Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS"— Transkript prezentace:

1 Satelitní technologie pro výběr mýtného – jedinečná příležitost pro rozvoj telematických služeb
Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS Hradec Králové, 4. dubna 2005

2 Obsah Úvod do telematických služeb Telematika ve státní správě
1 Telematika ve státní správě 2 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN 3 Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku 4

3 Cíle / výhody dopravní telematiky
1 Telematické služby se díky technickému pokroku rychle rozšiřují. Nejdynamičtěji rostoucí oblastí jsou služby dopravní telematiky. Co je telematika Cíle / výhody dopravní telematiky Telematika = telekomunikace + informatika Integrace a konvergence komunikačních a informačních technologií Evropský pojem Dopravní Telematika je ekvivalent termínu ITS - Inteligent Transport Systems užívaný v Americe a Japonsku Dosažení optimálních přepravních výkonů Efektivita hospodárnosti a dopravních procesů Vyšší dopravní bezpečnost Snížení negativních důsledků na životní prostředí Dosažení kvality a komfortu dopravy Zajištění mobility

4 Privátní a firemní komunikace
1 Telematické služby mají široké spektrum využití. Některé služby je možné efektivně využívat pouze při existenci široké platformy. Platba poplatku (mýtné, parkovné) Privátní bankovnictví Nákupy – objednávky Systém satelitní navigace a mobilní komunikace Mikrovlnný systém Elektronické mýto Remote Security Services (servisní volání, info o aktivaci airbagu) Remote Convenience Services (otevírání vrat, aktivace topení, klimatizace) SMS informace Internet Browsing Audio: Radio, MP3 TV/Video Hry M-Commerce Diagnóza na dálku Infotainment Management vozidla Dálková kontrola technických parametrů Řízení pravidelných kontrol Vyhodnocení způsobu jízdy (ekonomika, opotřebení vozu) Regulace dopravy Tarifikace komunikací Digitální tachograf Identifikace polohy a pohybu vozidel Dopravní informace Statistiky Dopravní management Státní správa Privátní a firemní komunikace Lokalizace vozidla Sledování pohybu zásilek Monitoring nebezpečných nákladů Digitální tachograf Plánování trasy Hlasová komunikace (telefon) Datová komunikace (SMS, MMS, ) Přístup do Internet/Intranet

5 Obsah Úvod do telematických služeb Telematika ve státní správě
1 Telematika ve státní správě 2 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN 3 Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku 4

6 Využití telematiky ve státní správě – životní prostředí
2 Telematické služby ve státní správě umožňují dosažení veřejně prospěšných cílů v oblasti životního prostředí. Využití telematiky ve státní správě – životní prostředí Časová regulace dopravy (zvýhodnění dopravy dle časového hlediska, plán rovnoměrného rozložení dopravní zátěže během 24 hod) Příklad: Pro vozidla užívající komunikační trasu R1 – Pražský okruh v době mezi a 5.00 hod bude poplatek za užití komunikací snížen o 25%. Je dosaženo nižší zátěže na životní prostředí, pozitivní dopad na dopravní bezpečnost, odklonem nákladní dopravy se doprava stává plynulou Vyšší poplatky za užívání místních komunikací (tam, kde je možné užít rychlostní komunikace) Příklad: Poplatek vozidel užívajících komunikaci E611 bude o 20% vyšší ve srovnání s poplatkem za užití souběžné komunikace D11. Sledování nebezpečných nákladů Příklad: Monitorování přepravy radioaktivního paliva po území ČR.

7 Využití telematiky ve státní správě – pravidla provozu / kriminalita
2 Telematické služby je též možné využít v oblasti kontroly pravidel silničního provozu a prevence kriminality. Využití telematiky ve státní správě – pravidla provozu / kriminalita Elektronická kniha jízd – digitální tachograf (jako doklad pro kontrolu skutečně ujetých kilometrů, kontrolu výkonu řidičů, dodržování pravidel silničního provozu) Příklad: Vozidlo může být zpětně kontrolováno, zda nepřekročilo limit souvislé časové jízdy. Přesná identifikace pozice (resp. pohybu) vozidel (vozidla záchranných služeb, sledování odcizených vozidel) Příklad 1: Na 83. km D1 došlo k hromadné havárii s desítkou raněných a hrozbou ekologické havárie z úniku ropných látek z cisterny. Protože je třeba rychlý zásah vyprošťovacích, záchranných a hasičských vozidel je tato pomoc koordinována prostřednictvím centrálního dispečinku, který eviduje pohyb všech v blízkosti nacházejících se potřebných vozidel. Příklad 2: Vystopování pohybu a místa vozidla odcizeného na dálnici D1.

8 Využití telematiky ve státní správě – další služby
2 Telematické služby je dále možné využít pro poskytování a čerpání informací o silničním provozu. Využití telematiky ve státní správě – další služby Včasné a přesné dopravní informace dopravcům (o stavu dopravní intenzity, vlivu počasí, sjízdnosti) Příklad: Z důvodu nesjízdnosti severních přechodů, konkrétně Cínovec, jsou řidičům jedoucím tímto směrem doporučeny trasy směrem na zprovozněné přechody, např. na Horu sv. Šebestiána nebo na Vojtanov. Statistiky užití komunikací Příklad: Díky reálné statistice užívání komunikací je možné efektivně dimenzovat výstavby plánovaných dálnic a rychlostních komunikací. Statistiky toku vozidel přes hraniční přechody Příklad: Měřit průtok vozidel podle tonáže na hraničním přechodu Rozvadov. Zároveň je možné získat statistiky zatížení přechodů.

9 2 Telematika je ve státní správe málo využívána kvůli neexistenci jednotné platformy pro její aplikaci. Vzniká gordický uzel vztahů. Neexistence jednotné platformy je důvodem malého zájmu o telematiku ve st. správě. Využití telematiky je drahé a neefektivní, protože není dosažena kritická masa. Trh trpí nedostatečnou nabídkou služeb. Nedostatečná nabídka a nezájmem o využití nevytváří tlak na standardizaci. Státní správa v takové situaci nepoptává telematické služby. Neexistence jednotné platformy Malá / nedostatečná poptávka st. správy Malé množství uživatelů (kritická masa) Malá rozšířenost telematiky ve státní správě Malý tlak na standardizaci tržními silami Nezájem o využití telematiky (nízká efektivnost)

10 Obsah Úvod do telematických služeb Telematika ve státní správě
1 Telematika ve státní správě 2 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN 3 Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku 4

11 3 K 1. lednu 2005 byl v Německu spuštěn systém výkonového zpoplatnění nákladní dopravy pomocí satelitní technologie. Zpoplatněná silniční síť přibližně km spolkových dálnic přibližně dálničních přípojek 251 dálničních křižovatek Zpoplatněná vozidla 22,7 mld. vozokilometrů za rok z toho připadá 35% na vozidla cizích států 9 sousedících zemí Obchodní model Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Provozovatel společnost Toll Collect GmbH Celkem tedy kilometru dalnic – velky rozsah projektu; v CR pro srovnani je 3 mld. Vozokm za rok 2004 – tedy cca. 13% nem. výkonu.

12 (CRM, Billing, Enforcement, atd.)
3 Německý systém mýtného má nediskriminační duální povahu s důrazem na automatický systém výběru. Automatický výběr Manuální výběr Lokalizace Internet booking Platební terminál Call centrum Palubní jednotka Zduraznit call centrum (voice booking) a Internet booking v manualnim systemu. I kdyz struktura spediteru v CR vyzaduje to, spediter je mnohdy sam ridicem a nemuze zabukovat zmenu trasy pres Internet ze spedice, muze pouzit call centrum. Navic, provozovatel vsechny uzivatele systemu motivuje k pouizivani palubnich jednotek. Mobilní komunikace Pevná komunikace Výpočetní centrum (CRM, Billing, Enforcement, atd.)

13 Podíl automatického systému na počtu zaúčtování činí 80 %
3 Systém vytváří širokou platformu pro efektivní využití telematiky ve státní správě. Parametry provozu Perspektiva uživatelů z ČR registrovaných uživatelů (spedicí) registrovaných automobilů nad 12 tun z Německa i zahraničí objednaných palub. jednotek nainstalovaných jednotek 1.900 registrovaných uživatelů (speditérů) z České republiky registrovaných nákladních aut objednaných palubních jednotek u českých servisních partnerů jednotek instalováno Zduraznit male fronty pri nabehu. Podil palubnich jednotek na celkovem poctu uzivatelu je mensi nez podil automatickeho systemu na prijmech z myta (cca 76%). Je top dano tim, ze ucastnici automatickeho systemu ujedou delsi vzdalenost. Podil autom. systemu je nutne kvantifikovat podle vyse fakturovaneho myta / celkovem poctu zauctovani v systemu. Stav k Stav k Podíl automatického systému na počtu zaúčtování činí 80 %

14 3 Plánované zavedení OBU 2 umožní zpětnou komunikace palubní jednotky a vytvoří tak základ pro využívání telematických služeb. 06 Roll-out OBU 1 Zahájení provozu s OBU 1 2004 01 12 2005 1 Generální zkouška OBU 2 Roll-out Test OBU 2 Zahájení provozu s OBU 2 2006 1.7.05 1.1.06 1.1.05 Vysvetlit OBU 2. Dohoda se spolkovou vladou na zavedení systému ve dvou fázích (OBU 1 a OBU 2). Vysvetlit rozdíly a výhody.

15 Obsah Úvod do telematických služeb Telematika ve státní správě
1 Telematika ve státní správě 2 Telematika v praxi – elektronické mýto v SRN 3 Satelitní systém mýta – platforma pro telematiku 4

16 Diskuse o zavedení výkonového mýta
4 Česká republika zavádí v současné době elektronické mýto. Je možné proaktivně využít systému mýta jako platformy pro poskytování telematických služeb pro státní správu. Diskuse o zavedení výkonového mýta Rozsah zpoplatnění V první fázi dálnice a rychlostní komunikace (970 km) Ve druhé fázi rozšíření na vybrané úseky silnic 1. třídy (cca – km) Zpoplatněná vozidla – nákladní vozidla nad 7,5 tuny hmotnosti Termín výběrového řízení – Vlastník a provozovatel systému – Generální ředitelství silnic a dálnic Nase hlavní argumenty – inteligentni system s velkym potencialem pro dalsi vyuziti (telematika), staelitni system je ocekavany evr. standard (plytvani verejnych zdroju v situaci nutnosti prebudovani systemu na standard). Zmena mýtných tarifu mozna az s OBU II.

17 4 Systém elektronického mýta je možné využít jako platformu pro telematiku a dát tak impuls jejímu rozvoji. Vytvořením široké platformy pro telematické služby by došlo k průlomu ve využívání těchto služeb. Vzrostl by zájem státní správy využívat aktivně telematiky díky její vysoké efektivitě dané širokým počtem uživatelů. Široká platforma tlačí na standardizaci vzniklého stavu. Široký a standardizujíicí se trh s dostupnou cenou telematických služeb vede k vyšší poptávce konečných uživatelů. Vytvoření platformy pro telematiku Zvýšená poptávka st. správy Neustále se rozšiřující využití telematiky ve státní správě Velké množství uživatelů Platforma tlačí na standardizaci Zvýšený zájem o využití telematiky (vysoká efektivita)

18 4 Jednotná platforma by umožnila efektivnější využívání telematiky a realizaci jejích výhod. Content / poskytnutí (C/F) Poskytovatel služby (TSP) Servisní mýtná platforma (S/TP) Mobilní síť (MNO) Palubní jednotka (OBU) Dnes: Izolovaná, vertikálně integrovaná řešení Zítra: Standardní mýtná platforma, horizontální integrace C/F C/F TSP TSP SP S/TP MNO MNO OBU OBU

19 4 Mýtná platforma musí být přístupná pro všechny poskytovatele telematických služeb na nediskriminační bázi. Nediskriminační rozhraní HMI – human-machine interface; HW/OS – hardware and operating system

20 4 Chce-li zadavatel systému mýta v ČR zároveň umožnit efektivní využití telematiky ve státní správě k dosažení veřejně prospěšných cílů, může to ustanovit v zadávacích podmínkách. Shrnutí Možnost vybudovat telematickou platformu jako součást zadávacích podmínek výběrového řízení Časový plán realizace / uplatnění platformy Stanovení detailů oddělení mýtných a telematických aplikací Stanovení podmínek přístupu k servisnímu uzlu Indikace priorit a prioritních služeb v oblasti telematiky Nase hlavní argumenty – inteligentni system s velkym potencialem pro dalsi vyuziti (telematika), staelitni system je ocekavany evr. standard (plytvani verejnych zdroju v situaci nutnosti prebudovani systemu na standard). Zmena mýtných tarifu mozna az s OBU II.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Záklasník, CSc. T-Systems Konference ISSS"

Podobné prezentace


Reklamy Google