Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.ufop.de Union for the Promotion of Oil and Protein Plants Biodiesel v Německu a Evropě 28. Mezinárodní konference SPZO v HLUKU 24. -25.11. 2011 Dr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.ufop.de Union for the Promotion of Oil and Protein Plants Biodiesel v Německu a Evropě 28. Mezinárodní konference SPZO v HLUKU 24. -25.11. 2011 Dr."— Transkript prezentace:

1 www.ufop.de Union for the Promotion of Oil and Protein Plants Biodiesel v Německu a Evropě 28. Mezinárodní konference SPZO v HLUKU 24. -25.11. 2011 Dr. Norbert Heim, UFOP/Berlin

2 www.ufop.de Regulační rámec pro biopaliva EU RED (Direktiva EU o obnovitelných energiích č. 2009/28/EC); -Cílem je pokrýt 10% spotřeby energie v dopravě z from obnovitelných zdrojů do roku 2020 -A tuto úroveň udržet vytýčením nutných požadavků na biopaliva Požadavky uvádí Direktiva EU o jakosti paliv (Direktiva EU č. 2009/30/EG); -Závazné snížení emisí skleníkových plynů náhradou 6% paliv do roku 2020 -Tento cíl může být dosažen použitím biopaliv Německo: Federální Imisní zákona o kontrole (BImschG) -Definice kvóty biopaliv (6,25% energetické hodnoty do roku 2014) -Od roku 2015 bude tato kvóta zaměněna cílem snižování emisí skleníkových plynů v e výši 7% do roku 2020 2

3 www.ufop.de F.O.Licht Source: F.O.Licht

4 www.ufop.de F.O.Licht Source: F. O. Licht

5 www.ufop.de

6 Prognóza biodieselu na rok 2020 D & EU

7 www.ufop.de Systémy certifikace  Německo uznává (pracovní systémy): REDcert ISCC System 28 certifikujících firem A kulatý stůl pro udržitelná biopaliva (RSB/Switzerland)  EU ve všech státech uznává: Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs/France) Bonsucro EU (Brazil/Ethanol) Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme (Brazil/Ethanol) International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance (Spain/Ethanol) Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB EU RED) Roundtable for Responsible Soy (RTRS EU RED)  EU připravuje uznání: REDcert další

8 Kdo stojí za REDcert? Vedoucí obchodní organizace v zemědělství a biopalivech

9 Struktura systému

10 Účastníci systému REDcert (Listopad 2011) Celkem registrováno1.051 Smluvně vázáno1.006 - Z nich v jiných státech EU 127 Typ činnosti (Názvy se mohou různit) Primární distributor 836 Lisovna 124 Cukrovar 11 Výrobce biopaliva Výrobce bioetanolu 24 14 Distributor / Obchodník (tekuté bm) jiné 87 14 okolo 2.350 míst Certifikátů: 952 Certifikátorů: 21

11 Účastníci v různých státech EU (Listopad 2011) Belgium Denmark Germany Finland France Italy Luxembourg Austria Poland Slowenia Czech Republic United Kingdom 20 8 879 19 1 1 1 66 1 3 1 2 3 1

12 www.ufop.de „Prohlášení“ zemědělce v Německu 1.Veškerá biomasa nebo omezení na určité kultury 2.Leden 2008 je rozhodným obdobím pro ornou půdu, či trvalé travní porosty s očekávanou vysokou biodiverzitou 3.Restrikce ve chráněných územích? 4.Příjemce přímých plateb (farma) je subjektem křížového schválení 5.Registrace na katastru nemovitostí a fotky užívané půdy farmou jsou dostupné na farmě 6.Pro oblasti NUTS II by měly být používány přednastavené hodnoty  Tato deklarace platí na veškerou biomasu, která byla vyprodukována na mé farmě. Deklarace je dodána pro následující typy plodin: ______________________________________________________________________________ (vypište, prosím!)  Biomasa pod 1 pochází z orné půdy, která byla ornou půdou už před 01.01.08. Není součástí chráněného území (dle článku 17 Direktivy 2009/28/EC v návaznosti na článek 4-6 vyhlášky o udržitelnosti biomasy), které byly převedeny do orné půdy po 01.01.2008.  Biomasa pochází z oblasti uvnitř chráněného území, kde je povolena zemědělská činnost. Požadavky chráněného území byly respektovány.  Jsem subjektem křížového schválení jako příjemce plateb ze schématu přímé podpory. Proto biomasa uspokojuje požadavky správné zemědělské praxe ( dle článku 17 Direktivy 2009/28/EC a podobně i článku 7 a 51 Vyhlášky o udržitelnosti biomasy). €V průběhu minulého roku jsem byl účastníkem schématu přímé podpory EU. Záznam o účasti v tomto schématu je dostupný.  Žádal jsem nebo budu žádat o podporu v tomto roce  Dokumentace o místě pěstování biomasy (ověření prostřednictvím polygonů na základě článku 26 Vyhlášky o udržitelnosti biomasy nebo obdobné ověření území přes bloky pozemků, pozemky nebo parcely)  je k dispozici a k nahlédnutí kdykoliv  je uložena u primárního distributora biomasy, kterému ji dodávám.  Přednastavená hodnota – pokud existuje - (článek 17/19 Direktivy 2009/28/EC a obdobně článek 8 a příloha 2 Vyhlášky o udržitelnosti biomasy) nebo oficiálně schválený odhad je k použití pro výpočet bilance skleníkových plynů.

13 www.ufop.de Nové výzvy pro farmáře I Minimální úspora skleníkových plynů úspora skleníkových plynů (EU 35%, 2017 50%, 2018 nově 60%) Kvóta redukce skleníkových plynů (v Německu od roku 2015) Zavedení nepřímé změny užívání půdy (iLUC - je očekáváno v EU od roku 2013)

14 www.ufop.de

15 Kvóta biopaliv v Německu, která je odvozená ze skleníkového efektu od roku 2015

16 www.ufop.de

17 Zpráva Komise o nepřímé změně užívání půdy (iLUC) – volba mezi čtyřmi politikami A. Monitorování a rozvoj znalostí o nepřímé změně užívání půdy (iLUC) B. Zvýšení prahů úspory skleníkových plynů C. Zavedení dodatečných kritérií udržitelnosti pro bioplaiva D. Zavedení odlišných faktorů pro nepřímou změnu užívání půdy pro každý typ bioplaiv

18 www.ufop.de Nová výzva pro farmáře II Optimalizace bilance (uvolňování a spotřeby) skleníkových plynů na farmě! A v průmyslu!

19 www.ufop.de 19 Přednastavená hodnota nařízení pro obnovitelnou energii (RED) – přepočet kultivace Calculations based on: JRC values, DBFZ 2010

20 www.ufop.de 20 Normativní hodnoty obnovitelných energií (RED) - úspory emisí volbou typu kultivace Calculations based on: JRC values, DBFZ 2010

21 www.ufop.de Výsledky výpočtů z normativních hodnot emisí skleníkových plynů  Kultivace N hnojení a emise z půdy jsou největší znečišťovatelé – při použití normativních hodnot pro výpočet  Zpracování I Emise z lisování jsou způsobeny zahříváním a dodávkou elektriky  Zpracování II Emise z rafinace a transesterifikace jsou způsobeny zahříváním a dodávkou metanolu

22 www.ufop.de RED Default Value - Summary Results 22

23 www.ufop.de Souhrn & Závěry  Zavedení certifikačních systémů je nezbytné, aby pokračovala politika na podporu biopaliv, která je podmíněna podporou jak politiků, tak veřejnosti  Kvóta úspory skleníkových plynů v kombinaci s požadavky na úspory FQD povede k silnému vztahu mezi cenou biopaliv a potenciálem snížení emisí skleníkových plynů  to povede k intenzivní konkurenci  Výsledky různých studií (UFOP, FOP, Řepka, Sója, …) ukazují teoretický potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů, který je podmíněn výzkumem pěstování u farmářů a procesů u lisoven a výrobců biopaliv za účelem omezení emisí skleníkových plynů  Potřebujeme politickou odpověď na hypotézu o nepřímé změně užívání půdy, ale ne faktor globální nepřímé změny užívání půdy nebo riziko osočování 23

24 www.ufop.de Děkuji za pozornost Závodní auto na biodiesel 2010 – Nürburgring – palivo: B30

25 www.ufop.de Kontakt Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. Claire-Waldoff-Straße 7 10117 Berlin Tel.: +49 (0) 30/31904-202 E-Mail: info@ufop.de Web: www.ufop.de


Stáhnout ppt "Www.ufop.de Union for the Promotion of Oil and Protein Plants Biodiesel v Německu a Evropě 28. Mezinárodní konference SPZO v HLUKU 24. -25.11. 2011 Dr."

Podobné prezentace


Reklamy Google