Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Satelitní technologie pro výběr mýtného – jedinečná příležitost pro rozvoj telematických služeb Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Satelitní technologie pro výběr mýtného – jedinečná příležitost pro rozvoj telematických služeb Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS Hradec."— Transkript prezentace:

1 Satelitní technologie pro výběr mýtného – jedinečná příležitost pro rozvoj telematických služeb Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS Hradec Králové, 4. dubna 2005

2 Obsah Úvod do telematických služeb 1 2 3 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku Telematika ve státní správě 4

3 Telematické služby se díky technickému pokroku rychle rozšiřují. Nejdynamičtěji rostoucí oblastí jsou služby dopravní telematiky. n Telematika = telekomunikace + informatika n Integrace a konvergence komunikačních a informačních technologií n Evropský pojem Dopravní Telematika je ekvivalent termínu ITS - Inteligent Transport Systems užívaný v Americe a Japonsku Co je telematika n Dosažení optimálních přepravních výkonů n Efektivita hospodárnosti a dopravních procesů n Vyšší dopravní bezpečnost n Snížení negativních důsledků na životní prostředí n Dosažení kvality a komfortu dopravy n Zajištění mobility Cíle / výhody dopravní telematiky 1

4 Systém satelitní navigace a mobilní komunikace Mikrovlnný systém SMS informace Internet Browsing Audio: Radio, MP3 TV/Video Hry Remote Security Services (servisní volání, info o aktivaci airbagu) Remote Convenience Services (otevírání vrat, aktivace topení, klimatizace) Hlasová komunikace (telefon) Datová komunikace (SMS, MMS, e-mail) Přístup do Internet/Intranet Regulace dopravy Tarifikace komunikací Digitální tachograf Identifikace polohy a pohybu vozidel Dopravní informace Statistiky Lokalizace vozidla Sledování pohybu zásilek Monitoring nebezpečných nákladů Digitální tachograf Plánování trasy Platba poplatku (mýtné, parkovné) Privátní bankovnictví Nákupy – objednávky Dálková kontrola technických parametrů Řízení pravidelných kontrol Vyhodnocení způsobu jízdy (ekonomika, opotřebení vozu) Diagnóza na dálku Infotainment Elektronické mýto Privátní a firemní komunikace M-Commerce Dopravní management Management vozidla Státní správa 1 Telematické služby mají široké spektrum využití. Některé služby je možné efektivně využívat pouze při existenci široké platformy.

5 Obsah Úvod do telematických služeb 1 2 3 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku Telematika ve státní správě 4

6 n Časová regulace dopravy (zvýhodnění dopravy dle časového hlediska, plán rovnoměrného rozložení dopravní zátěže během 24 hod) Příklad: Pro vozidla užívající komunikační trasu R1 – Pražský okruh v době mezi 23.00 a 5.00 hod bude poplatek za užití komunikací snížen o 25%. Je dosaženo nižší zátěže na životní prostředí, pozitivní dopad na dopravní bezpečnost, odklonem nákladní dopravy se doprava stává plynulou n Vyšší poplatky za užívání místních komunikací (tam, kde je možné užít rychlostní komunikace) Příklad: Poplatek vozidel užívajících komunikaci E611 bude o 20% vyšší ve srovnání s poplatkem za užití souběžné komunikace D11. n Sledování nebezpečných nákladů Příklad: Monitorování přepravy radioaktivního paliva po území ČR. Využití telematiky ve státní správě – životní prostředí 2 Telematické služby ve státní správě umožňují dosažení veřejně prospěšných cílů v oblasti životního prostředí.

7 n Elektronická kniha jízd – digitální tachograf (jako doklad pro kontrolu skutečně ujetých kilometrů, kontrolu výkonu řidičů, dodržování pravidel silničního provozu) Příklad: Vozidlo může být zpětně kontrolováno, zda nepřekročilo limit souvislé časové jízdy. n Přesná identifikace pozice (resp. pohybu) vozidel (vozidla záchranných služeb, sledování odcizených vozidel) Příklad 1: Na 83. km D1 došlo k hromadné havárii s desítkou raněných a hrozbou ekologické havárie z úniku ropných látek z cisterny. Protože je třeba rychlý zásah vyprošťovacích, záchranných a hasičských vozidel je tato pomoc koordinována prostřednictvím centrálního dispečinku, který eviduje pohyb všech v blízkosti nacházejících se potřebných vozidel. Příklad 2: Vystopování pohybu a místa vozidla odcizeného na dálnici D1. Využití telematiky ve státní správě – pravidla provozu / kriminalita 2 Telematické služby je též možné využít v oblasti kontroly pravidel silničního provozu a prevence kriminality.

8 n Včasné a přesné dopravní informace dopravcům (o stavu dopravní intenzity, vlivu počasí, sjízdnosti) Příklad: Z důvodu nesjízdnosti severních přechodů, konkrétně Cínovec, jsou řidičům jedoucím tímto směrem doporučeny trasy směrem na zprovozněné přechody, např. na Horu sv. Šebestiána nebo na Vojtanov. n Statistiky užití komunikací Příklad: Díky reálné statistice užívání komunikací je možné efektivně dimenzovat výstavby plánovaných dálnic a rychlostních komunikací. n Statistiky toku vozidel přes hraniční přechody Příklad: Měřit průtok vozidel podle tonáže na hraničním přechodu Rozvadov. Zároveň je možné získat statistiky zatížení přechodů. Využití telematiky ve státní správě – další služby 2 Telematické služby je dále možné využít pro poskytování a čerpání informací o silničním provozu.

9 Telematika je ve státní správe málo využívána kvůli neexistenci jednotné platformy pro její aplikaci. Vzniká gordický uzel vztahů. n Neexistence jednotné platformy je důvodem malého zájmu o telematiku ve st. správě. n Využití telematiky je drahé a neefektivní, protože není dosažena kritická masa. n Trh trpí nedostatečnou nabídkou služeb. n Nedostatečná nabídka a nezájmem o využití nevytváří tlak na standardizaci. n Státní správa v takové situaci nepoptává telematické služby. Malé množství uživatelů (kritická masa) Nezájem o využití telematiky (nízká efektivnost) Malá / nedostatečná poptávka st. správy Malý tlak na standardizaci tržními silami Neexistence jednotné platformy Malá rozšířenost telematiky ve státní správě      2

10 Obsah Úvod do telematických služeb 1 2 3 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku Telematika ve státní správě 4

11 3 Zpoplatněná silniční síť  přibližně 12.000 km spolkových dálnic  přibližně 2.500 dálničních přípojek  251 dálničních křižovatek Zpoplatněná vozidla  22,7 mld. vozokilometrů za rok  z toho připadá 35% na vozidla cizích států  9 sousedících zemí Obchodní model  Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)  Provozovatel společnost Toll Collect GmbH K 1. lednu 2005 byl v Německu spuštěn systém výkonového zpoplatnění nákladní dopravy pomocí satelitní technologie.

12 Výpočetní centrum Manuální výběr Internet booking Call centrum Palubní jednotka Platební terminál Automatický výběr (CRM, Billing, Enforcement, atd.) Lokalizace Mobilní komunikace Pevná komunikace Německý systém mýtného má nediskriminační duální povahu s důrazem na automatický systém výběru. 3

13 Podíl automatického systému na počtu zaúčtování činí 80 % n 92.962 registrovaných uživatelů (spedicí) n 616.332 registrovaných automobilů nad 12 tun z Německa i zahraničí n 432.667 objednaných palub. jednotek n 396.654 nainstalovaných jednotek Parametry provozuPerspektiva uživatelů z ČR Systém vytváří širokou platformu pro efektivní využití telematiky ve státní správě. n 1.900 registrovaných uživatelů (speditérů) z České republiky n 17.931 registrovaných nákladních aut n 13.831 objednaných palubních jednotek u českých servisních partnerů n 12.060 jednotek instalováno 3 Stav k 5.3.2005

14 3 06 Roll-out OBU 1 Zahájení provozu s OBU 1 2004 0106 12 2005 1 06 Generální zkouška OBU 2 Roll-out 1201 Test OBU 2 Zahájení provozu s OBU 2 2006 1.7.05 1.1.06 15.5.- 15.6.05 31.12.04 1.1.05 20.9.-30.11.04 Plánované zavedení OBU 2 umožní zpětnou komunikace palubní jednotky a vytvoří tak základ pro využívání telematických služeb.

15 Obsah Úvod do telematických služeb 1 2 3 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku Telematika ve státní správě 4

16  Rozsah zpoplatnění l V první fázi dálnice a rychlostní komunikace (970 km) l Ve druhé fázi rozšíření na vybrané úseky silnic 1. třídy (cca 2.500 – 3.000 km)  Zpoplatněná vozidla – nákladní vozidla nad 7,5 tuny hmotnosti  Termín výběrového řízení – 30.6.2005  Vlastník a provozovatel systému – Generální ředitelství silnic a dálnic 4 Česká republika zavádí v současné době elektronické mýto. Je možné proaktivně využít systému mýta jako platformy pro poskytování telematických služeb pro státní správu. Diskuse o zavedení výkonového mýta

17 Systém elektronického mýta je možné využít jako platformu pro telematiku a dát tak impuls jejímu rozvoji. n Vytvořením široké platformy pro telematické služby by došlo k průlomu ve využívání těchto služeb. n Vzrostl by zájem státní správy využívat aktivně telematiky díky její vysoké efektivitě dané širokým počtem uživatelů. n Široká platforma tlačí na standardizaci vzniklého stavu. n Široký a standardizujíicí se trh s dostupnou cenou telematických služeb vede k vyšší poptávce konečných uživatelů. Velké množství uživatelů Zvýšený zájem o využití telematiky (vysoká efektivita) Zvýšená poptávka st. správy Platforma tlačí na standardizaci Vytvoření platformy pro telematiku Neustále se rozši ř ující využití telematiky ve státní správě      4

18 Content / poskytnut í (C/F) Poskytova tel služby (TSP) Servisní mýtná platforma (S/TP) Mobilní síť (MNO) Palubní jednotka (OBU) Dnes: Izolovaná, vertikálně integrovaná řešení C/F TSP SP MNO OBU Zítra: Standardní mýtná platforma, horizontální integrace C/F TSP S/TP MNO OBU Jednotná platforma by umožnila efektivnější využívání telematiky a realizaci jejích výhod. 4

19 4 Mýtná platforma musí být přístupná pro všechny poskytovatele telematických služeb na nediskriminační bázi. HMI – human-machine interface; HW/OS – hardware and operating system Nediskriminační rozhraní

20  Možnost vybudovat telematickou platformu jako součást zadávacích podmínek výběrového řízení  Časový plán realizace / uplatnění platformy  Stanovení detailů oddělení mýtných a telematických aplikací  Stanovení podmínek přístupu k servisnímu uzlu  Indikace priorit a prioritních služeb v oblasti telematiky 4 Chce-li zadavatel systému mýta v ČR zároveň umožnit efektivní využití telematiky ve státní správě k dosažení veřejně prospěšných cílů, může to ustanovit v zadávacích podmínkách. Shrnutí

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Satelitní technologie pro výběr mýtného – jedinečná příležitost pro rozvoj telematických služeb Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google