckého posudku, který si jedna ze stran (nebo obě) nechá vypracovat. převzato z webu

6 REKLAMACE Jaké jsou lhůty pro vyřízení reklamace?
Servisní školení 2012 REKLAMACE Jaké jsou lhůty pro vyřízení reklamace? Lhůty pro reklamace řeší §19 zákona o ochraně spotřebitele. O tom, zda se jedná o reklamaci (tzn. zda má být uplatněna odpovědnost prodejce za vadu), musí prodejce rozhodnout ihned, pouze u složitějších případů do 3 dnů. Na vyřízení reklamace pak má prodejce 30 dnů, do této lhůty se započítává i lhůta na posouzení. Lhůtu nesmí prodejce prodloužit - pokud ji nedodrží, může zákazník požadovat výměnu věci za bez vadnou nebo odstoupit od smlouvy, a to bez ohledu na případný další výsledek reklamačního řízení, viz § 622 Občanského zákoníku. převzato z webu

7 Servisní školení 2012 REKLAMACE Musí mít zákazník při reklamaci mít prodejní doklad ("paragon")? De facto to může být nezbytné. Žádný zákon mu tuto povinnost neukládá, musí ale prodejci dokázat, že jste věc koupil u něj, resp. kdy. Toto můžete doložit i pomocí svědků, prodejce to ale nemusí uznat a pak nezbývá, než se soudit. Skutečnost a datum prodeje můžete doložit např. také záručním listem, pokud vám byl vystaven. I v tomto případě však ještě zůstává problém doložení kupní ceny pro případ odstoupení od smlouvy. Prodejce je ale u spotřebního zboží (nikoliv u služeb) dle §11/2 Zák. o cenách povinen uchovávat cenovou historii 3 roky a mimo to má možnost zjistit cenu z účetních dokladů, jejichž uchování mu předepisuje zákon o účetnictví. Dobrou vůli k prokázání ceny však nelze předpokládat. převzato z webu

8 Jaká je vlastně záruka na náhradní díly při opravě, provedené výměnou?
Servisní školení 2012 REKLAMACE Jaká je vlastně záruka na náhradní díly při opravě, provedené výměnou? Rozhodující pro určení délky záruky na náhradní díly je typ smlouvy, uzavřené pro provedení opravy. Byla-li sjednána smlouva o dílo, vztahuje se i na díly záruka 3 měsíce. Byla-li na vyměněné díly prokazatelně uzavřena kupní smlouva, platí záruční doba 24 měsíců. Při zadávání opravy bohužel zákazník má jen omezené možnosti, jak typ smlouvy ovlivnit, n.b. rozdělit opravu na dvě části (práce pod smlouvou o dílo, díly pod kupní smlouvou). V případném soudním sporu pak zákazník nese břemeno prokazování, zda při zadávání opravy byla vůle sjednat kupní smlouvu. Určitým řešením by bylo zakoupit potřebné díly samostatně, to však nemusí být vždy možné. V případě, kdy hmotná stránka služby výrazně převažuje (např. montáž hands-free sady do automobilu), je vhodné jasně specifikovat, že se jedná o zakoupení věci s následnou montáží. převzato z webu

9 REKLAMACE Vyjádření k reklamaci
Servisní školení 2012 REKLAMACE Vyjádření k reklamaci vyjádření k reklamaci vydané dodavatelem, není v žádném případě směrodatné pro váš další postup při řešení reklamace s konečným zákazníkem. Dodavatel pouze sděluje svůj názor na vzniklou vadu. Tzn. pokud dodavatel vydá záporné stanovisko k reklamaci, neznamená to, že vy musíte bezpodmínečně zaujmout stejné stanovisko vůči vašemu zákazníkovi. Rozhodnutí je na vás, jako na prodejci. Pokud se rozhodnete zákazníkovi vyhovět v rámci záručních podmínek i přes záporné vyjádření dodavatele, nemůžete poté od něj požadovat náhradu škody, která vám s reklamací vznikla.

10 na levé straně webowé stránky
Servisní školení 2012 Servisní, obchodní informace a rozkresy ke stažení na Tyto informace jsou dostupné na našich webových stránkách po vašem přihlášení do e-obchodu na levé straně webowé stránky servisní informace obchodní informace rozkresy ke stažení

11 Objednávání a prodej náhradních dílů
Servisní školení 2012 Objednávání a prodej náhradních dílů Náhradní díly a reklamace motorů : Briggs&Stratton – Kis plus, Želetická, Litoměřice KOHLER – Laski s.r.o., Smržice Honda – BG Technik, Praha Tecumseh – Garland distributor, s.r.o. MTD motory – Garland distributor, s.r.o. Kawasaki – Garland distributor, s.r.o. zde uplatňujte veškeré dotazy ohledně reklamací motorů Kawasaki, objednávky náhradních dílů, rozkresy motorů apod.

12 Reklamace a prodej náhradních dílů
Servisní školení 2012 Reklamace a prodej náhradních dílů Reklamace a náhradní díly motorů Kawasaki Vzhledem k nedostatečné a nevyhovující komunikaci s firmou ASKO KC,s.r.o. v Brně, dále vzhledem k velmi vysokým cenám náhradních dílů a dlouhým termínům, týkajících se vyřizování reklamací motorů v záruční lhůtě, bylo obnoveno řešení reklamací a nákup náhradních dílů, přímo u firmy MTD. Proto objednávejte náhradní díly na motory Kawasaki opět u nás, pomocí našeho e-obchodu na Taktéž s reklamacemi motorů se obracejte přímo na naši společnost. Ze strany Garlandu, distributora s.r.o byla spolupráce s firmou ASKO KC,s.r.o, zcela přerušena. Rozkresy motorů Kawasaki najdete zde : ve spodní části stránky, v odkazu „SEARCH PARTS CATALOG“ K vytvoření protokolu na e-servisu použijte, v rozbalovací tabulce „Vyberte protokol“, odkaz „MTD motory (MTD, KAWA, TEC)“.

13 Opravy nových výrobků Elpumps – centrální servis Garland
Servisní školení 2012 Opravy nových výrobků Elpumps – centrální servis Garland GTM – všechny servisy Rigid/Riwall – všechny servisy SANDRI Garden – všechny servisy

14 zajišťuje přepravní společnost General Parcel – lístky na přepravu
Servisní školení 2012 Zasílání strojů do centrálního servisu Garlandu Zásilky do 40 kg : zajišťuje přepravní společnost General Parcel – lístky na přepravu Zásilky nad 40 kg : zajišťuje přepravní společnost Geis – formulář najdete na , po přihlášení do e-obchodu, v odkazu „Formuláře“

15 řádně zabalené a zajištěné proti poškození při přepravě
Servisní školení 2012 Zasílání strojů do centrálního servisu Garlandu řádně vyčištěné řádně zabalené a zajištěné proti poškození při přepravě s veškerou, námi požadovanou dokumentací : 1. originál řádně vyplněného záručního listu, 2. kopii prodejního dokladu, 3. protokol o převzetí stroje do opravy, nejlépe vámi očíslovaný, včetně co nejpodrobnějšího popisu závady 4. pokud se jedná o více, nežli první závadu stroje v záruční lhůtě, dokumentaci o předešlých opravách v rámci záručních podmínek, nejsou-li tyto opravy řádně zaznamenány v originále záručního listu. stroje zasílejte pouze kompletní, nebude-li dohodnuto jinak ! znečištěné stroje budou vyčištěny za úhradu!!!

16 Servisní školení 2012 Servisní informace

17 13 A 795 N 643 modelové a sériové číslo stroje MTD modelové číslo
Servisní školení 2012 modelové a sériové číslo stroje MTD modelové číslo 13 A 795 N 643 13 = travní traktor 795 = série 700 N = záběr sečení 643 = podskupina MTD – Yard Man

18 1L195K10056 modelové a sériové číslo stroje MTD sériové číslo
Servisní školení 2012 modelové a sériové číslo stroje MTD sériové číslo 1L195K10056 1 = nemá žádný význam L = měsíc výroby (prosinec) 19 = den výroby 5 = rok výroby (pátý znak sériového čísla MTD) K = označení výrobní linky 10056 = pořadové číslo výrobku = tento stroj byl vyroben

19 Servisní školení 2012 Servisní informace bypass FJ180V Kawasaki

20 Servisní školení 2012 Servisní informace bypass FJ180V Kawasaki

21 Servisní školení 2012 Servisní informace bypass FJ180V Kawasaki

22 Převodovka pojezdu 618-04826 od 02/2011 nové ozubené kolo
Servisní školení 2012 Servisní informace Převodovka pojezdu od 02/2011 nové ozubené kolo

23 páka nezasunula zcela soukolí
Servisní školení 2012 Servisní informace Převodovka pojezdu páka nezasunula zcela soukolí velká vůle

24 Převodovka 618-04826 - páka se opírá o stěnu převodovky
Servisní školení 2012 Servisní informace Převodovka páka se opírá o stěnu převodovky

25 Servisní informace stará převodovka nová převodovka správná vzdálenost
Servisní školení 2012 Servisní informace stará převodovka nová převodovka správná vzdálenost špatná vzdálenost

26 různé vzdálenosti vyvrtaných otvorů
Servisní školení 2012 Servisní informace různé vzdálenosti vyvrtaných otvorů

27 správné umístění otvoru (od kraje páky)
Servisní školení 2012 Servisní informace správné umístění otvoru (od kraje páky)

28 Servisní školení 2012 Servisní informace správná vzdálenost otvorů v páce převodovky a otvoru na ose převodovky při sepnuté převodovce

29 Servisní školení 2012 Přestávka

30 = cca 5 dnů Dodávky ND z TTI zdokonalení systému - automatizace
Servisní školení 2012 Dodávky ND z TTI zdokonalení systému - automatizace objednávka sklad ND = cca 5 dnů

31 www.garland.cz Rozkresy strojů a objednávky nd
Servisní školení 2012 Rozkresy strojů a objednávky nd Rozkresy strojů, dodávaných na trh naší firmou, najdete na po přihlášení do e-obchodu o rozkresy, které zde nenajdete, můžete zažádat na ových adresách : nebo

32 Rozkresy strojů a objednávky nd
Servisní školení 2012 Rozkresy strojů a objednávky nd nenajdete-li některý z požadovaných dílů v našem objednávkovém systému, napište s příslušným číslem a popisem dílu (postačí text „žádám o zadání do systému) na příslušnou ovou adresu : pro „zahradu“ : pro „nářadí“ : Díl bude do systému zadán a vám bude zasláno potvrzení o zadání. V tu chvíli budete moci díl objednat pomocí našeho e-obchodu.

33 Rozkresy strojů a objednávky nd
Servisní školení 2012 Rozkresy strojů a objednávky nd Objednejte náhradu ! klikněte na ikonu „N“

34 Rozkresy strojů a objednávky nd
Servisní školení 2012 Rozkresy strojů a objednávky nd Objednejte náhradu ! objeví se náhrada za původní díl, toto objednací číslo vložte do objednávky !

35 Rozkresy strojů a objednávky nd
Servisní školení 2012 Rozkresy strojů a objednávky nd není-li požadovaný díl skladem, nikdy nečekejte, až se ve stavu na skladu objeví, ale ihned jej objednejte. Objednávky k zahraničním dodavatelům jsou tvořeny na základě Vašich požadavků !!!

36 E-servis – fakturace za záruční opravy
Servisní školení 2012 E-servis – fakturace za záruční opravy z důvodu neustálých problémů s pozdním účtováním záručních oprav za určité období, jak je smluvně domluveno v servisní smlouvě, bylo učiněno následující opatření : Protokoly vytvořené za období od prvního do posledního dne v měsíci, jsou v e-servisu viditelné pouze do 15. dne následujícího měsíce. Nedojde-li k jejich vyúčtování do max. do výše uvedeného dne, protokoly se v e-servisu již nezobrazí, nebude možné vytisknout podklady k fakturaci, vyúčtovat a požadovat jejich proplacení. Toto opatření je platné od

37 Servisní informace E-servis – fakturace za záruční opravy
Servisní školení 2012 E-servis – fakturace za záruční opravy návod na vytištění podkladů k fakturaci záručních oprav najdete na našem webu, po přihlášení do e-obchodu, v odkazu Servisní informace

38 www.garland.cz nový webové stránky Garlandu
Servisní školení 2012 nový webové stránky Garlandu v průběhu měsíce března budou spuštěny nové, webové stránky Garlandu distributor, s.r.o Webová adresa zůstává stejná, jako doposud :

39 Děkuji vám za pozornost !
Servisní školení 2012 Děkuji vám za pozornost !


Stáhnout ppt "vítáme vás na servisním školení 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google