Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje Lukáš Procházka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje Lukáš Procházka."— Transkript prezentace:

1 Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje Lukáš Procházka Technologické centrum AV ČR European Commission Enterprise and Industry

2 Mezinárodní programy 7. Rámcový programProgram CIPEUREKA/EurostarsGesher/MostNárodní programy Vybrané operační programy Technologická agentura ČR Inovační vouchery Obsah prezentace

3 7. rámcový program Období 2007-2013 Alokace 50,5 mld. EUR Hlavní nástroj EU pro financování mezinárodních projektů výzkumu a vývoje Žadatelé: univerzity, výzkumné ústavy, podniky 4 základní schémata: Spolupráce, Lidé, Kapacity, Myšlenky

4 Spolupráce Projekty v tématicky zaměřených oblastech Témata výzkumu dána tzv. výzvami Vhodné pro podniky s výzkumnou kapacitou Lidé Projekty spolupráce podniků a akademických institucí Možnost hostování odborníků z akademické sféry v podnicích Pro podniky s vlastním výzkumem a vývojem Myšlenky Hraniční výzkum, projekty vědecké excelence Kapacity Rozvoj evropských výzkumných kapacit, podpora regionů, malých a středních podniků

5 Tématicky zaměřené oblasti ZdravíZemědělství, potraviny a biotechnologieInformační a komunikační technologie (ICT)Nanovědy, materiály a nové technologieEnergieŽivotní prostředíDopravaSocioekonomické a humanitní vědyBezpečnostKosmický výzkum

6 Spolupráce Projekty v tématicky zaměřených oblastech Témata výzkumu dána tzv. výzvami Vhodné pro podniky s výzkumnou kapacitou Lidé Projekty spolupráce podniků a akademických institucí Možnost hostování odborníků z akademické sféry v podnicích Pro podniky s vlastním výzkumem a vývojem Myšlenky Hraniční výzkum, projekty vědecké excelence Kapacity Rozvoj evropských výzkumných kapacit, podpora regionů, malých a středních podniků

7 Kapacity – Výzkum ve prospěch MSP Na tuto oblast určeno 4,1 mld. EUR Menší projekty aplikovaného výzkumu Pro MSP bez vlastního vývoje Výzkum realizovaný na klíč Příští výzva: 30. 7. 2010, (109 mil. EUR) Odlišné role: Výzkumné org. – nemají práva k využití výsledků projektu, avšak mají hrazeno 100 % nákladů (i firma může být výzkumnou organizací) MSP- Vlasníci výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití, náklady hrazeny pouze z části

8 Title of the presentation | Date | Výzkumné organizace (min. 2) Zadání výzkumu Výsledky výzkumu a průmyslová práva Další firma, koncový uživatel apod. Malé či střední podniky (min. 3 ze 3 zemí) Komercializace

9 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) Období 2007-2013 Alokace 3,6 mld. EUR Cíle programu: Podpora konkurenceschopnosti podniků, zejména MSP Podpora inovací, včetně ekologických inovací Podpora energetické účinnosti a nových a obnovitelných zdrojů energie Rozdělení do 3 pilířů

10 1. pilíř – Entrepreneurship and innovation programme 60 % rozpočtu Podpora podniků a podnikání pomocí finančních nástrojů Výzvy vyhlašovány jednotlivě v průběhu celého roku Aktivity: Zlepšení financování přístupu k financování pro MSP Podpora iniciativ na podporu podnikání a inovací Podpora inovací s ekologickými přístupy

11 2. pilíř – Information and Communication Technologies Policy Support 20 % rozpočtu Cíle: stimulace inovací a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory využívání ICT státní správou, občany a podniky Podpora vzniku a rozvoje jednotného evropského informačního prostoru Podpora rozvoje informační společnosti (e- Government, e-Health apod.)

12 Příklad projektu – Saferinternet.cz

13 První české osvětové centrum v oblasti bezpečného internetu Internetová horká linka a internetová linka pomoci dětem Celkové náklady: 0,73 mil. EUR (příspěvek 75 %) Trvání projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010 3 partneři Česká účast: CZI s.r.o (koordinátor), Sdružení linka bezpečí, Safer Internet Institute

14 3. pilíř – Intelligent Energy Europe 20 % rozpočtu Cíle: Zvyšování energetické účinnosti a racionální využití zdrojů energie Zvyšování investice do nových a obnovitelných zdrojů Zlepšování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů v dopravě Aktivity: Překonávání překážek při uvádění nových technologií na trh Snižování finančního rizika při zavádění nové technologie Vzdělávací aktivity směřující ke změně chování spotřebitelů

15 Příklad projektu – Go Pedelec! Mezinárdoní projekt na podporu využívání elektrokol jako dopravního prostředku do města Cíl projektu: Zvýšení povědomí o elektrokolech mezi obyvateli měst a místní samosprávy Trvání projektu: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2011 10 zahr. partnerů Česká účast: ekolo.cz

16 EUREKA Nadnárodní spolupráce podniků, univerzit a výzkumných ústavů v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit 3 typy projektů: Klastrové projekty Individuální projekty Eurostars projekty

17 zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce MSP z vybraných zemí Hlavním řešitelem projektu musí být MSP Pro podniky, které vydávají min. 10 % obratu na výzkum a vývoj

18 Gesher/Most Dvoustranný program mezi ČR a Izraelem Program vyhlašován formou veřejné soutěže (vyhlašována každoročně) Cíle programu – výzkum a vývoj v oblastech: Informační a komunikační technologie Udržitelné a čisté technologie Zemědělské a potravinářské technologie Strojírenství, nové materiály, nanotechnologie Řešení projetku max. 36 měsíců Projekty aplikovaného výzkumu – podpora 50 %

19 Mezinárodní programy 7. Rámcový programProgram CIPEUREKA/EurostarsGesher/MostNárodní programy Vybrané operační programy Technologická agentura ČR Inovační vouchery 2. část prezentace

20 OP Praha Konkurenceschopnost Program pro investiční projekty na území hl. m. Prahy 2007-2013 Oblasti podpory: Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Rozvoj a dostupnost ICT služeb Revitalizace a ochrana území Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Podpora příznivého podnikatelského prostředí Rozvoj malých a středních podniků

21 Rozvoj MSP – poslední výzva 1.3. – 28. 4. 2010 Projekty splňující alespoň jeden z následujících bodů: Inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopným výrobkům a službám Zvyšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb Zvyšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví

22 Rozvoj malých a středních podniků Příklady podpořených projektů z předchozích výzev: Modernizace cukrárny Vývoj a výroba GSM zařízení Stavební úpravy restaurace Solná jeskyně Inovace výroby

23 OP Praha Adaptabilita Program pro "měkké" projekty na území hl. m. Prahy Období 2007-2013 Oblasti podpory: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podpora vstupu na trh práce Modernizace počátečního vzdělávání Aktuální výzva: 19. 5. – 30. 6. 2010 Plán další výzvy: květen – červenec 2011

24 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podporované aktivity: Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání: Příprava, rozvoj a inovace systému dalšího profesního vzdělávání v organizaci Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizace odborných stáží Školení a odborná příprava poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání Tvorba nových/inovace stávajícíh metodik a nástrojů v programech a kurzech dalšího profesního vzdělávání

25 OP Podnikání a inovace 2007-2013 Investiční projekty mimo území hl. m. Prahy Objem prostředků: 3,6 mld. EUR Výše dotace dle velikosti podniku: Malé – 60 % Střední – 50% Velké – 40 %

26 OP Podnikání a inovace Priority OPPI: Vznik firem Rozvoj firem Efektivní energie Inovace Prostředí pro podnikání a inovace Služby pro rozvoj podnikání Pro realizaci těchto priorit 15 různých programů (finanční produkty, dotace)

27 OP Podnikání a inovace Start Bezúročný úvěr nebo cenově zvýhodněná záruka za úvěr pro začínající podnikatele Např: Vybavení provozovny Příjem žádostí: 5. 1. – 31. 12. 2010 Progres Podřízené úvěry Příklad využití: další prostředky k již poskytnutému úvěru komerční bankou Příjem žádostí: 5. 1. – 31. 12. 2010 Záruka Zvýhodněné záruky za úvěry Např: záruka pro bankovní úvěr na nákup vybavení, zařízení, zásob Příjem žádostí: 5. 1. – 31. 12. 2010

28 OP Podnikání a inovace ICT a strategické služby Dotace na podporu rozvoje ICT sektoru Např.: dotace firmě na vývoj software Příjem reg. žádostí: 15. 4. – 15. 10. 2010, plné: 15. 5. 2010-1. 2. 2011 ICT v podnicích Dotace na podporu využívání ICT v MSP Např.: Dotace na pořízení vnitropodnikového informačního systému Příjem reg. žádostí: 1. 1. – 15. 10. 2010, plné: 8. 3. 2010 - 15. 2. 2011 Eko-energie Využívání obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti Např.: Dotace na výstavbu zařízení na výrobu energie z OZE Příjem reg. žádostí: 1. 3. – 30. 6. 2010, plné: 1. 5. 2010 - 30. 9. 2010

29 OP Podnikání a inovace Inovace – inovační projekty Dotace na podporu zavádění inovací do výroby Např: Podnikatel vyvinul prototyp a potřebuje prostředky na stroje pro zahájení sériové výroby Příjem reg. žádostí: 1. 5. – 30. 9. 2010, plné: 1. 7. 2010 - 31. 1. 2011 Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Dotace na výdaje související s ochranou práv průmyslového vlastnictví Např.: Podnik se rozhodne ochránit nový produkt užitným vzorem a žádá prostředky na patentové zástupce, správní poplatky, překlady atd. Příjem reg. žádostí: 1. 6. 2009– 31. 5. 2010, plné: 1. 7. 2009 - 31. 8. 2010 Potenciál Dotace na podporu výzkumných a vývojových aktivit Např: Vybudování vývojového střediska firmy Příjem reg. žádostí: 26. 2. 2010 – 30. 9. 2011, plné: 27. 4. 2010 - 30. 11. 2011

30 OP Podnikání a inovace Spolupráce Dotace na podporu spolupráce v oblasti inovací Např.: Podpora klastrů,odvětvových seskupení Prosperita Dotace na rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inkubátorů Příjem reg. žádostí: 1. 11. 2009 – 30. 6. 2010, plné: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 Školicí střediska Dotace na infrastrukturu pro vzdělávání zaměstnanců Např. výstavba nebo rekonstrukce školicího střediska firmy

31 OP Podnikání a inovace Nemovitosti Dotace na rozvoj podnikatelských nemovitostí (podnikatelské zóny) Poradenství Dotace na poradenské služby Např.: Analýza, studie proveditelnosti apod. Marketing Dotace na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti MSP Např.: propagační materiály na veletrzích Příjem reg. žádostí: 1. 3. 2010 – 30. 6. 2010, plné: 1. 5. 2010 - 31. 10. 2010

32

33 Title of the presentation | Date | Registrační žádost Plná žádost Realizace projektu Udržitelnost 2-3 měsíce – Rozhodnutí o poskytnutí dotace cca 2 týdny – Rozhodnutí o přijatelnosti projektu Žádost o platbu OPPI – příprava projektu

34 Cíl: snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivních politik na trhu práce, začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, profesní vzdělávání Prioritní osy: Adaptabilita Aktivní politiky na trhu práce Sociální integrace a rovné příležitosti Veřejná správa a veřejné služby Mezinárodní spolupráce OP Lidské zdroje a zaměstnanost

35 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu Platnost výzvy: 14. 4. 2010 – 31. 10. 2010 Podpora rozvoje profesního vzdělávání v malých a středních podnicích Platnost výzvy: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2012 Vybrané otevřené výzvy - Adaptabilita

36 Cíle: Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro komerční uplatnění Stimulace podniků a výzkumných organizací ke zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Technologická agentura ČR – Program Alfa

37 Podprogramy: Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Udržitelný rozvoj dopravy Délka projektů: 3 – 4 roky Max. výše podpory na projekt: 80 % Program Alfa

38 Inovační vouchery Dotace ve výši až 150 000 Kč na objednání služeb u brněnských vědecko-výzkumných institucí Cílem propojení výzkumu a soukromé sféry Poslední výzva – 26.4. – 17. 6. 2010 Podporované aktivity: Vývoj produktu/procesu/služby Testování a měření Studie proveditelnosti Design produktu Posouzení ekonomického dopadu apod.

39 Děkuji za pozornost! www.een.cz Lukáš Procházka prochazka@tc.cz Tel: 234 006 217


Stáhnout ppt "Title Sub-title PLACE PARTNER’S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje Lukáš Procházka."

Podobné prezentace


Reklamy Google