Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011 Cross Czech a.s., Mgr. Romana Křížová Národní knihovna ČR, Mgr. Adolf Knoll.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011 Cross Czech a.s., Mgr. Romana Křížová Národní knihovna ČR, Mgr. Adolf Knoll."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011 Cross Czech a.s., Mgr. Romana Křížová Národní knihovna ČR, Mgr. Adolf Knoll

2 Program Úvod – shrnutí cílů jednání Strategie Evropské komise v oblasti digitalizace, zpřístupnění, sdílení a dlouhodobého uchování dat z oblasti kulturního dědictví – Romana Křížová, Adolf Knoll Přehled a srovnání komunitárních programů, strukturálních fondů, národních grantů a Finančních mechanismů poskytujících podporu v oblasti kulturního dědictví – Romana Křížová Současné zapojení MKČR do komunitárních programů – projekty Minerva Plus, MichaelPlus, Minerva CE a další projekty spojené s kulturním sektorem, projekty TEL, TEL-ME-MORE, Enrich – Adolf Knoll Další možnosti zapojení se do komunitárních programů a čerpání financí z Bruselu či Lucemburku – Romana Křížová Shrnutí situace a alokace financí na kulturní sektor v rámci Integrovaného operačního programu – možné přizpůsobení nastavené struktury potřebám kulturního sektoru a návrh konkrétního řešení – Romana Křížová Přehled situace ve Slovenské republice – účast v komunitárních programech, stávající národní aktivity a nastavení strukturálních fondů – možná synergie s ČR – Romana Křížová, Adolf Knoll Potřeba vytvoření aktivní národní pracovní skupiny pro harmonizaci a vytváření národních strategií v souladu s dlouhodobými strategiemi EU v návaznosti na iniciativy v okolních zemích – aktivity a dlouhodobé cíle – Romana Křížová, Adolf Knoll

3 Cross Czech a.s.

4 Komplexní služby poradenská a konzultační činnost v oboru poskytování podpory ze zdrojů EU a ČR studie a analýzy, strategické dokumenty (Studie proveditelnosti, logický rámec projektu, SWOT atd.) hodnocení programů i projektů zpracování projektového záměru do žádosti tak, aby splňoval formální i obsahové nároky a navíc co nejlépe vyhovoval hodnoceným kritériím konzultování projektového záměru s úředníky Evropské komise či lokální grantové kanceláře

5 Komplexní služby asistence při prosazování a následné realizaci projektu projektový management - zpracovávání průběžných zpráv o stavu projektu, finančních výkazů a dalších administrativních úkonů školící aktivity v rámci vlastních školení i jako externí experti účast v projektech jako partnerská organizace

6 Zaměření Vzdělávání - nové formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, využití IT ve vzdělávání Kultura – ochrana kulturního dědictví, zapojení do mezinárodních projektů Sociální politika – projekty OP RLZ či JPD, zejména spojené se zvyšováním kvalifikace problematických skupin apod. Životní prostředí – obnovitelné zdroje energie, udržitelný rozvoj, vodní hospodářství, hydrogeologie atd. Mezinárodní spolupráce – vyhledání vhodných partnerů projektů, sestavení konsorcia, vypracování projektových záměrů včetně rozpočtu Informační technologie Podpora MSP – individuální přístup, komplexní služby - doporučení účasti ve vhodných programech (zejména OPPP), vypracování žádosti Regionální rozvoj Zdravotnictví

7 Externí spolupráce Ministerstvo kultury ČR –Zapojení MKČR do evropské sítě ministerstev kultury v rámci projektů Minerva Plus a Michael Plus Ministerstvo informatiky ČR –Poradce pro programy eTEN, eContentPlus, Safer Internet Plus –Člen Core Teamu mezinárodní iniciativy eContentPlus.net Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –Expert pro oblast horizontálních priorit ve strukturálních fondech –Zpracování části informační společnost pro Integrovaný operační program Technologické centrum AV ČR –Poradenství a školení v oblasti 5., 6. a 7.RP Informační centrum pro neziskové organizace –Externí expert na komunitární programy a SF Grantová kancelář EHP v Bruselu –Externí hodnocení a monitoring všech žádostí podávaných v jednotlivých nových členských zemích do Norských finančních mechanismů Ministerstvo kultury SR –Podpora při navazování partnerství v oblasti komunitárních programů –Zpracování studie proveditelnosti pro čerpání dotací ze SF –Pomoc při zpracování národní koncepce pro digitalizaci, zpřístupnění, sdílení a dlouhodobé uchovávání dat –Pomoc při zpracování národního portálu kultury –Pomoc při implementaci OP Informatizácia spoločnosti –Zajištění návaznosti národních aktivit a strategií na dlouhodobé koncepce EU

8 Zkušenosti zkušenosti s přípravou a realizací projektů PHARE, SAPARD, 5. a 6. Rámcového programu, Raphael, Culture 2000 a 2007, eContent a eContentPlus, eTEN, Socrates, EUREKA, Strukturální fondy EU, národní grantové mechanismy Naši experti jsou hodnotiteli projektových záměrů komunitárních i národních programů a strukturálních fondů Rámcová smlouva s bruselskou kanceláří pro Finanční mechanismy Norska a EHP na hodnocení a monitoring projektů podporujících regionální rozvoj v nových členských zemích. Pracovníci firmy jsou v Národním registru poradců CzechInvestu Pro Úřad vlády poskytovala firma Cross Czech a.s. podporu žadatelům a příjemcům dotací z komunitárních programů a strukturálních fondů Technická asistence SROP

9 Účast v programech a projektech EU Program Projekt Raphael BLEN - Bobbin Lace European Network Culture 2000 SMART HISTORY MM4ALL (Multimedia for All) – vytvoření softwaru pro vytváření uživatelsky přátelských multimediálních prezentací bez znalosti programování Culture 200 7 Mobility – Re-reading of the Future 5.RP CHIMER - ChildrenHeritage: Interactive Models for Evolving Repositories ENERGY FOREST – využití biomasy IRON CURTAIN – socio-ekonomická analýza hraničních regionů LOWRGREP – hydrogeologie horských oblastí TRANSCAT – integrované vodní hospodářství IMPACT – geofyzika eContent eTITLEeTITLE – strojový překlad a automatické titulkování v oblasti televizního vysílání eContent Plus ENRICH – vytvoření mezinárodní platformy pro sdílení digitalizovaných evropských rukopisů a starých tisků Grantová agentura AV ČR 2 granty na monitorování protipovodňových aktivit Phare 2003 RLZ EU Manažer EUREKA monitorování protipovodňových hrází

10 Účast v programech a projektech EU Program Projekt OP RLZ NFV-ICT: Nové formy vzělávání při využití ICT pomůcek ve výuce - Vzdělávání pedagogů formou e-learningu k využívání a samovytváření ICT učebních pomůcek Integrace handicapovaných dětí do frontální výuky - Zapojení handicapovaných dětí do výuky pomocí využívání ICT pomůcek – multifunkčních klávesnic. JPD3 E-Úřad: E- learningový vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě - Vytvoření modulárního e-learningového vzdělávacího systému pro pracovníky veřejné správy a jeho pilotní ověření. EU Projekt: Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast projektového poradenství, zpracování projektů a projektového managementu - Realizace cyklu školení a následného mentoringu v oblasti přípravy a realizace projektů, vytvoření podpůrné internetové platformy (EDUCEU) EU Management: projekt podporující realizátory projektů ve strukturálních fondech, kurzy a internetová platforma pro projektový management (EDUCEU) Management umění – příprava a pilotní ověření managerského kurzu pro studenty VŠUP Praha. Multimediální ročenka životního prostředí – příprava environmentální učební pomůcky a vzdělávacího programu 6RP FINANCE-NMS-IST – otázky financování v evropských programech CEEC IST NET – propojení výzkumných organizací a MSP při mezinárodním výzkumu FLOODSITE – extrémní povodňové události Transfer-East – přenos dobrých praxí v oblasti eGovernment v rámci Evropy eMapps.com – vužití počítačových her ve výuce na ZŠ MINERVA Plus – síť ministerstev kultury v rámci EU

11 Projekty z oblasti kultury ProgramProjektKlientFinanční alokace RaphaelBLEN - Bobbin Lace European NetworkMuzeum krajky ve Vamberku200 000 ECU Culture 2000SMART HISTORY Parco Nazionale delle Cinque Terre (v ČR měla být partnerem Fakulta architektury) 150 000 € MM4ALL (Multimedia for All) – vytvoření softwaru pro vytváření uživatelsky přátelských multimediálních prezentací bez znalosti programování Cross Czech SW bude bezplatně poskytnut kulturním organizacím v ČR, jejichž zástupci budou bezplatně vyškoleni 198 000 € Culture 2007Mobility – Re-reading of the FutureNárodní galerie v Praze194 000 € 5.RPCHIMER - ChildrenHeritage: Interactive Models for Evolving Repositories Základní škola v Chanovicích1 300 000 € eContentPlusENRICH – vytvoření mezinárodní platformy pro sdílení digitalizovaných evropských rukopisů a starých tisků Národní knihovna ČR3 000 000 € 6RPeMapps.com – vužití počítačových her ve výuce na ZŠ CELN2 800 000 € MINERVA Plus – síť ministerstev kultury v rámci EU MKČR840 000 € Michael PlusMKČR5 099 970 €

12 Cross Czech a.s. Romana Křížová – výkonná ředitelka romana.krizova@crossczech.cz +420 296 356 108, +420 602 764 247 Ivana Haladová oddělení pro kulturu, vzdělávání a sociální politiku ivana.haladova@crossczech.cz +420 296 356 104, +420 602 764 246 Zuzana Boukalová oddělení pro životní prostředí a udržitelný rozvoj zuzana.boukalova@crossczech.cz +420 296 356 103 +420 602 771 783 Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1 www.crossczech.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011 Cross Czech a.s., Mgr. Romana Křížová Národní knihovna ČR, Mgr. Adolf Knoll."

Podobné prezentace


Reklamy Google