Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světležlutá až černá kapalina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světležlutá až černá kapalina"— Transkript prezentace:

1 Světležlutá až černá kapalina
Směs plynných (methan, ethan, propan, butany, CO2) kapalných (alkany, cyklany) pevných uhlovodíků (parafíny, cerezíny) Hustota 800 až 990 kg/m3 Elementární složení ropy: C H S N O 84-87% 11-14% 0,1-9% 0,01-1% 0,4-1% Vznik ropy: a) anorganická teorie - působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů b) organická teorie - vznik z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, podrobených rozkladu

2 V Číně destilace ropy již 11. století př. Kr.
V 7. století př. Kr. Asyřané a Peršané těžili a ropu ze studní a rozdělovali na různé frakce V Evropě známe ropu přinejmenším od 16. století Prvenství v Evropské těžbě patří polskému lékaři I. Lukasiewiczovi r zahájil v Bóbrce u Krosna těžbu a založil i první rafinerii u Jasla.   V USA první ložisko otevřeno r.1853 v Pensylvánii (viz. obr.)

3 Naleziště ve světě: - oblast Perského zálivu (Kuvajt, Írán, Irák, Saudská Arábie,
Spojené Arabské Emiráty) - Jižní, Severní a Střední Amerika (Venezuela, USA, Mexiko) - Evropa a Asie (Rusko, Norsko, Švédsko, Čína) Naleziště v ČR: - jižní Morava (Hodonínsko) -severní Morava (Ostravsko, Jeseníky)

4 Podle příznaků na povrchu (asfalt,výpary horkých plynů,vznícené naftové plyny
tzv. věčné ohně,nerosty nasáklé ropou) Metoda pokusných vrtů Elektrické vyhledávání ropy-vychází ze špatné vodivosti ropy Metoda ropných plynových snímků-založena na úniku ropných plynů do ovzduší Metody geofyzikální a geochemické Metody bakteriologické-využívá toho,že v ropných ložiscích žijí určité druhy bakterií Počet neúspěšných vrtů může být i při pečlivém a nákladném průzkumu až 40%.

5 Těží se pomocí vrtů Primární způsob těžby - většinou je v nalezišti přítomen i zemní plyn, který zajišťuje potřebný tlak => ropa může samovolně vytékat (lze tak získat okolo 20% ropy z naleziště) Sekundární metoda - čerpání ropy pomocí pump nebo injektáží (vytěžitelnost 5 až 10%) Terciární metoda - principem je snížení viskozity zbývající ropy, většinou injektáží horké vodní páry (dalších 5–15 % ropy)

6 Výměníky tepla - předehřev až na 180 °C
Trubková pec I - předehřátá ropa proudí velkou rychlostí a dochází k dalšímu ohřevu Rektifikační věž l – zkrápění benzínem, páry zkondenzují na kapaliny, rozdělí se na složky Trubková pec II – zde se kapalný zbytek z věžeI znovu ohřívá Rektifikační věž lI - zkrápění těžkým plynovým olejem,rozdělení na oleje a zbytek (asfalt)

7 Krakování = Rozkladová destilace, tj
Krakování = Rozkladová destilace, tj. tepelný rozklad vyšších uhlovodíků, vedle reakcí rozkladných probíhají reakce polymerační a kondenzační za vzniku koksu, dehtovitých látek a vodíku -Suroviny lehčí (plynový olej) se krakují za vyšší teploty a tlaku (500 °C a 5 MPa) -Suroviny těžší (mazut) při teplotě nižší (400 °C a 1,5 MPa) -Při 600 až 700 °C vzniká vedle benzínu a aromatických uhlovodíků (letecké palivo) velké množství plynů Katalytické krakování-působením katalyzátorů lze získat až 70 % benzínu při teplotě až 300 °C za obyčejného tlaku -katalyzátory-chlorid hlinitý, hlinitokřemičitany -takto vyrobený benzín je vysokooktanové palivo leteckých motorů

8 Krakovací zařízení: Trubková pec I – ohřev suroviny Reakční komora - silnostěnná tlaková nádoby Rektifikační kolona - oddělí se zde plyn a benzín Trubková pec II – vrací se zde zbytek z krakovacího procesu, jde zpět do reakční komory => surovina krakovacím zařízením cirkuluje

9 Rafinace=čištění ropných produktů
Rafinace chemická - provádí se v koncentrovanou H2SO4 v agitátorech Rafinace rozpouštědlová - rafinovaný produkt se promíchá s rozpouštědlem, které dobře rozpouští nečistoty, v praxi nejčastěji Edeleanův způsob (rozpuštědelem je kapalný SO2) Nepřetržitá rafinace – rozpouštědlem je fural (C4H3O . CHO) Rafinace adsorpční - provádí se odbarvovacími hlinkami nebo silikagelem

10 Z parafínových olejů jím získáváme parafín a mazací oleje
Odparafínování rozpouštědlové - parafínový olej se rozpustí za tepla ve směsi benzénu a acetonu (BA),roztok se ochladí v chladící nádrži Vakuový filtr - krystalky parafínu se oddělí od roztoku oleje v rozpouštědle Destilační kolona I- z roztaveného parafinu oddestiluje zadržené rozpouštědlo Destilační kolona II – roztok z filtru se rozdělí na olep a rozpouštědlo

11 Z celkové produkce ropy se zpracuje:
35 % benzín (k pohonu motorů, k extrakci a jako rozpouštědlo) % topné oleje (k pohonu lodí) % oleje k pohonu Dieselových motorů % petrolej k pohonu turbínových letadel % na ostatní ropné výrobky (mazací oleje, parafín, asfalty apod.). Využití ropných produktů: -k výrobě elektřiny (asi 7 % celkové světové produkce) -pohonné hmoty -petrochemie (výroba plastů, pesticidů,hnojiv)

12 r. 1863 vynalezen spalovací motor Jeanem Etiennem Lenoirem (1822-1900)
Spalovací motory: Zážehové – je nasávána palivová směs benzinových par se vzduchem - po stlačení pístem se zapálí elektrickou jiskrou Vznětové – Rudolf Diesel ( ) r. 1892 - je nasáván čistý vzduch -prudké stlačování (až okolo 4MPa) => ohřev směsi (700°C)-vstříknuta motorová nafta => vznícení a shoření paliva Propan a butan - součást automobilového paliva LPG

13 Spalovací turbíny: Zážehové, vznětové Využití: letadla,v elektrárnách jako špičkové jednotky Princip: hrdlem je nasáván vzduch do kompresoru odtud vtlačován do spalovacích komor zde se přivádí palivo,spaliny dále proudí do turbín 1-kompresor 2-spalovací komory 3-turbíny

14 Měření objemu ropy: 1 barel = 42 amerických galonů = 35 britských galonů = 158,97 litrů. Někdy v tunách, 1t = cca 7,33 barelů. Doprava ropy: Železničními cisternami Lodními cisternami Ropovody

15 možnost těžit dokonalejšími postupy starší ložiska ropy
těžit ropu z mořského dna, větší hloubka vody využívat bitumenózní písky využívat olejové břidlice vyrábět pohonné hmoty z uhlí (světové zásoby uhlí se odhadují na 250 let) ze zemního plynu (zásoby na let), popřípadě obnovitelných zdrojů

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Světležlutá až černá kapalina"

Podobné prezentace


Reklamy Google