Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organická chemie Zjednodušeně chemie sloučenin se čtyřvazným uhlíkem. Uhlík má 4 valenční elektrony a tvoří buď 4 jednoduché vazby typu , nebo vazby násobné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organická chemie Zjednodušeně chemie sloučenin se čtyřvazným uhlíkem. Uhlík má 4 valenční elektrony a tvoří buď 4 jednoduché vazby typu , nebo vazby násobné."— Transkript prezentace:

1 Organická chemie Zjednodušeně chemie sloučenin se čtyřvazným uhlíkem. Uhlík má 4 valenční elektrony a tvoří buď 4 jednoduché vazby typu , nebo vazby násobné vazby (  a  ). Extrémní rozmanitost sloučenin.

2 Základem organických látek řetězce atomů uhlíku s vázanými atomy vodíku, na uhlíku (případně) funkční skupiny s N, O, Cl, F atd. C - C - C - C nebo C - C - C | C Strukturní isomerie – atomy jsou spojeny v různém pořadí, stejný chemický vzorec

3 sloučeninavzorecbod tání o Cbod varu o C pentanCH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 – 13036,15 isopentan 2-metylbutan CH 3 CHCH 2 CH 3 | CH 3 – 15827,9 neopentan 2,2´-dimetylpropan CH 3 | CH 3 CCH 3 | CH 3 – 19,89,45 Řetězová izomerie

4 alkanyC n H 2n+2 alkenyC n H 2n metanCH 4 etanCH 3.CH 3 etenCH 2 =CH 2 propanCH 3.CH 2.CH 3 propenCH 2 =CH.CH 3 butanCH 3.CH 2.CH 2.CH 3 butenCH 2 =CH.CH 2.CH 3 pentanCH 3.CH 2.CH 2.CH 2.CH 3 pentenCH 2 =CH.CH 2.CH 2.CH 3 hexanCH 3.CH 2.CH 2.CH 2.CH 2.CH 3 hexenCH 2 =CH.CH 2.CH 2.CH 2.CH 3 Homologické řady uhlovodíků

5 Funkční skupiny Atom nebo skupina atomů společná pro řadu sloučenin, je příčinou charakteristických vlastností dané řady řady látek R – uhlovodíkový řetězec Alkoholy R-OH Ethery R 1 -O-R 2 Halogenderiváty (chloro-, fluoro-, bromo-, jodo- deriváty) R-X

6 Funkční skupiny Aldehydy R-CHO Ketony R 1 -CO-R 2 Karboxylové kyseliny R-COOH AminyR-NH 2 Nitroderiváty R-NO 2 Thioly R-SH Sulfidy R 1 -S-R 2 Sulfonové kyseliny R - SO 3 H

7 Základní suroviny organické chemie Nejdůležitějšími surovinami jsou ropa, zemní plyn a uhlí. Nazývají se také fosilní paliva, protože v současné době představují hlavní zdroj primární energie, což je plýtvání surovinami.

8 Uhlí Černé (kamenné) uhlí – prvohorní stáří Hnědé uhlí – druhohorní a třetihorní stáří Zatím relativně dost, v ČR ještě na 100 až 150 let Hlavní chemické výroby koks, dehtochemie (v budoucnosti i motorová paliva)

9 Zemní plyn Složení zemního plynu objemová % metan 50 – 80 etan 1 – 20 propan 0 – 12 butan 0 - 4 C5 – alkany a vyšší 0 - 1 oxid uhelnatý 1 – 10 dusík 1 – 12 helium 0 – 7

10 Zemní plyn Zásoby významně větší než u ropy (desítky až stovky let), relativní dostupnost, snadná potrubní doprava a nejnižší emise ze všech paliv. Zemní plyn není rovnocennou náhradou ropy ani jako motorové palivo (nižší výhřevnost) a ještě méně jako chemická surovina.

11 Ropa Nejdůležitější surovina pro chemický průmysl i dopravu, do 40 let budou ložiska vyčerpána. Vznik z drobných vodních živočichů a rostlin.

12 Složení ropy Prvky hmotnostní % C 83 – 87 H 11 – 15 S 0,1 – 10 N, O, kovy stopy Chemicky je ropa směs tisíců různých organických látek ve velmi rozdílném poměru podle naleziště, hlavně C 6 až C 11.

13 Využití ropy 80 % kapalná paliva (benzin, petrolej, motorová nafta a topné oleje) 2 % maziva 4 % asfalt 1 % parafin 1 % ropný (petrolejový) koks 12 % surovina pro výrobu základních produktů organické chemie

14 Automobilový benzin Nejdůležitějšími ukazateli kvality benzinů jsou hodnoty destilační křivky (charakterizují odpařivost) a oktanové číslo (odolnost proti klepání motoru) Běžná spalovací rychlost 30-40 m/s, může být až 2500-3000 m/s, čím pomalejší a pravidelnější spalování, tím kvalitnější benzin

15 Oktanové číslo V benzinu více než 150 uhlovodíků, klepání motoru způsobují hlavně nerozvětvené alkany. Oktanová stupnice Testování benzinů na speciálních motorech

16 Oktanová stupnice 100 oktanů 2,2,4-trimethylpentan (isooktan) 0 oktanů n-heptan

17 Zvýšení oktanového čísla Změny struktury uhlovodíků Izomerizace Reformování Zvýšení obsahu uhlovodíků s vysokým oktanovým číslem Deriváty cyklopentanu OČ 90 - 110 Toluen OČ 124 1,2,4 - Trimethylbenzen OČ 171

18 Přídavky na zlepšení oktanového čísla Antidetonátory tetraethylolovo nebo tetramethylolovo, zakázány Alkoholy, např. ethanol (OČ 110-130) Ethery, např. methyl-terc.butylether (MTBE, OČ 118), přidáván do Naturalu

19 Motorová nafta Motorová nafta je směsí destilačních frakcí petroleje a plynového oleje Letní motorová nafta může obsahovat určité množství vyšších lineárních parafinů, v zimní motorové naftě být nesmějí, protože by při nízkých teplotách vykrystalizovaly a ucpaly přívod paliva. Letní motorová nafta má bod tuhnutí -4°C, zimní motorové nafty mají bod tuhnutí -22,-30 a -35°C.

20 Cetanové číslo Obdoba oktanového čísla 1-methylnaftalen (cetanové číslo 0) Cetan, (n-hexadekan, C16) (cetanové číslo 100) Motorové směsi se vyrábějí z hodnotou cetanového čísla 45-60

21 Letecký petrolej Speciální požadavky na průběh hoření, hlavně cykloalkany, nesmí obsahovat aromáty (vznik sazí)

22 Kapalná motorová paliva z obnovitelných zdrojů Ethanolkvasný z brambor, cukrové řepy nebo třtiny Rostliné oleje – bionafta upravený řepkový, slunečnicový nebo sojový olej

23 Mazací hmoty Mazání snižuje tření, opotřebení a prodlužuje se životnost zařízení, snižuje se spotřeba energie. Maziva kapalná, plastická a pevná Minerální oleje (z ropy) Rostlinné oleje (např. řepkový) Syntetické oleje (silikonový apod.) Grafit, bentonit, sulfid molybdeničitý

24 Bioplyn Bioplyn vzniká při anaerobním čištění odpadních vod a kalů. Bioplyn se skládá hlavně z metanu 65-75 %, CO 2 25-35 % a z menšího množství H 2, N 2 a H 2 S.


Stáhnout ppt "Organická chemie Zjednodušeně chemie sloučenin se čtyřvazným uhlíkem. Uhlík má 4 valenční elektrony a tvoří buď 4 jednoduché vazby typu , nebo vazby násobné."

Podobné prezentace


Reklamy Google