Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011
Cross Czech a.s., Mgr. Romana Křížová Národní knihovna ČR, Mgr. Adolf Knoll

2 Program Úvod – shrnutí cílů jednání
Strategie Evropské komise v oblasti digitalizace, zpřístupnění, sdílení a dlouhodobého uchování dat z oblasti kulturního dědictví – Romana Křížová, Adolf Knoll Přehled a srovnání komunitárních programů, strukturálních fondů, národních grantů a Finančních mechanismů poskytujících podporu v oblasti kulturního dědictví – Romana Křížová Současné zapojení MKČR do komunitárních programů – projekty Minerva Plus, MichaelPlus, Minerva CE a další projekty spojené s kulturním sektorem, projekty TEL, TEL-ME-MORE, Enrich – Adolf Knoll Další možnosti zapojení se do komunitárních programů a čerpání financí z Bruselu či Lucemburku – Romana Křížová Shrnutí situace a alokace financí na kulturní sektor v rámci Integrovaného operačního programu – možné přizpůsobení nastavené struktury potřebám kulturního sektoru a návrh konkrétního řešení – Romana Křížová Přehled situace ve Slovenské republice – účast v komunitárních programech, stávající národní aktivity a nastavení strukturálních fondů – možná synergie s ČR – Romana Křížová, Adolf Knoll Potřeba vytvoření aktivní národní pracovní skupiny pro harmonizaci a vytváření národních strategií v souladu s dlouhodobými strategiemi EU v návaznosti na iniciativy v okolních zemích – aktivity a dlouhodobé cíle – Romana Křížová, Adolf Knoll

3 Cross Czech a.s.

4 Komplexní služby poradenská a konzultační činnost v oboru poskytování podpory ze zdrojů EU a ČR studie a analýzy, strategické dokumenty (Studie proveditelnosti, logický rámec projektu, SWOT atd.) hodnocení programů i projektů zpracování projektového záměru do žádosti tak, aby splňoval formální i obsahové nároky a navíc co nejlépe vyhovoval hodnoceným kritériím konzultování projektového záměru s úředníky Evropské komise či lokální grantové kanceláře

5 Komplexní služby asistence při prosazování a následné realizaci projektu projektový management - zpracovávání průběžných zpráv o stavu projektu, finančních výkazů a dalších administrativních úkonů školící aktivity v rámci vlastních školení i jako externí experti účast v projektech jako partnerská organizace

6 Zaměření Vzdělávání - nové formy vzdělávání, celoživotní vzdělávání, využití IT ve vzdělávání Kultura – ochrana kulturního dědictví, zapojení do mezinárodních projektů Sociální politika – projekty OP RLZ či JPD, zejména spojené se zvyšováním kvalifikace problematických skupin apod. Životní prostředí – obnovitelné zdroje energie, udržitelný rozvoj, vodní hospodářství, hydrogeologie atd. Mezinárodní spolupráce – vyhledání vhodných partnerů projektů, sestavení konsorcia, vypracování projektových záměrů včetně rozpočtu Informační technologie Podpora MSP – individuální přístup, komplexní služby - doporučení účasti ve vhodných programech (zejména OPPP), vypracování žádosti Regionální rozvoj Zdravotnictví

7 Externí spolupráce Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo informatiky ČR
Zapojení MKČR do evropské sítě ministerstev kultury v rámci projektů Minerva Plus a Michael Plus Ministerstvo informatiky ČR Poradce pro programy eTEN, eContentPlus, Safer Internet Plus Člen Core Teamu mezinárodní iniciativy eContentPlus.net Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Expert pro oblast horizontálních priorit ve strukturálních fondech Zpracování části informační společnost pro Integrovaný operační program Technologické centrum AV ČR Poradenství a školení v oblasti 5., 6. a 7.RP Informační centrum pro neziskové organizace Externí expert na komunitární programy a SF Grantová kancelář EHP v Bruselu Externí hodnocení a monitoring všech žádostí podávaných v jednotlivých nových členských zemích do Norských finančních mechanismů Ministerstvo kultury SR Podpora při navazování partnerství v oblasti komunitárních programů Zpracování studie proveditelnosti pro čerpání dotací ze SF Pomoc při zpracování národní koncepce pro digitalizaci, zpřístupnění, sdílení a dlouhodobé uchovávání dat Pomoc při zpracování národního portálu kultury Pomoc při implementaci OP Informatizácia spoločnosti Zajištění návaznosti národních aktivit a strategií na dlouhodobé koncepce EU

8 Zkušenosti zkušenosti s přípravou a realizací projektů PHARE, SAPARD, 5. a 6. Rámcového programu, Raphael, Culture 2000 a 2007, eContent a eContentPlus, eTEN, Socrates, EUREKA, Strukturální fondy EU, národní grantové mechanismy Naši experti jsou hodnotiteli projektových záměrů komunitárních i národních programů a strukturálních fondů Rámcová smlouva s bruselskou kanceláří pro Finanční mechanismy Norska a EHP na hodnocení a monitoring projektů podporujících regionální rozvoj v nových členských zemích. Pracovníci firmy jsou v Národním registru poradců CzechInvestu Pro Úřad vlády poskytovala firma Cross Czech a.s. podporu žadatelům a příjemcům dotací z komunitárních programů a strukturálních fondů Technická asistence SROP

9 Účast v programech a projektech EU
Raphael BLEN - Bobbin Lace European Network Culture 2000 SMART HISTORY MM4ALL (Multimedia for All) – vytvoření softwaru pro vytváření uživatelsky přátelských multimediálních prezentací bez znalosti programování Culture 2007 Mobility – Re-reading of the Future 5.RP CHIMER - ChildrenHeritage: Interactive Models for Evolving Repositories ENERGY FOREST – využití biomasy IRON CURTAIN – socio-ekonomická analýza hraničních regionů LOWRGREP – hydrogeologie horských oblastí TRANSCAT – integrované vodní hospodářství IMPACT – geofyzika eContent eTITLE – strojový překlad a automatické titulkování v oblasti televizního vysílání eContentPlus ENRICH – vytvoření mezinárodní platformy pro sdílení digitalizovaných evropských rukopisů a starých tisků Grantová agentura AV ČR 2 granty na monitorování protipovodňových aktivit Phare 2003 RLZ EU Manažer EUREKA monitorování protipovodňových hrází

10 Účast v programech a projektech EU
OP RLZ NFV-ICT: Nové formy vzělávání při využití ICT pomůcek ve výuce - Vzdělávání pedagogů formou e-learningu k využívání a samovytváření ICT učebních pomůcek Integrace handicapovaných dětí do frontální výuky - Zapojení handicapovaných dětí do výuky pomocí využívání ICT pomůcek – multifunkčních klávesnic. JPD3 E-Úřad: E- learningový vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě - Vytvoření modulárního e-learningového vzdělávacího systému pro pracovníky veřejné správy a jeho pilotní ověření. EU Projekt: Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast projektového poradenství, zpracování projektů a projektového managementu - Realizace cyklu školení a následného mentoringu v oblasti přípravy a realizace projektů, vytvoření podpůrné internetové platformy (EDUCEU) EU Management: projekt podporující realizátory projektů ve strukturálních fondech, kurzy a internetová platforma pro projektový management (EDUCEU) Management umění – příprava a pilotní ověření managerského kurzu pro studenty VŠUP Praha. Multimediální ročenka životního prostředí – příprava environmentální učební pomůcky a vzdělávacího programu 6RP FINANCE-NMS-IST – otázky financování v evropských programech CEEC IST NET – propojení výzkumných organizací a MSP při mezinárodním výzkumu FLOODSITE – extrémní povodňové události Transfer-East – přenos dobrých praxí v oblasti eGovernment v rámci Evropy eMapps.com – vužití počítačových her ve výuce na ZŠ MINERVA Plus – síť ministerstev kultury v rámci EU

11 Projekty z oblasti kultury
Program Projekt Klient Finanční alokace Raphael BLEN - Bobbin Lace European Network Muzeum krajky ve Vamberku ECU Culture 2000 SMART HISTORY Parco Nazionale delle Cinque Terre (v ČR měla být partnerem Fakulta architektury) MM4ALL (Multimedia for All) – vytvoření softwaru pro vytváření uživatelsky přátelských multimediálních prezentací bez znalosti programování Cross Czech SW bude bezplatně poskytnut kulturním organizacím v ČR, jejichž zástupci budou bezplatně vyškoleni Culture 2007 Mobility – Re-reading of the Future Národní galerie v Praze 5.RP CHIMER - ChildrenHeritage: Interactive Models for Evolving Repositories Základní škola v Chanovicích eContentPlus ENRICH – vytvoření mezinárodní platformy pro sdílení digitalizovaných evropských rukopisů a starých tisků Národní knihovna ČR 6RP eMapps.com – vužití počítačových her ve výuce na ZŠ CELN MINERVA Plus – síť ministerstev kultury v rámci EU MKČR Michael Plus

12 Cross Czech a.s. Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1 www.crossczech.cz
Romana Křížová – výkonná ředitelka , Ivana Haladová oddělení pro kulturu, vzdělávání a sociální politiku , Zuzana Boukalová oddělení pro životní prostředí a udržitelný rozvoj Růžová 1416/17, Praha 1


Stáhnout ppt "Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 1 místnost 011"

Podobné prezentace


Reklamy Google